تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
%۲۰ تخفیف
خرید محصولات انیمه دفتر مرگ (Death Note)

کوسن دفتر مرگ

یکی از عناوین انیمه و مانگا

انیمه دفتر مرگ (Death Note) بر اساس یک مانگای محبوب ژاپنی ساخته شده است که داستان پسری را روایت میکند که به صورت اتفاقی دفتری را پیدا میکند که نام هرکس را که در آن بنویسد کشته میشود.

مشخصات کوسن دفتر مرگ

- پارچه مخمل درجه یک ، نرم و لطیف
- دو طرف کوسن چاپ شده می باشد
- رنگ های چاپ ثابت و قابل شستشو
- کوسن همراه با بالشت پر شده ارسال می شود
- جهت سفارش کاور کوسن بدون بالشت لطفا تماس بگیرید

کوسن Death Note.
کوسن Death Note.
Moonlight Gallery
% ۲۰ ۴۲۲,۵۰۰
۳۳۸,۰۰۰ تومان
کوسن دفترچه مرگ 5
کوسن دفترچه مرگ 5
rebel shop
% ۲۰ ۴۰۲,۵۰۰
۳۲۲,۰۰۰ تومان
کوسن دفترچه مرگ 10
کوسن دفترچه مرگ 10
rebel shop
% ۲۰ ۴۰۲,۵۰۰
۳۲۲,۰۰۰ تومان
کوسن دفترچه مرگ 9
کوسن دفترچه مرگ 9
rebel shop
% ۲۰ ۴۰۲,۵۰۰
۳۲۲,۰۰۰ تومان
کوسن دفترچه مرگ 8
کوسن دفترچه مرگ 8
rebel shop
% ۲۰ ۴۰۲,۵۰۰
۳۲۲,۰۰۰ تومان
کوسن دفترچه مرگ 7
کوسن دفترچه مرگ 7
rebel shop
% ۲۰ ۴۰۲,۵۰۰
۳۲۲,۰۰۰ تومان
کوسن دفترچه مرگ 6
کوسن دفترچه مرگ 6
rebel shop
% ۲۰ ۴۰۲,۵۰۰
۳۲۲,۰۰۰ تومان
کوسن دفترچه مرگ 4
کوسن دفترچه مرگ 4
rebel shop
% ۲۰ ۴۰۲,۵۰۰
۳۲۲,۰۰۰ تومان
کوسن دفترچه مرگ 2
کوسن دفترچه مرگ 2
rebel shop
% ۲۰ ۴۰۲,۵۰۰
۳۲۲,۰۰۰ تومان
کوسن دفترچه مرگ 3
کوسن دفترچه مرگ 3
rebel shop
% ۲۰ ۴۰۲,۵۰۰
۳۲۲,۰۰۰ تومان
کوسن دفترچه مرگ 1
کوسن دفترچه مرگ 1
rebel shop
% ۲۰ ۴۰۲,۵۰۰
۳۲۲,۰۰۰ تومان
کوسن death note 28
کوسن death note 28
rebel shop
% ۲۰ ۴۰۲,۵۰۰
۳۲۲,۰۰۰ تومان
کوسن death note 27
کوسن death note 27
rebel shop
% ۲۰ ۴۰۲,۵۰۰
۳۲۲,۰۰۰ تومان
کوسن death note 26
کوسن death note 26
rebel shop
% ۲۰ ۴۰۲,۵۰۰
۳۲۲,۰۰۰ تومان
کوسن death note 2
کوسن death note 2
zizyart
% ۲۰ ۴۰۳,۵۰۰
۳۲۲,۸۰۰ تومان