تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
%۲۰ تخفیف
خرید محصولات انیمه دفتر مرگ (Death Note)

پولاروید(فتوکارت) دفتر مرگ

یکی از عناوین انیمه و مانگا

انیمه دفتر مرگ (Death Note) بر اساس یک مانگای محبوب ژاپنی ساخته شده است که داستان پسری را روایت میکند که به صورت اتفاقی دفتری را پیدا میکند که نام هرکس را که در آن بنویسد کشته میشود.

مشخصات پولاروید(فتوکارت) دفتر مرگ

- بعضی چیزها قدیمی نمیشه، جذابتر میشه، مثل پولاروید
- چاپ روی کاغذ نیمه مات عکاسی
- سایز عکس ها 10x7.5 سانت
- اتاق، محل کار و حتی یخچالت با پولاروید میتونه جذابترین جای دنیا بشه
- پولارویدهایی با طرح های هنرمندان سراسر ایران

پولاروید(فتوکارت) Death Note.
پولاروید(فتوکارت) Death Note.
Moonlight Gallery
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید دفترچه مرگ 10
پولاروید دفترچه مرگ 10
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید دفترچه مرگ 9
پولاروید دفترچه مرگ 9
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید دفترچه مرگ 8
پولاروید دفترچه مرگ 8
rebel shop
% ۲۰ ۲۱,۹۹۹
۱۷,۵۹۹ تومان
پولاروید دفترچه مرگ 7
پولاروید دفترچه مرگ 7
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید دفترچه مرگ 6
پولاروید دفترچه مرگ 6
rebel shop
% ۲۰ ۲۱,۹۹۹
۱۷,۵۹۹ تومان
پولاروید دفترچه مرگ 5
پولاروید دفترچه مرگ 5
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید دفترچه مرگ 4
پولاروید دفترچه مرگ 4
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید دفترچه مرگ 3
پولاروید دفترچه مرگ 3
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید دفترچه مرگ 2
پولاروید دفترچه مرگ 2
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید دفترچه مرگ 1
پولاروید دفترچه مرگ 1
rebel shop
% ۲۰ ۲۱,۱۰۰
۱۶,۸۸۰ تومان
پولاروید death note 28
پولاروید death note 28
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید death note 27
پولاروید death note 27
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید death note 26
پولاروید death note 26
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید death note 19
پولاروید death note 19
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید death note 18
پولاروید death note 18
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید death note 17
پولاروید death note 17
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید death note 16
پولاروید death note 16
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید death note 15
پولاروید death note 15
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید L death note
پولاروید L death note
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید death note 14
پولاروید death note 14
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید death note 13
پولاروید death note 13
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید death note 12
پولاروید death note 12
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید death note 11
پولاروید death note 11
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید death note 8
پولاروید death note 8
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید death note 10
پولاروید death note 10
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید death note 9
پولاروید death note 9
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید death note 7
پولاروید death note 7
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید death note 2006
پولاروید death note 2006
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید انیمه دفتر مرگ 2
پولاروید انیمه دفتر مرگ 2
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید انیمه دفتر مرگ
پولاروید انیمه دفتر مرگ
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید death note anime
پولاروید death note anime
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید death note 4
پولاروید death note 4
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید death note 5
پولاروید death note 5
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید death note Light Yagami
پولاروید death note Light Yagami
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید death note L
پولاروید death note L
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید death note 3
پولاروید death note 3
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید death note 3
پولاروید death note 3
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید انیمه death note
پولاروید انیمه death note
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید death note انیمه
پولاروید death note انیمه
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید انيمه دفتر مرگ2
پولاروید انيمه دفتر مرگ2
rhino
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید انيمه دفتر مرگ1
پولاروید انيمه دفتر مرگ1
rhino
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید انيمه دفتر مرگ
پولاروید انيمه دفتر مرگ
rhino
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان