تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
%۱۵ تخفیف
خرید محصولات بتمن (Batman)

تابلوهای هنری بتمن

یکی از عناوین فیلم و سریال

بتمن (Batman) یکی از محبوبترین کاراکترهای دنیای کامیک های دی سی است که تاکنون در بسیاری از فیلم ها، سریال ها و بازی ها نقش آفرینی کرده. بتمن یکی از مهمترین عضوهای لیگ عدالت است. بتمن به همراه رابین و کت وومن گروه قدرتمندی تشکیل داده اند.

مشخصات تابلوهای هنری بتمن

قاب های عکس کاملا اختصاصی توسط هنرمندان بادروز
بازار بادروز تابلوهایی به شما هدیه میده که هیچ جایی نظیرشو پیدا نمی کنید
شروع کن به گشتن، یه قاب عکسی که تورو مجذوب خودش میکنه منتظرته ...

قاب کنواس مربع بتمن و رابین
قاب کنواس مربع بتمن و رابین
✨FluFeather✨
% ۲۰ ۳۵۰,۰۰۰
۲۸۰,۰۰۰ تومان
شاسی batman and catwoman
شاسی batman and catwoman
graphic-parisa
% ۲۵ ۱۱۴,۵۰۰
۸۵,۸۷۵ تومان
شاسی batman-1
شاسی batman-1
graphic-parisa
% ۲۵ ۱۱۴,۵۰۰
۸۵,۸۷۵ تومان
شاسی batman-moon
شاسی batman-moon
graphic-parisa
% ۲۵ ۱۱۴,۵۰۰
۸۵,۸۷۵ تومان
شاسی catwoman-batman
شاسی catwoman-batman
graphic-parisa
% ۲۵ ۱۱۴,۵۰۰
۸۵,۸۷۵ تومان
شاسی batman action
شاسی batman action
graphic-parisa
% ۲۵ ۱۱۴,۵۰۰
۸۵,۸۷۵ تومان
شاسی The Batman
شاسی The Batman
Josef
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
شاسی شوالیه تاریکی
شاسی شوالیه تاریکی
Josef
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
تابلو کنواس The Batman
تابلو کنواس The Batman
Josef
% ۲۰ ۲۳۵,۰۰۰
۱۸۸,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) لگو انیمیشن بتمن
تابلو کنواس (بوم) لگو انیمیشن بتمن
شای آرت
% ۲۰ ۲۷۵,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) بتمن - ( Batman )-
تابلو کنواس (بوم) بتمن - ( Batman )-
مایا گالری
% ۲۰ ۲۴۰,۰۰۰
۱۹۲,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) بتمن - ( Batman )
اختصاصی بادروز
تابلو کنواس (بوم) بتمن - ( Batman )
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۰ ۲۷۵,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) بتمن - Batman
تابلو کنواس (بوم) بتمن - Batman
مایا گالری
% ۲۰ ۲۴۵,۰۰۰
۱۹۶,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) بتمن - - Batman
تابلو کنواس (بوم) بتمن - - Batman
مایا گالری
% ۲۰ ۲۳۲,۰۰۰
۱۸۵,۶۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح بتمن - کد 003
تابلو کنواس (بوم) طرح بتمن - کد 003
مایا گالری
% ۲۰ ۲۵۵,۰۰۰
۲۰۴,۰۰۰ تومان
شاسی بتمن - Batman
شاسی بتمن - Batman
مایا گالری
% ۲۵ ۱۳۲,۵۰۰
۹۹,۳۷۵ تومان
شاسی بتمن - ( Batman )-
شاسی بتمن - ( Batman )-
مایا گالری
% ۲۵ ۱۲۷,۵۰۰
۹۵,۶۲۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) زویی کراویتز - Zoë Kravitz
تابلو کنواس (بوم) زویی کراویتز - Zoë Kravitz
مایا گالری
% ۲۰ ۲۴۵,۰۰۰
۱۹۶,۰۰۰ تومان
شاسی بتمن در گاتهام پرستاره
شاسی بتمن در گاتهام پرستاره
داداش سامورایی
% ۲۵ ۱۳۲,۵۰۰
۹۹,۳۷۵ تومان
شاسی بتمن - - Batman
شاسی بتمن - - Batman
مایا گالری
% ۲۵ ۱۱۹,۵۰۰
۸۹,۶۲۵ تومان
شاسی طرح بتمن - کد 003
شاسی طرح بتمن - کد 003
مایا گالری
% ۲۵ ۱۴۲,۵۰۰
۱۰۶,۸۷۵ تومان
شاسی زویی کراویتز - Zoë Kravitz
شاسی زویی کراویتز - Zoë Kravitz
مایا گالری
% ۲۵ ۱۳۲,۵۰۰
۹۹,۳۷۵ تومان
شاسی بتمن - ( Batman )
اختصاصی بادروز
شاسی بتمن - ( Batman )
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۵ ۱۶۲,۵۰۰
۱۲۱,۸۷۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح بتمن - 13
تابلو کنواس (بوم) طرح بتمن - 13
مایا گالری
% ۲۰ ۳۰۵,۰۰۰
۲۴۴,۰۰۰ تومان
شاسی طرح بتمن - 13
شاسی طرح بتمن - 13
مایا گالری
% ۲۵ ۱۹۲,۵۰۰
۱۴۴,۳۷۵ تومان
شاسی طرح بتمن - 17
شاسی طرح بتمن - 17
مایا گالری
% ۲۵ ۱۹۲,۵۰۰
۱۴۴,۳۷۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح بتمن - 16
تابلو کنواس (بوم) طرح بتمن - 16
مایا گالری
% ۲۰ ۳۰۵,۰۰۰
۲۴۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح بتمن - 17
تابلو کنواس (بوم) طرح بتمن - 17
مایا گالری
% ۲۰ ۳۰۵,۰۰۰
۲۴۴,۰۰۰ تومان
شاسی طرح بتمن - 18
شاسی طرح بتمن - 18
مایا گالری
% ۲۵ ۱۹۲,۵۰۰
۱۴۴,۳۷۵ تومان
شاسی طرح بتمن - 11
شاسی طرح بتمن - 11
مایا گالری
% ۲۵ ۱۹۲,۵۰۰
۱۴۴,۳۷۵ تومان
شاسی طرح بتمن - 16
شاسی طرح بتمن - 16
مایا گالری
% ۲۵ ۱۹۲,۵۰۰
۱۴۴,۳۷۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح بتمن - 11
تابلو کنواس (بوم) طرح بتمن - 11
مایا گالری
% ۲۰ ۳۰۵,۰۰۰
۲۴۴,۰۰۰ تومان
شاسی طرح بتمن - 19
شاسی طرح بتمن - 19
مایا گالری
% ۲۵ ۱۹۲,۵۰۰
۱۴۴,۳۷۵ تومان
شاسی طرح بتمن - 15
شاسی طرح بتمن - 15
مایا گالری
% ۲۵ ۱۹۲,۵۰۰
۱۴۴,۳۷۵ تومان
شاسی طرح بتمن - 10
شاسی طرح بتمن - 10
مایا گالری
% ۲۵ ۱۹۲,۵۰۰
۱۴۴,۳۷۵ تومان
شاسی طرح بتمن - 14
شاسی طرح بتمن - 14
مایا گالری
% ۲۵ ۱۹۲,۵۰۰
۱۴۴,۳۷۵ تومان
شاسی طرح بتمن - 9
شاسی طرح بتمن - 9
مایا گالری
% ۲۵ ۱۹۲,۵۰۰
۱۴۴,۳۷۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح بتمن - 18
تابلو کنواس (بوم) طرح بتمن - 18
مایا گالری
% ۲۰ ۳۰۵,۰۰۰
۲۴۴,۰۰۰ تومان
شاسی طرح بتمن - 12
شاسی طرح بتمن - 12
مایا گالری
% ۲۵ ۱۹۲,۵۰۰
۱۴۴,۳۷۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح بتمن - 10
تابلو کنواس (بوم) طرح بتمن - 10
مایا گالری
% ۲۰ ۳۰۵,۰۰۰
۲۴۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح بتمن - 12
تابلو کنواس (بوم) طرح بتمن - 12
مایا گالری
% ۲۰ ۳۰۵,۰۰۰
۲۴۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح بتمن - 14
تابلو کنواس (بوم) طرح بتمن - 14
مایا گالری
% ۲۰ ۳۰۵,۰۰۰
۲۴۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح بتمن - 9
تابلو کنواس (بوم) طرح بتمن - 9
مایا گالری
% ۲۰ ۳۰۵,۰۰۰
۲۴۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح بتمن - 15
تابلو کنواس (بوم) طرح بتمن - 15
مایا گالری
% ۲۰ ۳۰۵,۰۰۰
۲۴۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح بتمن - 19
تابلو کنواس (بوم) طرح بتمن - 19
مایا گالری
% ۲۰ ۳۰۵,۰۰۰
۲۴۴,۰۰۰ تومان