تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو

دکوراسیون حمله به تایتان

یکی از عناوین انیمه و مانگا

حمله به تایتان (Attack on titan) انیمه برداشت شده از مانگایی با همین نام، در مورد انسایی هایی است با تایتان های بزرگی در جنگ هستند و در طول مبارزه خود هر روز متوجه رازهای بیشتری میشوند. این انیمه از سال ۲۰۱۳ در حال پخش است

مشخصات دکوراسیون حمله به تایتان

روتختی دو نفره Little Soldiers
اختصاصی بادروز
روتختی دو نفره Little Soldiers
فروشگاه کیکی
۴,۰۵۰,۰۰۰تومان
روتختی یک نفره Little Soldiers
اختصاصی بادروز
روتختی یک نفره Little Soldiers
فروشگاه کیکی
۲,۹۰۵,۰۰۰تومان
پرده پانچ Little Soldiers
اختصاصی بادروز
پرده پانچ Little Soldiers
فروشگاه کیکی
۲,۲۷۵,۰۰۰تومان
ساعت دیواری Little Soldiers
اختصاصی بادروز
ساعت دیواری Little Soldiers
فروشگاه کیکی
۸۷۳,۰۰۰تومان
کوسن Little Soldiers
اختصاصی بادروز
کوسن Little Soldiers
فروشگاه کیکی
۴۱۸,۵۰۰تومان
کوسن attack on titan s2
کوسن attack on titan s2
rebel shop
۴۰۲,۵۰۰تومان
کوسن attack on titan no regrets
کوسن attack on titan no regrets
rebel shop
۴۰۲,۵۰۰تومان
کوسن attack on titan s3
کوسن attack on titan s3
rebel shop
۴۰۲,۵۰۰تومان
کوسن attack on titan gta
کوسن attack on titan gta
rebel shop
۴۰۲,۵۰۰تومان
کوسن attack on titan levi hecho
کوسن attack on titan levi hecho
rebel shop
۴۰۲,۵۰۰تومان
پرده پانچ attack on titan female titan
پرده پانچ attack on titan female titan
rebel shop
۲,۰۳۵,۰۰۰تومان
کوسن attack on titan female titan
کوسن attack on titan female titan
rebel shop
۴۰۲,۵۰۰تومان
کوسن attack on titan armored titan
کوسن attack on titan armored titan
rebel shop
۴۰۲,۵۰۰تومان
پرده پانچ attack on titan attack titan
پرده پانچ attack on titan attack titan
rebel shop
۲,۰۳۵,۰۰۰تومان
کوسن attack on titan attack titan
کوسن attack on titan attack titan
rebel shop
۴۰۲,۵۰۰تومان
پرده پانچ attack on titan founding titan
پرده پانچ attack on titan founding titan
rebel shop
۲,۰۳۵,۰۰۰تومان
کوسن attack on titan founding titan
کوسن attack on titan founding titan
rebel shop
۴۰۲,۵۰۰تومان
روتختی یک نفره attack on titan 31
روتختی یک نفره attack on titan 31
rebel shop
۲,۷۸۵,۰۰۰تومان
کوسن attack on titan 31
کوسن attack on titan 31
rebel shop
۴۰۲,۵۰۰تومان
کوسن aot rumbling
کوسن aot rumbling
rebel shop
۴۰۲,۵۰۰تومان
کوسن eren attack on titan
کوسن eren attack on titan
rebel shop
۴۰۲,۵۰۰تومان
روتختی یک نفره aot eren s4
روتختی یک نفره aot eren s4
rebel shop
۲,۷۸۴,۹۹۹تومان
کوسن aot eren s4
کوسن aot eren s4
rebel shop
۴۰۲,۵۰۰تومان
کوسن eren aot s4
کوسن eren aot s4
rebel shop
۴۰۲,۵۰۰تومان
روتختی یک نفره attack on titan eren s4
روتختی یک نفره attack on titan eren s4
rebel shop
۲,۷۸۵,۰۰۰تومان
پرده پانچ attack on titan eren s4
پرده پانچ attack on titan eren s4
rebel shop
۲,۰۳۵,۰۰۰تومان
کوسن attack on titan eren s4
کوسن attack on titan eren s4
rebel shop
۴۰۲,۵۰۰تومان
پرده پانچ attack on titan rumbling
پرده پانچ attack on titan rumbling
rebel shop
۲,۰۳۵,۰۰۰تومان
کوسن attack on titan rumbling
کوسن attack on titan rumbling
rebel shop
۴۰۲,۵۰۰تومان
روتختی یک نفره attack on titan 30
روتختی یک نفره attack on titan 30
rebel shop
۲,۷۸۵,۰۰۰تومان
کوسن attack on titan 30
کوسن attack on titan 30
rebel shop
۴۰۲,۵۰۰تومان
پرده پانچ attack on titan eren mikasa armin
پرده پانچ attack on titan eren mikasa armin
rebel shop
۲,۰۳۵,۰۰۰تومان
کوسن attack on titan eren mikasa armin
کوسن attack on titan eren mikasa armin
rebel shop
۴۰۲,۵۰۰تومان
روتختی یک نفره attack on titan yemir
روتختی یک نفره attack on titan yemir
rebel shop
۲,۷۸۵,۰۰۰تومان
پرده پانچ attack on titan yemir
پرده پانچ attack on titan yemir
rebel shop
۲,۰۳۵,۰۰۰تومان
کوسن attack on titan yemir
کوسن attack on titan yemir
rebel shop
۴۰۲,۵۰۰تومان
روتختی یک نفره attack on titan s4 poster
روتختی یک نفره attack on titan s4 poster
rebel shop
۲,۷۸۵,۰۰۰تومان
کوسن attack on titan s4 poster
کوسن attack on titan s4 poster
rebel shop
۴۰۲,۵۰۰تومان
پرده پانچ attack on titan 29
پرده پانچ attack on titan 29
rebel shop
۲,۰۳۵,۰۰۰تومان
کوسن attack on titan 29
کوسن attack on titan 29
rebel shop
۴۰۲,۵۰۰تومان
کوسن attack on titan retro
کوسن attack on titan retro
rebel shop
۴۰۲,۵۰۰تومان
پرده پانچ attack on titan s4 part 1
پرده پانچ attack on titan s4 part 1
rebel shop
۲,۰۳۵,۰۰۰تومان
کوسن attack on titan s4 part 1
کوسن attack on titan s4 part 1
rebel shop
۴۰۲,۵۰۰تومان
روتختی یک نفره attack on titan scouts
روتختی یک نفره attack on titan scouts
rebel shop
۲,۷۸۵,۰۰۰تومان
پرده پانچ attack on titan scouts
پرده پانچ attack on titan scouts
rebel shop
۲,۰۳۵,۰۰۰تومان
کوسن attack on titan scouts
کوسن attack on titan scouts
rebel shop
۴۰۲,۵۰۰تومان
کوسن attack on titan levi & erwin
کوسن attack on titan levi & erwin
rebel shop
۴۰۲,۵۰۰تومان
روتختی یک نفره AOT EREN 2
روتختی یک نفره AOT EREN 2
rebel shop
۲,۷۸۵,۰۰۰تومان
کوسن AOT EREN 2
کوسن AOT EREN 2
rebel shop
۴۰۲,۵۰۰تومان
ساعت دیواری انیمه A.O.T
ساعت دیواری انیمه A.O.T
Orchid
۸۸۳,۹۹۹تومان