تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
خرید پولاروید(فتوکارت)
پولاروید(فتوکارت) مشهد
اختصاصی بادروز
پولاروید(فتوکارت) مشهد
دیجیتال آرت فاطمه
% ۲۰ ۳۵,۰۰۰
۲۸,۰۰۰ تومان
پولاروید(فتوکارت) دختر صورتی و فنجان
پولاروید(فتوکارت) دختر صورتی و فنجان
محمد مهدی بیکی
% ۲۰ ۲۴,۰۰۰
۱۹,۲۰۰ تومان
پولاروید(فتوکارت) دختر شیطانی
پولاروید(فتوکارت) دختر شیطانی
محمد مهدی بیکی
% ۲۰ ۲۴,۰۰۰
۱۹,۲۰۰ تومان
پولاروید(فتوکارت) جاده ماسال
اختصاصی بادروز
پولاروید(فتوکارت) جاده ماسال
دیجیتال آرت فاطمه
% ۲۰ ۳۵,۰۰۰
۲۸,۰۰۰ تومان
پولاروید(فتوکارت) کاپیتان آمریکا
پولاروید(فتوکارت) کاپیتان آمریکا
Aria_Gallery
% ۲۰ ۲۴,۰۰۰
۱۹,۲۰۰ تومان
پولاروید(فتوکارت) The last of us.
پولاروید(فتوکارت) The last of us.
Aria_Gallery
% ۲۰ ۲۴,۰۰۰
۱۹,۲۰۰ تومان
پولاروید(فتوکارت) The last of us
پولاروید(فتوکارت) The last of us
Aria_Gallery
% ۲۰ ۲۴,۰۰۰
۱۹,۲۰۰ تومان
پولاروید(فتوکارت) لوکی نقاشی شده
پولاروید(فتوکارت) لوکی نقاشی شده
اژدهای صورتی
% ۲۰ ۲۶,۰۰۰
۲۰,۸۰۰ تومان
پولاروید(فتوکارت) لوگو بارسلونا 2
پولاروید(فتوکارت) لوگو بارسلونا 2
mehime
% ۲۰ ۲۴,۰۰۰
۱۹,۲۰۰ تومان
پولاروید(فتوکارت) لوگو پرسپولیس
پولاروید(فتوکارت) لوگو پرسپولیس
mehime
% ۲۰ ۲۴,۰۰۰
۱۹,۲۰۰ تومان
پولاروید(فتوکارت) لوگو رئال2
پولاروید(فتوکارت) لوگو رئال2
mehime
% ۲۰ ۲۴,۰۰۰
۱۹,۲۰۰ تومان
پولاروید(فتوکارت) لوگو چلسی
پولاروید(فتوکارت) لوگو چلسی
mehime
% ۲۰ ۲۴,۰۰۰
۱۹,۲۰۰ تومان
پولاروید(فتوکارت) پاریسن ژرمن
پولاروید(فتوکارت) پاریسن ژرمن
mehime
% ۲۰ ۲۴,۰۰۰
۱۹,۲۰۰ تومان
پولاروید(فتوکارت) لوگو آث میلان
پولاروید(فتوکارت) لوگو آث میلان
mehime
% ۲۰ ۲۴,۰۰۰
۱۹,۲۰۰ تومان
پولاروید(فتوکارت) لوگو اینتر میلان
پولاروید(فتوکارت) لوگو اینتر میلان
mehime
% ۲۰ ۲۴,۰۰۰
۱۹,۲۰۰ تومان
پولاروید(فتوکارت) تالاب صورتی
اختصاصی بادروز
پولاروید(فتوکارت) تالاب صورتی
دیجیتال آرت فاطمه
% ۲۰ ۳۵,۰۰۰
۲۸,۰۰۰ تومان
پولاروید(فتوکارت) bts jhope suga rm jin
پولاروید(فتوکارت) bts jhope suga rm jin
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید(فتوکارت) seventeen 17 is right here
پولاروید(فتوکارت) seventeen 17 is right here
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید(فتوکارت) stray kids 9
پولاروید(فتوکارت) stray kids 9
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید(فتوکارت) stray kids lose my breath
پولاروید(فتوکارت) stray kids lose my breath
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید(فتوکارت) alastor from Hazbin hotel 04
پولاروید(فتوکارت) alastor from Hazbin hotel 04
Bejado
% ۲۰ ۳۴,۰۰۰
۲۷,۲۰۰ تومان
پولاروید(فتوکارت) bts RM Right Place, Wrong Person
پولاروید(فتوکارت) bts RM Right Place, Wrong Person
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید(فتوکارت) RM Come back to me
پولاروید(فتوکارت) RM Come back to me
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید(فتوکارت) RM  Right Place, Wrong Person
پولاروید(فتوکارت) RM Right Place, Wrong Person
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید(فتوکارت) rose 69
پولاروید(فتوکارت) rose 69
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید(فتوکارت) Chaennie
پولاروید(فتوکارت) Chaennie
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید(فتوکارت) شیراز
اختصاصی بادروز
پولاروید(فتوکارت) شیراز
دیجیتال آرت فاطمه
% ۲۰ ۳۵,۰۰۰
۲۸,۰۰۰ تومان
پولاروید(فتوکارت) LISA 46
پولاروید(فتوکارت) LISA 46
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید(فتوکارت)  BLACKPINK Jennie Met Gala
پولاروید(فتوکارت) BLACKPINK Jennie Met Gala
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید(فتوکارت)  Jennie Met Gala 2024
پولاروید(فتوکارت) Jennie Met Gala 2024
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید(فتوکارت)  Jennie Met Gala
پولاروید(فتوکارت) Jennie Met Gala
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید(فتوکارت) guitar boy
پولاروید(فتوکارت) guitar boy
iCAN
% ۲۰ ۲۶,۰۰۰
۲۰,۸۰۰ تومان
پولاروید(فتوکارت) چهارباغ اصفهان
اختصاصی بادروز
پولاروید(فتوکارت) چهارباغ اصفهان
دیجیتال آرت فاطمه
% ۲۰ ۳۱,۰۰۰
۲۴,۸۰۰ تومان
پولاروید(فتوکارت) گل
اختصاصی بادروز
پولاروید(فتوکارت) گل
دیجیتال آرت فاطمه
% ۲۰ ۲۶,۰۰۰
۲۰,۸۰۰ تومان
پولاروید(فتوکارت) طرح دریا
اختصاصی بادروز
پولاروید(فتوکارت) طرح دریا
دیجیتال آرت فاطمه
% ۲۰ ۲۶,۰۰۰
۲۰,۸۰۰ تومان
پولاروید(فتوکارت) lucifer from Hazbin hotel 03
پولاروید(فتوکارت) lucifer from Hazbin hotel 03
Bejado
% ۲۰ ۳۳,۰۰۰
۲۶,۴۰۰ تومان
پولاروید(فتوکارت) lucifer from Hazbin hotel 02
پولاروید(فتوکارت) lucifer from Hazbin hotel 02
Bejado
% ۲۰ ۳۴,۰۰۰
۲۷,۲۰۰ تومان
پولاروید(فتوکارت) lucifer from Hazbin hotel 01
پولاروید(فتوکارت) lucifer from Hazbin hotel 01
Bejado
% ۲۰ ۳۳,۰۰۰
۲۶,۴۰۰ تومان
پولاروید(فتوکارت) هزبین هتل -2
پولاروید(فتوکارت) هزبین هتل -2
عاطی گالری
% ۲۰ ۲۶,۰۰۰
۲۰,۸۰۰ تومان
پولاروید(فتوکارت) آدری 2
اختصاصی بادروز
پولاروید(فتوکارت) آدری 2
Angela Shop
% ۲۰ ۳۳,۰۰۰
۲۶,۴۰۰ تومان
پولاروید(فتوکارت) lisa 45
پولاروید(فتوکارت) lisa 45
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید(فتوکارت) lisa 44
پولاروید(فتوکارت) lisa 44
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید(فتوکارت) ROSÉ DAZED KOREA
پولاروید(فتوکارت) ROSÉ DAZED KOREA
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید(فتوکارت) ROSÉ  Tiffany & Co.
پولاروید(فتوکارت) ROSÉ Tiffany & Co.
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید(فتوکارت) رزی بلکپینک
پولاروید(فتوکارت) رزی بلکپینک
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید(فتوکارت) جنی اسپات
پولاروید(فتوکارت) جنی اسپات
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید(فتوکارت) جنی و زیکو
پولاروید(فتوکارت) جنی و زیکو
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید(فتوکارت) zico and jennie spot
پولاروید(فتوکارت) zico and jennie spot
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید(فتوکارت) jennie x zico
پولاروید(فتوکارت) jennie x zico
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید(فتوکارت) zico x jennie
پولاروید(فتوکارت) zico x jennie
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید(فتوکارت) EXO-bao
پولاروید(فتوکارت) EXO-bao
Mahibi
% ۲۰ ۲۳,۰۰۰
۱۸,۴۰۰ تومان
پولاروید(فتوکارت) طرح فال‌آوت - 21
پولاروید(فتوکارت) طرح فال‌آوت - 21
مایا گالری
% ۲۰ ۳۵,۰۰۰
۲۸,۰۰۰ تومان
پولاروید(فتوکارت) طرح الا پورنل - 2
پولاروید(فتوکارت) طرح الا پورنل - 2
مایا گالری
% ۲۰ ۳۵,۰۰۰
۲۸,۰۰۰ تومان
پولاروید(فتوکارت) الا پورنل - 1
پولاروید(فتوکارت) الا پورنل - 1
مایا گالری
% ۲۰ ۳۵,۰۰۰
۲۸,۰۰۰ تومان
پولاروید(فتوکارت) طرح فال‌آوت - 16
پولاروید(فتوکارت) طرح فال‌آوت - 16
مایا گالری
% ۲۰ ۳۵,۰۰۰
۲۸,۰۰۰ تومان

خرید پولاروید(فتوکارت)

عکس های پولاروید ما را یاد روزهای قدیم می اندازند اما اینبار شما میتوانید تمام طرح های جذاب طراحان بادروز را روی این نوع از تصاویر داشته باشید.