بستن جست و جو
دکتر استون (Dr.stone)
دکتر استون (Dr.stone)

دکتر استون (Dr.stone)

یکی از عناوین انیمه

۳۶ محصول

کوسن انیمه دکتر استون
کوسن انیمه دکتر استون
rebel shop
۲۷۰,۰۰۰تومان
شاسی انیمه دکتر استون
شاسی انیمه دکتر استون
rebel shop
۸۰,۰۰۰تومان
بک دراپ انیمه دکتر استون
بک دراپ انیمه دکتر استون
rebel shop
۴۲۵,۰۰۰تومان
کوسن دکتر استون
کوسن دکتر استون
rebel shop
۲۷۰,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت دکتر استون
دفتر یادداشت دکتر استون
rebel shop
۱۱۳,۰۰۰تومان
شاسی دکتر استون
شاسی دکتر استون
rebel shop
۸۰,۰۰۰تومان
پوستر سیلک دکتر استون
پوستر سیلک دکتر استون
rebel shop
۴۰,۰۰۰تومان
بک دراپ دکتر استون
بک دراپ دکتر استون
rebel shop
۴۲۴,۹۹۹تومان
کوسن Dr. Stone 4
کوسن Dr. Stone 4
rebel shop
۲۷۰,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت Dr. Stone 4
دفتر یادداشت Dr. Stone 4
rebel shop
۱۱۳,۰۰۰تومان
شاسی Dr. Stone 4
شاسی Dr. Stone 4
rebel shop
۸۰,۰۰۰تومان
پوستر سیلک Dr. Stone 4
پوستر سیلک Dr. Stone 4
rebel shop
۴۰,۰۰۰تومان
بک دراپ Dr. Stone 4
بک دراپ Dr. Stone 4
rebel shop
۴۲۵,۰۰۰تومان
کوسن Dr. Stone 3
کوسن Dr. Stone 3
rebel shop
۲۷۰,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت Dr. Stone 3
دفتر یادداشت Dr. Stone 3
rebel shop
۱۱۲,۹۹۸تومان
شاسی Dr. Stone 3
شاسی Dr. Stone 3
rebel shop
۸۰,۰۰۰تومان
پوستر سیلک Dr. Stone 3
پوستر سیلک Dr. Stone 3
rebel shop
۴۰,۰۰۰تومان
بک دراپ Dr. Stone 3
بک دراپ Dr. Stone 3
rebel shop
۴۲۵,۰۰۰تومان
کوسن Dr. Stone 2
کوسن Dr. Stone 2
rebel shop
۲۷۰,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت Dr. Stone 2
دفتر یادداشت Dr. Stone 2
rebel shop
۱۱۳,۰۰۰تومان
شاسی Dr. Stone 2
شاسی Dr. Stone 2
rebel shop
۸۰,۰۰۰تومان
پوستر سیلک Dr. Stone 2
پوستر سیلک Dr. Stone 2
rebel shop
۴۰,۰۰۰تومان
بک دراپ Dr. Stone 2
بک دراپ Dr. Stone 2
rebel shop
۴۲۵,۰۰۰تومان
کوسن Dr. Stone
کوسن Dr. Stone
rebel shop
۲۷۰,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت Dr. Stone
دفتر یادداشت Dr. Stone
rebel shop
۱۱۳,۰۰۰تومان
شاسی Dr. Stone
شاسی Dr. Stone
rebel shop
۸۰,۰۰۰تومان
پوستر سیلک Dr. Stone
پوستر سیلک Dr. Stone
rebel shop
۴۰,۰۰۰تومان
بک دراپ Dr. Stone
بک دراپ Dr. Stone
rebel shop
۴۲۵,۰۰۰تومان
پولاروید دکتر استون
پولاروید دکتر استون
rebel shop
۱۵,۰۰۰تومان
پولاروید Dr. Stone 4
پولاروید Dr. Stone 4
rebel shop
۱۵,۰۰۰تومان
پولاروید Dr. Stone 3
پولاروید Dr. Stone 3
rebel shop
۱۵,۰۰۰تومان
پولاروید Dr. Stone 2
پولاروید Dr. Stone 2
rebel shop
۱۵,۰۰۰تومان
پولاروید Dr. Stone
پولاروید Dr. Stone
rebel shop
۱۵,۰۰۰تومان

انیمه Dr. Stone یک انیمه علمی-تخیلی است که در سال 2019 ساخته شده است. داستان این انیمه در مورد یک دانش آموز دبیرستانی به نام سنگو ایشیگامی است که به طور ناگهانی همراه با سایر افراد جهان به سنگ تبدیل می‌شود. پس از 3700 سال، سنکو با استفاده از دانش علمی خود توانسته به شکل انسانی بازگردد و حالا برای بازگرداندن تمامی افراد به شکل انسانی، باید به دنبال راه حلی برای این مشکل بگردد. این انیمه با داشتن مفاهیم علمی و تخیلی جذاب، توانسته است طرفداران زیادی را به خود جذب کند.