تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
%۲۵ تخفیف
خرید محصولات اکسو (Exo)

ماگ اکسو

یکی از عناوین کی پاپ

گروه اکسو (EXO) یک گروه کره‌ای-چینی است که زیرنظر اس.ام. انترتینمنت به فعالیت می‌پردازد. این گروه از نه عضو به نام‌های بکهیون، سوهو، لی، شیومین، چن، چانیول، دی.او.، کای و سهون تشکیل شده‌است.

مشخصات ماگ اکسو

- چاپ با کیفیت و بادوام
- برای ماندگاری بیشتر فقط بصورت دستی شستشو شود
- جنس لیوان سرامیکی درجه A
- دسته و داخل لیوان سفید

ماگ EXO 8
ماگ EXO 8
Mr Darcy
% ۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۱۸۷,۱۲۵ تومان
ماگ EXO 17
ماگ EXO 17
Mr Darcy
% ۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۱۸۷,۱۲۵ تومان
ماگ EXO 2
ماگ EXO 2
Mr Darcy
% ۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۱۸۷,۱۲۵ تومان
ماگ EXO 13
ماگ EXO 13
Mr Darcy
% ۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۱۸۷,۱۲۵ تومان
ماگ EXO 3
ماگ EXO 3
Mr Darcy
% ۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۱۸۷,۱۲۵ تومان
ماگ baekhyun
اختصاصی بادروز
ماگ baekhyun
surreinart
% ۲۵ ۲۶۷,۵۰۰
۲۰۰,۶۲۵ تومان
ماگ EXO 16
ماگ EXO 16
Mr Darcy
% ۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۱۸۷,۱۲۵ تومان
ماگ سوهو (اکسو)
اختصاصی بادروز
ماگ سوهو (اکسو)
Mahibi
% ۲۵ ۲۶۷,۵۰۰
۲۰۰,۶۲۵ تومان
ماگ Exo-DO
اختصاصی بادروز
ماگ Exo-DO
Mahibi
% ۲۵ ۲۷۷,۵۰۰
۲۰۸,۱۲۵ تومان
ماگ EXO 10
ماگ EXO 10
Mr Darcy
% ۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۱۸۷,۱۲۵ تومان
ماگ EXO 9
ماگ EXO 9
Mr Darcy
% ۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۱۸۷,۱۲۵ تومان
ماگ EXO 7
ماگ EXO 7
Mr Darcy
% ۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۱۸۷,۱۲۵ تومان
ماگ EXO 14
ماگ EXO 14
Mr Darcy
% ۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۱۸۷,۱۲۵ تومان
ماگ EXO 5
ماگ EXO 5
Mr Darcy
% ۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۱۸۷,۱۲۵ تومان
ماگ EXO 1
ماگ EXO 1
Mr Darcy
% ۲۵ ۲۵۰,۵۰۰
۱۸۷,۸۷۵ تومان
ماگ Exo-L
اختصاصی بادروز
ماگ Exo-L
Mahibi
% ۲۵ ۲۶۷,۵۰۰
۲۰۰,۶۲۵ تومان
ماگ EXO .D.F.T.F
اختصاصی بادروز
ماگ EXO .D.F.T.F
Mahibi
% ۲۵ ۲۷۲,۵۰۰
۲۰۴,۳۷۵ تومان
ماگ E.X.O ot9
اختصاصی بادروز
ماگ E.X.O ot9
Mahibi
% ۲۵ ۲۶۷,۵۰۰
۲۰۰,۶۲۵ تومان
ماگ D.O ,EXO
اختصاصی بادروز
ماگ D.O ,EXO
Mahibi
% ۲۵ ۲۷۲,۵۰۰
۲۰۴,۳۷۵ تومان