تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
%۱۵ تخفیف
خرید محصولات سریال برکینگ بد (Breaking Bad)

تابلوهای هنری برکینگ بد

یکی از عناوین فیلم و سریال

سریال برکینگ بد (Breaking Bad) یک سریال بسیار پر طرفدار است که داستان زندگی یک معلم شیمی به نام والتر وایت را بیان میکند که بعد از اینکه متوجه میشود چیزی از عمرش باقی نماینده به کمک جسی پینکمن به تولید مواد مخدر روی می آورد.

مشخصات تابلوهای هنری برکینگ بد

قاب های عکس کاملا اختصاصی توسط هنرمندان بادروز
بازار بادروز تابلوهایی به شما هدیه میده که هیچ جایی نظیرشو پیدا نمی کنید
شروع کن به گشتن، یه قاب عکسی که تورو مجذوب خودش میکنه منتظرته ...

تابلو کنواس (بوم) طرح بریکینگ بد - کد : 010
تابلو کنواس (بوم) طرح بریکینگ بد - کد : 010
مایا گالری
% ۲۰ ۲۴۵,۰۰۰
۱۹۶,۰۰۰ تومان
شاسی  طرح بریکینگ بد - کد : 010
شاسی طرح بریکینگ بد - کد : 010
مایا گالری
% ۲۵ ۱۳۲,۵۰۰
۹۹,۳۷۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح بریکینگ بد - کد : 007
تابلو کنواس (بوم) طرح بریکینگ بد - کد : 007
مایا گالری
% ۲۰ ۲۴۵,۰۰۰
۱۹۶,۰۰۰ تومان
شاسی  طرح بریکینگ بد - کد : 007
شاسی طرح بریکینگ بد - کد : 007
مایا گالری
% ۲۵ ۱۳۲,۵۰۰
۹۹,۳۷۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح بریکینگ بد - کد : 006
تابلو کنواس (بوم) طرح بریکینگ بد - کد : 006
مایا گالری
% ۲۰ ۲۴۵,۰۰۰
۱۹۶,۰۰۰ تومان
شاسی  طرح بریکینگ بد - کد : 006
شاسی طرح بریکینگ بد - کد : 006
مایا گالری
% ۲۵ ۱۳۲,۵۰۰
۹۹,۳۷۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح بریکینگ بد - کد : 005
تابلو کنواس (بوم) طرح بریکینگ بد - کد : 005
مایا گالری
% ۲۰ ۲۴۵,۰۰۰
۱۹۶,۰۰۰ تومان
شاسی  طرح بریکینگ بد - کد : 005
شاسی طرح بریکینگ بد - کد : 005
مایا گالری
% ۲۵ ۱۳۲,۵۰۰
۹۹,۳۷۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) Breaking Bad -(بریکینگ بد) 2
تابلو کنواس (بوم) Breaking Bad -(بریکینگ بد) 2
مایا گالری
% ۲۰ ۲۴۵,۰۰۰
۱۹۶,۰۰۰ تومان
شاسی  Breaking Bad -(بریکینگ بد) 2
شاسی Breaking Bad -(بریکینگ بد) 2
مایا گالری
% ۲۵ ۱۳۲,۵۰۰
۹۹,۳۷۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) Breaking Bad -  (بریکینگ بد) 1
تابلو کنواس (بوم) Breaking Bad - (بریکینگ بد) 1
مایا گالری
% ۲۰ ۲۴۵,۰۰۰
۱۹۶,۰۰۰ تومان
شاسی  Breaking Bad -  (بریکینگ بد) 1
شاسی Breaking Bad - (بریکینگ بد) 1
مایا گالری
% ۲۵ ۱۳۲,۵۰۰
۹۹,۳۷۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) Breaking Bad (بریکینگ بد)
تابلو کنواس (بوم) Breaking Bad (بریکینگ بد)
مایا گالری
% ۲۰ ۲۴۰,۰۰۰
۱۹۲,۰۰۰ تومان
شاسی  Breaking Bad (بریکینگ بد)
شاسی Breaking Bad (بریکینگ بد)
مایا گالری
% ۲۵ ۱۲۷,۵۰۰
۹۵,۶۲۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) Breaking Bad -1 ( بریکینگ بد )
تابلو کنواس (بوم) Breaking Bad -1 ( بریکینگ بد )
مایا گالری
% ۲۰ ۲۴۵,۰۰۰
۱۹۶,۰۰۰ تومان
شاسی  Breaking Bad -1 ( بریکینگ بد )
شاسی Breaking Bad -1 ( بریکینگ بد )
مایا گالری
% ۲۵ ۱۳۲,۵۰۰
۹۹,۳۷۵ تومان