تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
%۲۰ تخفیف
خرید محصولات انیمه حمله به تایتان (Attack on titan)

کیف خرید کتان (توت بگ) حمله به تایتان

یکی از عناوین انیمه و مانگا

حمله به تایتان (Attack on titan) انیمه برداشت شده از مانگایی با همین نام، در مورد انسایی هایی است با تایتان های بزرگی در جنگ هستند و در طول مبارزه خود هر روز متوجه رازهای بیشتری میشوند. این انیمه از سال ۲۰۱۳ در حال پخش است

مشخصات کیف خرید کتان (توت بگ) حمله به تایتان

- کیف خرید (توت بگ) جادار و سبک و بسیار با کیفیت
- یک طرف کیف چاپ دارد
- از جنس کتان و قابل بازیافت و دوستدار محیط زیست
- برای ماندگاری بیشتر با آب ولرم شستشو شود
- بدون آستر و جیب داخلی

کیف خرید کتان Little Soldiers
اختصاصی بادروز
کیف خرید کتان Little Soldiers
فروشگاه کیکی
% ۲۰ ۲۸۸,۰۰۰
۲۳۰,۴۰۰ تومان
کیف خرید کتان Chosa Heidan
کیف خرید کتان Chosa Heidan
رالماس
% ۲۰ ۲۷۷,۵۰۰
۲۲۲,۰۰۰ تومان
کیف خرید کتان Titan
کیف خرید کتان Titan
Hinata
% ۲۰ ۲۸۵,۰۰۰
۲۲۸,۰۰۰ تومان
کیف خرید کتان Anime attack on titan
کیف خرید کتان Anime attack on titan
Hinata
% ۲۰ ۲۸۵,۰۰۰
۲۲۸,۰۰۰ تومان
کیف خرید کتان attack on titan 26
کیف خرید کتان attack on titan 26
rebel shop
% ۲۰ ۲۷۵,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
کیف خرید کتان  attack on titan hange
کیف خرید کتان attack on titan hange
zizyart
% ۲۰ ۲۸۰,۰۰۰
۲۲۴,۰۰۰ تومان
کیف خرید کتان Atack on Titan Warhammer
کیف خرید کتان Atack on Titan Warhammer
Art of Darkness
% ۲۰ ۲۸۰,۰۰۰
۲۲۴,۰۰۰ تومان
کیف خرید کتان اتک ان تایتان میکاسا
کیف خرید کتان اتک ان تایتان میکاسا
zizyart
% ۲۰ ۲۷۵,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
کیف خرید کتان levi eren armin attack on titan
کیف خرید کتان levi eren armin attack on titan
zizyart
% ۲۰ ۲۸۵,۰۰۰
۲۲۸,۰۰۰ تومان
کیف خرید کتان اتک ان تایتان ارن
کیف خرید کتان اتک ان تایتان ارن
zizyart
% ۲۰ ۲۸۰,۰۰۰
۲۲۴,۰۰۰ تومان
کیف خرید کتان اتک ان تایتان لیوای اکرمن
کیف خرید کتان اتک ان تایتان لیوای اکرمن
zizyart
% ۲۰ ۲۷۱,۰۰۰
۲۱۶,۸۰۰ تومان
کیف خرید کتان Eren Yeager | Attack on Titan
کیف خرید کتان Eren Yeager | Attack on Titan
graphic-parisa
% ۲۰ ۲۹۰,۰۰۰
۲۳۲,۰۰۰ تومان
کیف خرید کتان AOT JP LOGO
کیف خرید کتان AOT JP LOGO
rebel shop
% ۲۰ ۲۷۵,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
کیف خرید کتان eren tatakae
کیف خرید کتان eren tatakae
zizyart
% ۲۰ ۲۸۰,۰۰۰
۲۲۴,۰۰۰ تومان