تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
خرید پوستر
پولاروید(فتوکارت) suga 30
پولاروید(فتوکارت) suga 30
rebel shop
۲۲,۰۰۰تومان
پولاروید(فتوکارت) jennie 37
پولاروید(فتوکارت) jennie 37
rebel shop
۲۲,۰۰۰تومان
پولاروید(فتوکارت) jennie 36
پولاروید(فتوکارت) jennie 36
rebel shop
۲۲,۰۰۰تومان
پولاروید(فتوکارت) jimin face
پولاروید(فتوکارت) jimin face
rebel shop
۲۲,۰۰۰تومان
پولاروید(فتوکارت) CELINE  Lisa
پولاروید(فتوکارت) CELINE Lisa
rebel shop
۲۲,۰۰۰تومان
پولاروید(فتوکارت) Lisa LLOUD 2
پولاروید(فتوکارت) Lisa LLOUD 2
rebel shop
۲۲,۰۰۰تومان
دراپ بنر  جشن تولد -34
دراپ بنر جشن تولد -34
مایا گالری
۴۲۵,۰۰۰تومان
بک دراپ  جشن تولد -34
بک دراپ جشن تولد -34
مایا گالری
۷۱۰,۰۰۰تومان
دراپ بنر جشن تولد -33
دراپ بنر جشن تولد -33
مایا گالری
۴۲۵,۰۰۰تومان
بک دراپ جشن تولد -33
بک دراپ جشن تولد -33
مایا گالری
۷۱۰,۰۰۰تومان
دراپ بنر جشن تولد -32
دراپ بنر جشن تولد -32
مایا گالری
۴۲۵,۰۰۰تومان
بک دراپ جشن تولد -32
بک دراپ جشن تولد -32
مایا گالری
۷۱۰,۰۰۰تومان
دراپ بنر جشن تولد -31
دراپ بنر جشن تولد -31
مایا گالری
۴۲۵,۰۰۰تومان
بک دراپ جشن تولد -31
بک دراپ جشن تولد -31
مایا گالری
۷۱۰,۰۰۰تومان
دراپ بنر جشن تولد -30
دراپ بنر جشن تولد -30
مایا گالری
۴۲۵,۰۰۰تومان
بک دراپ جشن تولد -30
بک دراپ جشن تولد -30
مایا گالری
۷۱۰,۰۰۰تومان
دراپ بنر جشن تولد -29
دراپ بنر جشن تولد -29
مایا گالری
۴۶۵,۰۰۰تومان
بک دراپ جشن تولد -29
بک دراپ جشن تولد -29
مایا گالری
۷۵۰,۰۰۰تومان
دراپ بنر  جشن تولد -28
دراپ بنر جشن تولد -28
مایا گالری
۴۲۵,۰۰۰تومان
بک دراپ  جشن تولد -28
بک دراپ جشن تولد -28
مایا گالری
۷۱۰,۰۰۰تومان
دراپ بنر جشن تولد -27
دراپ بنر جشن تولد -27
مایا گالری
۴۲۵,۰۰۰تومان
بک دراپ جشن تولد -27
بک دراپ جشن تولد -27
مایا گالری
۷۱۰,۰۰۰تومان
دراپ بنر جشن تولد -26
دراپ بنر جشن تولد -26
مایا گالری
۴۲۵,۰۰۰تومان
بک دراپ جشن تولد -26
بک دراپ جشن تولد -26
مایا گالری
۷۱۰,۰۰۰تومان
دراپ بنر جشن تولد -25
دراپ بنر جشن تولد -25
مایا گالری
۴۴۵,۰۰۰تومان
بک دراپ جشن تولد -25
بک دراپ جشن تولد -25
مایا گالری
۷۳۰,۰۰۰تومان
دراپ بنر جشن تولد -24
دراپ بنر جشن تولد -24
مایا گالری
۴۲۵,۰۰۰تومان
بک دراپ جشن تولد -24
بک دراپ جشن تولد -24
مایا گالری
۷۱۰,۰۰۰تومان
دراپ بنر جشن تولد -22
دراپ بنر جشن تولد -22
مایا گالری
۴۲۵,۰۰۰تومان
بک دراپ جشن تولد -22
بک دراپ جشن تولد -22
مایا گالری
۷۱۰,۰۰۰تومان
دراپ بنر جشن تولد -21
دراپ بنر جشن تولد -21
مایا گالری
۴۲۵,۰۰۰تومان
بک دراپ جشن تولد -21
بک دراپ جشن تولد -21
مایا گالری
۷۱۰,۰۰۰تومان
دراپ بنر جشن تولد -20
دراپ بنر جشن تولد -20
مایا گالری
۴۴۵,۰۰۰تومان
بک دراپ جشن تولد -20
بک دراپ جشن تولد -20
مایا گالری
۷۳۰,۰۰۰تومان
دراپ بنر جشن تولد -19
دراپ بنر جشن تولد -19
مایا گالری
۴۲۵,۰۰۰تومان
بک دراپ جشن تولد -19
بک دراپ جشن تولد -19
مایا گالری
۷۱۰,۰۰۰تومان
دراپ بنر جشن تولد -18
دراپ بنر جشن تولد -18
مایا گالری
۴۲۵,۰۰۰تومان
بک دراپ جشن تولد -18
بک دراپ جشن تولد -18
مایا گالری
۷۱۰,۰۰۰تومان
دراپ بنر جشن تولد -17
دراپ بنر جشن تولد -17
مایا گالری
۴۴۵,۰۰۰تومان
بک دراپ جشن تولد -17
بک دراپ جشن تولد -17
مایا گالری
۷۳۰,۰۰۰تومان
دراپ بنر جشن تولد -16
دراپ بنر جشن تولد -16
مایا گالری
۴۲۵,۰۰۰تومان
بک دراپ جشن تولد -16
بک دراپ جشن تولد -16
مایا گالری
۷۱۰,۰۰۰تومان
دراپ بنر جشن تولد -15
دراپ بنر جشن تولد -15
مایا گالری
۴۲۵,۰۰۰تومان
بک دراپ جشن تولد -15
بک دراپ جشن تولد -15
مایا گالری
۷۱۰,۰۰۰تومان
دراپ بنر جشن تولد -14
دراپ بنر جشن تولد -14
مایا گالری
۴۴۵,۰۰۰تومان
بک دراپ جشن تولد -14
بک دراپ جشن تولد -14
مایا گالری
۷۳۰,۰۰۰تومان
دراپ بنر جشن تولد -13
دراپ بنر جشن تولد -13
مایا گالری
۴۴۵,۰۰۰تومان
بک دراپ جشن تولد -13
بک دراپ جشن تولد -13
مایا گالری
۷۳۰,۰۰۰تومان
دراپ بنر جشن تولد -12
دراپ بنر جشن تولد -12
مایا گالری
۴۴۵,۰۰۰تومان
بک دراپ جشن تولد -12
بک دراپ جشن تولد -12
مایا گالری
۷۳۰,۰۰۰تومان
دراپ بنر جشن تولد -11
دراپ بنر جشن تولد -11
مایا گالری
۴۴۵,۰۰۰تومان
بک دراپ جشن تولد -11
بک دراپ جشن تولد -11
مایا گالری
۷۳۰,۰۰۰تومان
دراپ بنر جشن تولد -10
دراپ بنر جشن تولد -10
مایا گالری
۴۴۵,۰۰۰تومان
بک دراپ جشن تولد -10
بک دراپ جشن تولد -10
مایا گالری
۷۳۰,۰۰۰تومان
دراپ بنر جشن تولد -9
دراپ بنر جشن تولد -9
مایا گالری
۴۲۵,۰۰۰تومان
بک دراپ جشن تولد -9
بک دراپ جشن تولد -9
مایا گالری
۷۱۰,۰۰۰تومان
دراپ بنر جشن تولد -8
دراپ بنر جشن تولد -8
مایا گالری
۴۶۵,۰۰۰تومان

خرید پوستر

پوسترها یکی از المان های زیبای طراحی فضاهای داخلی امروزی هستند. استفاده درست از آن ها در عین کم خرج بودن میتواند بهترین بازده در مقایسه با باقی المان های طراحی را داشته باشد. پوسترها با توجه به سایز، نحوه چاپ و جنس کاغذ در دسته های مختلفی قرار میگیرند که میتوانید بر اساس فضایی که در نظر گرفته اید یکی از آن ها را انتخاب کنید.

نکاتی در انتخاب پوستر ها

گاهی فقط زیبایی پوسترها کافی نیستند بلکه باید برای استفاده از پوسترها در دکوراسیون داخلی خانه یا محل کار خود به نکاتی توجه کنید که باعث میشود زیبایی پوسترها چند برابر به چشم بیاید. در ادامه برخی از این نکات را با شما در میان خواهیم گذاشت.

بهترین محتوا را انتخاب کنید

فقط زیبایی یک پوستر کافی نیست بلکه باید به محتوای آن و تناسب آن با فضای مورد استفاده دقت بسیاری کنید. استفاده از محتوای نامناسب میتواند تاثیر بدی رو خروجی کار شما داشته باشد. به عنوان مثال یک پوستر فیلم پدرخوانده مناسب اتاق کودک خردسال شما نیست اما همان پوستر در اتاق فرزند نوجوان شما میتواند زیبایی بسیاری داشته  باشد.

پوستر دیواری

ابتدا چیدمان را روی کاغذ بکشید

اگر تعداد پوسترهای شما بیشتر از یک عدد است بهتر است تا قبل از نصب آن ها روی دیوار ابتدا دیزاین مد نظر خود را روی کاغذ بکشید. ابعاد متفاوت پوسترها اگر به صورت مناسب در کنار هم قرار بگیرند میتواند بسیار جذاب باشد اما بهتر است تا این ترکیب را روی کاغذ طراحی کنید تا از صدمه دیدن دیوار در پی جابه جایی های متفاوت جلوگیری کنید.

پوسترهای بزرگ را ابتدا نصب کنید

برای اینکه تمرکز روی عکس های اصلی باشد بهتر است تا پوسترهای بزرگ را ابتدا نصب کنید. این امر باعث میشود تا به صورت ناخودآگاه باقی تصاویر پوسترها به صورت تکمیل کننده پوسترهای بزرگتر به نظر برسند. البته نیازی نیست تا حتما تصاویر بزرگتر با یک ترتیب خاص در کنار هم یا در مرکز فضا قرار بگیرند بلکه میتوانید با توجه به سایز آن ها از ترکیب های نامنظم استفاده کنید.

برای اتاق های پذیرایی و مهمان حتی الامکان از پوسترهای هنری استفاده کنید

این موضوع خیلی سلیقه ای است و به طبع شما بستگی دارد اما معمولا کارشناسان طراحی داخلی برای فضای اتاق پذیرایی و مهمان از نقاشی ها و پوسترهای هنری استفاده میکنند.

خرید آنلاین پوستر

اکنون که با مطالب ابتدایی استفاده از پوستر ها آشنا شده اید شاید بخواهید مکان مناسبی برای خرید پوستر در نظر بگیرید. بادروز به عنوان بزرگترین جامعه طراحان ایران و بزرگترین سایت فروش محصولات چاپی کشور میتواند یک انتخاب مناسب برای شما باشد. در بادروز هزینه دستمزد طراح به ازای هر خرید دقیقا بعد از ثبت سفارش به حسابش واریز میشود. در ادامه برخی از محصولات بادروز در زمینه پوستر را به شما معرفی میکنیم.

پوسترهای مستطیلی

پوسترهای مستطیلی بادروز با چاپ عالی روی کاغذ پوستر 180 گرم نیمه مات و با طرح های جذاب طراحان بادروزدر ابعاد تا ۱۰۰*۷۰ سانتیمتر با توجه به قیمت مناسبی که دارند مناسب فضاهای داخلی خانه، اتاق خواب، مغازه، ادارات و ... هستند که با توجه به کیفیت چاپ بالا میتوانند تا مدت ها بدون تغییر کیفیت زیبایی خاصی به دیوارهای شما ببخشند. طراحی های بادروز در دسته های متفاوت از پوستر مذهبی گرفته تا پوسترهای بازی، فیلم و سریال، فانتزی، تکست گرافی و ... دست شما را برای انتخاب کاملا باز گذاشته است.

خرید آنلاین پوستر

پوستر های مربع

پوسترهای مربع بادروز با همان کیفیت پوسترهای بادروز تولید میشوند. ابعاد مربعی آن ها باعث میشود تا مناسب فضاهای داخلی باشند و استفاده آن ها در کنار هم ساده تر باشد. تمام طراحی های پوسترهای مربع توسط بهترین طراحان کشور صورت گرفته و تقریبا در هر زمینه ای انتخاب های بسیاری خواهید داشت.

پوستر مربع

پوسترهای هنری

در این نوع پوسترها فضای سفیدی در حاشیه پوستر اضافه میشود که باعث زیبایی بیشتر آن میشود. کیفیت چاپ پوسترهای هنری با همان کیفیت عالی پوسترهای دیگر است و روی کاغد ۱۸۰ گرم نیمه مات خواهد بود.

خرید انلاین پوسترهنری

پوستر هنری مربع

پوسترهای هنری مربع با همان فرمول پوسترهای هنری چاپ میشوند. یعنی یک حاشیه چند سانتی سفید در اطراف آن ها و با همان کیفیت عالی چاپ روی کاغذ ۱۸۰ گرم نیمه مات.

خرید پوستر هنری مربع

پوستر سیلک

پوسترهای سیلک با کیفیت چاپ عالی بهترین جایگزین قاب عکس های قدیمی هستند. با چاپ روی کاغذ سیلک براق و مقاوم در برابر نور خورشید بهترین انتخاب برای فضای اتاق خواب میباشند.

خرید آنلاین پوستر سیلک

دراپ بنر

دراپ بنر ها میتوانند بک گراند مراسم های شما باشند. از تولد گرفته تا مراسم نامزدی یا حتی کمپ. یا میتوانند دیوار اتاق خواب شما را زیبا کنند. دراپ بنر ها در سایزهای مختلف آماده هستند  میتوانید آن ها را از بهترین طراحان سفارش بدهید.

خرید آنلاین دراپ بنر

سفارش پوستر و بنر از سراسر کشور

بادروز به عنوان یکی از بزرگترین مراکز حمایت از طراحان ایرانی زمینه ای فراهم کرده است تا شما بدون دغدغه بتوانید محصول مورد نظر خود را مستقیما از خود طراح سفارش بدهید و در سراسر کشور در بهترین بسته بندی تحویل بگیرید.