تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
خرید تی شرت زنانه
تی شرت زنانه طرح گیمینگ - 12
تی شرت زنانه طرح گیمینگ - 12
مایا گالری
% ۲۰ ۶۰۵,۰۰۰
۴۸۴,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه طرح گیمینگ - 11
تی شرت زنانه طرح گیمینگ - 11
مایا گالری
% ۲۰ ۶۰۵,۰۰۰
۴۸۴,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه طرح گیمینگ - 10
تی شرت زنانه طرح گیمینگ - 10
مایا گالری
% ۲۰ ۶۰۵,۰۰۰
۴۸۴,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه طرح گیمینگ - 9
تی شرت زنانه طرح گیمینگ - 9
مایا گالری
% ۲۰ ۶۰۵,۰۰۰
۴۸۴,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه  طرح گیمینگ - 8
تی شرت زنانه طرح گیمینگ - 8
مایا گالری
% ۲۰ ۶۰۵,۰۰۰
۴۸۴,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه طرح گیمینگ - 7
تی شرت زنانه طرح گیمینگ - 7
مایا گالری
% ۲۰ ۶۰۵,۰۰۰
۴۸۴,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه طرح گیمینگ - 6
تی شرت زنانه طرح گیمینگ - 6
مایا گالری
% ۲۰ ۶۰۵,۰۰۰
۴۸۴,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه طرح گیمینگ - 5
تی شرت زنانه طرح گیمینگ - 5
مایا گالری
% ۲۰ ۶۰۵,۰۰۰
۴۸۴,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه طرح گیمینگ - 4
تی شرت زنانه طرح گیمینگ - 4
مایا گالری
% ۲۰ ۶۰۵,۰۰۰
۴۸۴,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه طرح گیمینگ - 3
تی شرت زنانه طرح گیمینگ - 3
مایا گالری
% ۲۰ ۶۰۵,۰۰۰
۴۸۴,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه طرح گیمینگ - 2
تی شرت زنانه طرح گیمینگ - 2
مایا گالری
% ۲۰ ۶۰۵,۰۰۰
۴۸۴,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه طرح گیمینگ - 1
تی شرت زنانه طرح گیمینگ - 1
مایا گالری
% ۲۰ ۶۰۵,۰۰۰
۴۸۴,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه آرکتیک مانکیز طرح مار
تی شرت زنانه آرکتیک مانکیز طرح مار
اژدهای صورتی
% ۲۰ ۵۷۵,۰۰۰
۴۶۰,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه تصویرسازی اعضای بند آرکتیک مانکیز
تی شرت زنانه تصویرسازی اعضای بند آرکتیک مانکیز
اژدهای صورتی
% ۲۰ ۵۷۵,۰۰۰
۴۶۰,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه آهنگ قدیمی
تی شرت زنانه آهنگ قدیمی
moon.mk
% ۲۰ ۶۹۵,۰۰۰
۵۵۶,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه گلچین آهنگهای شاد
تی شرت زنانه گلچین آهنگهای شاد
moon.mk
% ۲۰ ۶۹۵,۰۰۰
۵۵۶,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه موزیک روز
تی شرت زنانه موزیک روز
moon.mk
% ۲۰ ۶۹۵,۰۰۰
۵۵۶,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه گیتار صورتی 2
تی شرت زنانه گیتار صورتی 2
moon.mk
% ۲۰ ۶۹۵,۰۰۰
۵۵۶,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه گیتار صورتی 1
تی شرت زنانه گیتار صورتی 1
moon.mk
% ۲۰ ۶۹۵,۰۰۰
۵۵۶,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه ماهی رویایی
اختصاصی بادروز
تی شرت زنانه ماهی رویایی
moon.mk
% ۲۰ ۶۹۵,۰۰۰
۵۵۶,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه طرح بند آرکتیک مانکیز
تی شرت زنانه طرح بند آرکتیک مانکیز
اژدهای صورتی
% ۲۰ ۵۷۵,۰۰۰
۴۶۰,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه اسم و لوگو بند آرکتیک مانکیز
تی شرت زنانه اسم و لوگو بند آرکتیک مانکیز
اژدهای صورتی
% ۲۰ ۵۷۵,۰۰۰
۴۶۰,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه طرح انیمه وان پیس | RED ONE PIECE
تی شرت زنانه طرح انیمه وان پیس | RED ONE PIECE
TuTu
% ۲۰ ۶۰۵,۰۰۰
۴۸۴,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه طرح کاست بند آرکتیک مانکیز
تی شرت زنانه طرح کاست بند آرکتیک مانکیز
اژدهای صورتی
% ۲۰ ۵۷۵,۰۰۰
۴۶۰,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه Yanfei
تی شرت زنانه Yanfei
Genshin Impact IR
% ۲۰ ۵۳۵,۰۰۰
۴۲۸,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه لوکی نقاشی شده به شکل مار
تی شرت زنانه لوکی نقاشی شده به شکل مار
اژدهای صورتی
% ۲۰ ۵۷۵,۰۰۰
۴۶۰,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه ویوین لی 1 Vivien Leigh
اختصاصی بادروز
تی شرت زنانه ویوین لی 1 Vivien Leigh
Angela Shop
% ۲۰ ۶۲۵,۰۰۰
۵۰۰,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه ددپول کارتونی
تی شرت زنانه ددپول کارتونی
اژدهای صورتی
% ۲۰ ۵۷۵,۰۰۰
۴۶۰,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه ددپول تصویر سازی نیمرخ
تی شرت زنانه ددپول تصویر سازی نیمرخ
اژدهای صورتی
% ۲۰ ۵۷۵,۰۰۰
۴۶۰,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه ددپول مسیح مارول
تی شرت زنانه ددپول مسیح مارول
اژدهای صورتی
% ۲۰ ۵۷۵,۰۰۰
۴۶۰,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه روح پکمن
تی شرت زنانه روح پکمن
Aria_Gallery
% ۲۰ ۶۰۵,۰۰۰
۴۸۴,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه  انیمه شیطان کش تانجیرو
اختصاصی بادروز
تی شرت زنانه انیمه شیطان کش تانجیرو
اژدهای صورتی
% ۲۰ ۵۷۵,۰۰۰
۴۶۰,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه انیمه جوجوتسو کایسن سوکونا
اختصاصی بادروز
تی شرت زنانه انیمه جوجوتسو کایسن سوکونا
اژدهای صورتی
% ۲۰ ۵۹۵,۰۰۰
۴۷۶,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه ناسا
تی شرت زنانه ناسا
Aria_Gallery
% ۲۰ ۶۰۵,۰۰۰
۴۸۴,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه خرس نقاش
اختصاصی بادروز
تی شرت زنانه خرس نقاش
Aria_Gallery
% ۲۰ ۶۰۵,۰۰۰
۴۸۴,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه طرح هری پاتر | HARRY POTTER
تی شرت زنانه طرح هری پاتر | HARRY POTTER
TuTu
% ۲۰ ۵۷۵,۰۰۰
۴۶۰,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه اردک گنگ و خفن
تی شرت زنانه اردک گنگ و خفن
اژدهای صورتی
% ۲۰ ۵۹۵,۰۰۰
۴۷۶,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه طرح تدی خرسه - 9
تی شرت زنانه طرح تدی خرسه - 9
مایا گالری
% ۲۰ ۵۸۵,۰۰۰
۴۶۸,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه طرح تدی خرسه - 8
تی شرت زنانه طرح تدی خرسه - 8
مایا گالری
% ۲۰ ۵۸۵,۰۰۰
۴۶۸,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه طرح تدی خرسه - 7
تی شرت زنانه طرح تدی خرسه - 7
مایا گالری
% ۲۰ ۵۸۵,۰۰۰
۴۶۸,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه طرح تدی خرسه - 6
تی شرت زنانه طرح تدی خرسه - 6
مایا گالری
% ۲۰ ۵۸۵,۰۰۰
۴۶۸,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه طرح تدی خرسه - 5
تی شرت زنانه طرح تدی خرسه - 5
مایا گالری
% ۲۰ ۵۸۵,۰۰۰
۴۶۸,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه طرح تدی خرسه - 4
تی شرت زنانه طرح تدی خرسه - 4
مایا گالری
% ۲۰ ۵۸۵,۰۰۰
۴۶۸,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه طرح تدی خرسه - 3
تی شرت زنانه طرح تدی خرسه - 3
مایا گالری
% ۲۰ ۵۸۵,۰۰۰
۴۶۸,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه طرح تدی خرسه - 2
تی شرت زنانه طرح تدی خرسه - 2
مایا گالری
% ۲۰ ۵۸۵,۰۰۰
۴۶۸,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه طرح گربه - 7
تی شرت زنانه طرح گربه - 7
مایا گالری
% ۲۰ ۵۸۵,۰۰۰
۴۶۸,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه طرح بامزه -9
تی شرت زنانه طرح بامزه -9
مایا گالری
% ۲۰ ۵۸۵,۰۰۰
۴۶۸,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه طرح بامزه -8
تی شرت زنانه طرح بامزه -8
مایا گالری
% ۲۰ ۵۸۵,۰۰۰
۴۶۸,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه طرح بامزه -7
تی شرت زنانه طرح بامزه -7
مایا گالری
% ۲۰ ۵۸۵,۰۰۰
۴۶۸,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه طرح بامزه -6
تی شرت زنانه طرح بامزه -6
مایا گالری
% ۲۰ ۵۸۵,۰۰۰
۴۶۸,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه طرح بامزه -5
تی شرت زنانه طرح بامزه -5
مایا گالری
% ۲۰ ۵۸۵,۰۰۰
۴۶۸,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه طرح بامزه -4
تی شرت زنانه طرح بامزه -4
مایا گالری
% ۲۰ ۵۸۵,۰۰۰
۴۶۸,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه طرح بامزه - 3
تی شرت زنانه طرح بامزه - 3
مایا گالری
% ۲۰ ۵۸۵,۰۰۰
۴۶۸,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه طرح بامزه - 2
تی شرت زنانه طرح بامزه - 2
مایا گالری
% ۲۰ ۵۸۵,۰۰۰
۴۶۸,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه طرح بامزه - 1
تی شرت زنانه طرح بامزه - 1
مایا گالری
% ۲۰ ۵۸۵,۰۰۰
۴۶۸,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه طرح تدی خرسه - 1
تی شرت زنانه طرح تدی خرسه - 1
مایا گالری
% ۲۰ ۶۰۵,۰۰۰
۴۸۴,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه تخم مرغ رنگی
تی شرت زنانه تخم مرغ رنگی
مایا گالری
% ۲۰ ۵۸۵,۰۰۰
۴۶۸,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه stolas from helluva boss 02
تی شرت زنانه stolas from helluva boss 02
Bejado
% ۲۰ ۶۹۵,۰۰۰
۵۵۶,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه طرح کمپینگ| CAMPING
تی شرت زنانه طرح کمپینگ| CAMPING
TuTu
% ۲۰ ۵۷۵,۰۰۰
۴۶۰,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه Xinyan
تی شرت زنانه Xinyan
Genshin Impact IR
% ۲۰ ۵۳۵,۰۰۰
۴۲۸,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه Albedo
تی شرت زنانه Albedo
Genshin Impact IR
% ۲۰ ۵۳۵,۰۰۰
۴۲۸,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه طرح لندو نوریس
اختصاصی بادروز
تی شرت زنانه طرح لندو نوریس
Neko Shop
% ۲۰ ۵۹۰,۰۰۰
۴۷۲,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه خرس فضانورد
اختصاصی بادروز
تی شرت زنانه خرس فضانورد
Aria_Gallery
% ۲۰ ۶۰۵,۰۰۰
۴۸۴,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه کاکا سنگی
اختصاصی بادروز
تی شرت زنانه کاکا سنگی
Aria_Gallery
% ۲۰ ۶۰۵,۰۰۰
۴۸۴,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه کانورس آل استار
تی شرت زنانه کانورس آل استار
Aria_Gallery
% ۲۰ ۶۰۵,۰۰۰
۴۸۴,۰۰۰ تومان

خرید تی شرت زنانه

یک تیشرت زنانه زیبا میتواند بهترین هدیه برای کسی باشد که دوستش دارید یا میتواند منتقل کننده طرز تفکر شما باشد. اگر دختر شادی هستید شاید بخواهید به تیشرت های زنانه باحال سایت ما سر بزنید یا شاید از طرفداران گروه های موسیقی کره ای باشید و بخواهید یکی از تیشرت های مربوط به آن ها را بخرید. تیشرت ها لباس های تکمیل کننده بسیار خوبی هستند و زمانی که با یک طرح زیبا نیز همراه شوند جذابیت ان ها چند برابر خواهد بود.

تیشرت زنانه با طرح های مختلف

طراحان بادروز از خوش ذوق ترین ها هستند و با انتخاب بسیار دقیق و طراحی های بسیار فوق العاده تقریبا در تمام زمینه ها برای شما بهترین طرح ها را فراهم کرده اند. مهم نیست طرفدار انیمه باشید، ورزشکار باشید، طرفدار یک گروه پاپ کره ای باشید و ... در بادروز تقریبا برای تمام سلیقه ها بهترین ها فراهم شده است.

بهترین جنس پارچه

تیشرت های زنانه بادروز با جنس پارچه نخ پنبه درجه یک  از بین با کیفیت ترین های بازار انتخاب میشوند. سایز تیشرت ها کمی آزاد در نظر گرفته شده تا زمانی که یک سایز از تیشرتی را انتخاب میکنید اطمینان داشته باشید برای شما تنگ نخواهد بود. اگر به لباس های پلاستیکی حساسیت دارید میتواند با خیال راحت این تیشرت ها را سفارش بدهید. چاپ روی تیشرت های بادروز با استفاده از پچ های حرارتی بسیار با کیفیت انجام میگیرد که باعث افزایش عمر تیشرت و از بین نرفتن کیفیت آن بعد از شست و شو میشود.

خرید اینترنتی تیشرت زنانه

خرید تیشرت زنانه در بادروز بسیار ساده است. بعد از سفارش محصول توسط شما در اسرع وقت طرح شما چاپ و آماده ارسال میشود.