تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
%۲۵ تخفیف
خرید محصولات انیمه حمله به تایتان (Attack on titan)

شاسی حمله به تایتان

یکی از عناوین انیمه و مانگا

حمله به تایتان (Attack on titan) انیمه برداشت شده از مانگایی با همین نام، در مورد انسایی هایی است با تایتان های بزرگی در جنگ هستند و در طول مبارزه خود هر روز متوجه رازهای بیشتری میشوند. این انیمه از سال ۲۰۱۳ در حال پخش است

مشخصات شاسی حمله به تایتان

- چاپ روی کاغذ سیلک عکاسی با ماندگاری بالا
- شاسی 8mm و چسب عالی
- قابلیت تمیز کردن سطح شاسی عکس با دستمال مرطوب
- امکان سفارش در سایزهای دیگر در قسمت خدمات ویژه

شاسی Hange Zoe
اختصاصی بادروز
شاسی Hange Zoe
رالماس
% ۲۵ ۱۲۶,۵۰۰
۹۴,۸۷۵ تومان
شاسی Mikasa 02
اختصاصی بادروز
شاسی Mikasa 02
johnny_WeWill
% ۲۵ ۱۳۷,۵۰۰
۱۰۳,۱۲۵ تومان
شاسی Chosa Heidan
شاسی Chosa Heidan
رالماس
% ۲۵ ۱۲۶,۵۰۰
۹۴,۸۷۵ تومان
شاسی Attack on titan legions
اختصاصی بادروز
شاسی Attack on titan legions
SINO
% ۲۵ ۱۱۹,۵۰۰
۸۹,۶۲۵ تومان
شاسی طرح انیمه حمله به تایتان (Attack on titan) - کد 006
شاسی طرح انیمه حمله به تایتان (Attack on titan) - کد 006
مایا گالری
% ۲۵ ۱۳۲,۵۰۰
۹۹,۳۷۵ تومان
شاسی Atack on Titan Warhammer
شاسی Atack on Titan Warhammer
Art of Darkness
% ۲۵ ۱۶۲,۵۰۰
۱۲۱,۸۷۵ تومان
شاسی attack on titan eren s4
شاسی attack on titan eren s4
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
شاسی attack on titan levi & erwin
شاسی attack on titan levi & erwin
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
شاسی attack on titan scouts
شاسی attack on titan scouts
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
شاسی attack on titan s4 poster
شاسی attack on titan s4 poster
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۴۹۹
۸۸,۱۲۴ تومان
شاسی attack on titan 29
شاسی attack on titan 29
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
شاسی attack on titan paths tree
شاسی attack on titan paths tree
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
شاسی طرح انیمه حمله به تایتان (Attack on titan) - کد 009
شاسی طرح انیمه حمله به تایتان (Attack on titan) - کد 009
مایا گالری
% ۲۵ ۱۶۲,۵۰۰
۱۲۱,۸۷۵ تومان
شاسی طرح انیمه حمله به تایتان (Attack on titan) - کد 005
شاسی طرح انیمه حمله به تایتان (Attack on titan) - کد 005
مایا گالری
% ۲۵ ۱۶۲,۵۰۰
۱۲۱,۸۷۵ تومان
شاسی attack on titan s4 p3
شاسی attack on titan s4 p3
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
شاسی طرح انیمه حمله به تایتان (Attack on titan) - کد 0010
شاسی طرح انیمه حمله به تایتان (Attack on titan) - کد 0010
مایا گالری
% ۲۵ ۱۳۲,۵۰۰
۹۹,۳۷۵ تومان
شاسی attack on titan levi manga
شاسی attack on titan levi manga
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
شاسی attack on titan yemir
شاسی attack on titan yemir
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
شاسی attack on titan levi hecho
شاسی attack on titan levi hecho
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
شاسی attack on titan retro
شاسی attack on titan retro
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
شاسی attack on titan attack titan
شاسی attack on titan attack titan
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
شاسی attack on titan s2
شاسی attack on titan s2
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
شاسی attack on titan 31
شاسی attack on titan 31
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
شاسی attack on titan rumbling
شاسی attack on titan rumbling
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
شاسی Little Soldiers
اختصاصی بادروز
شاسی Little Soldiers
فروشگاه کیکی
% ۲۵ ۲۱۰,۵۰۰
۱۵۷,۸۷۵ تومان
شاسی attack on titan eren mikasa armin
شاسی attack on titan eren mikasa armin
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
شاسی attack on titan founding titan
شاسی attack on titan founding titan
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
شاسی attack on titan s3
شاسی attack on titan s3
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
شاسی attack on titan female titan
شاسی attack on titan female titan
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
شاسی attack on titan no regrets
شاسی attack on titan no regrets
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
شاسی AOT EREN 2
شاسی AOT EREN 2
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۴۹۸
۸۸,۱۲۴ تومان
شاسی aot s3 poster
شاسی aot s3 poster
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
شاسی aot rumbling
شاسی aot rumbling
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
شاسی طرح انیمه حمله به تایتان (Attack on titan) - کد 002
شاسی طرح انیمه حمله به تایتان (Attack on titan) - کد 002
مایا گالری
% ۲۵ ۱۳۲,۵۰۰
۹۹,۳۷۵ تومان
شاسی attack on titan armored titan
شاسی attack on titan armored titan
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
شاسی attack on titan 30
شاسی attack on titan 30
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
شاسی طرح انیمه حمله به تایتان (Attack on titan) - کد 007
شاسی طرح انیمه حمله به تایتان (Attack on titan) - کد 007
مایا گالری
% ۲۵ ۱۳۲,۵۰۰
۹۹,۳۷۵ تومان
شاسی طرح انیمه حمله به تایتان (Attack on titan) - کد 001
شاسی طرح انیمه حمله به تایتان (Attack on titan) - کد 001
مایا گالری
% ۲۵ ۱۳۲,۵۰۰
۹۹,۳۷۵ تومان
شاسی attack on titan gta
شاسی attack on titan gta
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
شاسی attack on titan s4 part 1
شاسی attack on titan s4 part 1
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
شاسی eren attack on titan
شاسی eren attack on titan
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
شاسی eren aot s4
شاسی eren aot s4
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
شاسی طرح انیمه حمله به تایتان (Attack on titan) - کد 003
شاسی طرح انیمه حمله به تایتان (Attack on titan) - کد 003
مایا گالری
% ۲۵ ۱۳۲,۵۰۰
۹۹,۳۷۵ تومان
شاسی طرح انیمه حمله به تایتان (Attack on titan) - کد 004
شاسی طرح انیمه حمله به تایتان (Attack on titan) - کد 004
مایا گالری
% ۲۵ ۱۴۲,۵۰۰
۱۰۶,۸۷۵ تومان
شاسی aot eren s4
شاسی aot eren s4
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان