تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
%۳۰ تخفیف
خرید محصولات اکسو (Exo)

استیکر و برچسب اکسو

یکی از عناوین کی پاپ

گروه اکسو (EXO) یک گروه کره‌ای-چینی است که زیرنظر اس.ام. انترتینمنت به فعالیت می‌پردازد. این گروه از نه عضو به نام‌های بکهیون، سوهو، لی، شیومین، چن، چانیول، دی.او.، کای و سهون تشکیل شده‌است.

مشخصات استیکر و برچسب اکسو

- تولید شده از مرغوبترین برچسب های پی وی سی
- باروکش سلفون براق و قابلیت جابجایی
- بسیار بادوام و ضدآب
-2 الی 3 میلیمتر حاشیه سفید برای زیبایی و استحکام بیشتر
- برای سفارش استیکر در سایزهای متفاوت خدمات ویژه را مطالعه کنید

استیکر EXO 17
استیکر EXO 17
Mr Darcy
% ۳۰ ۲۸,۰۰۰
۱۹,۶۰۰ تومان
استیکر EXO 8
استیکر EXO 8
Mr Darcy
% ۳۰ ۲۸,۰۰۰
۱۹,۶۰۰ تومان
استیکر SUHO²-GREY SUIT
استیکر SUHO²-GREY SUIT
Mahibi
% ۳۰ ۳۲,۰۰۰
۲۲,۴۰۰ تومان
استیکر Exo-DO
اختصاصی بادروز
استیکر Exo-DO
Mahibi
% ۳۰ ۳۳,۰۰۰
۲۳,۱۰۰ تومان
استیکر EXO 15
استیکر EXO 15
Mr Darcy
% ۳۰ ۲۸,۰۰۰
۱۹,۶۰۰ تومان
استیکر EXO 12
استیکر EXO 12
Mr Darcy
% ۳۰ ۲۸,۰۰۰
۱۹,۶۰۰ تومان
استیکر چن و کیونگسو
استیکر چن و کیونگسو
Mahibi
% ۳۰ ۳۰,۰۰۰
۲۱,۰۰۰ تومان
استیکر EXO 16
استیکر EXO 16
Mr Darcy
% ۳۰ ۲۸,۰۰۰
۱۹,۶۰۰ تومان
استیکر Kai-exo
استیکر Kai-exo
Mahibi
% ۳۰ ۲۹,۰۰۰
۲۰,۳۰۰ تومان
استیکر بکهیون اکسو
استیکر بکهیون اکسو
Mahibi
% ۳۰ ۲۹,۰۰۰
۲۰,۳۰۰ تومان
استیکر EXO 3
استیکر EXO 3
Mr Darcy
% ۳۰ ۲۸,۰۰۰
۱۹,۶۰۰ تومان
استیکر Lay-exo
استیکر Lay-exo
Mahibi
% ۳۰ ۳۰,۰۰۰
۲۱,۰۰۰ تومان
استیکر دی او _اکسو
استیکر دی او _اکسو
Mahibi
% ۳۰ ۲۹,۰۰۰
۲۰,۳۰۰ تومان
استیکر Park Chanyeol:)
استیکر Park Chanyeol:)
Mahibi
% ۳۰ ۲۹,۰۰۰
۲۰,۳۰۰ تومان
استیکر سوهو (اکسو)
اختصاصی بادروز
استیکر سوهو (اکسو)
Mahibi
% ۳۰ ۳۰,۰۰۰
۲۱,۰۰۰ تومان
استیکر EXO 7
استیکر EXO 7
Mr Darcy
% ۳۰ ۲۸,۰۰۰
۱۹,۶۰۰ تومان
استیکر Chen-exo
استیکر Chen-exo
Mahibi
% ۳۰ ۲۹,۰۰۰
۲۰,۳۰۰ تومان
استیکر EXO 5
استیکر EXO 5
Mr Darcy
% ۳۰ ۲۸,۰۰۰
۱۹,۶۰۰ تومان
استیکر EXO 13
استیکر EXO 13
Mr Darcy
% ۳۰ ۲۸,۰۰۰
۱۹,۶۰۰ تومان
استیکر EXO 18
استیکر EXO 18
Mr Darcy
% ۳۰ ۲۸,۰۰۰
۱۹,۶۰۰ تومان
استیکر EXO 9
استیکر EXO 9
Mr Darcy
% ۳۰ ۲۸,۰۰۰
۱۹,۶۰۰ تومان
استیکر EXO 14
استیکر EXO 14
Mr Darcy
% ۳۰ ۲۸,۰۰۰
۱۹,۶۰۰ تومان
استیکر EXO 6
استیکر EXO 6
Mr Darcy
% ۳۰ ۲۸,۰۰۰
۱۹,۶۰۰ تومان
استیکر EXO 1
استیکر EXO 1
Mr Darcy
% ۳۰ ۲۸,۰۰۰
۱۹,۶۰۰ تومان
استیکر بکهیونی
استیکر بکهیونی
Mahibi
% ۳۰ ۳۰,۰۰۰
۲۱,۰۰۰ تومان
استیکر EXO 2
استیکر EXO 2
Mr Darcy
% ۳۰ ۲۸,۰۰۰
۱۹,۶۰۰ تومان
استیکر Sehun .;}
استیکر Sehun .;}
Mahibi
% ۳۰ ۲۹,۰۰۰
۲۰,۳۰۰ تومان
استیکر EXO 10
استیکر EXO 10
Mr Darcy
% ۳۰ ۲۸,۰۰۰
۱۹,۶۰۰ تومان
استیکر EXO 11
استیکر EXO 11
Mr Darcy
% ۳۰ ۲۸,۰۰۰
۱۹,۶۰۰ تومان
استیکر EXO 4
استیکر EXO 4
Mr Darcy
% ۳۰ ۲۸,۰۰۰
۱۹,۶۰۰ تومان
استیکر و برچسب Access- DO
اختصاصی بادروز
استیکر و برچسب Access- DO
ManiaK
% ۳۰ ۲۹,۵۰۰
۲۰,۶۵۰ تومان
استیکر و برچسب Access- SUHO
اختصاصی بادروز
استیکر و برچسب Access- SUHO
ManiaK
% ۳۰ ۲۹,۵۰۰
۲۰,۶۵۰ تومان
استیکر و برچسب  Access- XIUMIN
اختصاصی بادروز
استیکر و برچسب Access- XIUMIN
ManiaK
% ۳۰ ۲۹,۵۰۰
۲۰,۶۵۰ تومان
استیکر و برچسب Access- LAY
استیکر و برچسب Access- LAY
ManiaK
% ۳۰ ۲۹,۵۰۰
۲۰,۶۵۰ تومان
استیکر و برچسب Access- SEHUN
اختصاصی بادروز
استیکر و برچسب Access- SEHUN
ManiaK
% ۳۰ ۲۹,۵۰۰
۲۰,۶۵۰ تومان
استیکر و برچسب Access- BBH
اختصاصی بادروز
استیکر و برچسب Access- BBH
ManiaK
% ۳۰ ۲۹,۵۰۰
۲۰,۶۵۰ تومان
استیکر و برچسب  Access- KAI
اختصاصی بادروز
استیکر و برچسب Access- KAI
ManiaK
% ۳۰ ۲۹,۵۰۰
۲۰,۶۵۰ تومان
استیکر و برچسب Access- PCY
اختصاصی بادروز
استیکر و برچسب Access- PCY
ManiaK
% ۳۰ ۲۹,۵۰۰
۲۰,۶۵۰ تومان