تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
%۲۰ تخفیف
خرید محصولات انیمه حمله به تایتان (Attack on titan)

تابلو کنواس (بوم) حمله به تایتان

یکی از عناوین انیمه و مانگا

حمله به تایتان (Attack on titan) انیمه برداشت شده از مانگایی با همین نام، در مورد انسایی هایی است با تایتان های بزرگی در جنگ هستند و در طول مبارزه خود هر روز متوجه رازهای بیشتری میشوند. این انیمه از سال ۲۰۱۳ در حال پخش است

مشخصات تابلو کنواس (بوم) حمله به تایتان

- طرح هایی اختصاصی با القای حس نقاشی
- چاپ روی پارچه کنواس با مدرنترین دستگاه
- 18mm عمق قاب که با طرح بک گراند پوشیده می شود
- برای تمیز کردن از دستمال نرم و مرطوب استفاده شود
- سفارش در سایزهای انتخابی شما در قسمت خدمات ویژه

تابلو کنواس (بوم) Captain Levi.
تابلو کنواس (بوم) Captain Levi.
Moonlight Gallery
% ۲۰ ۳۰۲,۹۹۹
۲۴۲,۳۹۹ تومان
تابلو کنواس (بوم) Little Soldiers
اختصاصی بادروز
تابلو کنواس (بوم) Little Soldiers
فروشگاه کیکی
% ۲۰ ۳۰۸,۰۰۰
۲۴۶,۴۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) Atack on Titan Warhammer
تابلو کنواس (بوم) Atack on Titan Warhammer
Art of Darkness
% ۲۰ ۲۶۵,۰۰۰
۲۱۲,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس attack on titan 26
تابلو کنواس attack on titan 26
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس attack on titan 23
تابلو کنواس attack on titan 23
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس attack on titan 21
تابلو کنواس attack on titan 21
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس Attack on Titan levi 3
تابلو کنواس Attack on Titan levi 3
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس attack on titan  18
تابلو کنواس attack on titan 18
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس Hange Zoe
اختصاصی بادروز
تابلو کنواس Hange Zoe
رالماس
% ۲۰ ۲۳۵,۰۰۰
۱۸۸,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس Chosa Heidan
تابلو کنواس Chosa Heidan
رالماس
% ۲۰ ۲۳۵,۰۰۰
۱۸۸,۰۰۰ تومان