تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو

پوستر بلک پینک

یکی از عناوین کی پاپ

گروه بلک پینک یک گروه کره ای متشکل از جیسو، جنی، رزی و لیسا است که توسط وایجی اینترتینمنت تشکیل شده است. بلک‌ پینک با تک‌ آهنگ “بستنی” در سال ۲۰۲۰ در جایگاه ۱۳ برترین هنرمندان زن کره ای در جدول بیلبورد موسیقی کره قرار گرفت.

مشخصات پوستر بلک پینک

وقتشه به دیوارها و دکوراسیون خسته کننده و یکنواخت اطرافت یه جون تازه بدی ... زود باش !!! بیا به دنیای پوسترهای هنرمندان بادروز و چیزی که دوست داری پیدا کن ...

۵۲۷ محصول

پولاروید blackpink Jisoo DAZED
پولاروید blackpink Jisoo DAZED
rebel shop
۲۲,۰۰۰تومان
پولاروید kim jisoo DAZED
پولاروید kim jisoo DAZED
rebel shop
۲۲,۰۰۰تومان
پولاروید Jisoo DAZED Korea
پولاروید Jisoo DAZED Korea
rebel shop
۲۲,۰۰۰تومان
پولاروید بلک پینک - 14
پولاروید بلک پینک - 14
مایا گالری
۲۹,۰۰۰تومان
پولاروید بلک پینک - 13
پولاروید بلک پینک - 13
مایا گالری
۲۹,۰۰۰تومان
پوستر سیلک بلک پینک - 12
پوستر سیلک بلک پینک - 12
مایا گالری
۱۱۲,۵۰۰تومان
پولاروید بلک پینک - 12
پولاروید بلک پینک - 12
مایا گالری
۳۳,۰۰۰تومان
پوستر سیلک بلک پینک - 11
پوستر سیلک بلک پینک - 11
مایا گالری
۸۷,۵۰۰تومان
پولاروید بلک پینک - 11
پولاروید بلک پینک - 11
مایا گالری
۲۹,۰۰۰تومان
پوستر سیلک بلک پینک - 10
پوستر سیلک بلک پینک - 10
مایا گالری
۸۷,۵۰۰تومان
پولاروید بلک پینک - 10
پولاروید بلک پینک - 10
مایا گالری
۲۹,۰۰۰تومان
دراپ بنر بلک پینک - 9
دراپ بنر بلک پینک - 9
مایا گالری
۴۰۵,۰۰۰تومان
پوستر سیلک بلک پینک - 9
پوستر سیلک بلک پینک - 9
مایا گالری
۱۱۲,۵۰۰تومان
پولاروید بلک پینک - 9
پولاروید بلک پینک - 9
مایا گالری
۳۳,۰۰۰تومان
بک دراپ بلک پینک - 9
بک دراپ بلک پینک - 9
مایا گالری
۶۹۰,۰۰۰تومان
دراپ بنر بلک پینک - 8
دراپ بنر بلک پینک - 8
مایا گالری
۳۹۵,۰۰۰تومان
پوستر سیلک بلک پینک - 8
پوستر سیلک بلک پینک - 8
مایا گالری
۱۰۲,۵۰۰تومان
پولاروید بلک پینک - 8
پولاروید بلک پینک - 8
مایا گالری
۲۹,۰۰۰تومان
بک دراپ بلک پینک - 8
بک دراپ بلک پینک - 8
مایا گالری
۶۸۰,۰۰۰تومان
دراپ بنر بلک پینک - 7
دراپ بنر بلک پینک - 7
مایا گالری
۴۰۵,۰۰۰تومان
پوستر سیلک بلک پینک - 7
پوستر سیلک بلک پینک - 7
مایا گالری
۱۰۲,۵۰۰تومان
پولاروید بلک پینک - 7
پولاروید بلک پینک - 7
مایا گالری
۳۳,۰۰۰تومان
بک دراپ بلک پینک - 7
بک دراپ بلک پینک - 7
مایا گالری
۶۹۰,۰۰۰تومان
پوستر سیلک بلک پینک - 6
پوستر سیلک بلک پینک - 6
مایا گالری
۱۰۲,۵۰۰تومان
پولاروید بلک پینک - 6
پولاروید بلک پینک - 6
مایا گالری
۳۱,۰۰۰تومان
دراپ بنر بلک پینک - 5
دراپ بنر بلک پینک - 5
مایا گالری
۴۰۵,۰۰۰تومان
پوستر سیلک بلک پینک - 5
پوستر سیلک بلک پینک - 5
مایا گالری
۱۱۲,۵۰۰تومان
پولاروید بلک پینک - 5
پولاروید بلک پینک - 5
مایا گالری
۳۳,۰۰۰تومان
بک دراپ بلک پینک - 5
بک دراپ بلک پینک - 5
مایا گالری
۶۹۰,۰۰۰تومان
پوستر سیلک بلک پینک - 4
پوستر سیلک بلک پینک - 4
مایا گالری
۱۱۲,۵۰۰تومان
پولاروید بلک پینک - 4
پولاروید بلک پینک - 4
مایا گالری
۳۳,۰۰۰تومان
پوستر سیلک بلک پینک - 3
پوستر سیلک بلک پینک - 3
مایا گالری
۹۲,۵۰۰تومان
پولاروید بلک پینک - 3
پولاروید بلک پینک - 3
مایا گالری
۲۹,۰۰۰تومان
دراپ بنر بلک پینک - 2
دراپ بنر بلک پینک - 2
مایا گالری
۳۹۵,۰۰۰تومان
پوستر سیلک بلک پینک - 2
پوستر سیلک بلک پینک - 2
مایا گالری
۱۰۲,۵۰۰تومان
بک دراپ بلک پینک - 2
بک دراپ بلک پینک - 2
مایا گالری
۶۸۰,۰۰۰تومان
دراپ بنر جیسو بلک پینک
دراپ بنر جیسو بلک پینک
zizyart
۳۵۵,۰۰۰تومان
بک دراپ جیسو بلک پینک
بک دراپ جیسو بلک پینک
zizyart
۶۴۰,۰۰۰تومان
دراپ بنر جنی کیم
دراپ بنر جنی کیم
zizyart
۳۵۵,۰۰۰تومان
پوستر سیلک جنی کیم
پوستر سیلک جنی کیم
zizyart
۶۲,۵۰۰تومان
پولاروید جنی کیم
پولاروید جنی کیم
zizyart
۲۴,۵۰۰تومان
بک دراپ جنی کیم
بک دراپ جنی کیم
zizyart
۶۴۰,۰۰۰تومان
پوستر سیلک بلک پینک - BLACKPINK -
پوستر سیلک بلک پینک - BLACKPINK -
مایا گالری
۷۲,۵۰۰تومان
دراپ بنر  جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )1
اختصاصی بادروز
دراپ بنر جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )1
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
۳۹۵,۰۰۰تومان
پوستر سیلک  جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )1
اختصاصی بادروز
پوستر سیلک جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )1
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
۱۰۲,۵۰۰تومان
پولاروید  جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )1
اختصاصی بادروز
پولاروید جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )1
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
۲۷,۰۰۰تومان
بک دراپ  جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )1
اختصاصی بادروز
بک دراپ جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )1
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
۶۸۰,۰۰۰تومان
دراپ بنر جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )
اختصاصی بادروز
دراپ بنر جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
۳۶۵,۰۰۰تومان
پوستر سیلک جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )
اختصاصی بادروز
پوستر سیلک جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
۷۲,۵۰۰تومان
پولاروید جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )
اختصاصی بادروز
پولاروید جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
۲۳,۰۰۰تومان
بک دراپ جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )
اختصاصی بادروز
بک دراپ جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
۶۵۰,۰۰۰تومان
دراپ بنر لیسا ( بلک پینک ) - Lisa ( BLACKPINK )
اختصاصی بادروز
دراپ بنر لیسا ( بلک پینک ) - Lisa ( BLACKPINK )
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
۳۹۵,۰۰۰تومان
پوستر سیلک لیسا ( بلک پینک ) - Lisa ( BLACKPINK )
اختصاصی بادروز
پوستر سیلک لیسا ( بلک پینک ) - Lisa ( BLACKPINK )
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
۱۰۲,۵۰۰تومان
پولاروید لیسا ( بلک پینک ) - Lisa ( BLACKPINK )
اختصاصی بادروز
پولاروید لیسا ( بلک پینک ) - Lisa ( BLACKPINK )
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
۲۳,۰۰۰تومان
بک دراپ لیسا ( بلک پینک ) - Lisa ( BLACKPINK )
اختصاصی بادروز
بک دراپ لیسا ( بلک پینک ) - Lisa ( BLACKPINK )
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
۶۸۰,۰۰۰تومان
دراپ بنر blackpink lisa bvlgari
دراپ بنر blackpink lisa bvlgari
zizyart
۳۶۰,۰۰۰تومان
پولاروید blackpink lisa bvlgari
پولاروید blackpink lisa bvlgari
zizyart
۲۳,۰۰۰تومان
بک دراپ blackpink lisa bvlgari
بک دراپ blackpink lisa bvlgari
zizyart
۶۴۵,۰۰۰تومان
پولاروید jisoo flower 2
پولاروید jisoo flower 2
rebel shop
۲۲,۰۰۰تومان
پولاروید jisoo 42
پولاروید jisoo 42
rebel shop
۲۲,۰۰۰تومان