تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
خرید محصولات اکسو (Exo)

اکسسوری اکسو

یکی از عناوین کی پاپ

گروه اکسو (EXO) یک گروه کره‌ای-چینی است که زیرنظر اس.ام. انترتینمنت به فعالیت می‌پردازد. این گروه از نه عضو به نام‌های بکهیون، سوهو، لی، شیومین، چن، چانیول، دی.او.، کای و سهون تشکیل شده‌است.

مشخصات اکسسوری اکسو

در بازار بادروز با استایلی که هنرمندان ما به اکسسوری ها می دهند شما حس متفاوت بودن را تجربه می کنید و می توانید با یک هدیه کوچک هزاران خاطره را برای همیشه با یک لبخند به یاد داشته باشید...

۱۲۶ محصول

دفتر یادداشت EXO 17
دفتر یادداشت EXO 17
Mr Darcy
% ۲۰ ۱۶۷,۰۰۰
۱۳۳,۶۰۰ تومان
ماگ EXO 8
ماگ EXO 8
Mr Darcy
% ۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۱۸۷,۱۲۵ تومان
دفتر یادداشت EXO 9
دفتر یادداشت EXO 9
Mr Darcy
% ۲۰ ۱۶۷,۰۰۰
۱۳۳,۶۰۰ تومان
دفتر یادداشت Exo ,weareone
دفتر یادداشت Exo ,weareone
Mahibi
% ۲۰ ۱۹۰,۰۰۰
۱۵۲,۰۰۰ تومان
ماگ EXO 17
ماگ EXO 17
Mr Darcy
% ۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۱۸۷,۱۲۵ تومان
کیف خرید کتان EXO 2
کیف خرید کتان EXO 2
Mr Darcy
% ۲۰ ۲۷۲,۰۰۰
۲۱۷,۶۰۰ تومان
پچ حرارتی EXO 8
پچ حرارتی EXO 8
Mr Darcy
% ۲۵ ۲۳,۵۰۰
۱۷,۶۲۵ تومان
ماگ EXO 2
ماگ EXO 2
Mr Darcy
% ۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۱۸۷,۱۲۵ تومان
ماگ EXO 13
ماگ EXO 13
Mr Darcy
% ۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۱۸۷,۱۲۵ تومان
کیف خرید کتان EXO 3
کیف خرید کتان EXO 3
Mr Darcy
% ۲۰ ۲۷۲,۰۰۰
۲۱۷,۶۰۰ تومان
دفتر یادداشت EXO 3
دفتر یادداشت EXO 3
Mr Darcy
% ۲۰ ۱۶۷,۰۰۰
۱۳۳,۶۰۰ تومان
دفتر یادداشت EXO 18
دفتر یادداشت EXO 18
Mr Darcy
% ۲۰ ۱۶۷,۰۰۰
۱۳۳,۶۰۰ تومان
دفتر یادداشت EXO 11
دفتر یادداشت EXO 11
Mr Darcy
% ۲۰ ۱۶۷,۰۰۰
۱۳۳,۶۰۰ تومان
پچ حرارتی EXO 17
پچ حرارتی EXO 17
Mr Darcy
% ۲۵ ۲۳,۵۰۰
۱۷,۶۲۵ تومان
عطرجیبی Grey suit- album
عطرجیبی Grey suit- album
Mahibi
% ۲۰ ۱۳۵,۰۰۰
۱۰۸,۰۰۰ تومان
ماگ EXO 3
ماگ EXO 3
Mr Darcy
% ۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۱۸۷,۱۲۵ تومان
دفتر یادداشت EXO 8
دفتر یادداشت EXO 8
Mr Darcy
% ۲۰ ۱۶۷,۰۰۰
۱۳۳,۶۰۰ تومان
پچ حرارتی EXO 18
پچ حرارتی EXO 18
Mr Darcy
% ۲۵ ۲۳,۵۰۰
۱۷,۶۲۵ تومان
ماگ baekhyun
اختصاصی بادروز
ماگ baekhyun
surreinart
% ۲۵ ۲۶۷,۵۰۰
۲۰۰,۶۲۵ تومان
کیف خرید کتان EXO 8
کیف خرید کتان EXO 8
Mr Darcy
% ۲۰ ۲۷۲,۰۰۰
۲۱۷,۶۰۰ تومان
عطرجیبی EXO 8
عطرجیبی EXO 8
Mr Darcy
% ۲۰ ۱۲۲,۰۰۰
۹۷,۶۰۰ تومان
عطرجیبی EXO 2
عطرجیبی EXO 2
Mr Darcy
% ۲۰ ۱۲۲,۰۰۰
۹۷,۶۰۰ تومان
عطرجیبی EXO 10
عطرجیبی EXO 10
Mr Darcy
% ۲۰ ۱۲۲,۰۰۰
۹۷,۶۰۰ تومان
ماگ EXO 16
ماگ EXO 16
Mr Darcy
% ۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۱۸۷,۱۲۵ تومان
پچ حرارتی EXO 3
پچ حرارتی EXO 3
Mr Darcy
% ۲۵ ۲۳,۵۰۰
۱۷,۶۲۵ تومان
دفتر یادداشت بکهیون اکسو
دفتر یادداشت بکهیون اکسو
Mahibi
% ۲۰ ۱۸۰,۰۰۰
۱۴۴,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت سوهو (اکسو)
اختصاصی بادروز
دفتر یادداشت سوهو (اکسو)
Mahibi
% ۲۰ ۱۸۷,۰۰۰
۱۴۹,۶۰۰ تومان
دفتر یادداشت EXO 12
دفتر یادداشت EXO 12
Mr Darcy
% ۲۰ ۱۶۷,۰۰۰
۱۳۳,۶۰۰ تومان
دفتر یادداشت EXO 15
دفتر یادداشت EXO 15
Mr Darcy
% ۲۰ ۱۶۷,۰۰۰
۱۳۳,۶۰۰ تومان
عطرجیبی EXO 15
عطرجیبی EXO 15
Mr Darcy
% ۲۰ ۱۲۲,۰۰۰
۹۷,۶۰۰ تومان
دفتر یادداشت EXO 1
دفتر یادداشت EXO 1
Mr Darcy
% ۲۰ ۱۶۷,۰۰۰
۱۳۳,۶۰۰ تومان
عطرجیبی بکهیونی
عطرجیبی بکهیونی
Mahibi
% ۲۰ ۱۴۰,۰۰۰
۱۱۲,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت EXO 7
دفتر یادداشت EXO 7
Mr Darcy
% ۲۰ ۱۶۷,۰۰۰
۱۳۳,۶۰۰ تومان
ماگ سوهو (اکسو)
اختصاصی بادروز
ماگ سوهو (اکسو)
Mahibi
% ۲۵ ۲۶۷,۵۰۰
۲۰۰,۶۲۵ تومان
پچ حرارتی EXO 1
پچ حرارتی EXO 1
Mr Darcy
% ۲۵ ۲۳,۵۰۰
۱۷,۶۲۵ تومان
عطرجیبی Exo-L
اختصاصی بادروز
عطرجیبی Exo-L
Mahibi
% ۲۰ ۱۳۰,۰۰۰
۱۰۴,۰۰۰ تومان
عطرجیبی فقط منم که معذبم
اختصاصی بادروز
عطرجیبی فقط منم که معذبم
Mahibi
% ۲۰ ۱۳۵,۰۰۰
۱۰۸,۰۰۰ تومان
ماگ Exo-DO
اختصاصی بادروز
ماگ Exo-DO
Mahibi
% ۲۵ ۲۷۷,۵۰۰
۲۰۸,۱۲۵ تومان
عطرجیبی EXO 3
عطرجیبی EXO 3
Mr Darcy
% ۲۰ ۱۲۲,۰۰۰
۹۷,۶۰۰ تومان
عطرجیبی بکهیون اکسو
عطرجیبی بکهیون اکسو
Mahibi
% ۲۰ ۱۳۰,۰۰۰
۱۰۴,۰۰۰ تومان
پچ حرارتی EXO 15
پچ حرارتی EXO 15
Mr Darcy
% ۲۵ ۲۴,۵۰۰
۱۸,۳۷۵ تومان
فندک سوهو (اکسو)
اختصاصی بادروز
فندک سوهو (اکسو)
Mahibi
% ۲۵ ۱۵۰,۰۰۰
۱۱۲,۵۰۰ تومان
دفتر یادداشت Kai-exo
دفتر یادداشت Kai-exo
Mahibi
% ۲۰ ۱۸۵,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت Exo-DO
اختصاصی بادروز
دفتر یادداشت Exo-DO
Mahibi
% ۲۰ ۲۰۰,۰۰۰
۱۶۰,۰۰۰ تومان
ماگ EXO 10
ماگ EXO 10
Mr Darcy
% ۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۱۸۷,۱۲۵ تومان
دفتر یادداشت EXO 13
دفتر یادداشت EXO 13
Mr Darcy
% ۲۰ ۱۶۷,۰۰۰
۱۳۳,۶۰۰ تومان
ماگ EXO 9
ماگ EXO 9
Mr Darcy
% ۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۱۸۷,۱۲۵ تومان
عطرجیبی Exo ,weareone
عطرجیبی Exo ,weareone
Mahibi
% ۲۰ ۱۳۰,۰۰۰
۱۰۴,۰۰۰ تومان
عطرجیبی Park Chanyeol:)
عطرجیبی Park Chanyeol:)
Mahibi
% ۲۰ ۱۳۵,۰۰۰
۱۰۸,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت EXO 16
دفتر یادداشت EXO 16
Mr Darcy
% ۲۰ ۱۶۷,۰۰۰
۱۳۳,۶۰۰ تومان
دفتر یادداشت Lay-exo
دفتر یادداشت Lay-exo
Mahibi
% ۲۰ ۱۸۵,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان
عطرجیبی Kai-exo
عطرجیبی Kai-exo
Mahibi
% ۲۰ ۱۳۵,۰۰۰
۱۰۸,۰۰۰ تومان
عطرجیبی EXO 12
عطرجیبی EXO 12
Mr Darcy
% ۲۰ ۱۲۲,۰۰۰
۹۷,۶۰۰ تومان
ماگ EXO 7
ماگ EXO 7
Mr Darcy
% ۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۱۸۷,۱۲۵ تومان
پچ حرارتی EXO 14
پچ حرارتی EXO 14
Mr Darcy
% ۲۵ ۲۳,۵۰۰
۱۷,۶۲۵ تومان
پچ حرارتی EXO 11
پچ حرارتی EXO 11
Mr Darcy
% ۲۵ ۲۳,۵۰۰
۱۷,۶۲۵ تومان
ماگ EXO 14
ماگ EXO 14
Mr Darcy
% ۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۱۸۷,۱۲۵ تومان
کیف خرید کتان EXO 1
کیف خرید کتان EXO 1
Mr Darcy
% ۲۰ ۲۷۲,۰۰۰
۲۱۷,۶۰۰ تومان
پچ حرارتی EXO 10
پچ حرارتی EXO 10
Mr Darcy
% ۲۵ ۲۳,۵۰۰
۱۷,۶۲۵ تومان
پچ حرارتی EXO 9
پچ حرارتی EXO 9
Mr Darcy
% ۲۵ ۲۳,۵۰۰
۱۷,۶۲۵ تومان
عطرجیبی SUHO²-GREY SUIT
عطرجیبی SUHO²-GREY SUIT
Mahibi
% ۲۰ ۱۳۰,۰۰۰
۱۰۴,۰۰۰ تومان
عطرجیبی سوهو (اکسو)
اختصاصی بادروز
عطرجیبی سوهو (اکسو)
Mahibi
% ۲۰ ۱۳۵,۰۰۰
۱۰۸,۰۰۰ تومان
عطرجیبی EXO 5
عطرجیبی EXO 5
Mr Darcy
% ۲۰ ۱۲۲,۰۰۰
۹۷,۶۰۰ تومان
پچ حرارتی EXO 12
پچ حرارتی EXO 12
Mr Darcy
% ۲۵ ۲۳,۵۰۰
۱۷,۶۲۵ تومان