تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
خرید محصولات کروئلا (Cruella)

کروئلا (Cruella)

یکی از عناوین فیلم و سریال

فیلم کروئلا (Cruella) با بازی اما استون بر اساس شخصیت کروئلا دویل از رمان صدو یک سگ خالدار ساخته شده و داستان زندگی یک طراح مد و فشن را روایت میکند که با مرگ مرموز مادرش دست و پنجه نرم میکند و گمان میکند خودش باعث مرگ مادرش شده است.

۱۳ محصول

استیکر cruella(2)
استیکر cruella(2)
nafiseh.arts
% ۲۵ ۱۹,۵۰۰
۱۴,۶۲۵ تومان
کیف خرید کتان cruella(2)
کیف خرید کتان cruella(2)
nafiseh.arts
% ۲۰ ۲۷۳,۰۰۰
۲۱۸,۴۰۰ تومان
دفتر یادداشت cruella(2)
دفتر یادداشت cruella(2)
nafiseh.arts
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
ماگ  cruella(2)
ماگ cruella(2)
nafiseh.arts
% ۲۵ ۲۵۰,۵۰۰
۱۸۷,۸۷۵ تومان
کوسن  cruella(2)
کوسن cruella(2)
nafiseh.arts
% ۲۰ ۴۰۰,۵۰۰
۳۲۰,۴۰۰ تومان
تی شرت زنانه cruella(2)
تی شرت زنانه cruella(2)
nafiseh.arts
% ۲۰ ۵۲۸,۰۰۰
۴۲۲,۴۰۰ تومان
استیکر Cruella(1)
اختصاصی بادروز
استیکر Cruella(1)
nafiseh.arts
% ۲۵ ۲۰,۵۰۰
۱۵,۳۷۵ تومان
کوسن  Cruella(1)
اختصاصی بادروز
کوسن Cruella(1)
nafiseh.arts
% ۲۰ ۴۲۷,۵۰۰
۳۴۲,۰۰۰ تومان
پچ حرارتی  Cruella(1)
اختصاصی بادروز
پچ حرارتی Cruella(1)
nafiseh.arts
% ۲۵ ۲۸,۵۰۰
۲۱,۳۷۵ تومان
دفتر یادداشت Cruella(1)
اختصاصی بادروز
دفتر یادداشت Cruella(1)
nafiseh.arts
% ۲۰ ۱۸۵,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان
کیف خرید کتان Cruella(1)
اختصاصی بادروز
کیف خرید کتان Cruella(1)
nafiseh.arts
% ۲۰ ۲۹۰,۰۰۰
۲۳۲,۰۰۰ تومان
ماگ  Cruella(1)
اختصاصی بادروز
ماگ Cruella(1)
nafiseh.arts
% ۲۵ ۲۶۷,۵۰۰
۲۰۰,۶۲۵ تومان
تی شرت زنانه Cruella(1)
اختصاصی بادروز
تی شرت زنانه Cruella(1)
nafiseh.arts
% ۲۰ ۵۵۵,۰۰۰
۴۴۴,۰۰۰ تومان