تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
خرید محصولات گربه (Cats)

اکسسوری گربه

یکی از عناوین محیط زیست و حیوانات

گربه ها با دلبری خاصی که دارند از زمانهای بسیار دور در کنار انسان ها زندگی کرده اند.در فارسی به گربه ها (پیشی) نیز گفته میشود.نگهداری از گربه ها به دلیل رفتار متفاوت آن ها دارای آداب خاصی است که باعث شده صاحبان آن ها نیز آدم های خاصی باشند.

مشخصات اکسسوری گربه

در بازار بادروز با استایلی که هنرمندان ما به اکسسوری ها می دهند شما حس متفاوت بودن را تجربه می کنید و می توانید با یک هدیه کوچک هزاران خاطره را برای همیشه با یک لبخند به یاد داشته باشید...

۲۸۵ محصول

کیف خرید کتان (توت بگ) گربه عینکی نارنجی
کیف خرید کتان (توت بگ) گربه عینکی نارنجی
Moonlight Gallery
% ۲۰ ۲۸۴,۹۹۹
۲۲۷,۹۹۹ تومان
پچ حرارتی (برچسب لباس) گربه عینکی نارنجی
پچ حرارتی (برچسب لباس) گربه عینکی نارنجی
Moonlight Gallery
% ۲۵ ۲۴,۵۰۰
۱۸,۳۷۵ تومان
ماگ گربه عینکی نارنجی
ماگ گربه عینکی نارنجی
Moonlight Gallery
% ۲۵ ۲۶۹,۵۰۰
۲۰۲,۱۲۵ تومان
دفتر یادداشت گربه عینکی نارنجی
دفتر یادداشت گربه عینکی نارنجی
Moonlight Gallery
% ۲۰ ۱۷۰,۰۰۰
۱۳۶,۰۰۰ تومان
پچ حرارتی (برچسب لباس) کیوت - 20
پچ حرارتی (برچسب لباس) کیوت - 20
مایا گالری
% ۲۵ ۴۲,۵۰۰
۳۱,۸۷۵ تومان
پچ حرارتی (برچسب لباس) کیوت - 12
پچ حرارتی (برچسب لباس) کیوت - 12
مایا گالری
% ۲۵ ۳۰,۵۰۰
۲۲,۸۷۵ تومان
پچ حرارتی (برچسب لباس) پیشی گلی
پچ حرارتی (برچسب لباس) پیشی گلی
mjdesign
% ۲۵ ۳۱,۵۰۰
۲۳,۶۲۵ تومان
فندک petal kitten
اختصاصی بادروز
فندک petal kitten
mjdesign
% ۲۵ ۱۴۸,۰۰۰
۱۱۱,۰۰۰ تومان
ماگ Angrycat
اختصاصی بادروز
ماگ Angrycat
Reyhoon
% ۲۵ ۲۵۹,۵۰۰
۱۹۴,۶۲۵ تومان
کیف خرید کتان گربه - 6
کیف خرید کتان گربه - 6
مایا گالری
% ۲۰ ۲۹۰,۰۰۰
۲۳۲,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت گربه - 6
دفتر یادداشت گربه - 6
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۰,۰۰۰
۱۴۴,۰۰۰ تومان
پچ حرارتی گربه - 6
پچ حرارتی گربه - 6
مایا گالری
% ۲۵ ۳۲,۵۰۰
۲۴,۳۷۵ تومان
ماگ گربه - 6
ماگ گربه - 6
مایا گالری
% ۲۵ ۲۶۲,۵۰۰
۱۹۶,۸۷۵ تومان
دفتر یادداشت گربه - 5
دفتر یادداشت گربه - 5
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۰,۰۰۰
۱۴۴,۰۰۰ تومان
ماگ گربه - 5
ماگ گربه - 5
مایا گالری
% ۲۵ ۲۶۲,۵۰۰
۱۹۶,۸۷۵ تومان
کیف خرید کتان گربه - 4
کیف خرید کتان گربه - 4
مایا گالری
% ۲۰ ۲۸۵,۰۰۰
۲۲۸,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت گربه - 4
دفتر یادداشت گربه - 4
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۰,۰۰۰
۱۴۴,۰۰۰ تومان
ماگ گربه - 4
ماگ گربه - 4
مایا گالری
% ۲۵ ۲۶۲,۵۰۰
۱۹۶,۸۷۵ تومان
دفتر یادداشت گربه - 3
دفتر یادداشت گربه - 3
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۰,۰۰۰
۱۴۴,۰۰۰ تومان
پچ حرارتی گربه - 3
پچ حرارتی گربه - 3
مایا گالری
% ۲۵ ۳۲,۵۰۰
۲۴,۳۷۵ تومان
ماگ گربه - 3
ماگ گربه - 3
مایا گالری
% ۲۵ ۲۶۲,۵۰۰
۱۹۶,۸۷۵ تومان
کیف خرید کتان گربه - 2
کیف خرید کتان گربه - 2
مایا گالری
% ۲۰ ۲۸۵,۰۰۰
۲۲۸,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت گربه - 2
دفتر یادداشت گربه - 2
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۰,۰۰۰
۱۴۴,۰۰۰ تومان
پچ حرارتی گربه - 2
پچ حرارتی گربه - 2
مایا گالری
% ۲۵ ۳۲,۵۰۰
۲۴,۳۷۵ تومان
ماگ گربه - 2
ماگ گربه - 2
مایا گالری
% ۲۵ ۲۶۲,۵۰۰
۱۹۶,۸۷۵ تومان
پچ حرارتی طرح گربه - کد 001
پچ حرارتی طرح گربه - کد 001
مایا گالری
% ۲۵ ۲۵,۰۰۰
۱۸,۷۵۰ تومان
کیف خرید کتان Queen Peach cat
اختصاصی بادروز
کیف خرید کتان Queen Peach cat
Lily gallery
% ۲۰ ۲۷۵,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت Queen Peach cat
اختصاصی بادروز
دفتر یادداشت Queen Peach cat
Lily gallery
% ۲۰ ۱۶۹,۰۰۰
۱۳۵,۲۰۰ تومان
کیف خرید کتان گربه چاق ۱
اختصاصی بادروز
کیف خرید کتان گربه چاق ۱
PAM.Art
% ۲۰ ۲۹۰,۰۰۰
۲۳۲,۰۰۰ تومان
ماگ گربه چاق ۱
اختصاصی بادروز
ماگ گربه چاق ۱
PAM.Art
% ۲۵ ۲۵۷,۵۰۰
۱۹۳,۱۲۵ تومان
ماگ گربه سیاهه
ماگ گربه سیاهه
Reyhoon
% ۲۵ ۲۷۷,۵۰۰
۲۰۸,۱۲۵ تومان
ماگ پیشی برفی
ماگ پیشی برفی
Reyhoon
% ۲۵ ۲۸۲,۵۰۰
۲۱۱,۸۷۵ تومان
دفتر یادداشت پیشی برفی
دفتر یادداشت پیشی برفی
Reyhoon
% ۲۰ ۱۹۰,۰۰۰
۱۵۲,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت گربه سیاهه
دفتر یادداشت گربه سیاهه
Reyhoon
% ۲۰ ۱۹۰,۰۰۰
۱۵۲,۰۰۰ تومان
کیف خرید کتان Japanese cat
کیف خرید کتان Japanese cat
Hinata
% ۲۰ ۲۸۵,۰۰۰
۲۲۸,۰۰۰ تومان
ماگ Japanese cat
ماگ Japanese cat
Hinata
% ۲۵ ۲۵۷,۵۰۰
۱۹۳,۱۲۵ تومان
کیف خرید کتان all you need is a cat
کیف خرید کتان all you need is a cat
rebel shop
% ۲۰ ۲۷۵,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت all you need is a cat
دفتر یادداشت all you need is a cat
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
پچ حرارتی all you need is a cat
پچ حرارتی all you need is a cat
rebel shop
% ۲۵ ۲۳,۵۰۰
۱۷,۶۲۵ تومان
کیف خرید کتان گربه 2
کیف خرید کتان گربه 2
rebel shop
% ۲۰ ۲۷۵,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت گربه 2
دفتر یادداشت گربه 2
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
پچ حرارتی گربه 2
پچ حرارتی گربه 2
rebel shop
% ۲۵ ۲۳,۵۰۰
۱۷,۶۲۵ تومان
ماگ گربه 2
ماگ گربه 2
rebel shop
% ۲۵ ۲۵۲,۵۰۰
۱۸۹,۳۷۵ تومان
کیف خرید کتان sleepy kitty
کیف خرید کتان sleepy kitty
rebel shop
% ۲۰ ۲۷۵,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت sleepy kitty
دفتر یادداشت sleepy kitty
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
پچ حرارتی sleepy kitty
پچ حرارتی sleepy kitty
rebel shop
% ۲۵ ۲۳,۵۰۰
۱۷,۶۲۵ تومان
عطرجیبی sleepy kitty
عطرجیبی sleepy kitty
rebel shop
% ۲۰ ۱۲۳,۰۰۰
۹۸,۴۰۰ تومان
ماگ sleepy kitty
ماگ sleepy kitty
rebel shop
% ۲۵ ۲۵۲,۵۰۰
۱۸۹,۳۷۵ تومان
پچ حرارتی میو!
اختصاصی بادروز
پچ حرارتی میو!
Reyhoon
% ۲۵ ۲۴,۵۰۰
۱۸,۳۷۵ تومان
ماگ میو!
اختصاصی بادروز
ماگ میو!
Reyhoon
% ۲۵ ۲۵۷,۵۰۰
۱۹۳,۱۲۵ تومان
کیف خرید کتان طرح گربه و لوگوی nba
اختصاصی بادروز
کیف خرید کتان طرح گربه و لوگوی nba
dream of another life
% ۲۰ ۲۹۰,۰۰۰
۲۳۲,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت طرح گربه و لوگوی nba
اختصاصی بادروز
دفتر یادداشت طرح گربه و لوگوی nba
dream of another life
% ۲۰ ۱۷۷,۰۰۰
۱۴۱,۶۰۰ تومان
پچ حرارتی طرح گربه و لوگوی nba
اختصاصی بادروز
پچ حرارتی طرح گربه و لوگوی nba
dream of another life
% ۲۵ ۲۷,۵۰۰
۲۰,۶۲۵ تومان
فندک طرح گربه و لوگوی nba
اختصاصی بادروز
فندک طرح گربه و لوگوی nba
dream of another life
% ۲۵ ۱۴۲,۰۰۰
۱۰۶,۵۰۰ تومان
ماگ طرح گربه و لوگوی nba
اختصاصی بادروز
ماگ طرح گربه و لوگوی nba
dream of another life
% ۲۵ ۲۵۹,۵۰۰
۱۹۴,۶۲۵ تومان
کیف خرید کتان پرتره گربه های عینکی
اختصاصی بادروز
کیف خرید کتان پرتره گربه های عینکی
dream of another life
% ۲۰ ۲۹۰,۰۰۰
۲۳۲,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت طرح فانتزی گربه و ماهی
دفتر یادداشت طرح فانتزی گربه و ماهی
dream of another life
% ۲۰ ۱۷۷,۰۰۰
۱۴۱,۶۰۰ تومان
کیف خرید کتان میو
کیف خرید کتان میو
Donya_nassiri
% ۲۰ ۲۸۲,۰۰۰
۲۲۵,۶۰۰ تومان
پچ حرارتی گربه خسته :)
اختصاصی بادروز
پچ حرارتی گربه خسته :)
meowartsi
% ۲۵ ۲۷,۵۰۰
۲۰,۶۲۵ تومان
ماگ گربه خسته :)
اختصاصی بادروز
ماگ گربه خسته :)
meowartsi
% ۲۵ ۲۵۱,۵۰۰
۱۸۸,۶۲۵ تومان
عطرجیبی گربه تک دندان
عطرجیبی گربه تک دندان
mjdesign
% ۲۰ ۱۲۵,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰ تومان
ماگ گربه بزرگ قهوه اي
اختصاصی بادروز
ماگ گربه بزرگ قهوه اي
استودیو نیکوک
% ۲۵ ۲۸۲,۵۰۰
۲۱۱,۸۷۵ تومان
پچ حرارتی kawaii cat
اختصاصی بادروز
پچ حرارتی kawaii cat
meowartsi
% ۲۵ ۲۴,۰۰۰
۱۸,۰۰۰ تومان
پچ حرارتی cat mat
پچ حرارتی cat mat
ETERNAL ART
% ۲۵ ۳۱,۵۰۰
۲۳,۶۲۵ تومان
ماگ cat mat
ماگ cat mat
ETERNAL ART
% ۲۵ ۲۷۵,۵۰۰
۲۰۶,۶۲۵ تومان
کیف خرید کتان Cats :)
کیف خرید کتان Cats :)
kikijoy
% ۲۰ ۲۹۰,۰۰۰
۲۳۲,۰۰۰ تومان
کیف خرید کتان Cats On Bed
کیف خرید کتان Cats On Bed
kikijoy
% ۲۰ ۲۹۵,۰۰۰
۲۳۶,۰۰۰ تومان
کیف خرید کتان گربه چشم درشت
اختصاصی بادروز
کیف خرید کتان گربه چشم درشت
گالری زیاموند
% ۲۰ ۲۷۵,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت گربه چشم درشت
اختصاصی بادروز
دفتر یادداشت گربه چشم درشت
گالری زیاموند
% ۲۰ ۱۷۲,۰۰۰
۱۳۷,۶۰۰ تومان
پچ حرارتی گربه چشم درشت
اختصاصی بادروز
پچ حرارتی گربه چشم درشت
گالری زیاموند
% ۲۵ ۲۴,۵۰۰
۱۸,۳۷۵ تومان
ماگ گربه چشم درشت
اختصاصی بادروز
ماگ گربه چشم درشت
گالری زیاموند
% ۲۵ ۲۵۷,۵۰۰
۱۹۳,۱۲۵ تومان
دفتر یادداشت a cat
دفتر یادداشت a cat
mrv
% ۲۰ ۱۶۹,۰۰۰
۱۳۵,۲۰۰ تومان