تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
%۲۰ تخفیف
خرید محصولات بلک پینک (Blackpink)

پوستر بلک پینک

یکی از عناوین کی پاپ

گروه بلک پینک یک گروه کره ای متشکل از جیسو، جنی، رزی و لیسا است که توسط وایجی اینترتینمنت تشکیل شده است. بلک‌ پینک با تک‌ آهنگ “بستنی” در سال ۲۰۲۰ در جایگاه ۱۳ برترین هنرمندان زن کره ای در جدول بیلبورد موسیقی کره قرار گرفت.

مشخصات پوستر بلک پینک

وقتشه به دیوارها و دکوراسیون خسته کننده و یکنواخت اطرافت یه جون تازه بدی ... زود باش !!! بیا به دنیای پوسترهای هنرمندان بادروز و چیزی که دوست داری پیدا کن ...

۵۷۳ محصول

پولاروید rose 49
پولاروید rose 49
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید BLACK PINK
پولاروید BLACK PINK
rhino
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید BLACK PINK
پولاروید BLACK PINK
rhino
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید بلک پینک - 13
پولاروید بلک پینک - 13
مایا گالری
% ۲۰ ۲۹,۰۰۰
۲۳,۲۰۰ تومان
پولاروید BLACK PINK
پولاروید BLACK PINK
rhino
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
بک دراپ blackpink KTL
بک دراپ blackpink KTL
zizyart
% ۲۰ ۶۳۴,۰۰۰
۵۰۷,۲۰۰ تومان
پولاروید blackpink KTL
پولاروید blackpink KTL
zizyart
% ۲۰ ۲۲,۵۰۰
۱۸,۰۰۰ تومان
پولاروید jennie 4
پولاروید jennie 4
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید بلک پینک - 9
پولاروید بلک پینک - 9
مایا گالری
% ۲۰ ۳۳,۰۰۰
۲۶,۴۰۰ تومان
دراپ بنر Black Pink
دراپ بنر Black Pink
Mr Darcy
% ۱۵ ۳۴۷,۰۰۰
۲۹۴,۹۵۰ تومان
دراپ بنر Black Pink
دراپ بنر Black Pink
Mr Darcy
% ۱۵ ۳۴۷,۰۰۰
۲۹۴,۹۵۰ تومان
دراپ بنر بلک پینک :)
دراپ بنر بلک پینک :)
Zhou gallery :)
% ۱۵ ۳۶۰,۰۰۰
۳۰۶,۰۰۰ تومان
پوستر عکاسی jennie kim
اختصاصی بادروز
پوستر عکاسی jennie kim
zizyart
% ۲۰ ۵۶,۵۰۰
۴۵,۲۰۰ تومان
دراپ بنر blackpink4
دراپ بنر blackpink4
zizyart
% ۱۵ ۳۴۸,۰۰۰
۲۹۵,۸۰۰ تومان
دراپ بنر Black Pink
دراپ بنر Black Pink
Mr Darcy
% ۱۵ ۳۵۰,۰۰۰
۲۹۷,۵۰۰ تومان
دراپ بنر Black Pink
دراپ بنر Black Pink
Mr Darcy
% ۱۵ ۳۴۸,۰۰۰
۲۹۵,۸۰۰ تومان
دراپ بنر blackpink
دراپ بنر blackpink
zizyart
% ۱۵ ۳۵۰,۵۰۰
۲۹۷,۹۲۵ تومان
پوستر سیلک blackpink KTL
پوستر سیلک blackpink KTL
zizyart
% ۲۰ ۵۶,۰۰۰
۴۴,۸۰۰ تومان
دراپ بنر بلک پینک -پارتی
دراپ بنر بلک پینک -پارتی
graphic-parisa
% ۱۵ ۳۴۷,۰۰۰
۲۹۴,۹۵۰ تومان
پولاروید BLACK PINK
پولاروید BLACK PINK
rhino
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
دراپ بنر Black Pink
دراپ بنر Black Pink
Mr Darcy
% ۱۵ ۳۴۷,۰۰۰
۲۹۴,۹۵۰ تومان
دراپ بنر black Pink Angels
دراپ بنر black Pink Angels
Mr Darcy
% ۱۵ ۳۴۸,۰۰۰
۲۹۵,۸۰۰ تومان
پولاروید BLACK PINK
پولاروید BLACK PINK
rhino
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
بک دراپ مربع BLACKPINK JISOO
اختصاصی بادروز
بک دراپ مربع BLACKPINK JISOO
zizyart
% ۲۰ ۸۵۲,۰۰۰
۶۸۱,۶۰۰ تومان
پولاروید BLACK PINK
پولاروید BLACK PINK
rhino
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
دراپ بنر blackpink KTL
دراپ بنر blackpink KTL
zizyart
% ۱۵ ۳۴۸,۵۰۰
۲۹۶,۲۲۵ تومان
دراپ بنر jennie kim
اختصاصی بادروز
دراپ بنر jennie kim
zizyart
% ۱۵ ۳۴۹,۰۰۰
۲۹۶,۶۵۰ تومان
بک دراپ rose on the ground
بک دراپ rose on the ground
zizyart
% ۲۰ ۶۴۰,۰۰۰
۵۱۲,۰۰۰ تومان
پولاروید BLACK PINK
پولاروید BLACK PINK
rhino
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
دراپ بنر Black Pink.01
دراپ بنر Black Pink.01
johnny_WeWill
% ۱۵ ۳۷۵,۰۰۰
۳۱۸,۷۵۰ تومان
دراپ بنر cute evil
اختصاصی بادروز
دراپ بنر cute evil
zizyart
% ۱۵ ۳۴۹,۰۰۰
۲۹۶,۶۵۰ تومان
پولاروید BLACK PINK
پولاروید BLACK PINK
rhino
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پوستر سیلک blackpink4
پوستر سیلک blackpink4
zizyart
% ۲۰ ۵۴,۵۰۰
۴۳,۶۰۰ تومان
پولاروید BLACK PINK
پولاروید BLACK PINK
rhino
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
دراپ بنر blackpink3
دراپ بنر blackpink3
zizyart
% ۱۵ ۳۴۸,۵۰۰
۲۹۶,۲۲۵ تومان
پولاروید BLACK PINK
پولاروید BLACK PINK
rhino
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید JENNIE KIM JP
پولاروید JENNIE KIM JP
zizyart
% ۲۰ ۲۲,۵۰۰
۱۸,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک lisa 40
پوستر سیلک lisa 40
rebel shop
% ۲۰ ۵۷,۵۰۰
۴۶,۰۰۰ تومان
پولاروید BLACK PINK
پولاروید BLACK PINK
rhino
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید BLACK PINK
پولاروید BLACK PINK
rhino
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
دراپ بنر blackpink jennie
دراپ بنر blackpink jennie
zizyart
% ۱۵ ۳۵۱,۴۹۹
۲۹۸,۷۷۴ تومان
پولاروید KIM JISOO
پولاروید KIM JISOO
zizyart
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
دراپ بنر blackpink ktl album
دراپ بنر blackpink ktl album
zizyart
% ۱۵ ۳۵۱,۰۰۰
۲۹۸,۳۵۰ تومان
پولاروید BLACK PINK
پولاروید BLACK PINK
rhino
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید BLACK PINK
پولاروید BLACK PINK
rhino
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید Jisoo 39
پولاروید Jisoo 39
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
دراپ بنر blackpink jisoo neon
اختصاصی بادروز
دراپ بنر blackpink jisoo neon
zizyart
% ۱۵ ۳۵۱,۵۰۰
۲۹۸,۷۷۵ تومان
پولاروید کیم جیسو
پولاروید کیم جیسو
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید بلک پینک
پولاروید بلک پینک
Mr Darcy
% ۲۰ ۲۳,۰۰۰
۱۸,۴۰۰ تومان
پولاروید BLACK PINK
پولاروید BLACK PINK
rhino
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید jisoo 20
پولاروید jisoo 20
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید jennie 30
پولاروید jennie 30
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید rose 60
پولاروید rose 60
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید jisoo 21
پولاروید jisoo 21
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید  جیسو بلک پینک
پولاروید جیسو بلک پینک
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید rose 4
پولاروید rose 4
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید rose 20
پولاروید rose 20
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
دراپ بنر blackpink lisa
دراپ بنر blackpink lisa
zizyart
% ۱۵ ۳۵۵,۰۰۰
۳۰۱,۷۵۰ تومان