تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
خرید محصولات سریال برکینگ بد (Breaking Bad)

اکسسوری برکینگ بد

یکی از عناوین فیلم و سریال

سریال برکینگ بد (Breaking Bad) یک سریال بسیار پر طرفدار است که داستان زندگی یک معلم شیمی به نام والتر وایت را بیان میکند که بعد از اینکه متوجه میشود چیزی از عمرش باقی نماینده به کمک جسی پینکمن به تولید مواد مخدر روی می آورد.

مشخصات اکسسوری برکینگ بد

در بازار بادروز با استایلی که هنرمندان ما به اکسسوری ها می دهند شما حس متفاوت بودن را تجربه می کنید و می توانید با یک هدیه کوچک هزاران خاطره را برای همیشه با یک لبخند به یاد داشته باشید...

دفتر یادداشت طرح بریکینگ بد - کد : 010
دفتر یادداشت طرح بریکینگ بد - کد : 010
مایا گالری
% ۲۰ ۱۷۵,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
ماگ طرح بریکینگ بد - کد : 010
ماگ طرح بریکینگ بد - کد : 010
مایا گالری
% ۲۵ ۲۶۲,۵۰۰
۱۹۶,۸۷۵ تومان
پچ حرارتی طرح بریکینگ بد - کد : 009
پچ حرارتی طرح بریکینگ بد - کد : 009
مایا گالری
% ۲۵ ۲۷,۵۰۰
۲۰,۶۲۵ تومان
ماگ طرح بریکینگ بد - کد : 009
ماگ طرح بریکینگ بد - کد : 009
مایا گالری
% ۲۵ ۲۵۷,۵۰۰
۱۹۳,۱۲۵ تومان
پچ حرارتی طرح بریکینگ بد - کد : 008
پچ حرارتی طرح بریکینگ بد - کد : 008
مایا گالری
% ۲۵ ۲۷,۵۰۰
۲۰,۶۲۵ تومان
ماگ طرح بریکینگ بد - کد : 008
ماگ طرح بریکینگ بد - کد : 008
مایا گالری
% ۲۵ ۲۶۲,۵۰۰
۱۹۶,۸۷۵ تومان
دفتر یادداشت طرح بریکینگ بد - کد : 007
دفتر یادداشت طرح بریکینگ بد - کد : 007
مایا گالری
% ۲۰ ۱۷۵,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
پچ حرارتی طرح بریکینگ بد - کد : 007
پچ حرارتی طرح بریکینگ بد - کد : 007
مایا گالری
% ۲۵ ۲۷,۵۰۰
۲۰,۶۲۵ تومان
ماگ طرح بریکینگ بد - کد : 007
ماگ طرح بریکینگ بد - کد : 007
مایا گالری
% ۲۵ ۲۶۲,۵۰۰
۱۹۶,۸۷۵ تومان
دفتر یادداشت طرح بریکینگ بد - کد : 006
دفتر یادداشت طرح بریکینگ بد - کد : 006
مایا گالری
% ۲۰ ۱۷۵,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
پچ حرارتی طرح بریکینگ بد - کد : 006
پچ حرارتی طرح بریکینگ بد - کد : 006
مایا گالری
% ۲۵ ۲۷,۵۰۰
۲۰,۶۲۵ تومان
ماگ طرح بریکینگ بد - کد : 006
ماگ طرح بریکینگ بد - کد : 006
مایا گالری
% ۲۵ ۲۶۲,۵۰۰
۱۹۶,۸۷۵ تومان
دفتر یادداشت طرح بریکینگ بد - کد : 005
دفتر یادداشت طرح بریکینگ بد - کد : 005
مایا گالری
% ۲۰ ۱۷۵,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت Breaking Bad -(بریکینگ بد) 2
دفتر یادداشت Breaking Bad -(بریکینگ بد) 2
مایا گالری
% ۲۰ ۱۷۵,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
ماگ Breaking Bad -(بریکینگ بد) 2
ماگ Breaking Bad -(بریکینگ بد) 2
مایا گالری
% ۲۵ ۲۵۷,۵۰۰
۱۹۳,۱۲۵ تومان
دفتر یادداشت Breaking Bad - (بریکینگ بد) 1
دفتر یادداشت Breaking Bad - (بریکینگ بد) 1
مایا گالری
% ۲۰ ۱۷۵,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
پچ حرارتی Breaking Bad - (بریکینگ بد) 1
پچ حرارتی Breaking Bad - (بریکینگ بد) 1
مایا گالری
% ۲۵ ۲۷,۵۰۰
۲۰,۶۲۵ تومان
ماگ Breaking Bad - (بریکینگ بد) 1
ماگ Breaking Bad - (بریکینگ بد) 1
مایا گالری
% ۲۵ ۲۶۲,۵۰۰
۱۹۶,۸۷۵ تومان
دفتر یادداشت Breaking Bad (بریکینگ بد)
دفتر یادداشت Breaking Bad (بریکینگ بد)
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۰,۰۰۰
۱۴۴,۰۰۰ تومان
ماگ Breaking Bad (بریکینگ بد)
ماگ Breaking Bad (بریکینگ بد)
مایا گالری
% ۲۵ ۲۶۲,۵۰۰
۱۹۶,۸۷۵ تومان
دفتر یادداشت Breaking Bad -1 ( بریکینگ بد )
دفتر یادداشت Breaking Bad -1 ( بریکینگ بد )
مایا گالری
% ۲۰ ۱۷۰,۰۰۰
۱۳۶,۰۰۰ تومان
ماگ Breaking Bad -1 ( بریکینگ بد )
ماگ Breaking Bad -1 ( بریکینگ بد )
مایا گالری
% ۲۵ ۲۵۲,۵۰۰
۱۸۹,۳۷۵ تومان
پچ حرارتی هایزنبرگ
پچ حرارتی هایزنبرگ
قرمز جیییغ
% ۲۵ ۴۲,۵۰۰
۳۱,۸۷۵ تومان