تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
%۲۰ تخفیف
خرید محصولات انیمه حمله به تایتان (Attack on titan)

دفتر یادداشت حمله به تایتان

یکی از عناوین انیمه و مانگا

حمله به تایتان (Attack on titan) انیمه برداشت شده از مانگایی با همین نام، در مورد انسایی هایی است با تایتان های بزرگی در جنگ هستند و در طول مبارزه خود هر روز متوجه رازهای بیشتری میشوند. این انیمه از سال ۲۰۱۳ در حال پخش است

مشخصات دفتر یادداشت حمله به تایتان

- 60 برگ تحریر ( دو رو خط دار )
- جلد گلاسه با روکش براق
- صحافی فنر دوبل مشکی
- پشت و روی دفتر یادداشت یک طرح می باشد
- برای سفارش طرح های اختصاصی به قسمت خدمات ویژه مراجعه کنید

دفتر یادداشت Attack on Titan levi 3
دفتر یادداشت Attack on Titan levi 3
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
دفتر یادداشت Chosa Heidan
دفتر یادداشت Chosa Heidan
رالماس
% ۲۰ ۱۷۰,۰۰۰
۱۳۶,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت attack on titan 01
اختصاصی بادروز
دفتر یادداشت attack on titan 01
johnny_WeWill
% ۲۰ ۱۹۰,۰۰۰
۱۵۲,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت suga x levi aot
اختصاصی بادروز
دفتر یادداشت suga x levi aot
zizyart
% ۲۰ ۱۷۱,۰۰۰
۱۳۶,۸۰۰ تومان
دفتر یادداشت ارن یگر  Eren Yeager
اختصاصی بادروز
دفتر یادداشت ارن یگر Eren Yeager
Razmiart
% ۲۰ ۱۷۵,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت attack on titan 27
دفتر یادداشت attack on titan 27
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
دفتر یادداشت attack on titan 23
دفتر یادداشت attack on titan 23
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
دفتر یادداشت attack on titan 26
دفتر یادداشت attack on titan 26
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
دفتر یادداشت Mikasa 01
دفتر یادداشت Mikasa 01
johnny_WeWill
% ۲۰ ۱۸۹,۰۰۰
۱۵۱,۲۰۰ تومان
دفتر یادداشت attack on titan  18
دفتر یادداشت attack on titan 18
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
دفتر یادداشت attack on titan 21
دفتر یادداشت attack on titan 21
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
دفتر یادداشت attack on titan 22
دفتر یادداشت attack on titan 22
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
دفتر یادداشت Atack on Titan Warhammer
دفتر یادداشت Atack on Titan Warhammer
Art of Darkness
% ۲۰ ۱۸۰,۰۰۰
۱۴۴,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت attack on titan yemir
دفتر یادداشت attack on titan yemir
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
دفتر یادداشت انیمه A.O.T
دفتر یادداشت انیمه A.O.T
Orchid
% ۲۰ ۱۸۴,۰۰۰
۱۴۷,۲۰۰ تومان
دفتر یادداشت attack on titan paths tree
دفتر یادداشت attack on titan paths tree
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
دفتر یادداشت eren attack on titan
دفتر یادداشت eren attack on titan
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۷,۰۰۰
۱۳۳,۶۰۰ تومان
دفتر یادداشت attack on titan scouts
دفتر یادداشت attack on titan scouts
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
دفتر یادداشت attack on titan  s4 part 1
دفتر یادداشت attack on titan s4 part 1
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
دفتر یادداشت aot s3 poster
دفتر یادداشت aot s3 poster
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
دفتر یادداشت attack on titan 31
دفتر یادداشت attack on titan 31
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
دفتر یادداشت attack on titan s4 poster
دفتر یادداشت attack on titan s4 poster
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
دفتر یادداشت attack on titan s4 p3
دفتر یادداشت attack on titan s4 p3
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
دفتر یادداشت aot eren s4
دفتر یادداشت aot eren s4
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
دفتر یادداشت attack on titan 30
دفتر یادداشت attack on titan 30
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
دفتر یادداشت attack on titan 104
دفتر یادداشت attack on titan 104
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
دفتر یادداشت AOT EREN 2
دفتر یادداشت AOT EREN 2
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
دفتر یادداشت eren founding titan
اختصاصی بادروز
دفتر یادداشت eren founding titan
zizyart
% ۲۰ ۱۷۰,۰۰۰
۱۳۶,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت attack on titan levi & erwin
دفتر یادداشت attack on titan levi & erwin
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
دفتر یادداشت attack on titan levi hecho
دفتر یادداشت attack on titan levi hecho
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
دفتر یادداشت attack on titan armored titan
دفتر یادداشت attack on titan armored titan
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
دفتر یادداشت Little Soldiers
اختصاصی بادروز
دفتر یادداشت Little Soldiers
فروشگاه کیکی
% ۲۰ ۱۹۵,۰۰۰
۱۵۶,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت attack on titan gta
دفتر یادداشت attack on titan gta
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
دفتر یادداشت attack on titan levi manga
دفتر یادداشت attack on titan levi manga
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
دفتر یادداشت attack on titan female titan
دفتر یادداشت attack on titan female titan
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۶,۹۹۸
۱۳۳,۵۹۸ تومان
دفتر یادداشت attack on titan rumbling
دفتر یادداشت attack on titan rumbling
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
دفتر یادداشت attack on titan s3
دفتر یادداشت attack on titan s3
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
دفتر یادداشت attack on titan s2
دفتر یادداشت attack on titan s2
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
دفتر یادداشت attack on titan eren s4
دفتر یادداشت attack on titan eren s4
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۷,۹۹۹
۱۳۴,۳۹۹ تومان
دفتر یادداشت attack on titan 29
دفتر یادداشت attack on titan 29
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
دفتر یادداشت aot rumbling
دفتر یادداشت aot rumbling
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۷,۰۰۰
۱۳۳,۶۰۰ تومان
دفتر یادداشت attack on titan retro
دفتر یادداشت attack on titan retro
rebel shop
% ۲۰ ۱۷۰,۰۰۰
۱۳۶,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت eren aot s4
دفتر یادداشت eren aot s4
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
دفتر یادداشت Captain Levi.
دفتر یادداشت Captain Levi.
Moonlight Gallery
% ۲۰ ۱۸۸,۹۹۹
۱۵۱,۱۹۹ تومان
دفتر یادداشت Attack on Titan - Eren Yeager 1
دفتر یادداشت Attack on Titan - Eren Yeager 1
Moonlight Gallery
% ۲۰ ۲۰۰,۰۰۰
۱۶۰,۰۰۰ تومان