تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
خرید محصولات بوکس (Boxing)

بوکس (Boxing)

یکی از عناوین ورزشی

رشته ورزشی بوکس (Boxing) یکی از محبوب ترین رشته های ورزشی جهان است که به خشونت بالا شهرت دارد. اسطوره های مشهوری مایک تایسون و محمد علی باعث شهرت این رشته ورزشی شده اند. از رشته های وابسته به بوکس میتوان از MMA نام برد

۲۲ محصول

ماگ  بوکس2
ماگ بوکس2
mrv
% ۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۱۸۷,۱۲۵ تومان
ماگ  محمدعلی کلی (بوکس)
ماگ محمدعلی کلی (بوکس)
mrv
% ۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۱۸۷,۱۲۵ تومان
ماگ  بوکس1
ماگ بوکس1
mrv
% ۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۱۸۷,۱۲۵ تومان
ماگ  بوکس
ماگ بوکس
mrv
% ۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۱۸۷,۱۲۵ تومان
روتختی چاپی یک نفره بوکس2
روتختی چاپی یک نفره بوکس2
mrv
% ۲۵ ۲,۷۸۰,۰۰۰
۲,۰۸۵,۰۰۰ تومان
پرده پانچ بوکس2
پرده پانچ بوکس2
mrv
% ۲۰ ۲,۰۳۱,۰۰۰
۱,۶۲۴,۸۰۰ تومان
کوسن  محمدعلی کلی (بوکس)
کوسن محمدعلی کلی (بوکس)
mrv
% ۲۰ ۴۰۳,۵۰۰
۳۲۲,۸۰۰ تومان
کوسن  بوکس1
کوسن بوکس1
mrv
% ۲۰ ۴۰۰,۵۰۰
۳۲۰,۴۰۰ تومان
کوسن  بوکس
کوسن بوکس
mrv
% ۲۰ ۳۹۹,۵۰۰
۳۱۹,۶۰۰ تومان
روتختی چاپی یک نفره محمدعلی کلی (بوکس)
روتختی چاپی یک نفره محمدعلی کلی (بوکس)
mrv
% ۲۵ ۲,۷۸۲,۰۰۰
۲,۰۸۶,۵۰۰ تومان
پرده پانچ محمدعلی کلی (بوکس)
پرده پانچ محمدعلی کلی (بوکس)
mrv
% ۲۰ ۲,۰۳۲,۵۰۰
۱,۶۲۶,۰۰۰ تومان
روتختی چاپی یک نفره بوکس1
روتختی چاپی یک نفره بوکس1
mrv
% ۲۵ ۲,۷۷۸,۰۰۰
۲,۰۸۳,۵۰۰ تومان
پرده پانچ بوکس1
پرده پانچ بوکس1
mrv
% ۲۰ ۲,۰۲۹,۰۰۰
۱,۶۲۳,۲۰۰ تومان
روتختی چاپی یک نفره بوکس
روتختی چاپی یک نفره بوکس
mrv
% ۲۵ ۲,۷۷۸,۰۰۰
۲,۰۸۳,۵۰۰ تومان
پرده پانچ بوکس
پرده پانچ بوکس
mrv
% ۲۰ ۲,۰۲۹,۰۰۰
۱,۶۲۳,۲۰۰ تومان
دراپ بنر محمدعلی کلی (بوکس)
دراپ بنر محمدعلی کلی (بوکس)
mrv
% ۱۵ ۳۴۹,۵۰۰
۲۹۷,۰۷۵ تومان
دراپ بنر بوکس1
دراپ بنر بوکس1
mrv
% ۱۵ ۳۴۸,۰۰۰
۲۹۵,۸۰۰ تومان
دراپ بنر بوکس
دراپ بنر بوکس
mrv
% ۱۵ ۳۴۸,۵۰۰
۲۹۶,۲۲۵ تومان
پوستر سیلک محمدعلی کلی (بوکس)
پوستر سیلک محمدعلی کلی (بوکس)
mrv
% ۲۰ ۵۷,۵۰۰
۴۶,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک بوکس1
پوستر سیلک بوکس1
mrv
% ۲۰ ۵۷,۵۰۰
۴۶,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک بوکس
پوستر سیلک بوکس
mrv
% ۲۰ ۵۶,۵۰۰
۴۵,۲۰۰ تومان
ماگ  mohamad ali
ماگ mohamad ali
gigi hadid
% ۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۱۸۷,۱۲۵ تومان