تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو

دکوراسیون بلک پینک

یکی از عناوین کی پاپ

گروه بلک پینک یک گروه کره ای متشکل از جیسو، جنی، رزی و لیسا است که توسط وایجی اینترتینمنت تشکیل شده است. بلک‌ پینک با تک‌ آهنگ “بستنی” در سال ۲۰۲۰ در جایگاه ۱۳ برترین هنرمندان زن کره ای در جدول بیلبورد موسیقی کره قرار گرفت.

مشخصات دکوراسیون بلک پینک

ساعت دیواری بلک پینک - 20
ساعت دیواری بلک پینک - 20
مایا گالری
۸۸۵,۰۰۰تومان
ساعت دیواری بلک پینک - 19
ساعت دیواری بلک پینک - 19
مایا گالری
۸۷۵,۰۰۰تومان
ساعت دیواری بلک پینک - 18
ساعت دیواری بلک پینک - 18
مایا گالری
۸۷۵,۰۰۰تومان
ساعت دیواری بلک پینک - 17
ساعت دیواری بلک پینک - 17
مایا گالری
۸۷۵,۰۰۰تومان
ساعت دیواری بلک پینک - 16
ساعت دیواری بلک پینک - 16
مایا گالری
۸۷۵,۰۰۰تومان
کوسن بلک پینک - 14
کوسن بلک پینک - 14
مایا گالری
۴۲۲,۵۰۰تومان
کوسن بلک پینک - 13
کوسن بلک پینک - 13
مایا گالری
۴۲۲,۵۰۰تومان
کوسن بلک پینک - 12
کوسن بلک پینک - 12
مایا گالری
۴۲۲,۵۰۰تومان
ساعت دیواری بلک پینک - 11
ساعت دیواری بلک پینک - 11
مایا گالری
۸۶۰,۰۰۰تومان
کوسن بلک پینک - 11
کوسن بلک پینک - 11
مایا گالری
۴۲۲,۵۰۰تومان
کوسن بلک پینک - 10
کوسن بلک پینک - 10
مایا گالری
۴۲۲,۵۰۰تومان
کوسن بلک پینک - 8
کوسن بلک پینک - 8
مایا گالری
۴۲۲,۵۰۰تومان
ساعت دیواری بلک پینک - 5
ساعت دیواری بلک پینک - 5
مایا گالری
۸۸۵,۰۰۰تومان
کوسن بلک پینک - 5
کوسن بلک پینک - 5
مایا گالری
۴۲۲,۵۰۰تومان
ساعت دیواری بلک پینک - 3
ساعت دیواری بلک پینک - 3
مایا گالری
۸۶۵,۰۰۰تومان
کوسن بلک پینک - 3
کوسن بلک پینک - 3
مایا گالری
۴۲۲,۵۰۰تومان
روتختی یک نفره بلک پینک - 2
روتختی یک نفره بلک پینک - 2
مایا گالری
۲,۹۲۵,۰۰۰تومان
پرده پانچ بلک پینک - 2
پرده پانچ بلک پینک - 2
مایا گالری
۲,۱۷۵,۰۰۰تومان
ساعت دیواری بلک پینک - 2
ساعت دیواری بلک پینک - 2
مایا گالری
۸۷۵,۰۰۰تومان
کوسن بلک پینک - 2
کوسن بلک پینک - 2
مایا گالری
۴۲۲,۵۰۰تومان
کوسن جیسو بلک پینک
کوسن جیسو بلک پینک
zizyart
۴۰۷,۵۰۰تومان
روتختی یک نفره جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )1
اختصاصی بادروز
روتختی یک نفره جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )1
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
۲,۸۷۵,۰۰۰تومان
کوسن  جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )1
اختصاصی بادروز
کوسن جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )1
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
۴۱۲,۵۰۰تومان
روتختی یک نفره جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )
اختصاصی بادروز
روتختی یک نفره جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
۲,۸۷۵,۰۰۰تومان
کوسن جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )
اختصاصی بادروز
کوسن جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
۴۰۷,۵۰۰تومان
روتختی یک نفره لیسا ( بلک پینک ) - Lisa ( BLACKPINK )
اختصاصی بادروز
روتختی یک نفره لیسا ( بلک پینک ) - Lisa ( BLACKPINK )
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
۲,۸۷۵,۰۰۰تومان
کوسن لیسا ( بلک پینک ) - Lisa ( BLACKPINK )
اختصاصی بادروز
کوسن لیسا ( بلک پینک ) - Lisa ( BLACKPINK )
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
۴۲۷,۵۰۰تومان
ساعت دیواری blackpink the girls 2
ساعت دیواری blackpink the girls 2
rebel shop
۸۳۰,۰۰۰تومان
کوسن blackpink the girls 2
کوسن blackpink the girls 2
rebel shop
۴۰۲,۵۰۰تومان
ساعت دیواری blackpink the girls
ساعت دیواری blackpink the girls
rebel shop
۸۳۰,۰۰۰تومان
کوسن blackpink the girls
کوسن blackpink the girls
rebel shop
۴۰۲,۵۰۰تومان
روتختی یک نفره rose 62
روتختی یک نفره rose 62
rebel shop
۲,۷۸۵,۰۰۰تومان
کوسن blackpink lisa bvlgari
کوسن blackpink lisa bvlgari
zizyart
۴۰۹,۵۰۰تومان
روتختی یک نفره jisoo 42
روتختی یک نفره jisoo 42
rebel shop
۲,۷۸۵,۰۰۰تومان
پرده پانچ rose 62
پرده پانچ rose 62
rebel shop
۲,۰۳۵,۰۰۰تومان
روتختی یک نفره jennie 35
روتختی یک نفره jennie 35
rebel shop
۲,۷۸۰,۰۰۰تومان
کوسن jennie 34
کوسن jennie 34
rebel shop
۴۰۲,۵۰۰تومان
روتختی یک نفره rose 68
روتختی یک نفره rose 68
rebel shop
۲,۷۸۵,۰۰۰تومان
روتختی یک نفره lisa 41
روتختی یک نفره lisa 41
rebel shop
۲,۷۸۵,۰۰۰تومان
کوسن lisa 41
کوسن lisa 41
rebel shop
۴۰۲,۵۰۰تومان
کوسن jennie 33
کوسن jennie 33
rebel shop
۴۰۲,۵۰۰تومان
کوسن lisa 40
کوسن lisa 40
rebel shop
۴۰۲,۵۰۰تومان
کوسن jennie 32
کوسن jennie 32
rebel shop
۴۰۲,۵۰۰تومان
کوسن jennie 30
کوسن jennie 30
rebel shop
۴۰۲,۵۰۰تومان
کوسن jisoo 44
کوسن jisoo 44
rebel shop
۴۰۲,۵۰۰تومان
ساعت دیواری rose 62
ساعت دیواری rose 62
rebel shop
۸۳۰,۰۰۰تومان
کوسن rose 62
کوسن rose 62
rebel shop
۴۰۲,۵۰۰تومان
کوسن jisoo 42
کوسن jisoo 42
rebel shop
۴۰۲,۵۰۰تومان
کوسن blackpink15
کوسن blackpink15
rebel shop
۴۰۲,۵۰۰تومان
پرده پانچ lisa 39
پرده پانچ lisa 39
rebel shop
۲,۰۳۵,۰۰۰تومان
کوسن lisa 39
کوسن lisa 39
rebel shop
۴۰۲,۵۰۰تومان
روتختی یک نفره lisa038
روتختی یک نفره lisa038
rebel shop
۲,۷۸۵,۰۰۰تومان
پرده پانچ lisa038
پرده پانچ lisa038
rebel shop
۲,۰۳۵,۰۰۰تومان
ساعت دیواری lisa038
ساعت دیواری lisa038
rebel shop
۸۳۰,۰۰۰تومان
کوسن lisa038
کوسن lisa038
rebel shop
۴۰۲,۵۰۰تومان
روتختی یک نفره jisoo 41
روتختی یک نفره jisoo 41
rebel shop
۲,۷۸۵,۰۰۰تومان
کوسن jisoo 41
کوسن jisoo 41
rebel shop
۴۰۲,۵۰۰تومان
روتختی یک نفره lisa 37
روتختی یک نفره lisa 37
rebel shop
۲,۷۸۰,۰۰۰تومان
ساعت دیواری lisa 37
ساعت دیواری lisa 37
rebel shop
۸۳۰,۰۰۰تومان
کوسن lisa 37
کوسن lisa 37
rebel shop
۴۰۲,۵۰۰تومان
روتختی یک نفره jisoo 40
روتختی یک نفره jisoo 40
rebel shop
۲,۷۸۵,۰۰۰تومان
ساعت دیواری jisoo 40
ساعت دیواری jisoo 40
rebel shop
۸۳۰,۰۰۰تومان
کوسن jisoo 40
کوسن jisoo 40
rebel shop
۴۰۲,۵۰۰تومان
روتختی یک نفره rose 61
روتختی یک نفره rose 61
rebel shop
۲,۷۸۰,۰۰۰تومان
ساعت دیواری rose 61
ساعت دیواری rose 61
rebel shop
۸۳۰,۰۰۰تومان
کوسن rose 61
کوسن rose 61
rebel shop
۴۰۲,۵۰۰تومان
ساعت دیواری blackpink12
ساعت دیواری blackpink12
rebel shop
۸۳۰,۰۰۰تومان