تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
%۲۵ تخفیف
خرید محصولات انیمه حمله به تایتان (Attack on titan)

روتختی یک نفره حمله به تایتان

یکی از عناوین انیمه و مانگا

حمله به تایتان (Attack on titan) انیمه برداشت شده از مانگایی با همین نام، در مورد انسایی هایی است با تایتان های بزرگی در جنگ هستند و در طول مبارزه خود هر روز متوجه رازهای بیشتری میشوند. این انیمه از سال ۲۰۱۳ در حال پخش است

مشخصات روتختی یک نفره حمله به تایتان

- ۴ تیکه : لحاف،روبالشتی، کاورکوسن و ملحفه تشک کش دوزی شده
- لحاف یکرو چاپ و یکرو پارچه ضدحساسیت و پرشده
- ابعاد لحاف 140*220 سانتیمتر
- روباشتی سایز 50*70 و کاور کوسن سایز 45*45
- پارچه میکرو یا مخمل با رنگ ثابت و قابل شستشو

روتختی یک نفره Chosa Heidan
روتختی یک نفره Chosa Heidan
رالماس
% ۲۵ ۲,۸۲۵,۰۰۰
۲,۱۱۸,۷۵۰ تومان
روتختی یک نفره attack on titan
روتختی یک نفره attack on titan
rhino
% ۲۵ ۲,۷۸۰,۰۰۰
۲,۰۸۵,۰۰۰ تومان
روتختی یک نفره attack on titan baby
روتختی یک نفره attack on titan baby
rhino
% ۲۵ ۲,۷۸۰,۰۰۰
۲,۰۸۵,۰۰۰ تومان
روتختی یک نفره attack on titan 26
روتختی یک نفره attack on titan 26
rebel shop
% ۲۵ ۲,۷۸۵,۰۰۰
۲,۰۸۸,۷۵۰ تومان
روتختی یک نفره suga x levi aot
اختصاصی بادروز
روتختی یک نفره suga x levi aot
zizyart
% ۲۵ ۲,۷۹۰,۰۰۰
۲,۰۹۲,۵۰۰ تومان
روتختی یک نفره attack on titan  18
روتختی یک نفره attack on titan 18
rebel shop
% ۲۵ ۲,۷۸۵,۰۰۰
۲,۰۸۸,۷۵۰ تومان
روتختی یک نفره طرح انیمه حمله به تایتان (Attack on titan) - کد 002
روتختی یک نفره طرح انیمه حمله به تایتان (Attack on titan) - کد 002
مایا گالری
% ۲۵ ۲,۸۷۵,۰۰۰
۲,۱۵۶,۲۵۰ تومان
روتختی یک نفره طرح انیمه حمله به تایتان (Attack on titan) - کد 009
روتختی یک نفره طرح انیمه حمله به تایتان (Attack on titan) - کد 009
مایا گالری
% ۲۵ ۲,۸۷۵,۰۰۰
۲,۱۵۶,۲۵۰ تومان
روتختی یک نفره attack on titan yemir
روتختی یک نفره attack on titan yemir
rebel shop
% ۲۵ ۲,۷۸۵,۰۰۰
۲,۰۸۸,۷۵۰ تومان
روتختی یک نفره طرح انیمه حمله به تایتان (Attack on titan) - کد 006
روتختی یک نفره طرح انیمه حمله به تایتان (Attack on titan) - کد 006
مایا گالری
% ۲۵ ۲,۸۷۵,۰۰۰
۲,۱۵۶,۲۵۰ تومان
روتختی یک نفره attack on titan eren s4
روتختی یک نفره attack on titan eren s4
rebel shop
% ۲۵ ۲,۷۸۵,۰۰۰
۲,۰۸۸,۷۵۰ تومان
روتختی یک نفره aot eren s4
روتختی یک نفره aot eren s4
rebel shop
% ۲۵ ۲,۷۸۴,۹۹۹
۲,۰۸۸,۷۴۹ تومان
روتختی یک نفره attack on titan eren mikasa armin
روتختی یک نفره attack on titan eren mikasa armin
rebel shop
% ۲۵ ۲,۷۸۵,۰۰۰
۲,۰۸۸,۷۵۰ تومان
روتختی یک نفره طرح انیمه حمله به تایتان (Attack on titan) - کد 005
روتختی یک نفره طرح انیمه حمله به تایتان (Attack on titan) - کد 005
مایا گالری
% ۲۵ ۲,۸۷۵,۰۰۰
۲,۱۵۶,۲۵۰ تومان
روتختی یک نفره طرح انیمه حمله به تایتان (Attack on titan) - کد 004
روتختی یک نفره طرح انیمه حمله به تایتان (Attack on titan) - کد 004
مایا گالری
% ۲۵ ۲,۸۷۵,۰۰۰
۲,۱۵۶,۲۵۰ تومان
روتختی یک نفره طرح انیمه حمله به تایتان (Attack on titan) - کد 007
روتختی یک نفره طرح انیمه حمله به تایتان (Attack on titan) - کد 007
مایا گالری
% ۲۵ ۲,۸۷۵,۰۰۰
۲,۱۵۶,۲۵۰ تومان
روتختی یک نفره attack on titan 30
روتختی یک نفره attack on titan 30
rebel shop
% ۲۵ ۲,۷۸۵,۰۰۰
۲,۰۸۸,۷۵۰ تومان
روتختی یک نفره attack on titan scouts
روتختی یک نفره attack on titan scouts
rebel shop
% ۲۵ ۲,۷۸۵,۰۰۰
۲,۰۸۸,۷۵۰ تومان
روتختی یک نفره attack on titan 31
روتختی یک نفره attack on titan 31
rebel shop
% ۲۵ ۲,۷۸۵,۰۰۰
۲,۰۸۸,۷۵۰ تومان
روتختی یک نفره attack on titan s4 poster
روتختی یک نفره attack on titan s4 poster
rebel shop
% ۲۵ ۲,۷۸۵,۰۰۰
۲,۰۸۸,۷۵۰ تومان
روتختی یک نفره attack on titan levi hecho
روتختی یک نفره attack on titan levi hecho
rebel shop
% ۲۵ ۲,۷۸۵,۰۰۰
۲,۰۸۸,۷۵۰ تومان
روتختی یک نفره Little Soldiers
اختصاصی بادروز
روتختی یک نفره Little Soldiers
فروشگاه کیکی
% ۲۵ ۲,۹۰۵,۰۰۰
۲,۱۷۸,۷۵۰ تومان
روتختی یک نفره AOT EREN 2
روتختی یک نفره AOT EREN 2
rebel shop
% ۲۵ ۲,۷۸۵,۰۰۰
۲,۰۸۸,۷۵۰ تومان