تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو

تابلوهای هنری حمله به تایتان

یکی از عناوین انیمه و مانگا

حمله به تایتان (Attack on titan) انیمه برداشت شده از مانگایی با همین نام، در مورد انسایی هایی است با تایتان های بزرگی در جنگ هستند و در طول مبارزه خود هر روز متوجه رازهای بیشتری میشوند. این انیمه از سال ۲۰۱۳ در حال پخش است

مشخصات تابلوهای هنری حمله به تایتان

قاب های عکس کاملا اختصاصی توسط هنرمندان بادروز
بازار بادروز تابلوهایی به شما هدیه میده که هیچ جایی نظیرشو پیدا نمی کنید
شروع کن به گشتن، یه قاب عکسی که تورو مجذوب خودش میکنه منتظرته ...

شاسی Little Soldiers
اختصاصی بادروز
شاسی Little Soldiers
فروشگاه کیکی
۲۱۰,۵۰۰تومان
شاسی attack on titan s2
شاسی attack on titan s2
rebel shop
۱۱۷,۵۰۰تومان
شاسی aot s3 poster
شاسی aot s3 poster
rebel shop
۱۱۷,۵۰۰تومان
شاسی attack on titan s4 p3
شاسی attack on titan s4 p3
rebel shop
۱۱۷,۵۰۰تومان
شاسی attack on titan paths tree
شاسی attack on titan paths tree
rebel shop
۱۱۷,۵۰۰تومان
شاسی attack on titan no regrets
شاسی attack on titan no regrets
rebel shop
۱۱۷,۵۰۰تومان
شاسی attack on titan s3
شاسی attack on titan s3
rebel shop
۱۱۷,۵۰۰تومان
شاسی attack on titan gta
شاسی attack on titan gta
rebel shop
۱۱۷,۵۰۰تومان
شاسی attack on titan levi hecho
شاسی attack on titan levi hecho
rebel shop
۱۱۷,۵۰۰تومان
شاسی attack on titan female titan
شاسی attack on titan female titan
rebel shop
۱۱۷,۵۰۰تومان
شاسی attack on titan armored titan
شاسی attack on titan armored titan
rebel shop
۱۱۷,۵۰۰تومان
شاسی attack on titan attack titan
شاسی attack on titan attack titan
rebel shop
۱۱۷,۵۰۰تومان
شاسی attack on titan founding titan
شاسی attack on titan founding titan
rebel shop
۱۱۷,۵۰۰تومان
شاسی attack on titan 31
شاسی attack on titan 31
rebel shop
۱۱۷,۵۰۰تومان
شاسی aot rumbling
شاسی aot rumbling
rebel shop
۱۱۷,۵۰۰تومان
شاسی eren attack on titan
شاسی eren attack on titan
rebel shop
۱۱۷,۵۰۰تومان
شاسی aot eren s4
شاسی aot eren s4
rebel shop
۱۱۷,۵۰۰تومان
شاسی eren aot s4
شاسی eren aot s4
rebel shop
۱۱۷,۵۰۰تومان
شاسی attack on titan eren s4
شاسی attack on titan eren s4
rebel shop
۱۱۷,۵۰۰تومان
شاسی attack on titan rumbling
شاسی attack on titan rumbling
rebel shop
۱۱۷,۵۰۰تومان
شاسی attack on titan 30
شاسی attack on titan 30
rebel shop
۱۱۷,۵۰۰تومان
شاسی attack on titan eren mikasa armin
شاسی attack on titan eren mikasa armin
rebel shop
۱۱۷,۵۰۰تومان
شاسی attack on titan yemir
شاسی attack on titan yemir
rebel shop
۱۱۷,۵۰۰تومان
شاسی attack on titan s4 poster
شاسی attack on titan s4 poster
rebel shop
۱۱۷,۴۹۹تومان
شاسی attack on titan 29
شاسی attack on titan 29
rebel shop
۱۱۷,۵۰۰تومان
شاسی attack on titan retro
شاسی attack on titan retro
rebel shop
۱۱۷,۵۰۰تومان
شاسی attack on titan s4 part 1
شاسی attack on titan s4 part 1
rebel shop
۱۱۷,۵۰۰تومان
شاسی attack on titan levi manga
شاسی attack on titan levi manga
rebel shop
۱۱۷,۵۰۰تومان
شاسی attack on titan scouts
شاسی attack on titan scouts
rebel shop
۱۱۷,۵۰۰تومان
شاسی attack on titan levi & erwin
شاسی attack on titan levi & erwin
rebel shop
۱۱۷,۵۰۰تومان
شاسی AOT EREN 2
شاسی AOT EREN 2
rebel shop
۱۱۷,۴۹۸تومان
تابلو کنواس (بوم) Atack on Titan Warhammer
تابلو کنواس (بوم) Atack on Titan Warhammer
Art of Darkness
۲۶۵,۰۰۰تومان
شاسی Atack on Titan Warhammer
شاسی Atack on Titan Warhammer
Art of Darkness
۱۶۲,۵۰۰تومان
تابلو کنواس attack on titan 26
تابلو کنواس attack on titan 26
rebel shop
۲۳۰,۰۰۰تومان
تابلو کنواس attack on titan 23
تابلو کنواس attack on titan 23
rebel shop
۲۳۰,۰۰۰تومان
تابلو کنواس attack on titan 21
تابلو کنواس attack on titan 21
rebel shop
۲۳۰,۰۰۰تومان
تابلو کنواس Attack on Titan levi 3
تابلو کنواس Attack on Titan levi 3
rebel shop
۲۳۰,۰۰۰تومان
تابلو کنواس attack on titan 18
تابلو کنواس attack on titan 18
rebel shop
۲۳۰,۰۰۰تومان
شاسی Mikasa 02
اختصاصی بادروز
شاسی Mikasa 02
johnny_WeWill
۱۳۷,۵۰۰تومان
شاسی Hange Zoe
اختصاصی بادروز
شاسی Hange Zoe
رالماس
۱۲۶,۵۰۰تومان
تابلو کنواس مربع Chosa Heidan
تابلو کنواس مربع Chosa Heidan
رالماس
۳۳۹,۰۰۰تومان
تابلو کنواس Chosa Heidan
تابلو کنواس Chosa Heidan
رالماس
۲۳۵,۰۰۰تومان
شاسی Chosa Heidan
شاسی Chosa Heidan
رالماس
۱۲۶,۵۰۰تومان