تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
خرید محصولات آسترو (Astro)

آسترو (Astro)

یکی از عناوین کی پاپ

Astroیک گروه پسرانه کره‌ای است که در سال 2016 معرفی شد که در ابتدا شش نفره بود، اما راکی در تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۳ گروه را ترک کرد و مون بین در تاریخ ۱۹ آوریل ۲۰۲۳ درگذشت. این گروه در حال حاضر چهار عضو دارد: ام‌جی، جینجین، چا اون و و یون سان

۱۰۲ محصول

دفتر یادداشت چا ایون وو– astro
دفتر یادداشت چا ایون وو– astro
Mahibi
% ۲۰ ۱۸۴,۰۰۰
۱۴۷,۲۰۰ تومان
شاسی چا ایون وو– astro
شاسی چا ایون وو– astro
Mahibi
% ۲۵ ۱۸۱,۵۰۰
۱۳۶,۱۲۵ تومان
ساعت دیواری ASTRO ALL YOURS
ساعت دیواری ASTRO ALL YOURS
rebel shop
% ۲۵ ۸۳۰,۰۰۰
۶۲۲,۵۰۰ تومان
عطرجیبی چا ایون وو– astro
عطرجیبی چا ایون وو– astro
Mahibi
% ۲۰ ۱۳۵,۰۰۰
۱۰۸,۰۰۰ تومان
کوسن چا ایون وو– astro
کوسن چا ایون وو– astro
Mahibi
% ۲۰ ۴۴۹,۵۰۰
۳۵۹,۶۰۰ تومان
دراپ بنر چا ایون وو– astro
دراپ بنر چا ایون وو– astro
Mahibi
% ۱۵ ۴۰۴,۰۰۰
۳۴۳,۴۰۰ تومان
دفتر یادداشت ASTRO 1
دفتر یادداشت ASTRO 1
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
دفتر یادداشت ASTRO 2
دفتر یادداشت ASTRO 2
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
روتختی یک نفره ASTRO logo
روتختی یک نفره ASTRO logo
rebel shop
% ۲۵ ۲,۷۸۵,۰۰۰
۲,۰۸۸,۷۵۰ تومان
دفتر یادداشت ASTRO 5
دفتر یادداشت ASTRO 5
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
دفتر یادداشت ASTRO ALL YOURS
دفتر یادداشت ASTRO ALL YOURS
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
پوستر سیلک ASTRO 4
پوستر سیلک ASTRO 4
rebel shop
% ۲۰ ۵۷,۵۰۰
۴۶,۰۰۰ تومان
استیکر ASTRO logo 2
استیکر ASTRO logo 2
rebel shop
% ۲۵ ۱۹,۰۰۰
۱۴,۲۵۰ تومان
استیکر ASTRO ALL YOURS 2
استیکر ASTRO ALL YOURS 2
rebel shop
% ۲۵ ۱۹,۰۰۰
۱۴,۲۵۰ تومان
کوسن ASTRO ALL YOURS 2
کوسن ASTRO ALL YOURS 2
rebel shop
% ۲۰ ۴۰۲,۵۰۰
۳۲۲,۰۰۰ تومان
ساعت دیواری ASTRO logo
ساعت دیواری ASTRO logo
rebel shop
% ۲۵ ۸۳۰,۰۰۰
۶۲۲,۵۰۰ تومان
پرده پانچ ASTRO logo
پرده پانچ ASTRO logo
rebel shop
% ۲۰ ۲,۰۳۵,۰۰۰
۱,۶۲۸,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس ASTRO 4
تابلو کنواس ASTRO 4
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس مربع ASTRO ALL YOURS
تابلو کنواس مربع ASTRO ALL YOURS
rebel shop
% ۲۰ ۳۳۵,۰۰۰
۲۶۸,۰۰۰ تومان
ساعت دیواری ASTRO ALL YOURS 2
ساعت دیواری ASTRO ALL YOURS 2
rebel shop
% ۲۵ ۸۳۰,۰۰۰
۶۲۲,۵۰۰ تومان
استیکر ASTRO 5
استیکر ASTRO 5
rebel shop
% ۲۵ ۱۹,۰۰۰
۱۴,۲۵۰ تومان
کیف خرید کتان ASTRO logo
کیف خرید کتان ASTRO logo
rebel shop
% ۲۰ ۲۷۵,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه ASTRO logo 2
تی شرت زنانه ASTRO logo 2
rebel shop
% ۲۰ ۵۳۰,۰۰۰
۴۲۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس مربع ASTRO ALL YOURS 2
تابلو کنواس مربع ASTRO ALL YOURS 2
rebel shop
% ۲۰ ۳۳۵,۰۰۰
۲۶۸,۰۰۰ تومان
کیف خرید کتان ASTRO logo 2
کیف خرید کتان ASTRO logo 2
rebel shop
% ۲۰ ۲۷۵,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
شاسی ASTRO ALL YOURS
شاسی ASTRO ALL YOURS
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
شاسی ASTRO 4
شاسی ASTRO 4
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
ماگ ASTRO 3
ماگ ASTRO 3
rebel shop
% ۲۵ ۲۵۲,۵۰۰
۱۸۹,۳۷۵ تومان
پولاروید ASTRO ALL YOURS
پولاروید ASTRO ALL YOURS
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
ماگ ASTRO 5
ماگ ASTRO 5
rebel shop
% ۲۵ ۲۵۲,۵۰۰
۱۸۹,۳۷۵ تومان
تابلو کنواس مربع ASTRO logo
تابلو کنواس مربع ASTRO logo
rebel shop
% ۲۰ ۳۳۵,۰۰۰
۲۶۸,۰۰۰ تومان
پولاروید ASTRO logo
پولاروید ASTRO logo
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
استیکر ASTRO logo
استیکر ASTRO logo
rebel shop
% ۲۵ ۱۹,۰۰۰
۱۴,۲۵۰ تومان
دفتر یادداشت ASTRO logo
دفتر یادداشت ASTRO logo
rebel shop
% ۲۰ ۱۷۰,۰۰۰
۱۳۶,۰۰۰ تومان
ماگ ASTRO 4
ماگ ASTRO 4
rebel shop
% ۲۵ ۲۵۲,۵۰۰
۱۸۹,۳۷۵ تومان
تابلو کنواس ASTRO logo
تابلو کنواس ASTRO logo
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
پولاروید ASTRO ALL YOURS 2
پولاروید ASTRO ALL YOURS 2
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
تابلو کنواس ASTRO ALL YOURS
تابلو کنواس ASTRO ALL YOURS
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
دراپ بنر ASTRO logo
دراپ بنر ASTRO logo
rebel shop
% ۱۵ ۳۵۰,۰۰۰
۲۹۷,۵۰۰ تومان
ماگ ASTRO ALL YOURS
ماگ ASTRO ALL YOURS
rebel shop
% ۲۵ ۲۵۲,۵۰۰
۱۸۹,۳۷۵ تومان
دفتر یادداشت ASTRO 4
دفتر یادداشت ASTRO 4
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
کوسن ASTRO logo
کوسن ASTRO logo
rebel shop
% ۲۰ ۴۰۲,۵۰۰
۳۲۲,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس ASTRO 3
تابلو کنواس ASTRO 3
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
ماگ ASTRO 1
ماگ ASTRO 1
rebel shop
% ۲۵ ۲۵۲,۵۰۰
۱۸۹,۳۷۵ تومان
تی شرت زنانه ASTRO logo
تی شرت زنانه ASTRO logo
rebel shop
% ۲۰ ۵۳۰,۰۰۰
۴۲۴,۰۰۰ تومان
پچ حرارتی ASTRO logo 2
پچ حرارتی ASTRO logo 2
rebel shop
% ۲۵ ۲۳,۵۰۰
۱۷,۶۲۵ تومان
عطرجیبی ASTRO 5
عطرجیبی ASTRO 5
rebel shop
% ۲۰ ۱۲۵,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت ASTRO ALL YOURS 2
دفتر یادداشت ASTRO ALL YOURS 2
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
پوستر سیلک ASTRO logo
پوستر سیلک ASTRO logo
rebel shop
% ۲۰ ۵۷,۵۰۰
۴۶,۰۰۰ تومان
استیکر ASTRO 4
استیکر ASTRO 4
rebel shop
% ۲۵ ۱۹,۰۰۰
۱۴,۲۵۰ تومان
تی شرت مردانه ASTRO logo
تی شرت مردانه ASTRO logo
rebel shop
% ۲۰ ۵۳۰,۰۰۰
۴۲۴,۰۰۰ تومان
دراپ بنر ASTRO 4
دراپ بنر ASTRO 4
rebel shop
% ۱۵ ۳۵۰,۰۰۰
۲۹۷,۵۰۰ تومان
پوستر سیلک ASTRO 2
پوستر سیلک ASTRO 2
rebel shop
% ۲۰ ۵۷,۵۰۰
۴۶,۰۰۰ تومان
تی شرت مردانه ASTRO logo 2
تی شرت مردانه ASTRO logo 2
rebel shop
% ۲۰ ۵۳۰,۰۰۰
۴۲۴,۰۰۰ تومان
ماگ ASTRO logo
ماگ ASTRO logo
rebel shop
% ۲۵ ۲۵۲,۵۰۰
۱۸۹,۳۷۵ تومان
شاسی ASTRO 2
شاسی ASTRO 2
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
عطرجیبی ASTRO 2
عطرجیبی ASTRO 2
rebel shop
% ۲۰ ۱۲۵,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰ تومان
استیکر ASTRO 3
استیکر ASTRO 3
rebel shop
% ۲۵ ۱۹,۰۰۰
۱۴,۲۵۰ تومان
شاسی ASTRO logo
شاسی ASTRO logo
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
شاسی ASTRO ALL YOURS 2
شاسی ASTRO ALL YOURS 2
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
تابلو کنواس ASTRO 5
تابلو کنواس ASTRO 5
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس ASTRO ALL YOURS 2
تابلو کنواس ASTRO ALL YOURS 2
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت ASTRO 3
دفتر یادداشت ASTRO 3
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
پوستر سیلک ASTRO ALL YOURS 2
پوستر سیلک ASTRO ALL YOURS 2
rebel shop
% ۲۰ ۵۷,۵۰۰
۴۶,۰۰۰ تومان
ماگ ASTRO ALL YOURS 2
ماگ ASTRO ALL YOURS 2
rebel shop
% ۲۵ ۲۵۲,۵۰۰
۱۸۹,۳۷۵ تومان
شاسی ASTRO 3
شاسی ASTRO 3
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
دراپ بنر ASTRO 3
دراپ بنر ASTRO 3
rebel shop
% ۱۵ ۳۵۰,۰۰۰
۲۹۷,۵۰۰ تومان
پچ حرارتی ASTRO logo
پچ حرارتی ASTRO logo
rebel shop
% ۲۵ ۲۳,۵۰۰
۱۷,۶۲۵ تومان
شاسی ASTRO 5
شاسی ASTRO 5
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
پوستر سیلک ASTRO 5
پوستر سیلک ASTRO 5
rebel shop
% ۲۰ ۵۷,۵۰۰
۴۶,۰۰۰ تومان