بستن جست و جو
خرید اینترنتی انواع پوستر با کیفیت بالا (بهترین قیمت) |  بادروز
پوستر سیلک ive wonyoung
پوستر سیلک ive wonyoung
zizyart
۳۸,۰۰۰تومان
پولاروید lastofus4
پولاروید lastofus4
اس اچ دیزاین
۱۱,۰۰۰تومان
دراپ بنر lastofus3
دراپ بنر lastofus3
اس اچ دیزاین
۲۰۵,۰۰۰تومان
پوستر سیلک lastofus3
پوستر سیلک lastofus3
اس اچ دیزاین
۳۵,۰۰۰تومان
پولاروید lastofus3
پولاروید lastofus3
اس اچ دیزاین
۱۱,۰۰۰تومان
بک دراپ lastofus3
بک دراپ lastofus3
اس اچ دیزاین
۴۰۵,۰۰۰تومان
دراپ بنر lastofus2
دراپ بنر lastofus2
اس اچ دیزاین
۲۰۵,۰۰۰تومان
پوستر سیلک lastofus2
پوستر سیلک lastofus2
اس اچ دیزاین
۳۵,۰۰۰تومان
پولاروید lastofus2
پولاروید lastofus2
اس اچ دیزاین
۱۱,۰۰۰تومان
بک دراپ lastofus2
بک دراپ lastofus2
اس اچ دیزاین
۴۰۵,۰۰۰تومان
دراپ بنر lastofus1
دراپ بنر lastofus1
اس اچ دیزاین
۲۰۵,۰۰۰تومان
پوستر سیلک lastofus1
پوستر سیلک lastofus1
اس اچ دیزاین
۳۵,۰۰۰تومان
پولاروید lastofus1
پولاروید lastofus1
اس اچ دیزاین
۱۱,۰۰۰تومان
بک دراپ lastofus1
بک دراپ lastofus1
اس اچ دیزاین
۴۰۵,۰۰۰تومان
دراپ بنر lastofus
دراپ بنر lastofus
اس اچ دیزاین
۲۰۵,۰۰۰تومان
پوستر سیلک lastofus
پوستر سیلک lastofus
اس اچ دیزاین
۳۵,۰۰۰تومان
پولاروید lastofus
پولاروید lastofus
اس اچ دیزاین
۱۱,۰۰۰تومان
بک دراپ lastofus
بک دراپ lastofus
اس اچ دیزاین
۴۰۵,۰۰۰تومان
پولاروید دخترانه برفی
پولاروید دخترانه برفی
آفتابگردان
۱۰,۰۰۰تومان
پولاروید انیمه پسرونه
پولاروید انیمه پسرونه
آفتابگردان
۱۱,۰۰۰تومان
پولاروید رنبیر کاپور
پولاروید رنبیر کاپور
آفتابگردان
۱۱,۰۰۰تومان
بک دراپ پدرخوانده2
بک دراپ پدرخوانده2
اس اچ دیزاین
۴۰۵,۰۰۰تومان
دراپ بنر پدرخوانده1
دراپ بنر پدرخوانده1
اس اچ دیزاین
۲۰۵,۰۰۰تومان
پوستر سیلک پدرخوانده1
پوستر سیلک پدرخوانده1
اس اچ دیزاین
۳۵,۰۰۰تومان
بک دراپ پدرخوانده1
بک دراپ پدرخوانده1
اس اچ دیزاین
۴۰۵,۰۰۰تومان
دراپ بنر godfather3
دراپ بنر godfather3
اس اچ دیزاین
۲۰۵,۰۰۰تومان
پوستر سیلک godfather3
پوستر سیلک godfather3
اس اچ دیزاین
۳۵,۰۰۰تومان
بک دراپ godfather3
بک دراپ godfather3
اس اچ دیزاین
۴۰۵,۰۰۰تومان
بک دراپ godfather1
بک دراپ godfather1
اس اچ دیزاین
۴۰۵,۰۰۰تومان
پوستر سیلک شاهرخ خان در پاتان
پوستر سیلک شاهرخ خان در پاتان
آفتابگردان
۲۵۰,۰۰۰تومان
پولاروید tataloo18
پولاروید tataloo18
اس اچ دیزاین
۱۱,۰۰۰تومان
پولاروید tataloo17
پولاروید tataloo17
اس اچ دیزاین
۱۱,۰۰۰تومان
پولاروید tataloo16
پولاروید tataloo16
اس اچ دیزاین
۱۱,۰۰۰تومان
پولاروید tataloo15
پولاروید tataloo15
اس اچ دیزاین
۱۱,۰۰۰تومان
پولاروید tataloo14
پولاروید tataloo14
اس اچ دیزاین
۱۱,۰۰۰تومان
پولاروید tataloo13
پولاروید tataloo13
اس اچ دیزاین
۱۱,۰۰۰تومان
پولاروید tataloo12
پولاروید tataloo12
اس اچ دیزاین
۱۱,۰۰۰تومان
پولاروید tataloo11
پولاروید tataloo11
اس اچ دیزاین
۱۱,۰۰۰تومان
پولاروید tataloo10
پولاروید tataloo10
اس اچ دیزاین
۱۱,۰۰۰تومان
پولاروید tataloo9
پولاروید tataloo9
اس اچ دیزاین
۱۱,۰۰۰تومان
بک دراپ tataloo9
بک دراپ tataloo9
اس اچ دیزاین
۴۰۵,۰۰۰تومان
دراپ بنر tataloo8
دراپ بنر tataloo8
اس اچ دیزاین
۲۰۵,۰۰۰تومان
پولاروید tataloo8
پولاروید tataloo8
اس اچ دیزاین
۱۱,۰۰۰تومان
پولاروید tataloo7
پولاروید tataloo7
اس اچ دیزاین
۱۱,۰۰۰تومان
پولاروید tataloo6
پولاروید tataloo6
اس اچ دیزاین
۱۱,۰۰۰تومان
بک دراپ tataloo6
بک دراپ tataloo6
اس اچ دیزاین
۴۰۵,۰۰۰تومان
پوستر سیلک tataloo5
پوستر سیلک tataloo5
اس اچ دیزاین
۳۵,۰۰۰تومان
پولاروید tataloo5
پولاروید tataloo5
اس اچ دیزاین
۱۱,۰۰۰تومان
بک دراپ tataloo5
بک دراپ tataloo5
اس اچ دیزاین
۴۰۵,۰۰۰تومان
پولاروید tataloo4
پولاروید tataloo4
اس اچ دیزاین
۱۱,۰۰۰تومان
پولاروید tataloo3
پولاروید tataloo3
اس اچ دیزاین
۱۱,۰۰۰تومان
پولاروید tataloo2
پولاروید tataloo2
اس اچ دیزاین
۱۱,۰۰۰تومان
دراپ بنر tataloo 1
دراپ بنر tataloo 1
اس اچ دیزاین
۲۰۵,۰۰۰تومان
پوستر سیلک tataloo 1
پوستر سیلک tataloo 1
اس اچ دیزاین
۳۵,۰۰۰تومان
پولاروید tataloo 1
پولاروید tataloo 1
اس اچ دیزاین
۱۱,۰۰۰تومان
بک دراپ tataloo 1
بک دراپ tataloo 1
اس اچ دیزاین
۴۰۵,۰۰۰تومان
پولاروید vibe 6
پولاروید vibe 6
اس اچ دیزاین
۱۱,۰۰۰تومان
پولاروید vibe 5
پولاروید vibe 5
اس اچ دیزاین
۱۱,۰۰۰تومان
پولاروید vibe 3
پولاروید vibe 3
اس اچ دیزاین
۱۱,۰۰۰تومان
پولاروید vibe 2
پولاروید vibe 2
اس اچ دیزاین
۱۱,۰۰۰تومان
پولاروید vibe 1
پولاروید vibe 1
اس اچ دیزاین
۱۱,۰۰۰تومان
دراپ بنر Last of Us game
دراپ بنر Last of Us game
zizyart
۲۰۸,۰۰۰تومان
پولاروید ali karimi علی کریمی 14
پولاروید ali karimi علی کریمی 14
اس اچ دیزاین
۱۱,۰۰۰تومان
دراپ بنر ali karimi علی کریمی 13
دراپ بنر ali karimi علی کریمی 13
اس اچ دیزاین
۲۰۵,۰۰۰تومان
پوستر سیلک ali karimi علی کریمی 13
پوستر سیلک ali karimi علی کریمی 13
اس اچ دیزاین
۳۵,۰۰۰تومان
پولاروید ali karimi علی کریمی 13
پولاروید ali karimi علی کریمی 13
اس اچ دیزاین
۱۱,۰۰۰تومان
بک دراپ ali karimi علی کریمی 13
بک دراپ ali karimi علی کریمی 13
اس اچ دیزاین
۴۰۵,۰۰۰تومان
دراپ بنر ali karimi علی کریمی 10
دراپ بنر ali karimi علی کریمی 10
اس اچ دیزاین
۲۰۵,۰۰۰تومان
پوستر سیلک ali karimi علی کریمی 10
پوستر سیلک ali karimi علی کریمی 10
اس اچ دیزاین
۳۵,۰۰۰تومان
پولاروید ali karimi علی کریمی 10
پولاروید ali karimi علی کریمی 10
اس اچ دیزاین
۱۱,۰۰۰تومان

پوسترها

پوسترها یکی از المان های زیبای طراحی فضاهای داخلی امروزی هستند. استفاده درست از آن ها در عین کم خرج بودن میتواند بهترین بازده در مقایسه با باقی المان های طراحی را داشته باشد. پوسترها با توجه به سایز، نحوه چاپ و جنس کاغذ در دسته های مختلفی قرار میگیرند که میتوانید بر اساس فضایی که در نظر گرفته اید یکی از آن ها را انتخاب کنید.

نکاتی در انتخاب پوستر ها

گاهی فقط زیبایی پوسترها کافی نیستند بلکه باید برای استفاده از پوسترها در دکوراسیون داخلی خانه یا محل کار خود به نکاتی توجه کنید که باعث میشود زیبایی پوسترها چند برابر به چشم بیاید. در ادامه برخی از این نکات را با شما در میان خواهیم گذاشت.

بهترین محتوا را انتخاب کنید

فقط زیبایی یک پوستر کافی نیست بلکه باید به محتوای آن و تناسب آن با فضای مورد استفاده دقت بسیاری کنید. استفاده از محتوای نامناسب میتواند تاثیر بدی رو خروجی کار شما داشته باشد. به عنوان مثال یک پوستر فیلم پدرخوانده مناسب اتاق کودک خردسال شما نیست اما همان پوستر در اتاق فرزند نوجوان شما میتواند زیبایی بسیاری داشته  باشد.

پوستر دیواری

ابتدا چیدمان را روی کاغذ بکشید

اگر تعداد پوسترهای شما بیشتر از یک عدد است بهتر است تا قبل از نصب آن ها روی دیوار ابتدا دیزاین مد نظر خود را روی کاغذ بکشید. ابعاد متفاوت پوسترها اگر به صورت مناسب در کنار هم قرار بگیرند میتواند بسیار جذاب باشد اما بهتر است تا این ترکیب را روی کاغذ طراحی کنید تا از صدمه دیدن دیوار در پی جابه جایی های متفاوت جلوگیری کنید.

پوسترهای بزرگ را ابتدا نصب کنید

برای اینکه تمرکز روی عکس های اصلی باشد بهتر است تا پوسترهای بزرگ را ابتدا نصب کنید. این امر باعث میشود تا به صورت ناخودآگاه باقی تصاویر پوسترها به صورت تکمیل کننده پوسترهای بزرگتر به نظر برسند. البته نیازی نیست تا حتما تصاویر بزرگتر با یک ترتیب خاص در کنار هم یا در مرکز فضا قرار بگیرند بلکه میتوانید با توجه به سایز آن ها از ترکیب های نامنظم استفاده کنید.

برای اتاق های پذیرایی و مهمان حتی الامکان از پوسترهای هنری استفاده کنید

این موضوع خیلی سلیقه ای است و به طبع شما بستگی دارد اما معمولا کارشناسان طراحی داخلی برای فضای اتاق پذیرایی و مهمان از نقاشی ها و پوسترهای هنری استفاده میکنند.

خرید آنلاین پوستر

اکنون که با مطالب ابتدایی استفاده از پوستر ها آشنا شده اید شاید بخواهید مکان مناسبی برای خرید پوستر در نظر بگیرید. بادروز به عنوان بزرگترین جامعه طراحان ایران و بزرگترین سایت فروش محصولات چاپی کشور میتواند یک انتخاب مناسب برای شما باشد. در بادروز هزینه دستمزد طراح به ازای هر خرید دقیقا بعد از ثبت سفارش به حسابش واریز میشود. در ادامه برخی از محصولات بادروز در زمینه پوستر را به شما معرفی میکنیم.

پوسترهای مستطیلی

پوسترهای مستطیلی بادروز با چاپ عالی روی کاغذ پوستر 180 گرم نیمه مات و با طرح های جذاب طراحان بادروزدر ابعاد تا ۱۰۰*۷۰ سانتیمتر با توجه به قیمت مناسبی که دارند مناسب فضاهای داخلی خانه، اتاق خواب، مغازه، ادارات و ... هستند که با توجه به کیفیت چاپ بالا میتوانند تا مدت ها بدون تغییر کیفیت زیبایی خاصی به دیوارهای شما ببخشند. طراحی های بادروز در دسته های متفاوت از پوستر مذهبی گرفته تا پوسترهای بازی، فیلم و سریال، فانتزی، تکست گرافی و ... دست شما را برای انتخاب کاملا باز گذاشته است.

خرید آنلاین پوستر

پوستر های مربع

پوسترهای مربع بادروز با همان کیفیت پوسترهای بادروز تولید میشوند. ابعاد مربعی آن ها باعث میشود تا مناسب فضاهای داخلی باشند و استفاده آن ها در کنار هم ساده تر باشد. تمام طراحی های پوسترهای مربع توسط بهترین طراحان کشور صورت گرفته و تقریبا در هر زمینه ای انتخاب های بسیاری خواهید داشت.

پوستر مربع

پوسترهای هنری

در این نوع پوسترها فضای سفیدی در حاشیه پوستر اضافه میشود که باعث زیبایی بیشتر آن میشود. کیفیت چاپ پوسترهای هنری با همان کیفیت عالی پوسترهای دیگر است و روی کاغد ۱۸۰ گرم نیمه مات خواهد بود.

خرید انلاین پوسترهنری

پوستر هنری مربع

پوسترهای هنری مربع با همان فرمول پوسترهای هنری چاپ میشوند. یعنی یک حاشیه چند سانتی سفید در اطراف آن ها و با همان کیفیت عالی چاپ روی کاغذ ۱۸۰ گرم نیمه مات.

خرید پوستر هنری مربع

پوستر سیلک

پوسترهای سیلک با کیفیت چاپ عالی بهترین جایگزین قاب عکس های قدیمی هستند. با چاپ روی کاغذ سیلک براق و مقاوم در برابر نور خورشید بهترین انتخاب برای فضای اتاق خواب میباشند.

خرید آنلاین پوستر سیلک

دراپ بنر

دراپ بنر ها میتوانند بک گراند مراسم های شما باشند. از تولد گرفته تا مراسم نامزدی یا حتی کمپ. یا میتوانند دیوار اتاق خواب شما را زیبا کنند. دراپ بنر ها در سایزهای مختلف آماده هستند  میتوانید آن ها را از بهترین طراحان سفارش بدهید.

خرید آنلاین دراپ بنر

سفارش پوستر و بنر از سراسر کشور

بادروز به عنوان یکی از بزرگترین مراکز حمایت از طراحان ایرانی زمینه ای فراهم کرده است تا شما بدون دغدغه بتوانید محصول مورد نظر خود را مستقیما از خود طراح سفارش بدهید و در سراسر کشور در بهترین بسته بندی تحویل بگیرید.

Inline