تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
%۲۰ تخفیف
خرید محصولات بلک پینک (Blackpink)

تابلو کنواس (بوم) بلک پینک

یکی از عناوین کی پاپ

گروه بلک پینک یک گروه کره ای متشکل از جیسو، جنی، رزی و لیسا است که توسط وایجی اینترتینمنت تشکیل شده است. بلک‌ پینک با تک‌ آهنگ “بستنی” در سال ۲۰۲۰ در جایگاه ۱۳ برترین هنرمندان زن کره ای در جدول بیلبورد موسیقی کره قرار گرفت.

مشخصات تابلو کنواس (بوم) بلک پینک

- طرح هایی اختصاصی با القای حس نقاشی
- چاپ روی پارچه کنواس با مدرنترین دستگاه
- 18mm عمق قاب که با طرح بک گراند پوشیده می شود
- برای تمیز کردن از دستمال نرم و مرطوب استفاده شود
- سفارش در سایزهای انتخابی شما در قسمت خدمات ویژه

قاب کنواس Black Pink
قاب کنواس Black Pink
Mr Darcy
% ۲۰ ۲۲۷,۰۰۰
۱۸۱,۶۰۰ تومان
تابلو کنواس بلک پینک -پارتی
تابلو کنواس بلک پینک -پارتی
graphic-parisa
% ۲۰ ۲۲۷,۰۰۰
۱۸۱,۶۰۰ تومان
تابلو کنواس jennie 34
تابلو کنواس jennie 34
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس رزی بلک پینک rose blackpink
اختصاصی بادروز
تابلو کنواس رزی بلک پینک rose blackpink
dream of another life
% ۲۰ ۲۶۰,۰۰۰
۲۰۸,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس blackpink x saint scott
تابلو کنواس blackpink x saint scott
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس blackpink15
تابلو کنواس blackpink15
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس jisoo 42
تابلو کنواس jisoo 42
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس lisa 41
تابلو کنواس lisa 41
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس blackpink13
تابلو کنواس blackpink13
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس rose 66
تابلو کنواس rose 66
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس jisoo 44
تابلو کنواس jisoo 44
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس rose 61
تابلو کنواس rose 61
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس jisoo 43
تابلو کنواس jisoo 43
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس blackpink saint scott
تابلو کنواس blackpink saint scott
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) لیسا ( بلک پینک ) - Lisa ( BLACKPINK )
اختصاصی بادروز
تابلو کنواس (بوم) لیسا ( بلک پینک ) - Lisa ( BLACKPINK )
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۰ ۲۷۵,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس blakpink artwork
تابلو کنواس blakpink artwork
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس jennie 33
تابلو کنواس jennie 33
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) blackpink lisa bvlgari
تابلو کنواس (بوم) blackpink lisa bvlgari
zizyart
% ۲۰ ۲۴۰,۰۰۰
۱۹۲,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس jennie 35
تابلو کنواس jennie 35
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس rose 67
تابلو کنواس rose 67
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس rose 63
تابلو کنواس rose 63
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) بلک پینک - BLACKPINK -
تابلو کنواس (بوم) بلک پینک - BLACKPINK -
مایا گالری
% ۲۰ ۲۴۵,۰۰۰
۱۹۶,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس blackpink12
تابلو کنواس blackpink12
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس lisa 37
تابلو کنواس lisa 37
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس jennie 30
تابلو کنواس jennie 30
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس jennie 31
تابلو کنواس jennie 31
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس rose 68
تابلو کنواس rose 68
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس lisa 39
تابلو کنواس lisa 39
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس jisoo 40
تابلو کنواس jisoo 40
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) بلک پینک - 12
تابلو کنواس (بوم) بلک پینک - 12
مایا گالری
% ۲۰ ۲۸۵,۰۰۰
۲۲۸,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس lisa 43
تابلو کنواس lisa 43
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) جیسو بلک پینک
تابلو کنواس (بوم) جیسو بلک پینک
zizyart
% ۲۰ ۲۳۵,۰۰۰
۱۸۸,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم)  جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )1
اختصاصی بادروز
تابلو کنواس (بوم) جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )1
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۰ ۲۷۵,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس rose 64
تابلو کنواس rose 64
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) جنی کیم
تابلو کنواس (بوم) جنی کیم
zizyart
% ۲۰ ۲۳۵,۰۰۰
۱۸۸,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس rose 65
تابلو کنواس rose 65
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس blackpink10
تابلو کنواس blackpink10
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس jisoo flower 2
تابلو کنواس jisoo flower 2
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس lisa 40
تابلو کنواس lisa 40
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس blackpink11
تابلو کنواس blackpink11
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) بلک پینک - 6
تابلو کنواس (بوم) بلک پینک - 6
مایا گالری
% ۲۰ ۲۷۵,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس jisoo 41
تابلو کنواس jisoo 41
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) بلک پینک - 9
تابلو کنواس (بوم) بلک پینک - 9
مایا گالری
% ۲۰ ۲۸۵,۰۰۰
۲۲۸,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس jennie 32
تابلو کنواس jennie 32
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )
اختصاصی بادروز
تابلو کنواس (بوم) جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۰ ۲۴۵,۰۰۰
۱۹۶,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس rose 62
تابلو کنواس rose 62
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) Lisa blackpink 1
اختصاصی بادروز
تابلو کنواس (بوم) Lisa blackpink 1
nafiseh.arts
% ۲۰ ۲۳۵,۰۰۰
۱۸۸,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) بلک پینک - 8
تابلو کنواس (بوم) بلک پینک - 8
مایا گالری
% ۲۰ ۲۷۵,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس lisa038
تابلو کنواس lisa038
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) بلک پینک - 11
تابلو کنواس (بوم) بلک پینک - 11
مایا گالری
% ۲۰ ۲۶۰,۰۰۰
۲۰۸,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) بلک پینک - 7
تابلو کنواس (بوم) بلک پینک - 7
مایا گالری
% ۲۰ ۲۷۵,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) بلک پینک - 2
تابلو کنواس (بوم) بلک پینک - 2
مایا گالری
% ۲۰ ۲۷۵,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) بلک پینک - 10
تابلو کنواس (بوم) بلک پینک - 10
مایا گالری
% ۲۰ ۲۶۰,۰۰۰
۲۰۸,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) بلک پینک - 4
تابلو کنواس (بوم) بلک پینک - 4
مایا گالری
% ۲۰ ۲۸۵,۰۰۰
۲۲۸,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) بلک پینک - 5
تابلو کنواس (بوم) بلک پینک - 5
مایا گالری
% ۲۰ ۲۸۵,۰۰۰
۲۲۸,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) بلک پینک - 3
تابلو کنواس (بوم) بلک پینک - 3
مایا گالری
% ۲۰ ۲۶۵,۰۰۰
۲۱۲,۰۰۰ تومان