تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
خرید محصولات اکسو (Exo)

پوشاک اکسو

یکی از عناوین کی پاپ

گروه اکسو (EXO) یک گروه کره‌ای-چینی است که زیرنظر اس.ام. انترتینمنت به فعالیت می‌پردازد. این گروه از نه عضو به نام‌های بکهیون، سوهو، لی، شیومین، چن، چانیول، دی.او.، کای و سهون تشکیل شده‌است.

مشخصات پوشاک اکسو

بادروز برای تولید محصولات خود از بهترین مواد اولیه استفاده می کند و در آینده با تنوع بیشتری از پوشاکی که قابلیت چاپ طرح اختصاصی را داشته باشند در خدمت شما هنردوستان خواهیم بود.

۳۸ محصول

تی شرت زنانه EXO 3
تی شرت زنانه EXO 3
Mr Darcy
% ۲۰ ۵۲۸,۰۰۰
۴۲۲,۴۰۰ تومان
تی شرت مردانه EXO 17
تی شرت مردانه EXO 17
Mr Darcy
% ۲۰ ۵۲۸,۰۰۰
۴۲۲,۴۰۰ تومان
تی شرت مردانه EXO 18
تی شرت مردانه EXO 18
Mr Darcy
% ۲۰ ۵۲۸,۰۰۰
۴۲۲,۴۰۰ تومان
تی شرت مردانه EXO 16
تی شرت مردانه EXO 16
Mr Darcy
% ۲۰ ۵۲۸,۰۰۰
۴۲۲,۴۰۰ تومان
تی شرت زنانه EXO 16
تی شرت زنانه EXO 16
Mr Darcy
% ۲۰ ۵۲۸,۰۰۰
۴۲۲,۴۰۰ تومان
تی شرت زنانه EXO 17
تی شرت زنانه EXO 17
Mr Darcy
% ۲۰ ۵۲۸,۰۰۰
۴۲۲,۴۰۰ تومان
تی شرت مردانه EXO 8
تی شرت مردانه EXO 8
Mr Darcy
% ۲۰ ۵۲۸,۰۰۰
۴۲۲,۴۰۰ تومان
تی شرت مردانه EXO 3
تی شرت مردانه EXO 3
Mr Darcy
% ۲۰ ۵۲۸,۰۰۰
۴۲۲,۴۰۰ تومان
تی شرت زنانه EXO 8
تی شرت زنانه EXO 8
Mr Darcy
% ۲۰ ۵۲۸,۰۰۰
۴۲۲,۴۰۰ تومان
تی شرت مردانه EXO 5
تی شرت مردانه EXO 5
Mr Darcy
% ۲۰ ۵۲۸,۰۰۰
۴۲۲,۴۰۰ تومان
تی شرت مردانه EXO 7
تی شرت مردانه EXO 7
Mr Darcy
% ۲۰ ۵۲۸,۰۰۰
۴۲۲,۴۰۰ تومان
تی شرت زنانه EXO 14
تی شرت زنانه EXO 14
Mr Darcy
% ۲۰ ۵۲۸,۰۰۰
۴۲۲,۴۰۰ تومان
تی شرت زنانه EXO 15
تی شرت زنانه EXO 15
Mr Darcy
% ۲۰ ۵۲۸,۰۰۰
۴۲۲,۴۰۰ تومان
تی شرت زنانه E.X.O ot9
اختصاصی بادروز
تی شرت زنانه E.X.O ot9
Mahibi
% ۲۰ ۶۰۱,۰۰۰
۴۸۰,۸۰۰ تومان
تی شرت مردانه EXO 2
تی شرت مردانه EXO 2
Mr Darcy
% ۲۰ ۵۲۸,۰۰۰
۴۲۲,۴۰۰ تومان
تی شرت مردانه EXO 9
تی شرت مردانه EXO 9
Mr Darcy
% ۲۰ ۵۲۸,۰۰۰
۴۲۲,۴۰۰ تومان
تی شرت زنانه EXO 5
تی شرت زنانه EXO 5
Mr Darcy
% ۲۰ ۵۲۸,۰۰۰
۴۲۲,۴۰۰ تومان
تی شرت زنانه EXO 7
تی شرت زنانه EXO 7
Mr Darcy
% ۲۰ ۵۲۸,۰۰۰
۴۲۲,۴۰۰ تومان
تی شرت زنانه EXO 2
تی شرت زنانه EXO 2
Mr Darcy
% ۲۰ ۵۲۸,۰۰۰
۴۲۲,۴۰۰ تومان
تی شرت مردانه EXO 4
تی شرت مردانه EXO 4
Mr Darcy
% ۲۰ ۵۲۸,۰۰۰
۴۲۲,۴۰۰ تومان
تی شرت زنانه EXO 11
تی شرت زنانه EXO 11
Mr Darcy
% ۲۰ ۵۲۸,۰۰۰
۴۲۲,۴۰۰ تومان
تی شرت مردانه EXO 12
تی شرت مردانه EXO 12
Mr Darcy
% ۲۰ ۵۲۸,۰۰۰
۴۲۲,۴۰۰ تومان
تی شرت مردانه EXO 14
تی شرت مردانه EXO 14
Mr Darcy
% ۲۰ ۵۲۸,۰۰۰
۴۲۲,۴۰۰ تومان
تی شرت مردانه EXO 1
تی شرت مردانه EXO 1
Mr Darcy
% ۲۰ ۵۲۸,۰۰۰
۴۲۲,۴۰۰ تومان
تی شرت زنانه EXO 12
تی شرت زنانه EXO 12
Mr Darcy
% ۲۰ ۵۲۸,۰۰۰
۴۲۲,۴۰۰ تومان
تی شرت مردانه EXO 11
تی شرت مردانه EXO 11
Mr Darcy
% ۲۰ ۵۲۸,۰۰۰
۴۲۲,۴۰۰ تومان
تی شرت زنانه EXO 9
تی شرت زنانه EXO 9
Mr Darcy
% ۲۰ ۵۲۸,۰۰۰
۴۲۲,۴۰۰ تومان
تی شرت مردانه EXO 10
تی شرت مردانه EXO 10
Mr Darcy
% ۲۰ ۵۲۸,۰۰۰
۴۲۲,۴۰۰ تومان
تی شرت زنانه EXO 10
تی شرت زنانه EXO 10
Mr Darcy
% ۲۰ ۵۲۸,۰۰۰
۴۲۲,۴۰۰ تومان
تی شرت مردانه EXO 15
تی شرت مردانه EXO 15
Mr Darcy
% ۲۰ ۵۲۸,۰۰۰
۴۲۲,۴۰۰ تومان
تی شرت زنانه Exo-DO
اختصاصی بادروز
تی شرت زنانه Exo-DO
Mahibi
% ۲۰ ۶۷۵,۰۰۰
۵۴۰,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه EXO 4
تی شرت زنانه EXO 4
Mr Darcy
% ۲۰ ۵۲۸,۰۰۰
۴۲۲,۴۰۰ تومان
تی شرت زنانه EXO 18
تی شرت زنانه EXO 18
Mr Darcy
% ۲۰ ۵۲۸,۰۰۰
۴۲۲,۴۰۰ تومان
تی شرت زنانه baekhyun
اختصاصی بادروز
تی شرت زنانه baekhyun
surreinart
% ۲۰ ۷۱۵,۰۰۰
۵۷۲,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه EXO 1
تی شرت زنانه EXO 1
Mr Darcy
% ۲۰ ۵۲۸,۰۰۰
۴۲۲,۴۰۰ تومان