تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
خرید محصولات گربه (Cats)

دکوراسیون گربه

یکی از عناوین محیط زیست و حیوانات

گربه ها با دلبری خاصی که دارند از زمانهای بسیار دور در کنار انسان ها زندگی کرده اند.در فارسی به گربه ها (پیشی) نیز گفته میشود.نگهداری از گربه ها به دلیل رفتار متفاوت آن ها دارای آداب خاصی است که باعث شده صاحبان آن ها نیز آدم های خاصی باشند.

مشخصات دکوراسیون گربه

روتختی یک نفره گربه عینکی نارنجی
روتختی یک نفره گربه عینکی نارنجی
Moonlight Gallery
% ۲۵ ۲,۹۲۰,۰۰۰
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
پرده پانچ گربه عینکی نارنجی
پرده پانچ گربه عینکی نارنجی
Moonlight Gallery
% ۲۰ ۲,۲۶۴,۹۹۰
۱,۸۱۱,۹۹۲ تومان
ساعت دیواری گربه عینکی نارنجی
ساعت دیواری گربه عینکی نارنجی
Moonlight Gallery
% ۲۵ ۸۶۲,۹۹۹
۶۴۷,۲۴۹ تومان
کوسن گربه عینکی نارنجی
کوسن گربه عینکی نارنجی
Moonlight Gallery
% ۲۰ ۴۰۹,۵۰۰
۳۲۷,۶۰۰ تومان
روتختی یک نفره گربه - 6
روتختی یک نفره گربه - 6
مایا گالری
% ۲۵ ۲,۸۹۵,۰۰۰
۲,۱۷۱,۲۵۰ تومان
پرده پانچ گربه - 6
پرده پانچ گربه - 6
مایا گالری
% ۲۰ ۲,۱۴۵,۰۰۰
۱,۷۱۶,۰۰۰ تومان
ساعت دیواری گربه - 6
ساعت دیواری گربه - 6
مایا گالری
% ۲۵ ۸۶۰,۰۰۰
۶۴۵,۰۰۰ تومان
کوسن گربه - 6
کوسن گربه - 6
مایا گالری
% ۲۰ ۴۲۲,۵۰۰
۳۳۸,۰۰۰ تومان
کوسن گربه - 5
کوسن گربه - 5
مایا گالری
% ۲۰ ۴۲۲,۵۰۰
۳۳۸,۰۰۰ تومان
روتختی یک نفره گربه - 4
روتختی یک نفره گربه - 4
مایا گالری
% ۲۵ ۲,۸۹۵,۰۰۰
۲,۱۷۱,۲۵۰ تومان
کوسن گربه - 4
کوسن گربه - 4
مایا گالری
% ۲۰ ۴۲۲,۵۰۰
۳۳۸,۰۰۰ تومان
کوسن گربه - 3
کوسن گربه - 3
مایا گالری
% ۲۰ ۴۲۲,۵۰۰
۳۳۸,۰۰۰ تومان
روتختی یک نفره گربه - 2
روتختی یک نفره گربه - 2
مایا گالری
% ۲۵ ۲,۸۹۵,۰۰۰
۲,۱۷۱,۲۵۰ تومان
پرده پانچ گربه - 2
پرده پانچ گربه - 2
مایا گالری
% ۲۰ ۲,۱۴۵,۰۰۰
۱,۷۱۶,۰۰۰ تومان
ساعت دیواری گربه - 2
ساعت دیواری گربه - 2
مایا گالری
% ۲۵ ۸۵۵,۰۰۰
۶۴۱,۲۵۰ تومان
کوسن گربه - 2
کوسن گربه - 2
مایا گالری
% ۲۰ ۴۲۷,۵۰۰
۳۴۲,۰۰۰ تومان
ساعت دیواری Queen Peach cat
اختصاصی بادروز
ساعت دیواری Queen Peach cat
Lily gallery
% ۲۵ ۸۳۰,۰۰۰
۶۲۲,۵۰۰ تومان
کوسن Queen Peach cat
اختصاصی بادروز
کوسن Queen Peach cat
Lily gallery
% ۲۰ ۴۰۲,۵۰۰
۳۲۲,۰۰۰ تومان
ساعت دیواری گربه چاق ۱
اختصاصی بادروز
ساعت دیواری گربه چاق ۱
PAM.Art
% ۲۵ ۸۵۵,۰۰۰
۶۴۱,۲۵۰ تومان
کوسن گربه چاق ۱
اختصاصی بادروز
کوسن گربه چاق ۱
PAM.Art
% ۲۰ ۴۲۲,۵۰۰
۳۳۸,۰۰۰ تومان
روتختی یک نفره meow cats گربه
روتختی یک نفره meow cats گربه
graphic-parisa
% ۲۵ ۲,۷۸۵,۰۰۰
۲,۰۸۸,۷۵۰ تومان
پرده پانچ meow cats گربه
پرده پانچ meow cats گربه
graphic-parisa
% ۲۰ ۲,۰۳۵,۰۰۰
۱,۶۲۸,۰۰۰ تومان
ساعت دیواری meow cats گربه
ساعت دیواری meow cats گربه
graphic-parisa
% ۲۵ ۸۳۰,۰۰۰
۶۲۲,۵۰۰ تومان
کوسن meow cats گربه
کوسن meow cats گربه
graphic-parisa
% ۲۰ ۴۰۲,۵۰۰
۳۲۲,۰۰۰ تومان
کوسن Japanese cat
کوسن Japanese cat
Hinata
% ۲۰ ۴۱۲,۵۰۰
۳۳۰,۰۰۰ تومان
کوسن گربه 2
کوسن گربه 2
rebel shop
% ۲۰ ۴۰۲,۵۰۰
۳۲۲,۰۰۰ تومان
ساعت دیواری sleepy kitty
ساعت دیواری sleepy kitty
rebel shop
% ۲۵ ۸۳۰,۰۰۰
۶۲۲,۵۰۰ تومان
کوسن sleepy kitty
کوسن sleepy kitty
rebel shop
% ۲۰ ۴۰۲,۵۰۰
۳۲۲,۰۰۰ تومان
روتختی یک نفره طرح فانتزی گربه و ماهی
روتختی یک نفره طرح فانتزی گربه و ماهی
dream of another life
% ۲۵ ۳,۰۳۵,۰۰۰
۲,۲۷۶,۲۵۰ تومان
کوسن طرح فانتزی گربه و ماهی
کوسن طرح فانتزی گربه و ماهی
dream of another life
% ۲۰ ۴۲۷,۵۰۰
۳۴۲,۰۰۰ تومان
کوسن گربه خسته :)
اختصاصی بادروز
کوسن گربه خسته :)
meowartsi
% ۲۰ ۴۰۷,۵۰۰
۳۲۶,۰۰۰ تومان
کوسن گربه بزرگ قهوه اي
اختصاصی بادروز
کوسن گربه بزرگ قهوه اي
استودیو نیکوک
% ۲۰ ۴۲۲,۴۹۹
۳۳۷,۹۹۹ تومان
ساعت دیواری پیشی ملوس
ساعت دیواری پیشی ملوس
rhino
% ۲۵ ۸۲۷,۰۰۰
۶۲۰,۲۵۰ تومان
روتختی یک نفره پیشی ملوس
روتختی یک نفره پیشی ملوس
rhino
% ۲۵ ۲,۷۸۰,۰۰۰
۲,۰۸۵,۰۰۰ تومان
پرده پانچ پیشی ملوس
پرده پانچ پیشی ملوس
rhino
% ۲۰ ۲,۰۳۰,۰۰۰
۱,۶۲۴,۰۰۰ تومان
کوسن پیشی ملوس
کوسن پیشی ملوس
rhino
% ۲۰ ۳۹۹,۵۰۰
۳۱۹,۶۰۰ تومان
روتختی یک نفره a cat
روتختی یک نفره a cat
mrv
% ۲۵ ۲,۷۸۳,۰۰۰
۲,۰۸۷,۲۵۰ تومان
پرده پانچ a cat
پرده پانچ a cat
mrv
% ۲۰ ۲,۰۳۲,۰۰۰
۱,۶۲۵,۶۰۰ تومان
کوسن a cat
کوسن a cat
mrv
% ۲۰ ۴۰۰,۵۰۰
۳۲۰,۴۰۰ تومان
روتختی یک نفره catsss
روتختی یک نفره catsss
mrv
% ۲۵ ۲,۷۹۰,۰۰۰
۲,۰۹۲,۵۰۰ تومان
پرده پانچ catsss
پرده پانچ catsss
mrv
% ۲۰ ۲,۰۳۵,۰۰۰
۱,۶۲۸,۰۰۰ تومان
کوسن catsss
کوسن catsss
mrv
% ۲۰ ۴۰۲,۵۰۰
۳۲۲,۰۰۰ تومان
روتختی یک نفره Sorry I m late I saw a cat
روتختی یک نفره Sorry I m late I saw a cat
mrv
% ۲۵ ۲,۷۹۵,۰۰۰
۲,۰۹۶,۲۵۰ تومان
پرده پانچ Sorry I m late I saw a cat
پرده پانچ Sorry I m late I saw a cat
mrv
% ۲۰ ۲,۰۴۰,۰۰۰
۱,۶۳۲,۰۰۰ تومان
کوسن Angry Kitty
کوسن Angry Kitty
REMO DESIGN
% ۲۰ ۴۲۱,۵۰۰
۳۳۷,۲۰۰ تومان
کوسن Normal Kitty
کوسن Normal Kitty
REMO DESIGN
% ۲۰ ۴۲۱,۵۰۰
۳۳۷,۲۰۰ تومان
کوسن Happy Kitty
کوسن Happy Kitty
REMO DESIGN
% ۲۰ ۴۲۱,۵۰۰
۳۳۷,۲۰۰ تومان
روتختی یک نفره کت زیلا
اختصاصی بادروز
روتختی یک نفره کت زیلا
dream of another life
% ۲۵ ۲,۹۷۵,۰۰۰
۲,۲۳۱,۲۵۰ تومان
کوسن کت زیلا
اختصاصی بادروز
کوسن کت زیلا
dream of another life
% ۲۰ ۴۲۴,۵۰۰
۳۳۹,۶۰۰ تومان
ساعت دیواری طرح 221
اختصاصی بادروز
ساعت دیواری طرح 221
هنرسپید
% ۲۵ ۸۴۵,۰۰۰
۶۳۳,۷۵۰ تومان
کوسن طرح 221
اختصاصی بادروز
کوسن طرح 221
هنرسپید
% ۲۰ ۴۲۲,۵۰۰
۳۳۸,۰۰۰ تومان
روتختی یک نفره خانم پیشی
روتختی یک نفره خانم پیشی
Moonlight
% ۲۵ ۲,۷۸۰,۰۰۰
۲,۰۸۵,۰۰۰ تومان
ساعت دیواری خانم پیشی
ساعت دیواری خانم پیشی
Moonlight
% ۲۵ ۸۳۰,۰۰۰
۶۲۲,۵۰۰ تومان
کوسن خانم پیشی
کوسن خانم پیشی
Moonlight
% ۲۰ ۴۰۲,۵۰۰
۳۲۲,۰۰۰ تومان
روتختی یک نفره آقای پیشی
روتختی یک نفره آقای پیشی
Moonlight
% ۲۵ ۲,۷۸۰,۰۰۰
۲,۰۸۵,۰۰۰ تومان
ساعت دیواری آقای پیشی
ساعت دیواری آقای پیشی
Moonlight
% ۲۵ ۸۳۰,۰۰۰
۶۲۲,۵۰۰ تومان
کوسن آقای پیشی
کوسن آقای پیشی
Moonlight
% ۲۰ ۴۰۲,۵۰۰
۳۲۲,۰۰۰ تومان
روتختی یک نفره گربه:)
روتختی یک نفره گربه:)
Zhou gallery :)
% ۲۵ ۲,۸۱۰,۰۰۰
۲,۱۰۷,۵۰۰ تومان
پرده پانچ گربه:)
پرده پانچ گربه:)
Zhou gallery :)
% ۲۰ ۲,۰۵۰,۰۰۰
۱,۶۴۰,۰۰۰ تومان
ساعت دیواری گربه:)
ساعت دیواری گربه:)
Zhou gallery :)
% ۲۵ ۸۳۷,۰۰۰
۶۲۷,۷۵۰ تومان
کوسن گربه:)
کوسن گربه:)
Zhou gallery :)
% ۲۰ ۴۰۸,۵۰۰
۳۲۶,۸۰۰ تومان
پرده پانچ خالخالی
اختصاصی بادروز
پرده پانچ خالخالی
Reyhoon
% ۲۰ ۲,۰۶۰,۰۰۰
۱,۶۴۸,۰۰۰ تومان
ساعت دیواری pishis
ساعت دیواری pishis
Vanda Art
% ۲۵ ۸۴۵,۰۰۰
۶۳۳,۷۵۰ تومان
کوسن pishis
کوسن pishis
Vanda Art
% ۲۰ ۴۱۷,۵۰۰
۳۳۴,۰۰۰ تومان
روتختی چاپی یک نفره خالخالی
اختصاصی بادروز
روتختی چاپی یک نفره خالخالی
Reyhoon
% ۲۵ ۲,۸۲۰,۰۰۰
۲,۱۱۵,۰۰۰ تومان
ساعت دیواری خالخالی
اختصاصی بادروز
ساعت دیواری خالخالی
Reyhoon
% ۲۵ ۸۴۴,۰۰۰
۶۳۳,۰۰۰ تومان
کوسن خالخالی
اختصاصی بادروز
کوسن خالخالی
Reyhoon
% ۲۰ ۴۱۷,۵۰۰
۳۳۴,۰۰۰ تومان
روتختی چاپی یک نفره پیشولک
اختصاصی بادروز
روتختی چاپی یک نفره پیشولک
Donya_nassiri
% ۲۵ ۲,۸۴۱,۰۰۰
۲,۱۳۰,۷۵۰ تومان
پرده پانچ پیشولک
اختصاصی بادروز
پرده پانچ پیشولک
Donya_nassiri
% ۲۰ ۲,۰۸۲,۰۰۰
۱,۶۶۵,۶۰۰ تومان
ساعت دیواری پیشولک
اختصاصی بادروز
ساعت دیواری پیشولک
Donya_nassiri
% ۲۵ ۸۴۷,۰۰۰
۶۳۵,۲۵۰ تومان
کوسن پیشولک
اختصاصی بادروز
کوسن پیشولک
Donya_nassiri
% ۲۰ ۴۱۷,۵۰۰
۳۳۴,۰۰۰ تومان
ساعت دیواری Pishii
اختصاصی بادروز
ساعت دیواری Pishii
Reyhoon
% ۲۵ ۸۴۷,۰۰۰
۶۳۵,۲۵۰ تومان