تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو

تابلوهای هنری بلک پینک

یکی از عناوین کی پاپ

گروه بلک پینک یک گروه کره ای متشکل از جیسو، جنی، رزی و لیسا است که توسط وایجی اینترتینمنت تشکیل شده است. بلک‌ پینک با تک‌ آهنگ “بستنی” در سال ۲۰۲۰ در جایگاه ۱۳ برترین هنرمندان زن کره ای در جدول بیلبورد موسیقی کره قرار گرفت.

مشخصات تابلوهای هنری بلک پینک

قاب های عکس کاملا اختصاصی توسط هنرمندان بادروز
بازار بادروز تابلوهایی به شما هدیه میده که هیچ جایی نظیرشو پیدا نمی کنید
شروع کن به گشتن، یه قاب عکسی که تورو مجذوب خودش میکنه منتظرته ...

تابلو کنواس مربع (بوم) بلک پینک - 14
تابلو کنواس مربع (بوم) بلک پینک - 14
مایا گالری
۳۹۰,۰۰۰تومان
تابلو کنواس مربع (بوم) بلک پینک - 13
تابلو کنواس مربع (بوم) بلک پینک - 13
مایا گالری
۳۸۰,۰۰۰تومان
تابلو کنواس (بوم) بلک پینک - 12
تابلو کنواس (بوم) بلک پینک - 12
مایا گالری
۲۸۵,۰۰۰تومان
شاسی بلک پینک - 12
شاسی بلک پینک - 12
مایا گالری
۱۷۲,۵۰۰تومان
تابلو کنواس (بوم) بلک پینک - 11
تابلو کنواس (بوم) بلک پینک - 11
مایا گالری
۲۶۰,۰۰۰تومان
شاسی بلک پینک - 11
شاسی بلک پینک - 11
مایا گالری
۱۴۷,۵۰۰تومان
تابلو کنواس (بوم) بلک پینک - 10
تابلو کنواس (بوم) بلک پینک - 10
مایا گالری
۲۶۰,۰۰۰تومان
شاسی بلک پینک - 10
شاسی بلک پینک - 10
مایا گالری
۱۴۷,۵۰۰تومان
تابلو کنواس (بوم) بلک پینک - 9
تابلو کنواس (بوم) بلک پینک - 9
مایا گالری
۲۸۵,۰۰۰تومان
شاسی بلک پینک - 9
شاسی بلک پینک - 9
مایا گالری
۱۷۲,۵۰۰تومان
تابلو کنواس (بوم) بلک پینک - 8
تابلو کنواس (بوم) بلک پینک - 8
مایا گالری
۲۷۵,۰۰۰تومان
شاسی بلک پینک - 8
شاسی بلک پینک - 8
مایا گالری
۱۶۲,۵۰۰تومان
تابلو کنواس (بوم) بلک پینک - 7
تابلو کنواس (بوم) بلک پینک - 7
مایا گالری
۲۷۵,۰۰۰تومان
شاسی بلک پینک - 7
شاسی بلک پینک - 7
مایا گالری
۱۶۲,۵۰۰تومان
تابلو کنواس (بوم) بلک پینک - 6
تابلو کنواس (بوم) بلک پینک - 6
مایا گالری
۲۷۵,۰۰۰تومان
شاسی بلک پینک - 6
شاسی بلک پینک - 6
مایا گالری
۱۶۲,۵۰۰تومان
تابلو کنواس (بوم) بلک پینک - 5
تابلو کنواس (بوم) بلک پینک - 5
مایا گالری
۲۸۵,۰۰۰تومان
شاسی بلک پینک - 5
شاسی بلک پینک - 5
مایا گالری
۱۷۲,۵۰۰تومان
تابلو کنواس (بوم) بلک پینک - 4
تابلو کنواس (بوم) بلک پینک - 4
مایا گالری
۲۸۵,۰۰۰تومان
شاسی بلک پینک - 4
شاسی بلک پینک - 4
مایا گالری
۱۷۲,۵۰۰تومان
تابلو کنواس (بوم) بلک پینک - 3
تابلو کنواس (بوم) بلک پینک - 3
مایا گالری
۲۶۵,۰۰۰تومان
شاسی بلک پینک - 3
شاسی بلک پینک - 3
مایا گالری
۱۵۲,۴۹۹تومان
تابلو کنواس (بوم) بلک پینک - 2
تابلو کنواس (بوم) بلک پینک - 2
مایا گالری
۲۷۵,۰۰۰تومان
شاسی بلک پینک - 2
شاسی بلک پینک - 2
مایا گالری
۱۶۲,۵۰۰تومان
شاسی جیسو بلک پینک
شاسی جیسو بلک پینک
zizyart
۱۲۲,۵۰۰تومان
شاسی جنی کیم
شاسی جنی کیم
zizyart
۱۲۲,۵۰۰تومان
تابلو کنواس (بوم) بلک پینک - BLACKPINK -
تابلو کنواس (بوم) بلک پینک - BLACKPINK -
مایا گالری
۲۴۵,۰۰۰تومان
شاسی بلک پینک - BLACKPINK -
شاسی بلک پینک - BLACKPINK -
مایا گالری
۱۳۲,۵۰۰تومان
تابلو کنواس (بوم) جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )1
اختصاصی بادروز
تابلو کنواس (بوم) جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )1
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
۲۷۵,۰۰۰تومان
شاسی  جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )1
اختصاصی بادروز
شاسی جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )1
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
۱۶۲,۵۰۰تومان
تابلو کنواس (بوم) جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )
اختصاصی بادروز
تابلو کنواس (بوم) جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
۲۴۵,۰۰۰تومان
شاسی جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )
اختصاصی بادروز
شاسی جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
۱۳۲,۵۰۰تومان
تابلو کنواس (بوم) لیسا ( بلک پینک ) - Lisa ( BLACKPINK )
اختصاصی بادروز
تابلو کنواس (بوم) لیسا ( بلک پینک ) - Lisa ( BLACKPINK )
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
۲۷۵,۰۰۰تومان
شاسی لیسا ( بلک پینک ) - Lisa ( BLACKPINK )
اختصاصی بادروز
شاسی لیسا ( بلک پینک ) - Lisa ( BLACKPINK )
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
۱۶۲,۵۰۰تومان
شاسی blackpink lisa bvlgari
شاسی blackpink lisa bvlgari
zizyart
۱۲۷,۵۰۰تومان
تابلو کنواس jennie 35
تابلو کنواس jennie 35
rebel shop
۲۳۰,۰۰۰تومان
شاسی jennie 35
شاسی jennie 35
rebel shop
۱۱۷,۵۰۰تومان
تابلو کنواس jennie 34
تابلو کنواس jennie 34
rebel shop
۲۳۰,۰۰۰تومان
شاسی jennie 34
شاسی jennie 34
rebel shop
۱۱۷,۵۰۰تومان
تابلو کنواس rose 68
تابلو کنواس rose 68
rebel shop
۲۳۰,۰۰۰تومان
شاسی rose 68
شاسی rose 68
rebel shop
۱۱۷,۵۰۰تومان
تابلو کنواس rose 67
تابلو کنواس rose 67
rebel shop
۲۳۰,۰۰۰تومان
شاسی rose 67
شاسی rose 67
rebel shop
۱۱۷,۵۰۰تومان
تابلو کنواس rose 66
تابلو کنواس rose 66
rebel shop
۲۳۰,۰۰۰تومان
شاسی rose 66
شاسی rose 66
rebel shop
۱۱۷,۵۰۰تومان
تابلو کنواس lisa 43
تابلو کنواس lisa 43
rebel shop
۲۳۰,۰۰۰تومان
شاسی lisa 43
شاسی lisa 43
rebel shop
۱۱۷,۵۰۰تومان
تابلو کنواس lisa 41
تابلو کنواس lisa 41
rebel shop
۲۳۰,۰۰۰تومان
شاسی lisa 41
شاسی lisa 41
rebel shop
۱۱۷,۵۰۰تومان
تابلو کنواس jennie 33
تابلو کنواس jennie 33
rebel shop
۲۳۰,۰۰۰تومان
شاسی jennie 33
شاسی jennie 33
rebel shop
۱۱۷,۵۰۰تومان
تابلو کنواس rose 65
تابلو کنواس rose 65
rebel shop
۲۳۰,۰۰۰تومان
شاسی rose 65
شاسی rose 65
rebel shop
۱۱۷,۵۰۰تومان
تابلو کنواس lisa 40
تابلو کنواس lisa 40
rebel shop
۲۳۰,۰۰۰تومان
شاسی lisa 40
شاسی lisa 40
rebel shop
۱۱۷,۵۰۰تومان
تابلو کنواس jennie 32
تابلو کنواس jennie 32
rebel shop
۲۳۰,۰۰۰تومان
شاسی jennie 32
شاسی jennie 32
rebel shop
۱۱۷,۵۰۰تومان
تابلو کنواس jennie 31
تابلو کنواس jennie 31
rebel shop
۲۳۰,۰۰۰تومان
شاسی jennie 31
شاسی jennie 31
rebel shop
۱۱۷,۵۰۰تومان
تابلو کنواس jennie 30
تابلو کنواس jennie 30
rebel shop
۲۳۰,۰۰۰تومان
شاسی jennie 30
شاسی jennie 30
rebel shop
۱۱۷,۵۰۰تومان
تابلو کنواس rose 64
تابلو کنواس rose 64
rebel shop
۲۳۰,۰۰۰تومان
شاسی rose 64
شاسی rose 64
rebel shop
۱۱۷,۵۰۰تومان
تابلو کنواس rose 63
تابلو کنواس rose 63
rebel shop
۲۳۰,۰۰۰تومان