تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
خرید محصولات انیمه دفتر مرگ (Death Note)

دکوراسیون دفتر مرگ

یکی از عناوین انیمه و مانگا

انیمه دفتر مرگ (Death Note) بر اساس یک مانگای محبوب ژاپنی ساخته شده است که داستان پسری را روایت میکند که به صورت اتفاقی دفتری را پیدا میکند که نام هرکس را که در آن بنویسد کشته میشود.

مشخصات دکوراسیون دفتر مرگ

پرده پانچ Death Note.
پرده پانچ Death Note.
Moonlight Gallery
% ۲۰ ۲,۱۷۵,۰۰۰
۱,۷۴۰,۰۰۰ تومان
ساعت دیواری Death Note.
ساعت دیواری Death Note.
Moonlight Gallery
% ۲۵ ۸۶۳,۰۰۰
۶۴۷,۲۵۰ تومان
کوسن Death Note.
کوسن Death Note.
Moonlight Gallery
% ۲۰ ۴۲۲,۵۰۰
۳۳۸,۰۰۰ تومان
روتختی یک نفره دفترچه مرگ 5
روتختی یک نفره دفترچه مرگ 5
rebel shop
% ۲۵ ۲,۷۸۵,۰۰۰
۲,۰۸۸,۷۵۰ تومان
کوسن دفترچه مرگ 5
کوسن دفترچه مرگ 5
rebel shop
% ۲۰ ۴۰۲,۵۰۰
۳۲۲,۰۰۰ تومان
کوسن دفترچه مرگ 10
کوسن دفترچه مرگ 10
rebel shop
% ۲۰ ۴۰۲,۵۰۰
۳۲۲,۰۰۰ تومان
کوسن دفترچه مرگ 9
کوسن دفترچه مرگ 9
rebel shop
% ۲۰ ۴۰۲,۵۰۰
۳۲۲,۰۰۰ تومان
کوسن دفترچه مرگ 8
کوسن دفترچه مرگ 8
rebel shop
% ۲۰ ۴۰۲,۵۰۰
۳۲۲,۰۰۰ تومان
کوسن دفترچه مرگ 7
کوسن دفترچه مرگ 7
rebel shop
% ۲۰ ۴۰۲,۵۰۰
۳۲۲,۰۰۰ تومان
کوسن دفترچه مرگ 6
کوسن دفترچه مرگ 6
rebel shop
% ۲۰ ۴۰۲,۵۰۰
۳۲۲,۰۰۰ تومان
کوسن دفترچه مرگ 4
کوسن دفترچه مرگ 4
rebel shop
% ۲۰ ۴۰۲,۵۰۰
۳۲۲,۰۰۰ تومان
کوسن دفترچه مرگ 2
کوسن دفترچه مرگ 2
rebel shop
% ۲۰ ۴۰۲,۵۰۰
۳۲۲,۰۰۰ تومان
روتختی یک نفره دفترچه مرگ 3
روتختی یک نفره دفترچه مرگ 3
rebel shop
% ۲۵ ۲,۷۸۵,۰۰۰
۲,۰۸۸,۷۵۰ تومان
کوسن دفترچه مرگ 3
کوسن دفترچه مرگ 3
rebel shop
% ۲۰ ۴۰۲,۵۰۰
۳۲۲,۰۰۰ تومان
کوسن دفترچه مرگ 1
کوسن دفترچه مرگ 1
rebel shop
% ۲۰ ۴۰۲,۵۰۰
۳۲۲,۰۰۰ تومان
کوسن death note 28
کوسن death note 28
rebel shop
% ۲۰ ۴۰۲,۵۰۰
۳۲۲,۰۰۰ تومان
روتختی یک نفره death note 27
روتختی یک نفره death note 27
rebel shop
% ۲۵ ۲,۷۸۵,۰۰۰
۲,۰۸۸,۷۵۰ تومان
ساعت دیواری death note 27
ساعت دیواری death note 27
rebel shop
% ۲۵ ۸۳۰,۰۰۰
۶۲۲,۵۰۰ تومان
کوسن death note 27
کوسن death note 27
rebel shop
% ۲۰ ۴۰۲,۵۰۰
۳۲۲,۰۰۰ تومان
کوسن death note 26
کوسن death note 26
rebel shop
% ۲۰ ۴۰۲,۵۰۰
۳۲۲,۰۰۰ تومان
روتختی یک نفره death note 2
روتختی یک نفره death note 2
zizyart
% ۲۵ ۲,۷۸۲,۵۰۰
۲,۰۸۶,۸۷۵ تومان
ساعت دیواری death note 2
ساعت دیواری death note 2
zizyart
% ۲۵ ۸۲۹,۹۹۹
۶۲۲,۴۹۹ تومان
کوسن death note 2
کوسن death note 2
zizyart
% ۲۰ ۴۰۳,۵۰۰
۳۲۲,۸۰۰ تومان
روتختی چاپی تک نفره death note
روتختی چاپی تک نفره death note
graphic-parisa
% ۲۵ ۲,۷۸۰,۰۰۰
۲,۰۸۵,۰۰۰ تومان
ساعت دیواری ryuk death note
ساعت دیواری ryuk death note
graphic-parisa
% ۲۵ ۸۲۷,۰۰۰
۶۲۰,۲۵۰ تومان
ساعت دیواری near death note
ساعت دیواری near death note
graphic-parisa
% ۲۵ ۸۲۷,۰۰۰
۶۲۰,۲۵۰ تومان
ساعت دیواری death note
ساعت دیواری death note
graphic-parisa
% ۲۵ ۸۲۷,۰۰۰
۶۲۰,۲۵۰ تومان