تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
%۲۵ تخفیف
خرید محصولات انیمه دفتر مرگ (Death Note)

ماگ دفتر مرگ

یکی از عناوین انیمه و مانگا

انیمه دفتر مرگ (Death Note) بر اساس یک مانگای محبوب ژاپنی ساخته شده است که داستان پسری را روایت میکند که به صورت اتفاقی دفتری را پیدا میکند که نام هرکس را که در آن بنویسد کشته میشود.

مشخصات ماگ دفتر مرگ

- چاپ با کیفیت و بادوام
- برای ماندگاری بیشتر فقط بصورت دستی شستشو شود
- جنس لیوان سرامیکی درجه A
- دسته و داخل لیوان سفید

ماگ Death Note.
ماگ Death Note.
Moonlight Gallery
% ۲۵ ۲۶۱,۴۹۹
۱۹۶,۱۲۴ تومان
ماگ دفترچه مرگ 7
ماگ دفترچه مرگ 7
rebel shop
% ۲۵ ۲۵۲,۵۰۰
۱۸۹,۳۷۵ تومان
ماگ دفترچه مرگ 6
ماگ دفترچه مرگ 6
rebel shop
% ۲۵ ۲۵۲,۵۰۰
۱۸۹,۳۷۵ تومان
ماگ دفترچه مرگ 2
ماگ دفترچه مرگ 2
rebel shop
% ۲۵ ۲۵۲,۵۰۰
۱۸۹,۳۷۵ تومان
ماگ death note 25
ماگ death note 25
rebel shop
% ۲۵ ۲۵۲,۵۰۰
۱۸۹,۳۷۵ تومان
ماگ death note 24
ماگ death note 24
rebel shop
% ۲۵ ۲۵۲,۵۰۰
۱۸۹,۳۷۵ تومان
ماگ death note 23
ماگ death note 23
rebel shop
% ۲۵ ۲۵۲,۵۰۰
۱۸۹,۳۷۵ تومان
ماگ death note 22
ماگ death note 22
rebel shop
% ۲۵ ۲۵۲,۵۰۰
۱۸۹,۳۷۵ تومان
ماگ death note 21
ماگ death note 21
rebel shop
% ۲۵ ۲۵۲,۵۰۰
۱۸۹,۳۷۵ تومان
ماگ death note 20
ماگ death note 20
rebel shop
% ۲۵ ۲۵۲,۵۰۰
۱۸۹,۳۷۵ تومان
ماگ death note 2
ماگ death note 2
zizyart
% ۲۵ ۲۵۱,۵۰۰
۱۸۸,۶۲۵ تومان
ماگ دفتر مرگ
ماگ دفتر مرگ
graphic-parisa
% ۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۱۸۷,۱۲۵ تومان
ماگ ryuk death note
ماگ ryuk death note
graphic-parisa
% ۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۱۸۷,۱۲۵ تومان
ماگ near death note
ماگ near death note
graphic-parisa
% ۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۱۸۷,۱۲۵ تومان
ماگ near anime-death note
ماگ near anime-death note
graphic-parisa
% ۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۱۸۷,۱۲۵ تومان
ماگ name near death note
ماگ name near death note
graphic-parisa
% ۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۱۸۷,۱۲۵ تومان
ماگ death note
ماگ death note
graphic-parisa
% ۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۱۸۷,۱۲۵ تومان
ماگ death note persons
ماگ death note persons
graphic-parisa
% ۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۱۸۷,۱۲۵ تومان