تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو

دفتر یادداشت حمله به تایتان

یکی از عناوین انیمه و مانگا

حمله به تایتان (Attack on titan) انیمه برداشت شده از مانگایی با همین نام، در مورد انسایی هایی است با تایتان های بزرگی در جنگ هستند و در طول مبارزه خود هر روز متوجه رازهای بیشتری میشوند. این انیمه از سال ۲۰۱۳ در حال پخش است

مشخصات دفتر یادداشت حمله به تایتان

- 60 برگ تحریر ( دو رو خط دار )
- جلد گلاسه با روکش براق
- صحافی فنر دوبل مشکی
- پشت و روی دفتر یادداشت یک طرح می باشد
- برای سفارش طرح های اختصاصی به قسمت خدمات ویژه مراجعه کنید

دفتر یادداشت Little Soldiers
اختصاصی بادروز
دفتر یادداشت Little Soldiers
فروشگاه کیکی
۱۹۵,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت attack on titan s2
دفتر یادداشت attack on titan s2
rebel shop
۱۶۸,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت aot s3 poster
دفتر یادداشت aot s3 poster
rebel shop
۱۶۸,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت attack on titan s4 p3
دفتر یادداشت attack on titan s4 p3
rebel shop
۱۶۸,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت attack on titan 104
دفتر یادداشت attack on titan 104
rebel shop
۱۶۸,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت attack on titan s3
دفتر یادداشت attack on titan s3
rebel shop
۱۶۸,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت attack on titan gta
دفتر یادداشت attack on titan gta
rebel shop
۱۶۸,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت attack on titan 31
دفتر یادداشت attack on titan 31
rebel shop
۱۶۸,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت aot rumbling
دفتر یادداشت aot rumbling
rebel shop
۱۶۷,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت eren attack on titan
دفتر یادداشت eren attack on titan
rebel shop
۱۶۷,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت aot eren s4
دفتر یادداشت aot eren s4
rebel shop
۱۶۸,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت eren aot s4
دفتر یادداشت eren aot s4
rebel shop
۱۶۸,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت attack on titan eren s4
دفتر یادداشت attack on titan eren s4
rebel shop
۱۶۷,۹۹۹تومان
دفتر یادداشت attack on titan rumbling
دفتر یادداشت attack on titan rumbling
rebel shop
۱۶۸,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت attack on titan 30
دفتر یادداشت attack on titan 30
rebel shop
۱۶۸,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت attack on titan yemir
دفتر یادداشت attack on titan yemir
rebel shop
۱۶۸,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت attack on titan 29
دفتر یادداشت attack on titan 29
rebel shop
۱۶۸,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت attack on titan retro
دفتر یادداشت attack on titan retro
rebel shop
۱۷۰,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت attack on titan scouts
دفتر یادداشت attack on titan scouts
rebel shop
۱۶۸,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت AOT EREN 2
دفتر یادداشت AOT EREN 2
rebel shop
۱۶۸,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت انیمه A.O.T
دفتر یادداشت انیمه A.O.T
Orchid
۱۸۴,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت Atack on Titan Warhammer
دفتر یادداشت Atack on Titan Warhammer
Art of Darkness
۱۸۰,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت attack on titan 27
دفتر یادداشت attack on titan 27
rebel shop
۱۶۸,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت attack on titan 26
دفتر یادداشت attack on titan 26
rebel shop
۱۶۸,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت attack on titan 23
دفتر یادداشت attack on titan 23
rebel shop
۱۶۸,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت attack on titan 22
دفتر یادداشت attack on titan 22
rebel shop
۱۶۸,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت attack on titan 21
دفتر یادداشت attack on titan 21
rebel shop
۱۶۸,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت Attack on Titan levi 3
دفتر یادداشت Attack on Titan levi 3
rebel shop
۱۶۸,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت attack on titan  18
دفتر یادداشت attack on titan 18
rebel shop
۱۶۸,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت Mikasa 01
دفتر یادداشت Mikasa 01
johnny_WeWill
۱۸۹,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت Chosa Heidan
دفتر یادداشت Chosa Heidan
رالماس
۱۷۰,۰۰۰تومان