تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
%۲۰ تخفیف
خرید محصولات بلک پینک (Blackpink)

پوستر سیلک بلک پینک

یکی از عناوین کی پاپ

گروه بلک پینک یک گروه کره ای متشکل از جیسو، جنی، رزی و لیسا است که توسط وایجی اینترتینمنت تشکیل شده است. بلک‌ پینک با تک‌ آهنگ “بستنی” در سال ۲۰۲۰ در جایگاه ۱۳ برترین هنرمندان زن کره ای در جدول بیلبورد موسیقی کره قرار گرفت.

مشخصات پوستر سیلک بلک پینک

- چاپ روی بهترین کاغذ سیلک عکاسی با ماندگاری بسیار بالا.
- برای استفاده در فضای داخلی و مقاوم در برابر نور خورشید.
- بهترین گزینه برای تعویض عکس قاب های قدیمی.
- امکان نصب روی شاسی و یا فوم برد.
- سفارش سایزهای دیگر درقسمت خدمات ویژه

پوستر عکاسی jennie kim
اختصاصی بادروز
پوستر عکاسی jennie kim
zizyart
% ۲۰ ۵۶,۵۰۰
۴۵,۲۰۰ تومان
پوستر سیلک blackpink KTL
پوستر سیلک blackpink KTL
zizyart
% ۲۰ ۵۶,۰۰۰
۴۴,۸۰۰ تومان
پوستر سیلک blackpink4
پوستر سیلک blackpink4
zizyart
% ۲۰ ۵۴,۵۰۰
۴۳,۶۰۰ تومان
پوستر سیلک lisa 40
پوستر سیلک lisa 40
rebel shop
% ۲۰ ۵۷,۵۰۰
۴۶,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک رزی بلک پینک rose blackpink
اختصاصی بادروز
پوستر سیلک رزی بلک پینک rose blackpink
dream of another life
% ۲۰ ۱۰۲,۵۰۰
۸۲,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک jisoo flower logo
اختصاصی بادروز
پوستر سیلک jisoo flower logo
zizyart
% ۲۰ ۵۹,۵۰۰
۴۷,۶۰۰ تومان
پوستر سیلک blackpink jisoo magic
اختصاصی بادروز
پوستر سیلک blackpink jisoo magic
meowartsi
% ۲۰ ۶۲,۵۰۰
۵۰,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک jennie 34
پوستر سیلک jennie 34
rebel shop
% ۲۰ ۵۷,۵۰۰
۴۶,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک Black Pink.01
پوستر سیلک Black Pink.01
johnny_WeWill
% ۲۰ ۷۷,۵۰۰
۶۲,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک rose 63
پوستر سیلک rose 63
rebel shop
% ۲۰ ۵۷,۵۰۰
۴۶,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک blackpink13
پوستر سیلک blackpink13
rebel shop
% ۲۰ ۵۷,۵۰۰
۴۶,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک rose 64
پوستر سیلک rose 64
rebel shop
% ۲۰ ۵۷,۵۰۰
۴۶,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک lisa038
پوستر سیلک lisa038
rebel shop
% ۲۰ ۵۷,۵۰۰
۴۶,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک jisoo 42
پوستر سیلک jisoo 42
rebel shop
% ۲۰ ۵۷,۵۰۰
۴۶,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک lisa blackpink 2
پوستر سیلک lisa blackpink 2
zizyart
% ۲۰ ۵۵,۵۰۰
۴۴,۴۰۰ تومان
پوستر سیلک blakpink artwork
پوستر سیلک blakpink artwork
rebel shop
% ۲۰ ۵۷,۵۰۰
۴۶,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک rose on the ground
پوستر سیلک rose on the ground
zizyart
% ۲۰ ۵۶,۵۰۰
۴۵,۲۰۰ تومان
پوستر سیلک jennie 2
اختصاصی بادروز
پوستر سیلک jennie 2
zizyart
% ۲۰ ۶۰,۵۰۰
۴۸,۴۰۰ تومان
پوستر سیلک blackpink10
پوستر سیلک blackpink10
rebel shop
% ۲۰ ۵۷,۵۰۰
۴۶,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک blackpink x saint scott
پوستر سیلک blackpink x saint scott
rebel shop
% ۲۰ ۵۷,۵۰۰
۴۶,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )
اختصاصی بادروز
پوستر سیلک جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۰ ۷۲,۵۰۰
۵۸,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک rose 66
پوستر سیلک rose 66
rebel shop
% ۲۰ ۵۷,۵۰۰
۴۶,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک jennie 31
پوستر سیلک jennie 31
rebel shop
% ۲۰ ۵۷,۵۰۰
۴۶,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک لیسا ( بلک پینک ) - Lisa ( BLACKPINK )
اختصاصی بادروز
پوستر سیلک لیسا ( بلک پینک ) - Lisa ( BLACKPINK )
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۰ ۱۰۲,۵۰۰
۸۲,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک rose 67
پوستر سیلک rose 67
rebel shop
% ۲۰ ۵۷,۵۰۰
۴۶,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک بلک پینک - 7
پوستر سیلک بلک پینک - 7
مایا گالری
% ۲۰ ۱۰۲,۵۰۰
۸۲,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک rose 68
پوستر سیلک rose 68
rebel shop
% ۲۰ ۵۷,۵۰۰
۴۶,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک jennie 35
پوستر سیلک jennie 35
rebel shop
% ۲۰ ۵۷,۵۰۰
۴۶,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک lisa 41
پوستر سیلک lisa 41
rebel shop
% ۲۰ ۵۷,۵۰۰
۴۶,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک blackpink saint scott
پوستر سیلک blackpink saint scott
rebel shop
% ۲۰ ۵۷,۵۰۰
۴۶,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک blackpink lisa bvlgari
پوستر سیلک blackpink lisa bvlgari
zizyart
% ۲۰ ۶۴,۵۰۰
۵۱,۶۰۰ تومان
پوستر سیلک jennie 33
پوستر سیلک jennie 33
rebel shop
% ۲۰ ۵۷,۵۰۰
۴۶,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک  جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )1
اختصاصی بادروز
پوستر سیلک جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )1
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۰ ۱۰۲,۵۰۰
۸۲,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک jisoo flower
اختصاصی بادروز
پوستر سیلک jisoo flower
zizyart
% ۲۰ ۶۰,۵۰۰
۴۸,۴۰۰ تومان
پوستر سیلک rose 65
پوستر سیلک rose 65
rebel shop
% ۲۰ ۵۷,۵۰۰
۴۶,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک jisoo 41
پوستر سیلک jisoo 41
rebel shop
% ۲۰ ۵۷,۵۰۰
۴۶,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک بلک پینک - 8
پوستر سیلک بلک پینک - 8
مایا گالری
% ۲۰ ۱۰۲,۵۰۰
۸۲,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک جنی کیم
پوستر سیلک جنی کیم
zizyart
% ۲۰ ۶۲,۵۰۰
۵۰,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک jisoo 40
پوستر سیلک jisoo 40
rebel shop
% ۲۰ ۵۷,۵۰۰
۴۶,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک jennie 32
پوستر سیلک jennie 32
rebel shop
% ۲۰ ۵۷,۵۰۰
۴۶,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک lisa 43
پوستر سیلک lisa 43
rebel shop
% ۲۰ ۵۷,۵۰۰
۴۶,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک jisoo 43
پوستر سیلک jisoo 43
rebel shop
% ۲۰ ۵۷,۵۰۰
۴۶,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک jennie 30
پوستر سیلک jennie 30
rebel shop
% ۲۰ ۵۷,۵۰۰
۴۶,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک jisoo flower 2
پوستر سیلک jisoo flower 2
rebel shop
% ۲۰ ۵۷,۵۰۰
۴۶,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک جیسو بلک پینک
پوستر سیلک جیسو بلک پینک
zizyart
% ۲۰ ۶۲,۵۰۰
۵۰,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک lisa 37
پوستر سیلک lisa 37
rebel shop
% ۲۰ ۵۷,۵۰۰
۴۶,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک rose 62
پوستر سیلک rose 62
rebel shop
% ۲۰ ۵۷,۵۰۰
۴۶,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک jisoo 44
پوستر سیلک jisoo 44
rebel shop
% ۲۰ ۵۷,۵۰۰
۴۶,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک blackpink15
پوستر سیلک blackpink15
rebel shop
% ۲۰ ۵۷,۵۰۰
۴۶,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک lisa 39
پوستر سیلک lisa 39
rebel shop
% ۲۰ ۵۷,۵۰۰
۴۶,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک rose 61
پوستر سیلک rose 61
rebel shop
% ۲۰ ۵۷,۵۰۰
۴۶,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک blackpink11
پوستر سیلک blackpink11
rebel shop
% ۲۰ ۵۷,۵۰۰
۴۶,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک بلک پینک - 9
پوستر سیلک بلک پینک - 9
مایا گالری
% ۲۰ ۱۱۲,۵۰۰
۹۰,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک blackpink12
پوستر سیلک blackpink12
rebel shop
% ۲۰ ۵۷,۵۰۰
۴۶,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک بلک پینک - BLACKPINK -
پوستر سیلک بلک پینک - BLACKPINK -
مایا گالری
% ۲۰ ۷۲,۵۰۰
۵۸,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک Lisa blackpink 1
اختصاصی بادروز
پوستر سیلک Lisa blackpink 1
nafiseh.arts
% ۲۰ ۶۴,۵۰۰
۵۱,۶۰۰ تومان
پوستر سیلک بلک پینک - 12
پوستر سیلک بلک پینک - 12
مایا گالری
% ۲۰ ۱۱۲,۵۰۰
۹۰,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک بلک پینک - 3
پوستر سیلک بلک پینک - 3
مایا گالری
% ۲۰ ۹۲,۵۰۰
۷۴,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک بلک پینک - 11
پوستر سیلک بلک پینک - 11
مایا گالری
% ۲۰ ۸۷,۵۰۰
۷۰,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک بلک پینک - 6
پوستر سیلک بلک پینک - 6
مایا گالری
% ۲۰ ۱۰۲,۵۰۰
۸۲,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک بلک پینک - 10
پوستر سیلک بلک پینک - 10
مایا گالری
% ۲۰ ۸۷,۵۰۰
۷۰,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک بلک پینک - 4
پوستر سیلک بلک پینک - 4
مایا گالری
% ۲۰ ۱۱۲,۵۰۰
۹۰,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک بلک پینک - 2
پوستر سیلک بلک پینک - 2
مایا گالری
% ۲۰ ۱۰۲,۵۰۰
۸۲,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک بلک پینک - 5
پوستر سیلک بلک پینک - 5
مایا گالری
% ۲۰ ۱۱۲,۵۰۰
۹۰,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک Black Pink Eyes
پوستر سیلک Black Pink Eyes
Moonlight Gallery
% ۲۰ ۱۱۲,۵۰۰
۹۰,۰۰۰ تومان