تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
%۱۵ تخفیف
خرید محصولات انیمه حمله به تایتان (Attack on titan)

تابلوهای هنری حمله به تایتان

یکی از عناوین انیمه و مانگا

حمله به تایتان (Attack on titan) انیمه برداشت شده از مانگایی با همین نام، در مورد انسایی هایی است با تایتان های بزرگی در جنگ هستند و در طول مبارزه خود هر روز متوجه رازهای بیشتری میشوند. این انیمه از سال ۲۰۱۳ در حال پخش است

مشخصات تابلوهای هنری حمله به تایتان

قاب های عکس کاملا اختصاصی توسط هنرمندان بادروز
بازار بادروز تابلوهایی به شما هدیه میده که هیچ جایی نظیرشو پیدا نمی کنید
شروع کن به گشتن، یه قاب عکسی که تورو مجذوب خودش میکنه منتظرته ...

تابلو کنواس Chosa Heidan
تابلو کنواس Chosa Heidan
رالماس
% ۲۰ ۲۳۵,۰۰۰
۱۸۸,۰۰۰ تومان
شاسی Hange Zoe
اختصاصی بادروز
شاسی Hange Zoe
رالماس
% ۲۵ ۱۲۶,۵۰۰
۹۴,۸۷۵ تومان
شاسی Mikasa 02
اختصاصی بادروز
شاسی Mikasa 02
johnny_WeWill
% ۲۵ ۱۳۷,۵۰۰
۱۰۳,۱۲۵ تومان
تابلو کنواس attack on titan 23
تابلو کنواس attack on titan 23
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
شاسی Chosa Heidan
شاسی Chosa Heidan
رالماس
% ۲۵ ۱۲۶,۵۰۰
۹۴,۸۷۵ تومان
تابلو کنواس مربع Chosa Heidan
تابلو کنواس مربع Chosa Heidan
رالماس
% ۲۰ ۳۳۹,۰۰۰
۲۷۱,۲۰۰ تومان
تابلو کنواس مربع Hange Zoe
اختصاصی بادروز
تابلو کنواس مربع Hange Zoe
رالماس
% ۲۰ ۳۴۰,۰۰۰
۲۷۲,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس attack on titan 26
تابلو کنواس attack on titan 26
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
شاسی Attack on titan legions
اختصاصی بادروز
شاسی Attack on titan legions
SINO
% ۲۵ ۱۱۹,۵۰۰
۸۹,۶۲۵ تومان
تابلو کنواس attack on titan 18
تابلو کنواس attack on titan 18
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس Attack on Titan levi 3
تابلو کنواس Attack on Titan levi 3
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس attack on titan 21
تابلو کنواس attack on titan 21
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) Atack on Titan Warhammer
تابلو کنواس (بوم) Atack on Titan Warhammer
Art of Darkness
% ۲۰ ۲۶۵,۰۰۰
۲۱۲,۰۰۰ تومان
شاسی طرح انیمه حمله به تایتان (Attack on titan) - کد 006
شاسی طرح انیمه حمله به تایتان (Attack on titan) - کد 006
مایا گالری
% ۲۵ ۱۳۲,۵۰۰
۹۹,۳۷۵ تومان
شاسی Atack on Titan Warhammer
شاسی Atack on Titan Warhammer
Art of Darkness
% ۲۵ ۱۶۲,۵۰۰
۱۲۱,۸۷۵ تومان
تابلو کنواس مربع (بوم) Little Soldiers
اختصاصی بادروز
تابلو کنواس مربع (بوم) Little Soldiers
فروشگاه کیکی
% ۲۰ ۳۸۴,۰۰۰
۳۰۷,۲۰۰ تومان
شاسی attack on titan eren s4
شاسی attack on titan eren s4
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
شاسی attack on titan levi & erwin
شاسی attack on titan levi & erwin
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
شاسی attack on titan s4 poster
شاسی attack on titan s4 poster
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۴۹۹
۸۸,۱۲۴ تومان
شاسی attack on titan scouts
شاسی attack on titan scouts
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
شاسی attack on titan 29
شاسی attack on titan 29
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
شاسی attack on titan paths tree
شاسی attack on titan paths tree
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
شاسی طرح انیمه حمله به تایتان (Attack on titan) - کد 009
شاسی طرح انیمه حمله به تایتان (Attack on titan) - کد 009
مایا گالری
% ۲۵ ۱۶۲,۵۰۰
۱۲۱,۸۷۵ تومان
شاسی طرح انیمه حمله به تایتان (Attack on titan) - کد 005
شاسی طرح انیمه حمله به تایتان (Attack on titan) - کد 005
مایا گالری
% ۲۵ ۱۶۲,۵۰۰
۱۲۱,۸۷۵ تومان
شاسی attack on titan s4 p3
شاسی attack on titan s4 p3
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
شاسی attack on titan levi manga
شاسی attack on titan levi manga
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
شاسی طرح انیمه حمله به تایتان (Attack on titan) - کد 0010
شاسی طرح انیمه حمله به تایتان (Attack on titan) - کد 0010
مایا گالری
% ۲۵ ۱۳۲,۵۰۰
۹۹,۳۷۵ تومان
شاسی attack on titan yemir
شاسی attack on titan yemir
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
شاسی attack on titan levi hecho
شاسی attack on titan levi hecho
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
شاسی attack on titan retro
شاسی attack on titan retro
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
شاسی attack on titan attack titan
شاسی attack on titan attack titan
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
شاسی attack on titan s2
شاسی attack on titan s2
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
شاسی attack on titan 31
شاسی attack on titan 31
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
شاسی Little Soldiers
اختصاصی بادروز
شاسی Little Soldiers
فروشگاه کیکی
% ۲۵ ۲۱۰,۵۰۰
۱۵۷,۸۷۵ تومان
شاسی attack on titan rumbling
شاسی attack on titan rumbling
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
شاسی attack on titan s3
شاسی attack on titan s3
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
شاسی attack on titan eren mikasa armin
شاسی attack on titan eren mikasa armin
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
شاسی attack on titan founding titan
شاسی attack on titan founding titan
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
شاسی attack on titan female titan
شاسی attack on titan female titan
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
شاسی aot rumbling
شاسی aot rumbling
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
شاسی aot s3 poster
شاسی aot s3 poster
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) Little Soldiers
اختصاصی بادروز
تابلو کنواس (بوم) Little Soldiers
فروشگاه کیکی
% ۲۰ ۳۰۸,۰۰۰
۲۴۶,۴۰۰ تومان
شاسی attack on titan no regrets
شاسی attack on titan no regrets
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
شاسی AOT EREN 2
شاسی AOT EREN 2
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۴۹۸
۸۸,۱۲۴ تومان
شاسی طرح انیمه حمله به تایتان (Attack on titan) - کد 002
شاسی طرح انیمه حمله به تایتان (Attack on titan) - کد 002
مایا گالری
% ۲۵ ۱۳۲,۵۰۰
۹۹,۳۷۵ تومان
شاسی attack on titan armored titan
شاسی attack on titan armored titan
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
شاسی طرح انیمه حمله به تایتان (Attack on titan) - کد 007
شاسی طرح انیمه حمله به تایتان (Attack on titan) - کد 007
مایا گالری
% ۲۵ ۱۳۲,۵۰۰
۹۹,۳۷۵ تومان
شاسی attack on titan 30
شاسی attack on titan 30
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
شاسی attack on titan gta
شاسی attack on titan gta
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
شاسی طرح انیمه حمله به تایتان (Attack on titan) - کد 001
شاسی طرح انیمه حمله به تایتان (Attack on titan) - کد 001
مایا گالری
% ۲۵ ۱۳۲,۵۰۰
۹۹,۳۷۵ تومان
شاسی attack on titan s4 part 1
شاسی attack on titan s4 part 1
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
شاسی eren attack on titan
شاسی eren attack on titan
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
شاسی طرح انیمه حمله به تایتان (Attack on titan) - کد 003
شاسی طرح انیمه حمله به تایتان (Attack on titan) - کد 003
مایا گالری
% ۲۵ ۱۳۲,۵۰۰
۹۹,۳۷۵ تومان
شاسی eren aot s4
شاسی eren aot s4
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
شاسی aot eren s4
شاسی aot eren s4
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
شاسی طرح انیمه حمله به تایتان (Attack on titan) - کد 004
شاسی طرح انیمه حمله به تایتان (Attack on titan) - کد 004
مایا گالری
% ۲۵ ۱۴۲,۵۰۰
۱۰۶,۸۷۵ تومان