تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
خرید محصولات بی تی اس (BTS)

دکوراسیون بی تی اس BTS

یکی از عناوین کی پاپ

گروه موسیقی بی تی اس یک گروه محبوب موسیقی پاپ کره ای است که طرفداران بسیاری در سراسر جهان دارد. آنها بسیاری از رکوردهای جهان از جمله رکورد بازدیدها طی 24 ساعت را شکسته اند.

مشخصات دکوراسیون بی تی اس BTS

کوسن kim taehyung love wins all
اختصاصی بادروز
کوسن kim taehyung love wins all
zizyart
% ۲۰ ۴۰۷,۵۰۰
۳۲۶,۰۰۰ تومان
روتختی یک نفره بی تی اس 77
روتختی یک نفره بی تی اس 77
مایا گالری
% ۲۵ ۲,۹۲۵,۰۰۰
۲,۱۹۳,۷۵۰ تومان
کوسن بی تی اس 77
کوسن بی تی اس 77
مایا گالری
% ۲۰ ۴۱۷,۵۰۰
۳۳۴,۰۰۰ تومان
کوسن بی تی اس 76
کوسن بی تی اس 76
مایا گالری
% ۲۰ ۴۲۲,۵۰۰
۳۳۸,۰۰۰ تومان
روتختی یک نفره بی تی اس 75
روتختی یک نفره بی تی اس 75
مایا گالری
% ۲۵ ۲,۹۲۵,۰۰۰
۲,۱۹۳,۷۵۰ تومان
کوسن بی تی اس 75
کوسن بی تی اس 75
مایا گالری
% ۲۰ ۴۱۷,۵۰۰
۳۳۴,۰۰۰ تومان
روتختی یک نفره بی تی اس 74
روتختی یک نفره بی تی اس 74
مایا گالری
% ۲۵ ۲,۹۲۵,۰۰۰
۲,۱۹۳,۷۵۰ تومان
پرده پانچ بی تی اس 74
پرده پانچ بی تی اس 74
مایا گالری
% ۲۰ ۲,۱۷۵,۰۰۰
۱,۷۴۰,۰۰۰ تومان
کوسن بی تی اس 74
کوسن بی تی اس 74
مایا گالری
% ۲۰ ۴۲۲,۵۰۰
۳۳۸,۰۰۰ تومان
روتختی یک نفره بی تی اس 73
روتختی یک نفره بی تی اس 73
مایا گالری
% ۲۵ ۲,۹۲۵,۰۰۰
۲,۱۹۳,۷۵۰ تومان
پرده پانچ بی تی اس 73
پرده پانچ بی تی اس 73
مایا گالری
% ۲۰ ۲,۱۴۵,۰۰۰
۱,۷۱۶,۰۰۰ تومان
کوسن بی تی اس 73
کوسن بی تی اس 73
مایا گالری
% ۲۰ ۴۱۷,۵۰۰
۳۳۴,۰۰۰ تومان
روتختی یک نفره بی تی اس 72
روتختی یک نفره بی تی اس 72
مایا گالری
% ۲۵ ۲,۹۷۵,۰۰۰
۲,۲۳۱,۲۵۰ تومان
پرده پانچ بی تی اس 72
پرده پانچ بی تی اس 72
مایا گالری
% ۲۰ ۲,۱۷۵,۰۰۰
۱,۷۴۰,۰۰۰ تومان
ساعت دیواری بی تی اس 72
ساعت دیواری بی تی اس 72
مایا گالری
% ۲۵ ۸۸۵,۰۰۰
۶۶۳,۷۵۰ تومان
کوسن بی تی اس 72
کوسن بی تی اس 72
مایا گالری
% ۲۰ ۴۲۲,۵۰۰
۳۳۸,۰۰۰ تومان
روتختی یک نفره بی تی اس 71
روتختی یک نفره بی تی اس 71
مایا گالری
% ۲۵ ۲,۹۲۵,۰۰۰
۲,۱۹۳,۷۵۰ تومان
ساعت دیواری بی تی اس 71
ساعت دیواری بی تی اس 71
مایا گالری
% ۲۵ ۸۷۵,۰۰۰
۶۵۶,۲۵۰ تومان
روتختی یک نفره بی تی اس 70
روتختی یک نفره بی تی اس 70
مایا گالری
% ۲۵ ۲,۹۲۵,۰۰۰
۲,۱۹۳,۷۵۰ تومان
کوسن بی تی اس 70
کوسن بی تی اس 70
مایا گالری
% ۲۰ ۴۱۷,۵۰۰
۳۳۴,۰۰۰ تومان
روتختی یک نفره بی تی اس 69
روتختی یک نفره بی تی اس 69
مایا گالری
% ۲۵ ۲,۹۷۵,۰۰۰
۲,۲۳۱,۲۵۰ تومان
پرده پانچ بی تی اس 69
پرده پانچ بی تی اس 69
مایا گالری
% ۲۰ ۲,۱۷۵,۰۰۰
۱,۷۴۰,۰۰۰ تومان
ساعت دیواری بی تی اس 69
ساعت دیواری بی تی اس 69
مایا گالری
% ۲۵ ۸۷۵,۰۰۰
۶۵۶,۲۵۰ تومان
کوسن بی تی اس 69
کوسن بی تی اس 69
مایا گالری
% ۲۰ ۴۱۷,۵۰۰
۳۳۴,۰۰۰ تومان
کوسن بی تی اس 68
کوسن بی تی اس 68
مایا گالری
% ۲۰ ۴۱۷,۵۰۰
۳۳۴,۰۰۰ تومان
روتختی یک نفره بی تی اس 66
روتختی یک نفره بی تی اس 66
مایا گالری
% ۲۵ ۲,۸۵۵,۰۰۰
۲,۱۴۱,۲۵۰ تومان
پرده پانچ بی تی اس 66
پرده پانچ بی تی اس 66
مایا گالری
% ۲۰ ۲,۱۰۵,۰۰۰
۱,۶۸۴,۰۰۰ تومان
کوسن بی تی اس 66
کوسن بی تی اس 66
مایا گالری
% ۲۰ ۴۱۷,۵۰۰
۳۳۴,۰۰۰ تومان
پرده پانچ بی تی اس 65
پرده پانچ بی تی اس 65
مایا گالری
% ۲۰ ۲,۱۰۵,۰۰۰
۱,۶۸۴,۰۰۰ تومان
کوسن  بی تی اس 65
کوسن بی تی اس 65
مایا گالری
% ۲۰ ۴۲۲,۵۰۰
۳۳۸,۰۰۰ تومان
روتختی یک نفره بی تی اس 63
روتختی یک نفره بی تی اس 63
مایا گالری
% ۲۵ ۲,۸۵۵,۰۰۰
۲,۱۴۱,۲۵۰ تومان
ساعت دیواری بی تی اس 63
ساعت دیواری بی تی اس 63
مایا گالری
% ۲۵ ۸۷۵,۰۰۰
۶۵۶,۲۵۰ تومان
کوسن بی تی اس 63
کوسن بی تی اس 63
مایا گالری
% ۲۰ ۴۱۲,۵۰۰
۳۳۰,۰۰۰ تومان
روتختی یک نفره بی تی اس 62
روتختی یک نفره بی تی اس 62
مایا گالری
% ۲۵ ۲,۸۹۵,۰۰۰
۲,۱۷۱,۲۵۰ تومان
ساعت دیواری بی تی اس 62
ساعت دیواری بی تی اس 62
مایا گالری
% ۲۵ ۸۷۵,۰۰۰
۶۵۶,۲۵۰ تومان
کوسن بی تی اس 62
کوسن بی تی اس 62
مایا گالری
% ۲۰ ۴۲۲,۵۰۰
۳۳۸,۰۰۰ تومان
روتختی یک نفره بی تی اس 61
روتختی یک نفره بی تی اس 61
مایا گالری
% ۲۵ ۲,۸۹۵,۰۰۰
۲,۱۷۱,۲۵۰ تومان
کوسن بی تی اس 61
کوسن بی تی اس 61
مایا گالری
% ۲۰ ۴۱۷,۵۰۰
۳۳۴,۰۰۰ تومان
روتختی یک نفره بی تی اس 58
روتختی یک نفره بی تی اس 58
مایا گالری
% ۲۵ ۲,۸۷۵,۰۰۰
۲,۱۵۶,۲۵۰ تومان
کوسن بی تی اس 58
کوسن بی تی اس 58
مایا گالری
% ۲۰ ۴۲۲,۵۰۰
۳۳۸,۰۰۰ تومان
روتختی یک نفره بی تی اس 54
روتختی یک نفره بی تی اس 54
مایا گالری
% ۲۵ ۲,۸۹۵,۰۰۰
۲,۱۷۱,۲۵۰ تومان
کوسن بی تی اس 54
کوسن بی تی اس 54
مایا گالری
% ۲۰ ۴۲۲,۵۰۰
۳۳۸,۰۰۰ تومان
کوسن بی تی اس 53
کوسن بی تی اس 53
مایا گالری
% ۲۰ ۴۲۲,۵۰۰
۳۳۸,۰۰۰ تومان
کوسن بی تی اس 52
کوسن بی تی اس 52
مایا گالری
% ۲۰ ۴۲۲,۵۰۰
۳۳۸,۰۰۰ تومان
روتختی یک نفره بی تی اس 51
روتختی یک نفره بی تی اس 51
مایا گالری
% ۲۵ ۲,۸۹۵,۰۰۰
۲,۱۷۱,۲۵۰ تومان
کوسن بی تی اس 51
کوسن بی تی اس 51
مایا گالری
% ۲۰ ۴۲۲,۵۰۰
۳۳۸,۰۰۰ تومان
روتختی یک نفره بی تی اس 50
روتختی یک نفره بی تی اس 50
مایا گالری
% ۲۵ ۲,۸۶۵,۰۰۰
۲,۱۴۸,۷۵۰ تومان
پرده پانچ بی تی اس 50
پرده پانچ بی تی اس 50
مایا گالری
% ۲۰ ۲,۱۰۵,۰۰۰
۱,۶۸۴,۰۰۰ تومان
کوسن بی تی اس 50
کوسن بی تی اس 50
مایا گالری
% ۲۰ ۴۲۲,۵۰۰
۳۳۸,۰۰۰ تومان
روتختی یک نفره بی تی اس 49
روتختی یک نفره بی تی اس 49
مایا گالری
% ۲۵ ۲,۸۵۵,۰۰۰
۲,۱۴۱,۲۵۰ تومان
پرده پانچ بی تی اس 49
پرده پانچ بی تی اس 49
مایا گالری
% ۲۰ ۲,۱۰۵,۰۰۰
۱,۶۸۴,۰۰۰ تومان
ساعت دیواری بی تی اس 49
ساعت دیواری بی تی اس 49
مایا گالری
% ۲۵ ۸۵۵,۰۰۰
۶۴۱,۲۵۰ تومان
کوسن بی تی اس 49
کوسن بی تی اس 49
مایا گالری
% ۲۰ ۴۲۲,۵۰۰
۳۳۸,۰۰۰ تومان
روتختی یک نفره بی تی اس 48
روتختی یک نفره بی تی اس 48
مایا گالری
% ۲۵ ۲,۸۹۵,۰۰۰
۲,۱۷۱,۲۵۰ تومان
پرده پانچ بی تی اس 48
پرده پانچ بی تی اس 48
مایا گالری
% ۲۰ ۲,۱۲۵,۰۰۰
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کوسن بی تی اس 48
کوسن بی تی اس 48
مایا گالری
% ۲۰ ۴۲۲,۵۰۰
۳۳۸,۰۰۰ تومان
روتختی یک نفره بی تی اس 44
روتختی یک نفره بی تی اس 44
مایا گالری
% ۲۵ ۲,۹۷۵,۰۰۰
۲,۲۳۱,۲۵۰ تومان
ساعت دیواری بی تی اس 44
ساعت دیواری بی تی اس 44
مایا گالری
% ۲۵ ۸۹۵,۰۰۰
۶۷۱,۲۵۰ تومان
کوسن بی تی اس 44
کوسن بی تی اس 44
مایا گالری
% ۲۰ ۴۲۷,۵۰۰
۳۴۲,۰۰۰ تومان
کوسن بی تی اس 43
کوسن بی تی اس 43
مایا گالری
% ۲۰ ۴۲۲,۵۰۰
۳۳۸,۰۰۰ تومان
ساعت دیواری بی تی اس 39
ساعت دیواری بی تی اس 39
مایا گالری
% ۲۵ ۸۶۰,۰۰۰
۶۴۵,۰۰۰ تومان
کوسن بی تی اس 39
کوسن بی تی اس 39
مایا گالری
% ۲۰ ۴۱۲,۵۰۰
۳۳۰,۰۰۰ تومان
ساعت دیواری بی تی اس 37
ساعت دیواری بی تی اس 37
مایا گالری
% ۲۵ ۸۷۵,۰۰۰
۶۵۶,۲۵۰ تومان
کوسن بی تی اس 37
کوسن بی تی اس 37
مایا گالری
% ۲۰ ۴۲۲,۵۰۰
۳۳۸,۰۰۰ تومان
کوسن بی تی اس 34
کوسن بی تی اس 34
مایا گالری
% ۲۰ ۴۲۲,۵۰۰
۳۳۸,۰۰۰ تومان
کوسن بی تی اس 32
کوسن بی تی اس 32
مایا گالری
% ۲۰ ۴۲۲,۵۰۰
۳۳۸,۰۰۰ تومان
کوسن طرح BTS - بی تی اس - کد : 026
کوسن طرح BTS - بی تی اس - کد : 026
مایا گالری
% ۲۰ ۴۲۲,۵۰۰
۳۳۸,۰۰۰ تومان
کوسن طرح BTS - بی تی اس - کد : 023
کوسن طرح BTS - بی تی اس - کد : 023
مایا گالری
% ۲۰ ۴۳۲,۵۰۰
۳۴۶,۰۰۰ تومان
روتختی یک نفره طرح BTS - بی تی اس - کد : 022
روتختی یک نفره طرح BTS - بی تی اس - کد : 022
مایا گالری
% ۲۵ ۲,۹۲۵,۰۰۰
۲,۱۹۳,۷۵۰ تومان
روتختی یک نفره طرح BTS - بی تی اس - کد : 017
روتختی یک نفره طرح BTS - بی تی اس - کد : 017
مایا گالری
% ۲۵ ۲,۹۷۵,۰۰۰
۲,۲۳۱,۲۵۰ تومان
پرده پانچ طرح BTS - بی تی اس - کد : 017
پرده پانچ طرح BTS - بی تی اس - کد : 017
مایا گالری
% ۲۰ ۲,۱۷۵,۰۰۰
۱,۷۴۰,۰۰۰ تومان
ساعت دیواری  طرح BTS - بی تی اس - کد : 017
ساعت دیواری طرح BTS - بی تی اس - کد : 017
مایا گالری
% ۲۵ ۸۹۵,۰۰۰
۶۷۱,۲۵۰ تومان