تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
خرید محصولات دوآ لیپا (Dua Lipa)

دوآ لیپا (Dua Lipa)

یکی از عناوین موزیک

دوآ لیپا یک خواننده و ترانه‌سرا اهل انگلستان است. او در سال 1995 در لندن متولد شده. دوآ لیپا با آهنگ‌های پاپ و دنس پاپ شهرت یافته است و بسیاری از ترانه‌هایش به خاطر مضامین عاشقانه و احساسی مورد توجه قرار گرفته‌اند.

۳۰ محصول

تابلو کنواس (بوم) طرح دوآ لیپا - کد : 001
تابلو کنواس (بوم) طرح دوآ لیپا - کد : 001
مایا گالری
% ۲۰ ۲۴۵,۰۰۰
۱۹۶,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک طرح دوآ لیپا - کد : 001
پوستر سیلک طرح دوآ لیپا - کد : 001
مایا گالری
% ۲۰ ۷۲,۵۰۰
۵۸,۰۰۰ تومان
بک دراپ طرح دوآ لیپا - کد : 001
بک دراپ طرح دوآ لیپا - کد : 001
مایا گالری
% ۲۰ ۶۵۰,۰۰۰
۵۲۰,۰۰۰ تومان
کوسن  طرح دوآ لیپا - کد : 001
کوسن طرح دوآ لیپا - کد : 001
مایا گالری
% ۲۰ ۴۱۲,۵۰۰
۳۳۰,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت طرح دوآ لیپا - کد : 001
دفتر یادداشت طرح دوآ لیپا - کد : 001
مایا گالری
% ۲۰ ۱۷۵,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
ماگ  طرح دوآ لیپا - کد : 001
ماگ طرح دوآ لیپا - کد : 001
مایا گالری
% ۲۵ ۲۶۲,۵۰۰
۱۹۶,۸۷۵ تومان
شاسی  طرح دوآ لیپا - کد : 001
شاسی طرح دوآ لیپا - کد : 001
مایا گالری
% ۲۵ ۱۳۲,۵۰۰
۹۹,۳۷۵ تومان
دراپ بنر طرح دوآ لیپا - کد : 001
دراپ بنر طرح دوآ لیپا - کد : 001
مایا گالری
% ۱۵ ۳۶۵,۰۰۰
۳۱۰,۲۵۰ تومان
پچ حرارتی  دوآ لیپا - 1 Dua Lipa
اختصاصی بادروز
پچ حرارتی دوآ لیپا - 1 Dua Lipa
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۵ ۲۴,۵۰۰
۱۸,۳۷۵ تومان
استیکر دوآ لیپا - 1 Dua Lipa
اختصاصی بادروز
استیکر دوآ لیپا - 1 Dua Lipa
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۵ ۲۰,۰۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
کوسن  دوآ لیپا - Dua Lipa
اختصاصی بادروز
کوسن دوآ لیپا - Dua Lipa
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۰ ۴۰۷,۵۰۰
۳۲۶,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت دوآ لیپا - Dua Lipa
اختصاصی بادروز
دفتر یادداشت دوآ لیپا - Dua Lipa
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۰ ۱۷۵,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) دوآ لیپا - Dua Lipa
اختصاصی بادروز
تابلو کنواس (بوم) دوآ لیپا - Dua Lipa
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۰ ۲۳۵,۰۰۰
۱۸۸,۰۰۰ تومان
شاسی  دوآ لیپا - Dua Lipa
اختصاصی بادروز
شاسی دوآ لیپا - Dua Lipa
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۵ ۱۲۲,۵۰۰
۹۱,۸۷۵ تومان
دراپ بنر دوآ لیپا - Dua Lipa
اختصاصی بادروز
دراپ بنر دوآ لیپا - Dua Lipa
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۱۵ ۳۵۵,۰۰۰
۳۰۱,۷۵۰ تومان
پوستر سیلک دوآ لیپا - Dua Lipa
اختصاصی بادروز
پوستر سیلک دوآ لیپا - Dua Lipa
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۰ ۶۲,۵۰۰
۵۰,۰۰۰ تومان
پولاروید دوآ لیپا - Dua Lipa
اختصاصی بادروز
پولاروید دوآ لیپا - Dua Lipa
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
بک دراپ دوآ لیپا - Dua Lipa
اختصاصی بادروز
بک دراپ دوآ لیپا - Dua Lipa
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۰ ۶۴۰,۰۰۰
۵۱۲,۰۰۰ تومان
پولاروید دوا لیپا-خواننده
پولاروید دوا لیپا-خواننده
graphic-parisa
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید dua-lipa-دوا لیپا 6
پولاروید dua-lipa-دوا لیپا 6
graphic-parisa
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید dua-lipa-دوا لیپا 5
پولاروید dua-lipa-دوا لیپا 5
graphic-parisa
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید Dua-Lipa دوآ لیپا خواننده
پولاروید Dua-Lipa دوآ لیپا خواننده
graphic-parisa
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید dua-lipa دوآ
پولاروید dua-lipa دوآ
graphic-parisa
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید دوآ لیپا 4
پولاروید دوآ لیپا 4
graphic-parisa
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید dua-lipa3
پولاروید dua-lipa3
graphic-parisa
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید دوا لیپا2
پولاروید دوا لیپا2
graphic-parisa
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید dua lipa-دوآ لیپا3
پولاروید dua lipa-دوآ لیپا3
graphic-parisa
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید dua lipa-دوآ لیپا2
پولاروید dua lipa-دوآ لیپا2
graphic-parisa
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید dua lipa-دوآ لیپا
پولاروید dua lipa-دوآ لیپا
graphic-parisa
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید دوآ لیپا
پولاروید دوآ لیپا
graphic-parisa
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان