تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
%۲۰ تخفیف
خرید محصولات انیمه حمله به تایتان (Attack on titan)

پرده پانچ حمله به تایتان

یکی از عناوین انیمه و مانگا

حمله به تایتان (Attack on titan) انیمه برداشت شده از مانگایی با همین نام، در مورد انسایی هایی است با تایتان های بزرگی در جنگ هستند و در طول مبارزه خود هر روز متوجه رازهای بیشتری میشوند. این انیمه از سال ۲۰۱۳ در حال پخش است

مشخصات پرده پانچ حمله به تایتان

- جنس پرده ها کتان هازان و مخمل تولید اختصاصی بادروز
- پرده ها طبق عکس شامل دو قواره و در دو ارتفاع هستند
- چاپ با بالاترین کیفیت و ماندگاری رنگ در شستشو
- عرض هرقواره پرده 145cm
- پرده ها با دوخت کامل و پانچ شده و آماده آویز ارسال می شود

پرده پانچ Chosa Heidan
پرده پانچ Chosa Heidan
رالماس
% ۲۰ ۲,۰۷۵,۰۰۰
۱,۶۶۰,۰۰۰ تومان
پرده پانچ attack on titan
پرده پانچ attack on titan
rhino
% ۲۰ ۲,۰۳۰,۰۰۰
۱,۶۲۴,۰۰۰ تومان
پرده پانچ attack on titan baby
پرده پانچ attack on titan baby
rhino
% ۲۰ ۲,۰۲۹,۹۹۹
۱,۶۲۳,۹۹۹ تومان
پرده پانچ attack on titan 01
اختصاصی بادروز
پرده پانچ attack on titan 01
johnny_WeWill
% ۲۰ ۲,۱۳۵,۰۰۰
۱,۷۰۸,۰۰۰ تومان
پرده پانچ Hange Zoe
اختصاصی بادروز
پرده پانچ Hange Zoe
رالماس
% ۲۰ ۲,۰۷۵,۰۰۰
۱,۶۶۰,۰۰۰ تومان
پرده پانچ Mikasa 02
اختصاصی بادروز
پرده پانچ Mikasa 02
johnny_WeWill
% ۲۰ ۲,۱۳۵,۰۰۰
۱,۷۰۸,۰۰۰ تومان
پرده پانچ attack on titan attack titan
پرده پانچ attack on titan attack titan
rebel shop
% ۲۰ ۲,۰۳۵,۰۰۰
۱,۶۲۸,۰۰۰ تومان
پرده پانچ طرح انیمه حمله به تایتان (Attack on titan) - کد 009
پرده پانچ طرح انیمه حمله به تایتان (Attack on titan) - کد 009
مایا گالری
% ۲۰ ۲,۱۲۵,۰۰۰
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
پرده پانچ attack on titan female titan
پرده پانچ attack on titan female titan
rebel shop
% ۲۰ ۲,۰۳۵,۰۰۰
۱,۶۲۸,۰۰۰ تومان
پرده پانچ طرح انیمه حمله به تایتان (Attack on titan) - کد 006
پرده پانچ طرح انیمه حمله به تایتان (Attack on titan) - کد 006
مایا گالری
% ۲۰ ۲,۱۲۵,۰۰۰
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
پرده پانچ attack on titan yemir
پرده پانچ attack on titan yemir
rebel shop
% ۲۰ ۲,۰۳۵,۰۰۰
۱,۶۲۸,۰۰۰ تومان
پرده پانچ طرح انیمه حمله به تایتان (Attack on titan) - کد 002
پرده پانچ طرح انیمه حمله به تایتان (Attack on titan) - کد 002
مایا گالری
% ۲۰ ۲,۱۲۵,۰۰۰
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
پرده پانچ Little Soldiers
اختصاصی بادروز
پرده پانچ Little Soldiers
فروشگاه کیکی
% ۲۰ ۲,۲۷۵,۰۰۰
۱,۸۲۰,۰۰۰ تومان
پرده پانچ attack on titan founding titan
پرده پانچ attack on titan founding titan
rebel shop
% ۲۰ ۲,۰۳۵,۰۰۰
۱,۶۲۸,۰۰۰ تومان
پرده پانچ attack on titan  s4 part 1
پرده پانچ attack on titan s4 part 1
rebel shop
% ۲۰ ۲,۰۳۵,۰۰۰
۱,۶۲۸,۰۰۰ تومان
پرده پانچ طرح انیمه حمله به تایتان (Attack on titan) - کد 004
پرده پانچ طرح انیمه حمله به تایتان (Attack on titan) - کد 004
مایا گالری
% ۲۰ ۲,۱۲۵,۰۰۰
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
پرده پانچ attack on titan eren mikasa armin
پرده پانچ attack on titan eren mikasa armin
rebel shop
% ۲۰ ۲,۰۳۵,۰۰۰
۱,۶۲۸,۰۰۰ تومان
پرده پانچ طرح انیمه حمله به تایتان (Attack on titan) - کد 005
پرده پانچ طرح انیمه حمله به تایتان (Attack on titan) - کد 005
مایا گالری
% ۲۰ ۲,۱۲۵,۰۰۰
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
پرده پانچ attack on titan rumbling
پرده پانچ attack on titan rumbling
rebel shop
% ۲۰ ۲,۰۳۵,۰۰۰
۱,۶۲۸,۰۰۰ تومان
پرده پانچ attack on titan 29
پرده پانچ attack on titan 29
rebel shop
% ۲۰ ۲,۰۳۵,۰۰۰
۱,۶۲۸,۰۰۰ تومان
پرده پانچ attack on titan scouts
پرده پانچ attack on titan scouts
rebel shop
% ۲۰ ۲,۰۳۵,۰۰۰
۱,۶۲۸,۰۰۰ تومان
پرده پانچ Captain Levi.
پرده پانچ Captain Levi.
Moonlight Gallery
% ۲۰ ۲,۱۹۵,۰۰۰
۱,۷۵۶,۰۰۰ تومان
پرده پانچ attack on titan eren s4
پرده پانچ attack on titan eren s4
rebel shop
% ۲۰ ۲,۰۳۵,۰۰۰
۱,۶۲۸,۰۰۰ تومان
پرده پانچ طرح انیمه حمله به تایتان (Attack on titan) - کد 007
پرده پانچ طرح انیمه حمله به تایتان (Attack on titan) - کد 007
مایا گالری
% ۲۰ ۲,۱۲۵,۰۰۰
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
پرده پانچ Attack on Titan - Eren Yeager 1
پرده پانچ Attack on Titan - Eren Yeager 1
Moonlight Gallery
% ۲۰ ۲,۳۷۵,۰۰۰
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان