تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
%۱۵ تخفیف
خرید محصولات بلک پینک (Blackpink)

تابلوهای هنری بلک پینک

یکی از عناوین کی پاپ

گروه بلک پینک یک گروه کره ای متشکل از جیسو، جنی، رزی و لیسا است که توسط وایجی اینترتینمنت تشکیل شده است. بلک‌ پینک با تک‌ آهنگ “بستنی” در سال ۲۰۲۰ در جایگاه ۱۳ برترین هنرمندان زن کره ای در جدول بیلبورد موسیقی کره قرار گرفت.

مشخصات تابلوهای هنری بلک پینک

قاب های عکس کاملا اختصاصی توسط هنرمندان بادروز
بازار بادروز تابلوهایی به شما هدیه میده که هیچ جایی نظیرشو پیدا نمی کنید
شروع کن به گشتن، یه قاب عکسی که تورو مجذوب خودش میکنه منتظرته ...

قاب کنواس Black Pink
قاب کنواس Black Pink
Mr Darcy
% ۲۰ ۲۲۷,۰۰۰
۱۸۱,۶۰۰ تومان
قاب کنواس مربع Black Pink
قاب کنواس مربع Black Pink
Mr Darcy
% ۲۰ ۳۳۲,۰۰۰
۲۶۵,۶۰۰ تومان
شاسی jennie kim
اختصاصی بادروز
شاسی jennie kim
zizyart
% ۲۵ ۱۱۶,۵۰۰
۸۷,۳۷۵ تومان
تابلو کنواس بلک پینک -پارتی
تابلو کنواس بلک پینک -پارتی
graphic-parisa
% ۲۰ ۲۲۷,۰۰۰
۱۸۱,۶۰۰ تومان
شاسی رزی بلک پینک rose blackpink
اختصاصی بادروز
شاسی رزی بلک پینک rose blackpink
dream of another life
% ۲۵ ۱۶۲,۵۰۰
۱۲۱,۸۷۵ تومان
شاسی Black Pink
شاسی Black Pink
Mr Darcy
% ۲۵ ۱۱۴,۵۰۰
۸۵,۸۷۵ تومان
تابلو کنواس مربع بلک پینک 2
تابلو کنواس مربع بلک پینک 2
graphic-parisa
% ۲۰ ۳۳۲,۰۰۰
۲۶۵,۶۰۰ تومان
شاسی BLACKPINK JISOO
اختصاصی بادروز
شاسی BLACKPINK JISOO
zizyart
% ۲۵ ۱۲۰,۵۰۰
۹۰,۳۷۵ تومان
تابلو کنواس مربع رزی بلک پینک rose blackpink
اختصاصی بادروز
تابلو کنواس مربع رزی بلک پینک rose blackpink
dream of another life
% ۲۰ ۳۶۰,۰۰۰
۲۸۸,۰۰۰ تومان
شاسی rose 68
شاسی rose 68
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
شاسی blakpink artwork
شاسی blakpink artwork
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
تابلو کنواس مربع Blackpink_2
اختصاصی بادروز
تابلو کنواس مربع Blackpink_2
nafiseh.arts
% ۲۰ ۳۴۰,۰۰۰
۲۷۲,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس jennie 34
تابلو کنواس jennie 34
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس رزی بلک پینک rose blackpink
اختصاصی بادروز
تابلو کنواس رزی بلک پینک rose blackpink
dream of another life
% ۲۰ ۲۶۰,۰۰۰
۲۰۸,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس blackpink x saint scott
تابلو کنواس blackpink x saint scott
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس blackpink15
تابلو کنواس blackpink15
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس jisoo 42
تابلو کنواس jisoo 42
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس lisa 41
تابلو کنواس lisa 41
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
شاسی jennie 34
شاسی jennie 34
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
تابلو کنواس rose 66
تابلو کنواس rose 66
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس blackpink13
تابلو کنواس blackpink13
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس rose 61
تابلو کنواس rose 61
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس jisoo 44
تابلو کنواس jisoo 44
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس jisoo 43
تابلو کنواس jisoo 43
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس blackpink saint scott
تابلو کنواس blackpink saint scott
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
شاسی BLACKPINK JISOO PINK VENOM
اختصاصی بادروز
شاسی BLACKPINK JISOO PINK VENOM
zizyart
% ۲۵ ۱۲۱,۵۰۰
۹۱,۱۲۵ تومان
شاسی blackpink x saint scott
شاسی blackpink x saint scott
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) لیسا ( بلک پینک ) - Lisa ( BLACKPINK )
اختصاصی بادروز
تابلو کنواس (بوم) لیسا ( بلک پینک ) - Lisa ( BLACKPINK )
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۰ ۲۷۵,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس blakpink artwork
تابلو کنواس blakpink artwork
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس jennie 33
تابلو کنواس jennie 33
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
شاسی جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )
اختصاصی بادروز
شاسی جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۵ ۱۳۲,۵۰۰
۹۹,۳۷۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) blackpink lisa bvlgari
تابلو کنواس (بوم) blackpink lisa bvlgari
zizyart
% ۲۰ ۲۴۰,۰۰۰
۱۹۲,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس rose 67
تابلو کنواس rose 67
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس jennie 35
تابلو کنواس jennie 35
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
شاسی rose 66
شاسی rose 66
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
تابلو کنواس rose 63
تابلو کنواس rose 63
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس مربع (بوم) بلک پینک - 13
تابلو کنواس مربع (بوم) بلک پینک - 13
مایا گالری
% ۲۰ ۳۸۰,۰۰۰
۳۰۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) بلک پینک - BLACKPINK -
تابلو کنواس (بوم) بلک پینک - BLACKPINK -
مایا گالری
% ۲۰ ۲۴۵,۰۰۰
۱۹۶,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس lisa 37
تابلو کنواس lisa 37
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس blackpink12
تابلو کنواس blackpink12
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس jennie 30
تابلو کنواس jennie 30
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس rose 68
تابلو کنواس rose 68
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس jennie 31
تابلو کنواس jennie 31
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
شاسی لیسا ( بلک پینک ) - Lisa ( BLACKPINK )
اختصاصی بادروز
شاسی لیسا ( بلک پینک ) - Lisa ( BLACKPINK )
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۵ ۱۶۲,۵۰۰
۱۲۱,۸۷۵ تومان
شاسی rose 67
شاسی rose 67
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
تابلو کنواس lisa 39
تابلو کنواس lisa 39
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
شاسی lisa 41
شاسی lisa 41
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
شاسی jennie 35
شاسی jennie 35
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
شاسی blackpink lisa bvlgari
شاسی blackpink lisa bvlgari
zizyart
% ۲۵ ۱۲۷,۵۰۰
۹۵,۶۲۵ تومان
تابلو کنواس lisa 43
تابلو کنواس lisa 43
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس jisoo 40
تابلو کنواس jisoo 40
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
شاسی jennie 32
شاسی jennie 32
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) بلک پینک - 12
تابلو کنواس (بوم) بلک پینک - 12
مایا گالری
% ۲۰ ۲۸۵,۰۰۰
۲۲۸,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس rose 65
تابلو کنواس rose 65
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
شاسی lisa 43
شاسی lisa 43
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
تابلو کنواس blackpink11
تابلو کنواس blackpink11
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) جیسو بلک پینک
تابلو کنواس (بوم) جیسو بلک پینک
zizyart
% ۲۰ ۲۳۵,۰۰۰
۱۸۸,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس rose 64
تابلو کنواس rose 64
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
شاسی lisa 40
شاسی lisa 40
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
تابلو کنواس blackpink10
تابلو کنواس blackpink10
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس lisa 40
تابلو کنواس lisa 40
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) جنی کیم
تابلو کنواس (بوم) جنی کیم
zizyart
% ۲۰ ۲۳۵,۰۰۰
۱۸۸,۰۰۰ تومان
شاسی jennie 31
شاسی jennie 31
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
شاسی rose 65
شاسی rose 65
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
شاسی jisoo 40
شاسی jisoo 40
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
تابلو کنواس jisoo flower 2
تابلو کنواس jisoo flower 2
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )1
اختصاصی بادروز
تابلو کنواس (بوم) جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )1
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۰ ۲۷۵,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان