بستن جست و جو

دفتریادداشت با طرح های سفارشی

خاطره هات رو تو دفتر اختصاصی خودت بنویس

 

دفتر یادداشت

دفترهای بادروز دارای 80 برگ تحریر 80 گرم هستند یکرو خطدار ،یکرو سفید و در سایزB2 که مناسب برای هر استفاده ای است.جلد دفتر های فانتزی بادروز از گلاسه است و برای مقاومت و ماندگاری بیشتر بعد از چاپ، آن را روکش سلفون براق می پوشانیم،که در برابر لک و رطوبت مقاومت داشته باشد. صحافی دفتر یادداشت های فانتزی بادروز با فنر دوبل مشکی انجام می‌شود پشت و روی دفتر یادداشت ها یک طرح است و شما می توانید طرح های دلخواهتان را از سایت بادروز انتخاب کنید. اما امکان ویژه‌ای که در سایت وجود دارد سفارش طرح اختصاصی در قسمت خدمات ویژه است که یکی از وجوه تمایز بادروز با دیگران است.