تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
%۲۰ تخفیف
خرید محصولات اکسو (Exo)

کوسن اکسو

یکی از عناوین کی پاپ

گروه اکسو (EXO) یک گروه کره‌ای-چینی است که زیرنظر اس.ام. انترتینمنت به فعالیت می‌پردازد. این گروه از نه عضو به نام‌های بکهیون، سوهو، لی، شیومین، چن، چانیول، دی.او.، کای و سهون تشکیل شده‌است.

مشخصات کوسن اکسو

- پارچه مخمل درجه یک ، نرم و لطیف
- دو طرف کوسن چاپ شده می باشد
- رنگ های چاپ ثابت و قابل شستشو
- کوسن همراه با بالشت پر شده ارسال می شود
- جهت سفارش کاور کوسن بدون بالشت لطفا تماس بگیرید

کوسن Kyungsoo -mars
اختصاصی بادروز
کوسن Kyungsoo -mars
Mahibi
% ۲۰ ۴۱۲,۵۰۰
۳۳۰,۰۰۰ تومان
کوسن D.O ,EXO
اختصاصی بادروز
کوسن D.O ,EXO
Mahibi
% ۲۰ ۴۳۲,۵۰۰
۳۴۶,۰۰۰ تومان
کوسن EXO.CREAM SODA
کوسن EXO.CREAM SODA
Mahibi
% ۲۰ ۴۰۸,۰۰۰
۳۲۶,۴۰۰ تومان
کوسن baekhyun
اختصاصی بادروز
کوسن baekhyun
surreinart
% ۲۰ ۴۲۷,۵۰۰
۳۴۲,۰۰۰ تومان
کوسن سوهو ،لندن
اختصاصی بادروز
کوسن سوهو ،لندن
Mahibi
% ۲۰ ۴۵۳,۵۰۰
۳۶۲,۸۰۰ تومان
کوسن EXO _اکسو
اختصاصی بادروز
کوسن EXO _اکسو
Mahibi
% ۲۰ ۴۴۷,۵۰۰
۳۵۸,۰۰۰ تومان
کوسن سوهو (اکسو)
اختصاصی بادروز
کوسن سوهو (اکسو)
Mahibi
% ۲۰ ۴۵۷,۵۰۰
۳۶۶,۰۰۰ تومان
کوسن E.X.O
اختصاصی بادروز
کوسن E.X.O
Mahibi
% ۲۰ ۴۴۷,۵۰۰
۳۵۸,۰۰۰ تومان
کوسن E.X.O ot9
اختصاصی بادروز
کوسن E.X.O ot9
Mahibi
% ۲۰ ۴۶۷,۵۰۰
۳۷۴,۰۰۰ تومان
کوسن Exo-L
اختصاصی بادروز
کوسن Exo-L
Mahibi
% ۲۰ ۴۵۷,۵۰۰
۳۶۶,۰۰۰ تومان
کوسن EXO .D.F.T.F
اختصاصی بادروز
کوسن EXO .D.F.T.F
Mahibi
% ۲۰ ۴۳۲,۵۰۰
۳۴۶,۰۰۰ تومان
کوسن Exo-DO
اختصاصی بادروز
کوسن Exo-DO
Mahibi
% ۲۰ ۴۶۲,۵۰۰
۳۷۰,۰۰۰ تومان
کوسن EXO 25
کوسن EXO 25
Mr Darcy
% ۲۰ ۴۰۲,۵۰۰
۳۲۲,۰۰۰ تومان
کوسن EXO 24
کوسن EXO 24
Mr Darcy
% ۲۰ ۴۰۲,۵۰۰
۳۲۲,۰۰۰ تومان
کوسن EXO 18
کوسن EXO 18
Mr Darcy
% ۲۰ ۳۹۹,۵۰۰
۳۱۹,۶۰۰ تومان
کوسن EXO 17
کوسن EXO 17
Mr Darcy
% ۲۰ ۳۹۹,۵۰۰
۳۱۹,۶۰۰ تومان
کوسن EXO 16
کوسن EXO 16
Mr Darcy
% ۲۰ ۳۹۹,۵۰۰
۳۱۹,۶۰۰ تومان
کوسن EXO 15
کوسن EXO 15
Mr Darcy
% ۲۰ ۳۹۹,۵۰۰
۳۱۹,۶۰۰ تومان
کوسن EXO 14
کوسن EXO 14
Mr Darcy
% ۲۰ ۳۹۹,۵۰۰
۳۱۹,۶۰۰ تومان
کوسن EXO 13
کوسن EXO 13
Mr Darcy
% ۲۰ ۳۹۹,۵۰۰
۳۱۹,۶۰۰ تومان
کوسن EXO 12
کوسن EXO 12
Mr Darcy
% ۲۰ ۳۹۹,۵۰۰
۳۱۹,۶۰۰ تومان
کوسن EXO 11
کوسن EXO 11
Mr Darcy
% ۲۰ ۳۹۹,۵۰۰
۳۱۹,۶۰۰ تومان
کوسن EXO 10
کوسن EXO 10
Mr Darcy
% ۲۰ ۳۹۹,۵۰۰
۳۱۹,۶۰۰ تومان
کوسن EXO 9
کوسن EXO 9
Mr Darcy
% ۲۰ ۳۹۹,۵۰۰
۳۱۹,۶۰۰ تومان
کوسن EXO 8
کوسن EXO 8
Mr Darcy
% ۲۰ ۳۹۹,۵۰۰
۳۱۹,۶۰۰ تومان
کوسن EXO 7
کوسن EXO 7
Mr Darcy
% ۲۰ ۳۹۹,۵۰۰
۳۱۹,۶۰۰ تومان
کوسن EXO 6
کوسن EXO 6
Mr Darcy
% ۲۰ ۳۹۹,۵۰۰
۳۱۹,۶۰۰ تومان
کوسن EXO 5
کوسن EXO 5
Mr Darcy
% ۲۰ ۳۹۹,۵۰۰
۳۱۹,۶۰۰ تومان
کوسن EXO 3
کوسن EXO 3
Mr Darcy
% ۲۰ ۳۹۹,۵۰۰
۳۱۹,۶۰۰ تومان
کوسن EXO 2
کوسن EXO 2
Mr Darcy
% ۲۰ ۳۹۹,۵۰۰
۳۱۹,۶۰۰ تومان
کوسن EXO 1
کوسن EXO 1
Mr Darcy
% ۲۰ ۳۹۹,۵۰۰
۳۱۹,۶۰۰ تومان