تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
خرید محصولات بلک پینک (Blackpink)

اکسسوری بلک پینک

یکی از عناوین کی پاپ

گروه بلک پینک یک گروه کره ای متشکل از جیسو، جنی، رزی و لیسا است که توسط وایجی اینترتینمنت تشکیل شده است. بلک‌ پینک با تک‌ آهنگ “بستنی” در سال ۲۰۲۰ در جایگاه ۱۳ برترین هنرمندان زن کره ای در جدول بیلبورد موسیقی کره قرار گرفت.

مشخصات اکسسوری بلک پینک

در بازار بادروز با استایلی که هنرمندان ما به اکسسوری ها می دهند شما حس متفاوت بودن را تجربه می کنید و می توانید با یک هدیه کوچک هزاران خاطره را برای همیشه با یک لبخند به یاد داشته باشید...

۳۰۸ محصول

پچ حرارتی بلک پینک - 20
پچ حرارتی بلک پینک - 20
مایا گالری
% ۲۵ ۳۴,۵۰۰
۲۵,۸۷۵ تومان
پچ حرارتی بلک پینک - 19
پچ حرارتی بلک پینک - 19
مایا گالری
% ۲۵ ۳۴,۵۰۰
۲۵,۸۷۵ تومان
پچ حرارتی بلک پینک - 18
پچ حرارتی بلک پینک - 18
مایا گالری
% ۲۵ ۳۴,۵۰۰
۲۵,۸۷۵ تومان
پچ حرارتی بلک پینک - 17
پچ حرارتی بلک پینک - 17
مایا گالری
% ۲۵ ۳۲,۵۰۰
۲۴,۳۷۵ تومان
پچ حرارتی بلک پینک - 16
پچ حرارتی بلک پینک - 16
مایا گالری
% ۲۵ ۳۲,۵۰۰
۲۴,۳۷۵ تومان
پچ حرارتی بلک پینک - 15
پچ حرارتی بلک پینک - 15
مایا گالری
% ۲۵ ۳۰,۵۰۰
۲۲,۸۷۵ تومان
ماگ بلک پینک - 14
ماگ بلک پینک - 14
مایا گالری
% ۲۵ ۲۶۷,۵۰۰
۲۰۰,۶۲۵ تومان
ماگ بلک پینک - 13
ماگ بلک پینک - 13
مایا گالری
% ۲۵ ۲۶۲,۵۰۰
۱۹۶,۸۷۵ تومان
دفتر یادداشت بلک پینک - 12
دفتر یادداشت بلک پینک - 12
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۵,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان
ماگ بلک پینک - 12
ماگ بلک پینک - 12
مایا گالری
% ۲۵ ۲۶۷,۵۰۰
۲۰۰,۶۲۵ تومان
کیف خرید کتان بلک پینک - 11
کیف خرید کتان بلک پینک - 11
مایا گالری
% ۲۰ ۲۸۵,۰۰۰
۲۲۸,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت بلک پینک - 11
دفتر یادداشت بلک پینک - 11
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۰,۰۰۰
۱۴۴,۰۰۰ تومان
پچ حرارتی بلک پینک - 11
پچ حرارتی بلک پینک - 11
مایا گالری
% ۲۵ ۳۰,۵۰۰
۲۲,۸۷۵ تومان
ماگ بلک پینک - 11
ماگ بلک پینک - 11
مایا گالری
% ۲۵ ۲۶۲,۵۰۰
۱۹۶,۸۷۵ تومان
دفتر یادداشت بلک پینک - 10
دفتر یادداشت بلک پینک - 10
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۰,۰۰۰
۱۴۴,۰۰۰ تومان
پچ حرارتی بلک پینک - 10
پچ حرارتی بلک پینک - 10
مایا گالری
% ۲۵ ۳۰,۵۰۰
۲۲,۸۷۵ تومان
ماگ بلک پینک - 10
ماگ بلک پینک - 10
مایا گالری
% ۲۵ ۲۶۲,۵۰۰
۱۹۶,۸۷۵ تومان
دفتر یادداشت بلک پینک - 9
دفتر یادداشت بلک پینک - 9
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۰,۰۰۰
۱۴۴,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت بلک پینک - 8
دفتر یادداشت بلک پینک - 8
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۰,۰۰۰
۱۴۴,۰۰۰ تومان
ماگ بلک پینک - 8
ماگ بلک پینک - 8
مایا گالری
% ۲۵ ۲۶۲,۵۰۰
۱۹۶,۸۷۵ تومان
دفتر یادداشت بلک پینک - 7
دفتر یادداشت بلک پینک - 7
مایا گالری
% ۲۰ ۱۹۰,۰۰۰
۱۵۲,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت بلک پینک - 6
دفتر یادداشت بلک پینک - 6
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۵,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان
پچ حرارتی بلک پینک - 6
پچ حرارتی بلک پینک - 6
مایا گالری
% ۲۵ ۳۰,۵۰۰
۲۲,۸۷۵ تومان
ماگ بلک پینک - 6
ماگ بلک پینک - 6
مایا گالری
% ۲۵ ۲۶۷,۵۰۰
۲۰۰,۶۲۵ تومان
دفتر یادداشت بلک پینک - 5
دفتر یادداشت بلک پینک - 5
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۵,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان
ماگ بلک پینک - 5
ماگ بلک پینک - 5
مایا گالری
% ۲۵ ۲۶۷,۵۰۰
۲۰۰,۶۲۵ تومان
دفتر یادداشت بلک پینک - 4
دفتر یادداشت بلک پینک - 4
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۵,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان
کیف خرید کتان بلک پینک - 3
کیف خرید کتان بلک پینک - 3
مایا گالری
% ۲۰ ۲۸۵,۰۰۰
۲۲۸,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت بلک پینک - 3
دفتر یادداشت بلک پینک - 3
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۰,۰۰۰
۱۴۴,۰۰۰ تومان
پچ حرارتی بلک پینک - 3
پچ حرارتی بلک پینک - 3
مایا گالری
% ۲۵ ۳۲,۵۰۰
۲۴,۳۷۵ تومان
ماگ بلک پینک - 3
ماگ بلک پینک - 3
مایا گالری
% ۲۵ ۲۶۲,۵۰۰
۱۹۶,۸۷۵ تومان
کیف خرید کتان بلک پینک - 2
کیف خرید کتان بلک پینک - 2
مایا گالری
% ۲۰ ۲۸۵,۰۰۰
۲۲۸,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت بلک پینک - 2
دفتر یادداشت بلک پینک - 2
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۵,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان
پچ حرارتی بلک پینک - 2
پچ حرارتی بلک پینک - 2
مایا گالری
% ۲۵ ۳۲,۵۰۰
۲۴,۳۷۵ تومان
ماگ بلک پینک - 2
ماگ بلک پینک - 2
مایا گالری
% ۲۵ ۲۶۲,۵۰۰
۱۹۶,۸۷۵ تومان
دفتر یادداشت Lisa blackpink 1
اختصاصی بادروز
دفتر یادداشت Lisa blackpink 1
nafiseh.arts
% ۲۰ ۱۷۵,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
عطرجیبی Lisa blackpink 1
اختصاصی بادروز
عطرجیبی Lisa blackpink 1
nafiseh.arts
% ۲۰ ۱۲۷,۰۰۰
۱۰۱,۶۰۰ تومان
ماگ Lisa blackpink 1
اختصاصی بادروز
ماگ Lisa blackpink 1
nafiseh.arts
% ۲۵ ۲۵۷,۵۰۰
۱۹۳,۱۲۵ تومان
کیف خرید کتان جیسو بلک پینک
کیف خرید کتان جیسو بلک پینک
zizyart
% ۲۰ ۲۸۰,۰۰۰
۲۲۴,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت جیسو بلک پینک
دفتر یادداشت جیسو بلک پینک
zizyart
% ۲۰ ۱۷۲,۰۰۰
۱۳۷,۶۰۰ تومان
عطرجیبی جیسو بلک پینک
عطرجیبی جیسو بلک پینک
zizyart
% ۲۰ ۱۳۰,۰۰۰
۱۰۴,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت جنی کیم
دفتر یادداشت جنی کیم
zizyart
% ۲۰ ۱۷۳,۰۰۰
۱۳۸,۴۰۰ تومان
عطرجیبی جنی کیم
عطرجیبی جنی کیم
zizyart
% ۲۰ ۱۳۰,۰۰۰
۱۰۴,۰۰۰ تومان
کیف خرید کتان جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )1
اختصاصی بادروز
کیف خرید کتان جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )1
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۰ ۲۸۹,۰۰۰
۲۳۱,۲۰۰ تومان
دفتر یادداشت جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )1
اختصاصی بادروز
دفتر یادداشت جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )1
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۰ ۱۸۰,۰۰۰
۱۴۴,۰۰۰ تومان
پچ حرارتی  جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )1
اختصاصی بادروز
پچ حرارتی جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )1
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۵ ۲۷,۵۰۰
۲۰,۶۲۵ تومان
عطرجیبی جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )1
اختصاصی بادروز
عطرجیبی جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )1
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۰ ۱۳۰,۰۰۰
۱۰۴,۰۰۰ تومان
ماگ  جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )1
اختصاصی بادروز
ماگ جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )1
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۵ ۲۶۲,۵۰۰
۱۹۶,۸۷۵ تومان
دفتر یادداشت جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )
اختصاصی بادروز
دفتر یادداشت جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۰ ۱۷۰,۰۰۰
۱۳۶,۰۰۰ تومان
پچ حرارتی جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )
اختصاصی بادروز
پچ حرارتی جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۵ ۲۷,۵۰۰
۲۰,۶۲۵ تومان
عطرجیبی جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )
اختصاصی بادروز
عطرجیبی جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۰ ۱۲۵,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰ تومان
ماگ جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )
اختصاصی بادروز
ماگ جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۵ ۲۵۲,۵۰۰
۱۸۹,۳۷۵ تومان
دفتر یادداشت لیسا ( بلک پینک ) - Lisa ( BLACKPINK )
اختصاصی بادروز
دفتر یادداشت لیسا ( بلک پینک ) - Lisa ( BLACKPINK )
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۰ ۱۷۵,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
پچ حرارتی لیسا ( بلک پینک ) - Lisa ( BLACKPINK )
اختصاصی بادروز
پچ حرارتی لیسا ( بلک پینک ) - Lisa ( BLACKPINK )
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۵ ۲۷,۵۰۰
۲۰,۶۲۵ تومان
عطرجیبی لیسا ( بلک پینک ) - Lisa ( BLACKPINK )
اختصاصی بادروز
عطرجیبی لیسا ( بلک پینک ) - Lisa ( BLACKPINK )
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۰ ۱۴۰,۰۰۰
۱۱۲,۰۰۰ تومان
ماگ لیسا ( بلک پینک ) - Lisa ( BLACKPINK )
اختصاصی بادروز
ماگ لیسا ( بلک پینک ) - Lisa ( BLACKPINK )
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۵ ۲۸۲,۵۰۰
۲۱۱,۸۷۵ تومان
کیف خرید کتان blackpink the girls 2
کیف خرید کتان blackpink the girls 2
rebel shop
% ۲۰ ۲۷۵,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت blackpink the girls 2
دفتر یادداشت blackpink the girls 2
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
پچ حرارتی blackpink the girls 2
پچ حرارتی blackpink the girls 2
rebel shop
% ۲۵ ۲۳,۵۰۰
۱۷,۶۲۵ تومان
عطرجیبی blackpink the girls 2
عطرجیبی blackpink the girls 2
rebel shop
% ۲۰ ۱۲۵,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰ تومان
ماگ blackpink the girls 2
ماگ blackpink the girls 2
rebel shop
% ۲۵ ۲۵۲,۵۰۰
۱۸۹,۳۷۵ تومان
ماگ blackpink the girls
ماگ blackpink the girls
rebel shop
% ۲۵ ۲۵۲,۵۰۰
۱۸۹,۳۷۵ تومان
عطرجیبی blackpink the girls
عطرجیبی blackpink the girls
rebel shop
% ۲۰ ۱۲۵,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰ تومان
کیف خرید کتان blackpink the girls
کیف خرید کتان blackpink the girls
rebel shop
% ۲۰ ۲۷۵,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت blackpink the girls
دفتر یادداشت blackpink the girls
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
پچ حرارتی blackpink the girls
پچ حرارتی blackpink the girls
rebel shop
% ۲۵ ۲۳,۵۰۰
۱۷,۶۲۵ تومان
کیف خرید کتان blackpink lisa bvlgari
کیف خرید کتان blackpink lisa bvlgari
zizyart
% ۲۰ ۲۸۰,۰۰۰
۲۲۴,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت blackpink lisa bvlgari
دفتر یادداشت blackpink lisa bvlgari
zizyart
% ۲۰ ۱۷۳,۰۰۰
۱۳۸,۴۰۰ تومان
عطرجیبی blackpink lisa bvlgari
عطرجیبی blackpink lisa bvlgari
zizyart
% ۲۰ ۱۲۸,۰۰۰
۱۰۲,۴۰۰ تومان
ماگ blackpink lisa bvlgari
ماگ blackpink lisa bvlgari
zizyart
% ۲۵ ۲۵۵,۵۰۰
۱۹۱,۶۲۵ تومان
دفتر یادداشت jennie 35
دفتر یادداشت jennie 35
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان