تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
خرید محصولات اکسو (Exo)

اکسو (Exo)

یکی از عناوین کی پاپ

گروه اکسو (EXO) یک گروه کره‌ای-چینی است که زیرنظر اس.ام. انترتینمنت به فعالیت می‌پردازد. این گروه از نه عضو به نام‌های بکهیون، سوهو، لی، شیومین، چن، چانیول، دی.او.، کای و سهون تشکیل شده‌است.

۳۹۳ محصول

ساعت دیواری Kyungsoo -mars
اختصاصی بادروز
ساعت دیواری Kyungsoo -mars
Mahibi
% ۲۵ ۸۴۳,۰۰۰
۶۳۲,۲۵۰ تومان
کوسن Kyungsoo -mars
اختصاصی بادروز
کوسن Kyungsoo -mars
Mahibi
% ۲۰ ۴۱۲,۵۰۰
۳۳۰,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت Kyungsoo -mars
اختصاصی بادروز
دفتر یادداشت Kyungsoo -mars
Mahibi
% ۲۰ ۱۷۵,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
عطرجیبی Kyungsoo -mars
اختصاصی بادروز
عطرجیبی Kyungsoo -mars
Mahibi
% ۲۰ ۱۳۲,۰۰۰
۱۰۵,۶۰۰ تومان
شاسی Kyungsoo -mars
اختصاصی بادروز
شاسی Kyungsoo -mars
Mahibi
% ۲۵ ۱۳۵,۵۰۰
۱۰۱,۶۲۵ تومان
دفتر یادداشت EXO-bao
دفتر یادداشت EXO-bao
Mahibi
% ۲۰ ۱۷۸,۰۰۰
۱۴۲,۴۰۰ تومان
شاسی EXO-bao
شاسی EXO-bao
Mahibi
% ۲۵ ۱۴۳,۵۰۰
۱۰۷,۶۲۵ تومان
ساعت دیواری EXO-bao
ساعت دیواری EXO-bao
Mahibi
% ۲۵ ۸۷۵,۰۰۰
۶۵۶,۲۵۰ تومان
کیف خرید کتان (توت بگ) EXO-bao
کیف خرید کتان (توت بگ) EXO-bao
Mahibi
% ۲۰ ۲۹۶,۰۰۰
۲۳۶,۸۰۰ تومان
پوستر سیلک EXO-bao
پوستر سیلک EXO-bao
Mahibi
% ۲۰ ۷۳,۵۰۰
۵۸,۸۰۰ تومان
پولاروید(فتوکارت) EXO-bao
پولاروید(فتوکارت) EXO-bao
Mahibi
% ۲۰ ۲۳,۰۰۰
۱۸,۴۰۰ تومان
کوسن D.O ,EXO
اختصاصی بادروز
کوسن D.O ,EXO
Mahibi
% ۲۰ ۴۳۲,۵۰۰
۳۴۶,۰۰۰ تومان
کیف خرید کتان D.O ,EXO
اختصاصی بادروز
کیف خرید کتان D.O ,EXO
Mahibi
% ۲۰ ۲۹۲,۰۰۰
۲۳۳,۶۰۰ تومان
دفتر یادداشت D.O ,EXO
اختصاصی بادروز
دفتر یادداشت D.O ,EXO
Mahibi
% ۲۰ ۱۷۷,۰۰۰
۱۴۱,۶۰۰ تومان
فندک D.O ,EXO
اختصاصی بادروز
فندک D.O ,EXO
Mahibi
% ۲۵ ۱۴۶,۰۰۰
۱۰۹,۵۰۰ تومان
ماگ D.O ,EXO
اختصاصی بادروز
ماگ D.O ,EXO
Mahibi
% ۲۵ ۲۷۲,۵۰۰
۲۰۴,۳۷۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) D.O ,EXO
اختصاصی بادروز
تابلو کنواس (بوم) D.O ,EXO
Mahibi
% ۲۰ ۲۵۴,۰۰۰
۲۰۳,۲۰۰ تومان
شاسی D.O ,EXO
اختصاصی بادروز
شاسی D.O ,EXO
Mahibi
% ۲۵ ۱۴۷,۵۰۰
۱۱۰,۶۲۵ تومان
پوستر سیلک D.O ,EXO
اختصاصی بادروز
پوستر سیلک D.O ,EXO
Mahibi
% ۲۰ ۷۷,۵۰۰
۶۲,۰۰۰ تومان
پولاروید D.O ,EXO
اختصاصی بادروز
پولاروید D.O ,EXO
Mahibi
% ۲۰ ۲۵,۰۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
استیکر D.O ,EXO
اختصاصی بادروز
استیکر D.O ,EXO
Mahibi
% ۲۵ ۲۴,۰۰۰
۱۸,۰۰۰ تومان
پولاروید EXO.CREAM SODA
پولاروید EXO.CREAM SODA
Mahibi
% ۲۰ ۲۵,۰۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
کوسن EXO.CREAM SODA
کوسن EXO.CREAM SODA
Mahibi
% ۲۰ ۴۰۸,۰۰۰
۳۲۶,۴۰۰ تومان
کیف خرید کتان EXO.CREAM SODA
کیف خرید کتان EXO.CREAM SODA
Mahibi
% ۲۰ ۲۷۷,۰۰۰
۲۲۱,۶۰۰ تومان
دفتر یادداشت EXO.CREAM SODA
دفتر یادداشت EXO.CREAM SODA
Mahibi
% ۲۰ ۱۷۰,۸۰۰
۱۳۶,۶۴۰ تومان
عطرجیبی EXO.CREAM SODA
عطرجیبی EXO.CREAM SODA
Mahibi
% ۲۰ ۱۲۳,۵۰۰
۹۸,۸۰۰ تومان
شاسی EXO.CREAM SODA
شاسی EXO.CREAM SODA
Mahibi
% ۲۵ ۱۳۵,۵۰۰
۱۰۱,۶۲۵ تومان
دراپ بنر EXO.CREAM SODA
دراپ بنر EXO.CREAM SODA
Mahibi
% ۱۵ ۳۵۵,۵۰۰
۳۰۲,۱۷۵ تومان
ساعت دیواری کیونگسو
ساعت دیواری کیونگسو
Mahibi
% ۲۵ ۹۲۵,۵۰۰
۶۹۴,۱۲۵ تومان
عطرجیبی کیونگسو
عطرجیبی کیونگسو
Mahibi
% ۲۰ ۱۳۰,۵۰۰
۱۰۴,۴۰۰ تومان
شاسی کیونگسو
شاسی کیونگسو
Mahibi
% ۲۵ ۳۱۳,۰۰۰
۲۳۴,۷۵۰ تومان
پولاروید کیونگسو
پولاروید کیونگسو
Mahibi
% ۲۰ ۲۲,۵۰۰
۱۸,۰۰۰ تومان
پرده پانچ baekhyun
اختصاصی بادروز
پرده پانچ baekhyun
surreinart
% ۲۰ ۲,۴۲۵,۰۰۰
۱,۹۴۰,۰۰۰ تومان
ساعت دیواری baekhyun
اختصاصی بادروز
ساعت دیواری baekhyun
surreinart
% ۲۵ ۸۹۵,۰۰۰
۶۷۱,۲۵۰ تومان
کوسن baekhyun
اختصاصی بادروز
کوسن baekhyun
surreinart
% ۲۰ ۴۲۷,۵۰۰
۳۴۲,۰۰۰ تومان
کیف خرید کتان baekhyun
اختصاصی بادروز
کیف خرید کتان baekhyun
surreinart
% ۲۰ ۲۸۵,۰۰۰
۲۲۸,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت baekhyun
اختصاصی بادروز
دفتر یادداشت baekhyun
surreinart
% ۲۰ ۱۸۰,۰۰۰
۱۴۴,۰۰۰ تومان
پچ حرارتی baekhyun
اختصاصی بادروز
پچ حرارتی baekhyun
surreinart
% ۲۵ ۲۷,۵۰۰
۲۰,۶۲۵ تومان
ماگ baekhyun
اختصاصی بادروز
ماگ baekhyun
surreinart
% ۲۵ ۲۶۷,۵۰۰
۲۰۰,۶۲۵ تومان
تابلو کنواس baekhyun
اختصاصی بادروز
تابلو کنواس baekhyun
surreinart
% ۲۰ ۳۴۵,۰۰۰
۲۷۶,۰۰۰ تومان
شاسی baekhyun
اختصاصی بادروز
شاسی baekhyun
surreinart
% ۲۵ ۲۷۲,۵۰۰
۲۰۴,۳۷۵ تومان
استیکر baekhyun
اختصاصی بادروز
استیکر baekhyun
surreinart
% ۲۵ ۲۲,۰۰۰
۱۶,۵۰۰ تومان
تی شرت زنانه baekhyun
اختصاصی بادروز
تی شرت زنانه baekhyun
surreinart
% ۲۰ ۷۱۵,۰۰۰
۵۷۲,۰۰۰ تومان
تی شرت مردانه baekhyun
اختصاصی بادروز
تی شرت مردانه baekhyun
surreinart
% ۲۰ ۶۹۵,۰۰۰
۵۵۶,۰۰۰ تومان
ساعت دیواری سوهو ،لندن
اختصاصی بادروز
ساعت دیواری سوهو ،لندن
Mahibi
% ۲۵ ۹۲۵,۰۰۰
۶۹۳,۷۵۰ تومان
کوسن سوهو ،لندن
اختصاصی بادروز
کوسن سوهو ،لندن
Mahibi
% ۲۰ ۴۵۳,۵۰۰
۳۶۲,۸۰۰ تومان
عطرجیبی سوهو ،لندن
اختصاصی بادروز
عطرجیبی سوهو ،لندن
Mahibi
% ۲۰ ۱۳۰,۰۰۰
۱۰۴,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت سوهو ،لندن
اختصاصی بادروز
دفتر یادداشت سوهو ،لندن
Mahibi
% ۲۰ ۱۸۵,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان
فندک سوهو ،لندن
اختصاصی بادروز
فندک سوهو ،لندن
Mahibi
% ۲۵ ۱۴۵,۰۰۰
۱۰۸,۷۵۰ تومان
ماگ سوهو ،لندن
اختصاصی بادروز
ماگ سوهو ،لندن
Mahibi
% ۲۵ ۲۶۷,۵۰۰
۲۰۰,۶۲۵ تومان
استیکر سوهو ،لندن
اختصاصی بادروز
استیکر سوهو ،لندن
Mahibi
% ۲۵ ۲۰,۰۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
ساعت دیواری EXO _اکسو
اختصاصی بادروز
ساعت دیواری EXO _اکسو
Mahibi
% ۲۵ ۹۱۱,۰۰۰
۶۸۳,۲۵۰ تومان
کیف خرید کتان EXO _اکسو
اختصاصی بادروز
کیف خرید کتان EXO _اکسو
Mahibi
% ۲۰ ۳۱۵,۰۰۰
۲۵۲,۰۰۰ تومان
کوسن EXO _اکسو
اختصاصی بادروز
کوسن EXO _اکسو
Mahibi
% ۲۰ ۴۴۷,۵۰۰
۳۵۸,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت EXO _اکسو
اختصاصی بادروز
دفتر یادداشت EXO _اکسو
Mahibi
% ۲۰ ۱۸۸,۰۰۰
۱۵۰,۴۰۰ تومان
عطرجیبی EXO _اکسو
اختصاصی بادروز
عطرجیبی EXO _اکسو
Mahibi
% ۲۰ ۱۳۰,۰۰۰
۱۰۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس مربع EXO _اکسو
اختصاصی بادروز
تابلو کنواس مربع EXO _اکسو
Mahibi
% ۲۰ ۳۹۹,۰۰۰
۳۱۹,۲۰۰ تومان
پولاروید EXO _اکسو
اختصاصی بادروز
پولاروید EXO _اکسو
Mahibi
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
تابلو کنواس مربع E.X.O ot9
اختصاصی بادروز
تابلو کنواس مربع E.X.O ot9
Mahibi
% ۲۰ ۳۹۷,۰۰۰
۳۱۷,۶۰۰ تومان
تی شرت زنانه E.X.O ot9
اختصاصی بادروز
تی شرت زنانه E.X.O ot9
Mahibi
% ۲۰ ۶۰۱,۰۰۰
۴۸۰,۸۰۰ تومان
کوسن سوهو (اکسو)
اختصاصی بادروز
کوسن سوهو (اکسو)
Mahibi
% ۲۰ ۴۵۷,۵۰۰
۳۶۶,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت سوهو (اکسو)
اختصاصی بادروز
دفتر یادداشت سوهو (اکسو)
Mahibi
% ۲۰ ۱۸۷,۰۰۰
۱۴۹,۶۰۰ تومان
فندک سوهو (اکسو)
اختصاصی بادروز
فندک سوهو (اکسو)
Mahibi
% ۲۵ ۱۵۰,۰۰۰
۱۱۲,۵۰۰ تومان
ماگ سوهو (اکسو)
اختصاصی بادروز
ماگ سوهو (اکسو)
Mahibi
% ۲۵ ۲۶۷,۵۰۰
۲۰۰,۶۲۵ تومان
عطرجیبی سوهو (اکسو)
اختصاصی بادروز
عطرجیبی سوهو (اکسو)
Mahibi
% ۲۰ ۱۳۵,۰۰۰
۱۰۸,۰۰۰ تومان
پولاروید سوهو (اکسو)
اختصاصی بادروز
پولاروید سوهو (اکسو)
Mahibi
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
استیکر سوهو (اکسو)
اختصاصی بادروز
استیکر سوهو (اکسو)
Mahibi
% ۲۵ ۲۱,۰۰۰
۱۵,۷۵۰ تومان
کوسن E.X.O
اختصاصی بادروز
کوسن E.X.O
Mahibi
% ۲۰ ۴۴۷,۵۰۰
۳۵۸,۰۰۰ تومان
عطرجیبی E.X.O
اختصاصی بادروز
عطرجیبی E.X.O
Mahibi
% ۲۰ ۱۳۰,۰۰۰
۱۰۴,۰۰۰ تومان