تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
%۲۰ تخفیف
خرید محصولات بی تی اس (BTS)

دفتر یادداشت بی تی اس BTS

یکی از عناوین کی پاپ

گروه موسیقی بی تی اس یک گروه محبوب موسیقی پاپ کره ای است که طرفداران بسیاری در سراسر جهان دارد. آنها بسیاری از رکوردهای جهان از جمله رکورد بازدیدها طی 24 ساعت را شکسته اند.

مشخصات دفتر یادداشت بی تی اس BTS

- 60 برگ تحریر ( دو رو خط دار )
- جلد گلاسه با روکش براق
- صحافی فنر دوبل مشکی
- پشت و روی دفتر یادداشت یک طرح می باشد
- برای سفارش طرح های اختصاصی به قسمت خدمات ویژه مراجعه کنید

دفتر یادداشت بی تی اس 77
دفتر یادداشت بی تی اس 77
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۰,۰۰۰
۱۴۴,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت بی تی اس 76
دفتر یادداشت بی تی اس 76
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۰,۰۰۰
۱۴۴,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت بی تی اس 75
دفتر یادداشت بی تی اس 75
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۰,۰۰۰
۱۴۴,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت بی تی اس 74
دفتر یادداشت بی تی اس 74
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۵,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت بی تی اس 73
دفتر یادداشت بی تی اس 73
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۰,۰۰۰
۱۴۴,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت بی تی اس 72
دفتر یادداشت بی تی اس 72
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۵,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت بی تی اس 71
دفتر یادداشت بی تی اس 71
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۵,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت بی تی اس 70
دفتر یادداشت بی تی اس 70
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۰,۰۰۰
۱۴۴,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت بی تی اس 69
دفتر یادداشت بی تی اس 69
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۵,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت بی تی اس 68
دفتر یادداشت بی تی اس 68
مایا گالری
% ۲۰ ۱۷۵,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت بی تی اس 66
دفتر یادداشت بی تی اس 66
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۵,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت  بی تی اس 65
دفتر یادداشت بی تی اس 65
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۵,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت بی تی اس 64
دفتر یادداشت بی تی اس 64
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۵,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت بی تی اس 63
دفتر یادداشت بی تی اس 63
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۰,۰۰۰
۱۴۴,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت بی تی اس 62
دفتر یادداشت بی تی اس 62
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۰,۰۰۰
۱۴۴,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت بی تی اس 61
دفتر یادداشت بی تی اس 61
مایا گالری
% ۲۰ ۱۷۵,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت بی تی اس 60
دفتر یادداشت بی تی اس 60
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۰,۰۰۰
۱۴۴,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت بی تی اس 59
دفتر یادداشت بی تی اس 59
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۰,۰۰۰
۱۴۴,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت بی تی اس 58
دفتر یادداشت بی تی اس 58
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۰,۰۰۰
۱۴۴,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت بی تی اس 57
دفتر یادداشت بی تی اس 57
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۵,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت بی تی اس 56
دفتر یادداشت بی تی اس 56
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۵,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت بی تی اس 55
دفتر یادداشت بی تی اس 55
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۰,۰۰۰
۱۴۴,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت بی تی اس 54
دفتر یادداشت بی تی اس 54
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۰,۰۰۰
۱۴۴,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت بی تی اس 53
دفتر یادداشت بی تی اس 53
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۵,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت بی تی اس 52
دفتر یادداشت بی تی اس 52
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۵,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت بی تی اس 51
دفتر یادداشت بی تی اس 51
مایا گالری
% ۲۰ ۱۹۰,۰۰۰
۱۵۲,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت بی تی اس 50
دفتر یادداشت بی تی اس 50
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۵,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت بی تی اس 49
دفتر یادداشت بی تی اس 49
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۰,۰۰۰
۱۴۴,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت بی تی اس 48
دفتر یادداشت بی تی اس 48
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۰,۰۰۰
۱۴۴,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت بی تی اس 47
دفتر یادداشت بی تی اس 47
مایا گالری
% ۲۰ ۱۷۵,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت بی تی اس 45
دفتر یادداشت بی تی اس 45
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۵,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت بی تی اس 44
دفتر یادداشت بی تی اس 44
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۵,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت بی تی اس 43
دفتر یادداشت بی تی اس 43
مایا گالری
% ۲۰ ۱۷۵,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت بی تی اس 42
دفتر یادداشت بی تی اس 42
مایا گالری
% ۲۰ ۱۷۵,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت بی تی اس 41
دفتر یادداشت بی تی اس 41
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۰,۰۰۰
۱۴۴,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت  بی تی اس 40
دفتر یادداشت بی تی اس 40
مایا گالری
% ۲۰ ۱۷۵,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت بی تی اس 39
دفتر یادداشت بی تی اس 39
مایا گالری
% ۲۰ ۱۷۵,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت بی تی اس 38
دفتر یادداشت بی تی اس 38
مایا گالری
% ۲۰ ۱۷۵,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت بی تی اس 37
دفتر یادداشت بی تی اس 37
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۵,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت بی تی اس 36
دفتر یادداشت بی تی اس 36
مایا گالری
% ۲۰ ۱۹۰,۰۰۰
۱۵۲,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت بی تی اس 35
دفتر یادداشت بی تی اس 35
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۰,۰۰۰
۱۴۴,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت بی تی اس 34
دفتر یادداشت بی تی اس 34
مایا گالری
% ۲۰ ۱۷۵,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت  بی تی اس 33
دفتر یادداشت بی تی اس 33
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۰,۰۰۰
۱۴۴,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت بی تی اس 32
دفتر یادداشت بی تی اس 32
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۵,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت  بی تی اس 31
دفتر یادداشت بی تی اس 31
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۵,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت بی تی اس 30
دفتر یادداشت بی تی اس 30
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۰,۰۰۰
۱۴۴,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت بی تی اس 29
دفتر یادداشت بی تی اس 29
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۰,۰۰۰
۱۴۴,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت طرح BTS - بی تی اس - کد : 028
دفتر یادداشت طرح BTS - بی تی اس - کد : 028
مایا گالری
% ۲۰ ۱۹۵,۰۰۰
۱۵۶,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت طرح BTS - بی تی اس - کد : 027
دفتر یادداشت طرح BTS - بی تی اس - کد : 027
مایا گالری
% ۲۰ ۱۹۵,۰۰۰
۱۵۶,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت طرح BTS - بی تی اس - کد : 026
دفتر یادداشت طرح BTS - بی تی اس - کد : 026
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۰,۰۰۰
۱۴۴,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت طرح BTS - بی تی اس - کد : 024
دفتر یادداشت طرح BTS - بی تی اس - کد : 024
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۵,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت طرح BTS - بی تی اس - کد : 023
دفتر یادداشت طرح BTS - بی تی اس - کد : 023
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۵,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت طرح BTS - بی تی اس - کد : 022
دفتر یادداشت طرح BTS - بی تی اس - کد : 022
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۵,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت طرح BTS - بی تی اس - کد : 021
دفتر یادداشت طرح BTS - بی تی اس - کد : 021
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۵,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت طرح BTS - بی تی اس - کد : 020
دفتر یادداشت طرح BTS - بی تی اس - کد : 020
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۵,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت طرح BTS - بی تی اس - کد : 019
دفتر یادداشت طرح BTS - بی تی اس - کد : 019
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۵,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت طرح BTS - بی تی اس - کد : 018
دفتر یادداشت طرح BTS - بی تی اس - کد : 018
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۵,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت  طرح BTS - بی تی اس - کد : 017
دفتر یادداشت طرح BTS - بی تی اس - کد : 017
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۵,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت طرح BTS - بی تی اس - کد : 016
دفتر یادداشت طرح BTS - بی تی اس - کد : 016
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۵,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت طرح BTS - بی تی اس - کد : 015
دفتر یادداشت طرح BTS - بی تی اس - کد : 015
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۵,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت طرح BTS - بی تی اس - کد : 014
دفتر یادداشت طرح BTS - بی تی اس - کد : 014
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۵,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت طرح BTS - بی تی اس - کد : 013
دفتر یادداشت طرح BTS - بی تی اس - کد : 013
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۵,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت طرح BTS - بی تی اس - کد : 012
دفتر یادداشت طرح BTS - بی تی اس - کد : 012
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۵,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت طرح BTS - بی تی اس - کد : 011
دفتر یادداشت طرح BTS - بی تی اس - کد : 011
مایا گالری
% ۲۰ ۱۹۰,۰۰۰
۱۵۲,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت  طرح BTS - بی تی اس - کد : 010
دفتر یادداشت طرح BTS - بی تی اس - کد : 010
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۵,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت  طرح BTS - بی تی اس - کد : 009
دفتر یادداشت طرح BTS - بی تی اس - کد : 009
مایا گالری
% ۲۰ ۱۹۵,۰۰۰
۱۵۶,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت V BTS 1
اختصاصی بادروز
دفتر یادداشت V BTS 1
nafiseh.arts
% ۲۰ ۱۷۵,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت طرح BTS - بی تی اس - کد : 008
دفتر یادداشت طرح BTS - بی تی اس - کد : 008
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۰,۰۰۰
۱۴۴,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت طرح BTS - بی تی اس - کد : 007
دفتر یادداشت طرح BTS - بی تی اس - کد : 007
مایا گالری
% ۲۰ ۱۷۵,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت  طرح BTS - بی تی اس - کد : 006
دفتر یادداشت طرح BTS - بی تی اس - کد : 006
مایا گالری
% ۲۰ ۱۷۵,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت طرح BTS - بی تی اس - کد : 005
دفتر یادداشت طرح BTS - بی تی اس - کد : 005
مایا گالری
% ۲۰ ۱۷۵,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان