تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
خرید محصولات بابا لنگ دراز (Daddy Long Legs)

بابا لنگ دراز (Daddy Long Legs)

یکی از عناوین انیمه و مانگا

بابا لنگ دراز (Daddy Long Legs) که در کشور ما با نام جودی ابوت شناخته میشود براساس رمان نوشته شده اثر جین وبستر ساخته شده است. این داستان ماجراهای قهرمانش را، که یک دختر جوان به نام «جودی آبوت» است، در سال‌های تحصیل در کالج روایت می‌کند.

۱۱۳ محصول

پولاروید جودی ابوت
پولاروید جودی ابوت
rhino
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید جودی ابوت
پولاروید جودی ابوت
rhino
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید جودی ابوت
پولاروید جودی ابوت
rhino
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید جودی ابوت
پولاروید جودی ابوت
rhino
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید جودی ابوت
پولاروید جودی ابوت
rhino
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید جودی ابوت
پولاروید جودی ابوت
rhino
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
استیکر Judy abbott(1)
اختصاصی بادروز
استیکر Judy abbott(1)
nafiseh.arts
% ۲۵ ۲۰,۰۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس مربع Judy abbott(1)
اختصاصی بادروز
تابلو کنواس مربع Judy abbott(1)
nafiseh.arts
% ۲۰ ۳۶۰,۰۰۰
۲۸۸,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت Judy abbott(1)
اختصاصی بادروز
دفتر یادداشت Judy abbott(1)
nafiseh.arts
% ۲۰ ۱۹۰,۰۰۰
۱۵۲,۰۰۰ تومان
کوسن Judy abbott(1)
اختصاصی بادروز
کوسن Judy abbott(1)
nafiseh.arts
% ۲۰ ۴۲۷,۵۰۰
۳۴۲,۰۰۰ تومان
کوسن جودی آبوت(squid game)
اختصاصی بادروز
کوسن جودی آبوت(squid game)
CARA
% ۲۰ ۴۱۷,۵۰۰
۳۳۴,۰۰۰ تومان
عطرجیبی جودی آبوت(squid game)
اختصاصی بادروز
عطرجیبی جودی آبوت(squid game)
CARA
% ۲۰ ۱۳۰,۰۰۰
۱۰۴,۰۰۰ تومان
ماگ جودی آبوت(squid game)
اختصاصی بادروز
ماگ جودی آبوت(squid game)
CARA
% ۲۵ ۲۵۷,۵۰۰
۱۹۳,۱۲۵ تومان
کوسن جودی آبوت (عاشقان)
اختصاصی بادروز
کوسن جودی آبوت (عاشقان)
CARA
% ۲۰ ۴۱۷,۵۰۰
۳۳۴,۰۰۰ تومان
ماگ جودی آبوت (عاشقان)
اختصاصی بادروز
ماگ جودی آبوت (عاشقان)
CARA
% ۲۵ ۲۵۷,۵۰۰
۱۹۳,۱۲۵ تومان
روتختی یک نفره جودی آبوت8
اختصاصی بادروز
روتختی یک نفره جودی آبوت8
CARA
% ۲۵ ۲,۸۲۵,۰۰۰
۲,۱۱۸,۷۵۰ تومان
پرده پانچ جودی آبوت8
اختصاصی بادروز
پرده پانچ جودی آبوت8
CARA
% ۲۰ ۲,۰۷۵,۰۰۰
۱,۶۶۰,۰۰۰ تومان
ساعت دیواری جودی آبوت8
اختصاصی بادروز
ساعت دیواری جودی آبوت8
CARA
% ۲۵ ۸۳۵,۰۰۰
۶۲۶,۲۵۰ تومان
کوسن جودی آبوت8
اختصاصی بادروز
کوسن جودی آبوت8
CARA
% ۲۰ ۴۱۷,۵۰۰
۳۳۴,۰۰۰ تومان
کیف خرید کتان جودی آبوت8
اختصاصی بادروز
کیف خرید کتان جودی آبوت8
CARA
% ۲۰ ۲۸۰,۰۰۰
۲۲۴,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت جودی آبوت8
اختصاصی بادروز
دفتر یادداشت جودی آبوت8
CARA
% ۲۰ ۱۷۵,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
پچ حرارتی جودی آبوت8
اختصاصی بادروز
پچ حرارتی جودی آبوت8
CARA
% ۲۵ ۲۴,۵۰۰
۱۸,۳۷۵ تومان
عطرجیبی جودی آبوت8
اختصاصی بادروز
عطرجیبی جودی آبوت8
CARA
% ۲۰ ۱۳۰,۰۰۰
۱۰۴,۰۰۰ تومان
ماگ جودی آبوت8
اختصاصی بادروز
ماگ جودی آبوت8
CARA
% ۲۵ ۲۵۷,۵۰۰
۱۹۳,۱۲۵ تومان
تابلو کنواس جودی آبوت8
اختصاصی بادروز
تابلو کنواس جودی آبوت8
CARA
% ۲۰ ۲۴۵,۰۰۰
۱۹۶,۰۰۰ تومان
شاسی جودی آبوت8
اختصاصی بادروز
شاسی جودی آبوت8
CARA
% ۲۵ ۱۳۲,۵۰۰
۹۹,۳۷۵ تومان
پوستر سیلک جودی آبوت8
اختصاصی بادروز
پوستر سیلک جودی آبوت8
CARA
% ۲۰ ۷۲,۵۰۰
۵۸,۰۰۰ تومان
استیکر جودی آبوت8
اختصاصی بادروز
استیکر جودی آبوت8
CARA
% ۲۵ ۲۰,۰۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه جودی آبوت8
اختصاصی بادروز
تی شرت زنانه جودی آبوت8
CARA
% ۲۰ ۵۳۵,۰۰۰
۴۲۸,۰۰۰ تومان
کیف خرید کتان هالویین
اختصاصی بادروز
کیف خرید کتان هالویین
CARA
% ۲۰ ۲۸۰,۰۰۰
۲۲۴,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه هالویین
اختصاصی بادروز
تی شرت زنانه هالویین
CARA
% ۲۰ ۵۳۵,۰۰۰
۴۲۸,۰۰۰ تومان
روتختی یک نفره جودی آبوت 7
اختصاصی بادروز
روتختی یک نفره جودی آبوت 7
CARA
% ۲۵ ۲,۸۲۵,۰۰۰
۲,۱۱۸,۷۵۰ تومان
پرده پانچ جودی آبوت 7
اختصاصی بادروز
پرده پانچ جودی آبوت 7
CARA
% ۲۰ ۲,۰۷۵,۰۰۰
۱,۶۶۰,۰۰۰ تومان
ساعت دیواری جودی آبوت 7
اختصاصی بادروز
ساعت دیواری جودی آبوت 7
CARA
% ۲۵ ۸۳۵,۰۰۰
۶۲۶,۲۵۰ تومان
کوسن جودی آبوت 7
اختصاصی بادروز
کوسن جودی آبوت 7
CARA
% ۲۰ ۴۱۷,۵۰۰
۳۳۴,۰۰۰ تومان
کیف خرید کتان جودی آبوت 7
اختصاصی بادروز
کیف خرید کتان جودی آبوت 7
CARA
% ۲۰ ۲۸۰,۰۰۰
۲۲۴,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت جودی آبوت 7
اختصاصی بادروز
دفتر یادداشت جودی آبوت 7
CARA
% ۲۰ ۱۷۵,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
پچ حرارتی جودی آبوت 7
اختصاصی بادروز
پچ حرارتی جودی آبوت 7
CARA
% ۲۵ ۲۴,۵۰۰
۱۸,۳۷۵ تومان
عطرجیبی جودی آبوت 7
اختصاصی بادروز
عطرجیبی جودی آبوت 7
CARA
% ۲۰ ۱۳۰,۰۰۰
۱۰۴,۰۰۰ تومان
ماگ جودی آبوت 7
اختصاصی بادروز
ماگ جودی آبوت 7
CARA
% ۲۵ ۲۵۷,۵۰۰
۱۹۳,۱۲۵ تومان
تابلو کنواس جودی آبوت 7
اختصاصی بادروز
تابلو کنواس جودی آبوت 7
CARA
% ۲۰ ۲۴۵,۰۰۰
۱۹۶,۰۰۰ تومان
شاسی جودی آبوت 7
اختصاصی بادروز
شاسی جودی آبوت 7
CARA
% ۲۵ ۱۳۲,۵۰۰
۹۹,۳۷۵ تومان
استیکر جودی آبوت 7
اختصاصی بادروز
استیکر جودی آبوت 7
CARA
% ۲۵ ۲۰,۰۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه جودی آبوت 7
اختصاصی بادروز
تی شرت زنانه جودی آبوت 7
CARA
% ۲۰ ۵۳۵,۰۰۰
۴۲۸,۰۰۰ تومان
روتختی یک نفره جودی آبوت 6
اختصاصی بادروز
روتختی یک نفره جودی آبوت 6
CARA
% ۲۵ ۲,۸۲۵,۰۰۰
۲,۱۱۸,۷۵۰ تومان
پرده پانچ جودی آبوت 6
اختصاصی بادروز
پرده پانچ جودی آبوت 6
CARA
% ۲۰ ۲,۰۷۵,۰۰۰
۱,۶۶۰,۰۰۰ تومان
ساعت دیواری جودی آبوت 6
اختصاصی بادروز
ساعت دیواری جودی آبوت 6
CARA
% ۲۵ ۸۳۵,۰۰۰
۶۲۶,۲۵۰ تومان
کوسن جودی آبوت 6
اختصاصی بادروز
کوسن جودی آبوت 6
CARA
% ۲۰ ۴۱۷,۵۰۰
۳۳۴,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت جودی آبوت 6
اختصاصی بادروز
دفتر یادداشت جودی آبوت 6
CARA
% ۲۰ ۱۷۵,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
عطرجیبی جودی آبوت 6
اختصاصی بادروز
عطرجیبی جودی آبوت 6
CARA
% ۲۰ ۱۳۰,۰۰۰
۱۰۴,۰۰۰ تومان
ماگ جودی آبوت 6
اختصاصی بادروز
ماگ جودی آبوت 6
CARA
% ۲۵ ۲۵۷,۵۰۰
۱۹۳,۱۲۵ تومان
تابلو کنواس جودی آبوت 6
اختصاصی بادروز
تابلو کنواس جودی آبوت 6
CARA
% ۲۰ ۲۴۵,۰۰۰
۱۹۶,۰۰۰ تومان
شاسی جودی آبوت 6
اختصاصی بادروز
شاسی جودی آبوت 6
CARA
% ۲۵ ۱۳۲,۵۰۰
۹۹,۳۷۵ تومان