تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
خرید محصولات انیمه حمله به تایتان (Attack on titan)

دکوراسیون حمله به تایتان

یکی از عناوین انیمه و مانگا

حمله به تایتان (Attack on titan) انیمه برداشت شده از مانگایی با همین نام، در مورد انسایی هایی است با تایتان های بزرگی در جنگ هستند و در طول مبارزه خود هر روز متوجه رازهای بیشتری میشوند. این انیمه از سال ۲۰۱۳ در حال پخش است

مشخصات دکوراسیون حمله به تایتان

روتختی یک نفره Chosa Heidan
روتختی یک نفره Chosa Heidan
رالماس
% ۲۵ ۲,۸۲۵,۰۰۰
۲,۱۱۸,۷۵۰ تومان
ساعت دیواری AOT MIkasa 03
اختصاصی بادروز
ساعت دیواری AOT MIkasa 03
johnny_WeWill
% ۲۵ ۸۶۶,۰۰۰
۶۴۹,۵۰۰ تومان
پرده پانچ Chosa Heidan
پرده پانچ Chosa Heidan
رالماس
% ۲۰ ۲,۰۷۵,۰۰۰
۱,۶۶۰,۰۰۰ تومان
پرده پانچ attack on titan
پرده پانچ attack on titan
rhino
% ۲۰ ۲,۰۳۰,۰۰۰
۱,۶۲۴,۰۰۰ تومان
روتختی یک نفره attack on titan
روتختی یک نفره attack on titan
rhino
% ۲۵ ۲,۷۸۰,۰۰۰
۲,۰۸۵,۰۰۰ تومان
ساعت دیواری Chosa Heidan
ساعت دیواری Chosa Heidan
رالماس
% ۲۵ ۸۳۵,۰۰۰
۶۲۶,۲۵۰ تومان
روتختی دو نفره Chosa Heidan
روتختی دو نفره Chosa Heidan
رالماس
% ۲۵ ۴,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
روتختی یک نفره attack on titan baby
روتختی یک نفره attack on titan baby
rhino
% ۲۵ ۲,۷۸۰,۰۰۰
۲,۰۸۵,۰۰۰ تومان
روتختی یک نفره attack on titan 26
روتختی یک نفره attack on titan 26
rebel shop
% ۲۵ ۲,۷۸۵,۰۰۰
۲,۰۸۸,۷۵۰ تومان
پرده پانچ attack on titan baby
پرده پانچ attack on titan baby
rhino
% ۲۰ ۲,۰۲۹,۹۹۹
۱,۶۲۳,۹۹۹ تومان
ساعت دیواری Hange Zoe
اختصاصی بادروز
ساعت دیواری Hange Zoe
رالماس
% ۲۵ ۸۳۵,۰۰۰
۶۲۶,۲۵۰ تومان
کوسن Chosa Heidan
کوسن Chosa Heidan
رالماس
% ۲۰ ۴۰۷,۵۰۰
۳۲۶,۰۰۰ تومان
کوسن اتک ان تايتان
کوسن اتک ان تايتان
rhino
% ۲۰ ۳۹۹,۵۰۰
۳۱۹,۶۰۰ تومان
کوسن Mikasa 02
اختصاصی بادروز
کوسن Mikasa 02
johnny_WeWill
% ۲۰ ۴۳۸,۵۰۰
۳۵۰,۸۰۰ تومان
پرده پانچ attack on titan 01
اختصاصی بادروز
پرده پانچ attack on titan 01
johnny_WeWill
% ۲۰ ۲,۱۳۵,۰۰۰
۱,۷۰۸,۰۰۰ تومان
پرده پانچ Hange Zoe
اختصاصی بادروز
پرده پانچ Hange Zoe
رالماس
% ۲۰ ۲,۰۷۵,۰۰۰
۱,۶۶۰,۰۰۰ تومان
ساعت دیواری attack on titan
ساعت دیواری attack on titan
rhino
% ۲۵ ۸۲۷,۰۰۰
۶۲۰,۲۵۰ تومان
کوسن attack on titan 21
کوسن attack on titan 21
rebel shop
% ۲۰ ۴۰۲,۵۰۰
۳۲۲,۰۰۰ تومان
کوسن attack on titan
کوسن attack on titan
rhino
% ۲۰ ۳۹۹,۵۰۰
۳۱۹,۶۰۰ تومان
روتختی یک نفره suga x levi aot
اختصاصی بادروز
روتختی یک نفره suga x levi aot
zizyart
% ۲۵ ۲,۷۹۰,۰۰۰
۲,۰۹۲,۵۰۰ تومان
کوسن حمله به تايتان
کوسن حمله به تايتان
rhino
% ۲۰ ۳۹۹,۵۰۰
۳۱۹,۶۰۰ تومان
ساعت دیواری حمله به تايتان
ساعت دیواری حمله به تايتان
rhino
% ۲۵ ۸۲۷,۰۰۰
۶۲۰,۲۵۰ تومان
روتختی یک نفره attack on titan 18
روتختی یک نفره attack on titan 18
rebel shop
% ۲۵ ۲,۷۸۵,۰۰۰
۲,۰۸۸,۷۵۰ تومان
پرده پانچ Mikasa 02
اختصاصی بادروز
پرده پانچ Mikasa 02
johnny_WeWill
% ۲۰ ۲,۱۳۵,۰۰۰
۱,۷۰۸,۰۰۰ تومان
کوسن attack on titan baby
کوسن attack on titan baby
rhino
% ۲۰ ۳۹۹,۵۰۰
۳۱۹,۶۰۰ تومان
ساعت دیواری suga x levi aot
اختصاصی بادروز
ساعت دیواری suga x levi aot
zizyart
% ۲۵ ۸۳۴,۰۰۰
۶۲۵,۵۰۰ تومان
ساعت دیواری Mikasa 02
اختصاصی بادروز
ساعت دیواری Mikasa 02
johnny_WeWill
% ۲۵ ۸۶۶,۰۰۰
۶۴۹,۵۰۰ تومان
کوسن suga x levi aot
اختصاصی بادروز
کوسن suga x levi aot
zizyart
% ۲۰ ۴۰۶,۵۰۰
۳۲۵,۲۰۰ تومان
کوسن Hange Zoe
اختصاصی بادروز
کوسن Hange Zoe
رالماس
% ۲۰ ۴۰۷,۵۰۰
۳۲۶,۰۰۰ تومان
کوسن علامت اتک
کوسن علامت اتک
پونه
% ۲۰ ۴۹۷,۵۰۰
۳۹۸,۰۰۰ تومان
کوسن Mikasa 01
کوسن Mikasa 01
johnny_WeWill
% ۲۰ ۴۳۸,۵۰۰
۳۵۰,۸۰۰ تومان
ساعت دیواری Attack on Titan levi 3
ساعت دیواری Attack on Titan levi 3
rebel shop
% ۲۵ ۸۳۰,۰۰۰
۶۲۲,۵۰۰ تومان
ساعت دیواری Mikasa 01
ساعت دیواری Mikasa 01
johnny_WeWill
% ۲۵ ۸۶۶,۰۰۰
۶۴۹,۵۰۰ تومان
کوسن AOT MIkasa 03
اختصاصی بادروز
کوسن AOT MIkasa 03
johnny_WeWill
% ۲۰ ۴۳۷,۵۰۰
۳۵۰,۰۰۰ تومان
کوسن Attack on Titan levi 3
کوسن Attack on Titan levi 3
rebel shop
% ۲۰ ۴۰۲,۵۰۰
۳۲۲,۰۰۰ تومان
ساعت دیواری انیمه A.O.T
ساعت دیواری انیمه A.O.T
Orchid
% ۲۵ ۸۸۳,۹۹۹
۶۶۲,۹۹۹ تومان
کوسن attack on titan 18
کوسن attack on titan 18
rebel shop
% ۲۰ ۴۰۲,۵۰۰
۳۲۲,۰۰۰ تومان
روتختی یک نفره طرح انیمه حمله به تایتان (Attack on titan) - کد 002
روتختی یک نفره طرح انیمه حمله به تایتان (Attack on titan) - کد 002
مایا گالری
% ۲۵ ۲,۸۷۵,۰۰۰
۲,۱۵۶,۲۵۰ تومان
پرده پانچ attack on titan attack titan
پرده پانچ attack on titan attack titan
rebel shop
% ۲۰ ۲,۰۳۵,۰۰۰
۱,۶۲۸,۰۰۰ تومان
روتختی یک نفره طرح انیمه حمله به تایتان (Attack on titan) - کد 009
روتختی یک نفره طرح انیمه حمله به تایتان (Attack on titan) - کد 009
مایا گالری
% ۲۵ ۲,۸۷۵,۰۰۰
۲,۱۵۶,۲۵۰ تومان
روتختی یک نفره attack on titan yemir
روتختی یک نفره attack on titan yemir
rebel shop
% ۲۵ ۲,۷۸۵,۰۰۰
۲,۰۸۸,۷۵۰ تومان
روتختی یک نفره attack on titan eren s4
روتختی یک نفره attack on titan eren s4
rebel shop
% ۲۵ ۲,۷۸۵,۰۰۰
۲,۰۸۸,۷۵۰ تومان
روتختی یک نفره طرح انیمه حمله به تایتان (Attack on titan) - کد 006
روتختی یک نفره طرح انیمه حمله به تایتان (Attack on titan) - کد 006
مایا گالری
% ۲۵ ۲,۸۷۵,۰۰۰
۲,۱۵۶,۲۵۰ تومان
کوسن attack on titan s4 poster
کوسن attack on titan s4 poster
rebel shop
% ۲۰ ۴۰۲,۵۰۰
۳۲۲,۰۰۰ تومان
روتختی یک نفره attack on titan eren mikasa armin
روتختی یک نفره attack on titan eren mikasa armin
rebel shop
% ۲۵ ۲,۷۸۵,۰۰۰
۲,۰۸۸,۷۵۰ تومان
کوسن طرح انیمه حمله به تایتان (Attack on titan) - کد 009
کوسن طرح انیمه حمله به تایتان (Attack on titan) - کد 009
مایا گالری
% ۲۰ ۴۱۲,۵۰۰
۳۳۰,۰۰۰ تومان
کوسن eren founding titan
اختصاصی بادروز
کوسن eren founding titan
zizyart
% ۲۰ ۴۰۵,۵۰۰
۳۲۴,۴۰۰ تومان
کوسن attack on titan yemir
کوسن attack on titan yemir
rebel shop
% ۲۰ ۴۰۲,۵۰۰
۳۲۲,۰۰۰ تومان
روتختی یک نفره aot eren s4
روتختی یک نفره aot eren s4
rebel shop
% ۲۵ ۲,۷۸۴,۹۹۹
۲,۰۸۸,۷۴۹ تومان
روتختی یک نفره طرح انیمه حمله به تایتان (Attack on titan) - کد 004
روتختی یک نفره طرح انیمه حمله به تایتان (Attack on titan) - کد 004
مایا گالری
% ۲۵ ۲,۸۷۵,۰۰۰
۲,۱۵۶,۲۵۰ تومان
روتختی یک نفره طرح انیمه حمله به تایتان (Attack on titan) - کد 005
روتختی یک نفره طرح انیمه حمله به تایتان (Attack on titan) - کد 005
مایا گالری
% ۲۵ ۲,۸۷۵,۰۰۰
۲,۱۵۶,۲۵۰ تومان
روتختی یک نفره attack on titan 30
روتختی یک نفره attack on titan 30
rebel shop
% ۲۵ ۲,۷۸۵,۰۰۰
۲,۰۸۸,۷۵۰ تومان
کوسن attack on titan no regrets
کوسن attack on titan no regrets
rebel shop
% ۲۰ ۴۰۲,۵۰۰
۳۲۲,۰۰۰ تومان
روتختی یک نفره طرح انیمه حمله به تایتان (Attack on titan) - کد 007
روتختی یک نفره طرح انیمه حمله به تایتان (Attack on titan) - کد 007
مایا گالری
% ۲۵ ۲,۸۷۵,۰۰۰
۲,۱۵۶,۲۵۰ تومان