تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
خرید محصولات اکسو (Exo)

دکوراسیون اکسو

یکی از عناوین کی پاپ

گروه اکسو (EXO) یک گروه کره‌ای-چینی است که زیرنظر اس.ام. انترتینمنت به فعالیت می‌پردازد. این گروه از نه عضو به نام‌های بکهیون، سوهو، لی، شیومین، چن، چانیول، دی.او.، کای و سهون تشکیل شده‌است.

مشخصات دکوراسیون اکسو

ساعت دیواری EXO-bao
ساعت دیواری EXO-bao
Mahibi
% ۲۵ ۸۷۵,۰۰۰
۶۵۶,۲۵۰ تومان
کوسن D.O ,EXO
اختصاصی بادروز
کوسن D.O ,EXO
Mahibi
% ۲۰ ۴۳۲,۵۰۰
۳۴۶,۰۰۰ تومان
کوسن EXO.CREAM SODA
کوسن EXO.CREAM SODA
Mahibi
% ۲۰ ۴۰۸,۰۰۰
۳۲۶,۴۰۰ تومان
ساعت دیواری کیونگسو
ساعت دیواری کیونگسو
Mahibi
% ۲۵ ۹۲۵,۵۰۰
۶۹۴,۱۲۵ تومان
پرده پانچ baekhyun
اختصاصی بادروز
پرده پانچ baekhyun
surreinart
% ۲۰ ۲,۴۲۵,۰۰۰
۱,۹۴۰,۰۰۰ تومان
ساعت دیواری baekhyun
اختصاصی بادروز
ساعت دیواری baekhyun
surreinart
% ۲۵ ۸۹۵,۰۰۰
۶۷۱,۲۵۰ تومان
کوسن baekhyun
اختصاصی بادروز
کوسن baekhyun
surreinart
% ۲۰ ۴۲۷,۵۰۰
۳۴۲,۰۰۰ تومان
ساعت دیواری سوهو ،لندن
اختصاصی بادروز
ساعت دیواری سوهو ،لندن
Mahibi
% ۲۵ ۹۲۵,۰۰۰
۶۹۳,۷۵۰ تومان
کوسن سوهو ،لندن
اختصاصی بادروز
کوسن سوهو ،لندن
Mahibi
% ۲۰ ۴۵۳,۵۰۰
۳۶۲,۸۰۰ تومان
ساعت دیواری EXO _اکسو
اختصاصی بادروز
ساعت دیواری EXO _اکسو
Mahibi
% ۲۵ ۹۱۱,۰۰۰
۶۸۳,۲۵۰ تومان
کوسن EXO _اکسو
اختصاصی بادروز
کوسن EXO _اکسو
Mahibi
% ۲۰ ۴۴۷,۵۰۰
۳۵۸,۰۰۰ تومان
کوسن سوهو (اکسو)
اختصاصی بادروز
کوسن سوهو (اکسو)
Mahibi
% ۲۰ ۴۵۷,۵۰۰
۳۶۶,۰۰۰ تومان
کوسن E.X.O
اختصاصی بادروز
کوسن E.X.O
Mahibi
% ۲۰ ۴۴۷,۵۰۰
۳۵۸,۰۰۰ تومان
کوسن E.X.O ot9
اختصاصی بادروز
کوسن E.X.O ot9
Mahibi
% ۲۰ ۴۶۷,۵۰۰
۳۷۴,۰۰۰ تومان
ساعت دیواری E.X.O ot9
اختصاصی بادروز
ساعت دیواری E.X.O ot9
Mahibi
% ۲۵ ۹۷۵,۰۰۰
۷۳۱,۲۵۰ تومان
کوسن Exo-L
اختصاصی بادروز
کوسن Exo-L
Mahibi
% ۲۰ ۴۵۷,۵۰۰
۳۶۶,۰۰۰ تومان
ساعت دیواری EXO .D.F.T.F
اختصاصی بادروز
ساعت دیواری EXO .D.F.T.F
Mahibi
% ۲۵ ۸۷۵,۰۰۰
۶۵۶,۲۵۰ تومان
کوسن EXO .D.F.T.F
اختصاصی بادروز
کوسن EXO .D.F.T.F
Mahibi
% ۲۰ ۴۳۲,۵۰۰
۳۴۶,۰۰۰ تومان
پرده پانچ Exo-DO
اختصاصی بادروز
پرده پانچ Exo-DO
Mahibi
% ۲۰ ۲,۳۲۵,۰۰۰
۱,۸۶۰,۰۰۰ تومان
کوسن Exo-DO
اختصاصی بادروز
کوسن Exo-DO
Mahibi
% ۲۰ ۴۶۲,۵۰۰
۳۷۰,۰۰۰ تومان
کوسن EXO 25
کوسن EXO 25
Mr Darcy
% ۲۰ ۴۰۲,۵۰۰
۳۲۲,۰۰۰ تومان
کوسن EXO 24
کوسن EXO 24
Mr Darcy
% ۲۰ ۴۰۲,۵۰۰
۳۲۲,۰۰۰ تومان
پرده پانچ EXO 15
پرده پانچ EXO 15
Mr Darcy
% ۲۰ ۲,۰۳۲,۰۰۰
۱,۶۲۵,۶۰۰ تومان
روتختی چاپی یک نفره EXO 18
روتختی چاپی یک نفره EXO 18
Mr Darcy
% ۲۵ ۲,۷۸۲,۰۰۰
۲,۰۸۶,۵۰۰ تومان
ساعت دیواری EXO 18
ساعت دیواری EXO 18
Mr Darcy
% ۲۵ ۸۲۸,۰۰۰
۶۲۱,۰۰۰ تومان
کوسن EXO 18
کوسن EXO 18
Mr Darcy
% ۲۰ ۳۹۹,۵۰۰
۳۱۹,۶۰۰ تومان
روتختی چاپی یک نفره EXO 17
روتختی چاپی یک نفره EXO 17
Mr Darcy
% ۲۵ ۲,۷۸۴,۰۰۰
۲,۰۸۸,۰۰۰ تومان
پرده پانچ EXO 17
پرده پانچ EXO 17
Mr Darcy
% ۲۰ ۲,۰۳۴,۰۰۰
۱,۶۲۷,۲۰۰ تومان
ساعت دیواری EXO 17
ساعت دیواری EXO 17
Mr Darcy
% ۲۵ ۸۲۹,۰۰۰
۶۲۱,۷۵۰ تومان
کوسن EXO 17
کوسن EXO 17
Mr Darcy
% ۲۰ ۳۹۹,۵۰۰
۳۱۹,۶۰۰ تومان
روتختی چاپی یک نفره EXO 16
روتختی چاپی یک نفره EXO 16
Mr Darcy
% ۲۵ ۲,۷۸۴,۰۰۰
۲,۰۸۸,۰۰۰ تومان
ساعت دیواری EXO 16
ساعت دیواری EXO 16
Mr Darcy
% ۲۵ ۸۲۸,۰۰۰
۶۲۱,۰۰۰ تومان
کوسن EXO 16
کوسن EXO 16
Mr Darcy
% ۲۰ ۳۹۹,۵۰۰
۳۱۹,۶۰۰ تومان
روتختی چاپی یک نفره EXO 15
روتختی چاپی یک نفره EXO 15
Mr Darcy
% ۲۵ ۲,۷۸۰,۰۰۰
۲,۰۸۵,۰۰۰ تومان
ساعت دیواری EXO 15
ساعت دیواری EXO 15
Mr Darcy
% ۲۵ ۸۲۸,۰۰۰
۶۲۱,۰۰۰ تومان
کوسن EXO 15
کوسن EXO 15
Mr Darcy
% ۲۰ ۳۹۹,۵۰۰
۳۱۹,۶۰۰ تومان
روتختی چاپی یک نفره EXO 14
روتختی چاپی یک نفره EXO 14
Mr Darcy
% ۲۵ ۲,۷۸۰,۰۰۰
۲,۰۸۵,۰۰۰ تومان
ساعت دیواری EXO 14
ساعت دیواری EXO 14
Mr Darcy
% ۲۵ ۸۲۸,۰۰۰
۶۲۱,۰۰۰ تومان
کوسن EXO 14
کوسن EXO 14
Mr Darcy
% ۲۰ ۳۹۹,۵۰۰
۳۱۹,۶۰۰ تومان
کوسن EXO 13
کوسن EXO 13
Mr Darcy
% ۲۰ ۳۹۹,۵۰۰
۳۱۹,۶۰۰ تومان
روتختی چاپی یک نفره EXO 12
روتختی چاپی یک نفره EXO 12
Mr Darcy
% ۲۵ ۲,۷۸۲,۰۰۰
۲,۰۸۶,۵۰۰ تومان
ساعت دیواری EXO 12
ساعت دیواری EXO 12
Mr Darcy
% ۲۵ ۸۲۸,۰۰۰
۶۲۱,۰۰۰ تومان
کوسن EXO 12
کوسن EXO 12
Mr Darcy
% ۲۰ ۳۹۹,۵۰۰
۳۱۹,۶۰۰ تومان
روتختی چاپی یک نفره EXO 11
روتختی چاپی یک نفره EXO 11
Mr Darcy
% ۲۵ ۲,۷۸۲,۰۰۰
۲,۰۸۶,۵۰۰ تومان
ساعت دیواری EXO 11
ساعت دیواری EXO 11
Mr Darcy
% ۲۵ ۸۲۸,۰۰۰
۶۲۱,۰۰۰ تومان
کوسن EXO 11
کوسن EXO 11
Mr Darcy
% ۲۰ ۳۹۹,۵۰۰
۳۱۹,۶۰۰ تومان
روتختی چاپی یک نفره EXO 10
روتختی چاپی یک نفره EXO 10
Mr Darcy
% ۲۵ ۲,۷۸۲,۰۰۰
۲,۰۸۶,۵۰۰ تومان
ساعت دیواری EXO 10
ساعت دیواری EXO 10
Mr Darcy
% ۲۵ ۸۲۷,۰۰۰
۶۲۰,۲۵۰ تومان
کوسن EXO 10
کوسن EXO 10
Mr Darcy
% ۲۰ ۳۹۹,۵۰۰
۳۱۹,۶۰۰ تومان
روتختی چاپی یک نفره EXO 9
روتختی چاپی یک نفره EXO 9
Mr Darcy
% ۲۵ ۲,۷۸۲,۰۰۰
۲,۰۸۶,۵۰۰ تومان
ساعت دیواری EXO 9
ساعت دیواری EXO 9
Mr Darcy
% ۲۵ ۸۲۸,۰۰۰
۶۲۱,۰۰۰ تومان
کوسن EXO 9
کوسن EXO 9
Mr Darcy
% ۲۰ ۳۹۹,۵۰۰
۳۱۹,۶۰۰ تومان
روتختی چاپی یک نفره EXO 8
روتختی چاپی یک نفره EXO 8
Mr Darcy
% ۲۵ ۲,۷۸۴,۰۰۰
۲,۰۸۸,۰۰۰ تومان
پرده پانچ EXO 8
پرده پانچ EXO 8
Mr Darcy
% ۲۰ ۲,۰۳۰,۰۰۰
۱,۶۲۴,۰۰۰ تومان
ساعت دیواری EXO 8
ساعت دیواری EXO 8
Mr Darcy
% ۲۵ ۸۲۸,۰۰۰
۶۲۱,۰۰۰ تومان
کوسن EXO 8
کوسن EXO 8
Mr Darcy
% ۲۰ ۳۹۹,۵۰۰
۳۱۹,۶۰۰ تومان
روتختی چاپی یک نفره EXO 7
روتختی چاپی یک نفره EXO 7
Mr Darcy
% ۲۵ ۲,۷۸۲,۰۰۰
۲,۰۸۶,۵۰۰ تومان
پرده پانچ EXO 7
پرده پانچ EXO 7
Mr Darcy
% ۲۰ ۲,۰۳۰,۰۰۰
۱,۶۲۴,۰۰۰ تومان
ساعت دیواری EXO 7
ساعت دیواری EXO 7
Mr Darcy
% ۲۵ ۸۲۸,۰۰۰
۶۲۱,۰۰۰ تومان
کوسن EXO 7
کوسن EXO 7
Mr Darcy
% ۲۰ ۳۹۹,۵۰۰
۳۱۹,۶۰۰ تومان
کوسن EXO 6
کوسن EXO 6
Mr Darcy
% ۲۰ ۳۹۹,۵۰۰
۳۱۹,۶۰۰ تومان
روتختی چاپی یک نفره EXO 5
روتختی چاپی یک نفره EXO 5
Mr Darcy
% ۲۵ ۲,۷۸۲,۰۰۰
۲,۰۸۶,۵۰۰ تومان
پرده پانچ EXO 5
پرده پانچ EXO 5
Mr Darcy
% ۲۰ ۲,۰۳۰,۰۰۰
۱,۶۲۴,۰۰۰ تومان
ساعت دیواری EXO 5
ساعت دیواری EXO 5
Mr Darcy
% ۲۵ ۸۲۸,۰۰۰
۶۲۱,۰۰۰ تومان
کوسن EXO 5
کوسن EXO 5
Mr Darcy
% ۲۰ ۳۹۹,۵۰۰
۳۱۹,۶۰۰ تومان
پرده پانچ EXO 3
پرده پانچ EXO 3
Mr Darcy
% ۲۰ ۲,۰۳۰,۰۰۰
۱,۶۲۴,۰۰۰ تومان
ساعت دیواری EXO 3
ساعت دیواری EXO 3
Mr Darcy
% ۲۵ ۸۲۷,۰۰۰
۶۲۰,۲۵۰ تومان
کوسن EXO 3
کوسن EXO 3
Mr Darcy
% ۲۰ ۳۹۹,۵۰۰
۳۱۹,۶۰۰ تومان
روتختی چاپی یک نفره EXO 2
روتختی چاپی یک نفره EXO 2
Mr Darcy
% ۲۵ ۲,۷۸۲,۰۰۰
۲,۰۸۶,۵۰۰ تومان
پرده پانچ EXO 2
پرده پانچ EXO 2
Mr Darcy
% ۲۰ ۲,۰۳۰,۰۰۰
۱,۶۲۴,۰۰۰ تومان
ساعت دیواری EXO 2
ساعت دیواری EXO 2
Mr Darcy
% ۲۵ ۸۲۷,۰۰۰
۶۲۰,۲۵۰ تومان
کوسن EXO 2
کوسن EXO 2
Mr Darcy
% ۲۰ ۳۹۹,۵۰۰
۳۱۹,۶۰۰ تومان