بستن جست و جو
گروه موسیقی بلک پینک (Blackpink)
گروه موسیقی بلک پینک (Blackpink)

گروه موسیقی بلک پینک (Blackpink)

یکی از عناوین موزیک

۱,۰۴۱ محصول

دفتر یادداشت BTS JHOPE 3
دفتر یادداشت BTS JHOPE 3
rebel shop
۱۱۳,۰۰۰تومان
عطرجیبی BTS JHOPE 3
عطرجیبی BTS JHOPE 3
rebel shop
۸۵,۰۰۰تومان
ماگ BTS JHOPE 3
ماگ BTS JHOPE 3
rebel shop
۱۴۵,۰۰۰تومان
تابلو کنواس BTS JHOPE 3
تابلو کنواس BTS JHOPE 3
rebel shop
۱۴۵,۰۰۰تومان
شاسی BTS JHOPE 3
شاسی BTS JHOPE 3
rebel shop
۷۰,۰۰۰تومان
دراپ بنر BTS JHOPE 3
دراپ بنر BTS JHOPE 3
rebel shop
۲۰۵,۰۰۰تومان
پوستر سیلک BTS JHOPE 3
پوستر سیلک BTS JHOPE 3
rebel shop
۳۵,۰۰۰تومان
پولاروید BTS JHOPE 3
پولاروید BTS JHOPE 3
rebel shop
۱۵,۰۰۰تومان
بک دراپ BTS JHOPE 3
بک دراپ BTS JHOPE 3
rebel shop
۴۰۵,۰۰۰تومان
استیکر BTS JHOPE 3
استیکر BTS JHOPE 3
rebel shop
۱۱,۰۰۰تومان
روتختی یک نفره jennie 35
روتختی یک نفره jennie 35
rebel shop
۱,۶۵۵,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت jennie 35
دفتر یادداشت jennie 35
rebel shop
۱۱۳,۰۰۰تومان
عطرجیبی jennie 35
عطرجیبی jennie 35
rebel shop
۸۵,۰۰۰تومان
تابلو کنواس jennie 35
تابلو کنواس jennie 35
rebel shop
۱۴۵,۰۰۰تومان
شاسی jennie 35
شاسی jennie 35
rebel shop
۷۰,۰۰۰تومان
دراپ بنر jennie 35
دراپ بنر jennie 35
rebel shop
۲۰۵,۰۰۰تومان
پوستر سیلک jennie 35
پوستر سیلک jennie 35
rebel shop
۳۵,۰۰۰تومان
پولاروید jennie 35
پولاروید jennie 35
rebel shop
۱۵,۰۰۰تومان
بک دراپ jennie 35
بک دراپ jennie 35
rebel shop
۴۰۵,۰۰۰تومان
استیکر jennie 35
استیکر jennie 35
rebel shop
۱۱,۰۰۰تومان
کوسن jennie 34
کوسن jennie 34
rebel shop
۲۷۰,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت jennie 34
دفتر یادداشت jennie 34
rebel shop
۱۱۳,۰۰۰تومان
عطرجیبی jennie 34
عطرجیبی jennie 34
rebel shop
۸۵,۰۰۰تومان
تابلو کنواس jennie 34
تابلو کنواس jennie 34
rebel shop
۱۴۵,۰۰۰تومان
شاسی jennie 34
شاسی jennie 34
rebel shop
۷۰,۰۰۰تومان
دراپ بنر jennie 34
دراپ بنر jennie 34
rebel shop
۲۰۵,۰۰۰تومان
پوستر سیلک jennie 34
پوستر سیلک jennie 34
rebel shop
۳۵,۰۰۰تومان
پولاروید jennie 34
پولاروید jennie 34
rebel shop
۱۵,۰۰۰تومان
بک دراپ jennie 34
بک دراپ jennie 34
rebel shop
۴۰۵,۰۰۰تومان
استیکر jennie 34
استیکر jennie 34
rebel shop
۱۱,۰۰۰تومان
روتختی یک نفره rose 68
روتختی یک نفره rose 68
rebel shop
۱,۶۶۰,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت rose 68
دفتر یادداشت rose 68
rebel shop
۱۱۳,۰۰۰تومان
عطرجیبی rose 68
عطرجیبی rose 68
rebel shop
۸۵,۰۰۰تومان
تابلو کنواس rose 68
تابلو کنواس rose 68
rebel shop
۱۴۵,۰۰۰تومان
شاسی rose 68
شاسی rose 68
rebel shop
۷۰,۰۰۰تومان
دراپ بنر rose 68
دراپ بنر rose 68
rebel shop
۲۰۵,۰۰۰تومان
پوستر سیلک rose 68
پوستر سیلک rose 68
rebel shop
۳۵,۰۰۰تومان
بک دراپ rose 68
بک دراپ rose 68
rebel shop
۴۰۵,۰۰۰تومان
استیکر rose 68
استیکر rose 68
rebel shop
۱۱,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت rose 67
دفتر یادداشت rose 67
rebel shop
۱۱۳,۰۰۰تومان
عطرجیبی rose 67
عطرجیبی rose 67
rebel shop
۸۵,۰۰۰تومان
تابلو کنواس rose 67
تابلو کنواس rose 67
rebel shop
۱۴۵,۰۰۰تومان
شاسی rose 67
شاسی rose 67
rebel shop
۷۰,۰۰۰تومان
دراپ بنر rose 67
دراپ بنر rose 67
rebel shop
۲۰۵,۰۰۰تومان
پوستر سیلک rose 67
پوستر سیلک rose 67
rebel shop
۳۵,۰۰۰تومان
پولاروید rose 67
پولاروید rose 67
rebel shop
۱۵,۰۰۰تومان
بک دراپ rose 67
بک دراپ rose 67
rebel shop
۴۰۵,۰۰۰تومان
استیکر rose 67
استیکر rose 67
rebel shop
۱۱,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت rose 66
دفتر یادداشت rose 66
rebel shop
۱۱۳,۰۰۰تومان
عطرجیبی rose 66
عطرجیبی rose 66
rebel shop
۸۵,۰۰۰تومان
تابلو کنواس rose 66
تابلو کنواس rose 66
rebel shop
۱۴۵,۰۰۰تومان
شاسی rose 66
شاسی rose 66
rebel shop
۷۰,۰۰۰تومان
دراپ بنر rose 66
دراپ بنر rose 66
rebel shop
۲۰۵,۰۰۰تومان
پوستر سیلک rose 66
پوستر سیلک rose 66
rebel shop
۳۵,۰۰۰تومان
بک دراپ rose 66
بک دراپ rose 66
rebel shop
۴۰۵,۰۰۰تومان
استیکر rose 66
استیکر rose 66
rebel shop
۱۱,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت lisa 43
دفتر یادداشت lisa 43
rebel shop
۱۱۳,۰۰۰تومان
عطرجیبی lisa 43
عطرجیبی lisa 43
rebel shop
۸۵,۰۰۰تومان
تابلو کنواس lisa 43
تابلو کنواس lisa 43
rebel shop
۱۴۵,۰۰۰تومان
شاسی lisa 43
شاسی lisa 43
rebel shop
۷۰,۰۰۰تومان
دراپ بنر lisa 43
دراپ بنر lisa 43
rebel shop
۲۰۵,۰۰۰تومان
پوستر سیلک lisa 43
پوستر سیلک lisa 43
rebel shop
۳۵,۰۰۰تومان
پولاروید lisa 43
پولاروید lisa 43
rebel shop
۱۵,۰۰۰تومان
بک دراپ lisa 43
بک دراپ lisa 43
rebel shop
۴۰۵,۰۰۰تومان
استیکر lisa 43
استیکر lisa 43
rebel shop
۱۵,۰۰۰تومان
روتختی یک نفره lisa 41
روتختی یک نفره lisa 41
rebel shop
۱,۶۶۰,۰۰۰تومان
کوسن lisa 41
کوسن lisa 41
rebel shop
۲۷۰,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت lisa 41
دفتر یادداشت lisa 41
rebel shop
۱۱۳,۰۰۰تومان
عطرجیبی lisa 41
عطرجیبی lisa 41
rebel shop
۸۵,۰۰۰تومان
تابلو کنواس lisa 41
تابلو کنواس lisa 41
rebel shop
۱۴۵,۰۰۰تومان
شاسی lisa 41
شاسی lisa 41
rebel shop
۷۰,۰۰۰تومان
دراپ بنر lisa 41
دراپ بنر lisa 41
rebel shop
۲۰۵,۰۰۰تومان

گروه بلک پینک یک گروه کره ای متشکل از جیسو، جنی، رزی و لیسا است که توسط وایجی اینترتینمنت تشکیل شده است. بلک‌ پینک با تک‌ آهنگ “بستنی” در سال ۲۰۲۰ در جایگاه ۱۳ برترین هنرمندان زن کره ای در جدول بیلبورد موسیقی کره قرار گرفت.

خرید انواع ماگ و لیوان، استیکر، قاب عکس و تابلو، اکسسوری، تیشرت، هودی، جوراب، کوسن و ساعت دیواری با طرح گروه بلک پینک (Blackpink) و بهترین کیفیت. تولید شده توسط مواد درجه یک. ارسال به سراسر کشور