تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو

تابلوهای هنری اکسو

یکی از عناوین کی پاپ

گروه اکسو (EXO) یک گروه کره‌ای-چینی است که زیرنظر اس.ام. انترتینمنت به فعالیت می‌پردازد. این گروه از نه عضو به نام‌های بکهیون، سوهو، لی، شیومین، چن، چانیول، دی.او.، کای و سهون تشکیل شده‌است.

مشخصات تابلوهای هنری اکسو

قاب های عکس کاملا اختصاصی توسط هنرمندان بادروز
بازار بادروز تابلوهایی به شما هدیه میده که هیچ جایی نظیرشو پیدا نمی کنید
شروع کن به گشتن، یه قاب عکسی که تورو مجذوب خودش میکنه منتظرته ...

شاسی EXO.CREAM SODA
شاسی EXO.CREAM SODA
Mahibi
۱۳۵,۵۰۰تومان
شاسی کیونگسو
شاسی کیونگسو
Mahibi
۳۱۳,۰۰۰تومان
شاسی baekhyun
اختصاصی بادروز
شاسی baekhyun
surreinart
۲۷۲,۵۰۰تومان
تابلو کنواس EXO 18
تابلو کنواس EXO 18
Mr Darcy
۲۲۷,۰۰۰تومان
شاسی EXO 18
شاسی EXO 18
Mr Darcy
۱۱۴,۵۰۰تومان
تابلو کنواس EXO 17
تابلو کنواس EXO 17
Mr Darcy
۲۲۷,۰۰۰تومان
شاسی EXO 17
شاسی EXO 17
Mr Darcy
۱۱۴,۵۰۰تومان
تابلو کنواس EXO 16
تابلو کنواس EXO 16
Mr Darcy
۲۲۷,۰۰۰تومان
شاسی EXO 16
شاسی EXO 16
Mr Darcy
۱۱۴,۵۰۰تومان
تابلو کنواس EXO 14
تابلو کنواس EXO 14
Mr Darcy
۲۲۷,۰۰۰تومان
شاسی EXO 14
شاسی EXO 14
Mr Darcy
۱۱۴,۵۰۰تومان
تابلو کنواس EXO 13
تابلو کنواس EXO 13
Mr Darcy
۲۲۷,۰۰۰تومان
شاسی EXO 13
شاسی EXO 13
Mr Darcy
۱۱۴,۵۰۰تومان
تابلو کنواس EXO 12
تابلو کنواس EXO 12
Mr Darcy
۲۲۷,۰۰۰تومان
شاسی EXO 12
شاسی EXO 12
Mr Darcy
۱۱۴,۵۰۰تومان
تابلو کنواس EXO 11
تابلو کنواس EXO 11
Mr Darcy
۲۲۷,۰۰۰تومان
شاسی EXO 11
شاسی EXO 11
Mr Darcy
۱۱۴,۵۰۰تومان
تابلو کنواس EXO 10
تابلو کنواس EXO 10
Mr Darcy
۲۲۷,۰۰۰تومان
شاسی EXO 10
شاسی EXO 10
Mr Darcy
۱۱۴,۵۰۰تومان
تابلو کنواس EXO 9
تابلو کنواس EXO 9
Mr Darcy
۲۲۷,۰۰۰تومان
شاسی EXO 9
شاسی EXO 9
Mr Darcy
۱۱۴,۵۰۰تومان
تابلو کنواس EXO 8
تابلو کنواس EXO 8
Mr Darcy
۲۲۷,۰۰۰تومان
شاسی EXO 8
شاسی EXO 8
Mr Darcy
۱۱۴,۵۰۰تومان
تابلو کنواس EXO 7
تابلو کنواس EXO 7
Mr Darcy
۲۲۷,۰۰۰تومان
شاسی EXO 7
شاسی EXO 7
Mr Darcy
۱۱۵,۵۰۰تومان
تابلو کنواس EXO 6
تابلو کنواس EXO 6
Mr Darcy
۲۲۷,۰۰۰تومان
شاسی EXO 6
شاسی EXO 6
Mr Darcy
۱۱۵,۵۰۰تومان
تابلو کنواس EXO 5
تابلو کنواس EXO 5
Mr Darcy
۲۲۷,۰۰۰تومان
شاسی EXO 5
شاسی EXO 5
Mr Darcy
۱۱۴,۵۰۰تومان
تابلو کنواس EXO 3
تابلو کنواس EXO 3
Mr Darcy
۲۲۷,۰۰۰تومان
شاسی EXO 3
شاسی EXO 3
Mr Darcy
۱۱۵,۵۰۰تومان
تابلو کنواس EXO 2
تابلو کنواس EXO 2
Mr Darcy
۲۲۷,۰۰۰تومان
شاسی EXO 2
شاسی EXO 2
Mr Darcy
۱۱۴,۵۰۰تومان
تابلو کنواس EXO 1
تابلو کنواس EXO 1
Mr Darcy
۲۲۷,۰۰۰تومان
شاسی EXO 1
شاسی EXO 1
Mr Darcy
۱۱۴,۵۰۰تومان
شاسی Chanyeol
اختصاصی بادروز
شاسی Chanyeol
Outsider
۱۱۷,۵۰۰تومان