تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
%۱۵ تخفیف
خرید محصولات اکسو (Exo)

تابلوهای هنری اکسو

یکی از عناوین کی پاپ

گروه اکسو (EXO) یک گروه کره‌ای-چینی است که زیرنظر اس.ام. انترتینمنت به فعالیت می‌پردازد. این گروه از نه عضو به نام‌های بکهیون، سوهو، لی، شیومین، چن، چانیول، دی.او.، کای و سهون تشکیل شده‌است.

مشخصات تابلوهای هنری اکسو

قاب های عکس کاملا اختصاصی توسط هنرمندان بادروز
بازار بادروز تابلوهایی به شما هدیه میده که هیچ جایی نظیرشو پیدا نمی کنید
شروع کن به گشتن، یه قاب عکسی که تورو مجذوب خودش میکنه منتظرته ...

قاب کنواس Chanyeol
اختصاصی بادروز
قاب کنواس Chanyeol
Outsider
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس EXO 9
تابلو کنواس EXO 9
Mr Darcy
% ۲۰ ۲۲۷,۰۰۰
۱۸۱,۶۰۰ تومان
تابلو کنواس EXO 17
تابلو کنواس EXO 17
Mr Darcy
% ۲۰ ۲۲۷,۰۰۰
۱۸۱,۶۰۰ تومان
شاسی EXO 17
شاسی EXO 17
Mr Darcy
% ۲۵ ۱۱۴,۵۰۰
۸۵,۸۷۵ تومان
شاسی EXO 5
شاسی EXO 5
Mr Darcy
% ۲۵ ۱۱۴,۵۰۰
۸۵,۸۷۵ تومان
شاسی EXO 9
شاسی EXO 9
Mr Darcy
% ۲۵ ۱۱۴,۵۰۰
۸۵,۸۷۵ تومان
شاسی EXO 8
شاسی EXO 8
Mr Darcy
% ۲۵ ۱۱۴,۵۰۰
۸۵,۸۷۵ تومان
تابلو کنواس EXO 6
تابلو کنواس EXO 6
Mr Darcy
% ۲۰ ۲۲۷,۰۰۰
۱۸۱,۶۰۰ تومان
شاسی EXO 18
شاسی EXO 18
Mr Darcy
% ۲۵ ۱۱۴,۵۰۰
۸۵,۸۷۵ تومان
تابلو کنواس EXO 8
تابلو کنواس EXO 8
Mr Darcy
% ۲۰ ۲۲۷,۰۰۰
۱۸۱,۶۰۰ تومان
شاسی Exo-DO
اختصاصی بادروز
شاسی Exo-DO
Mahibi
% ۲۵ ۲۲۲,۵۰۰
۱۶۶,۸۷۵ تومان
تابلو کنواس EXO 10
تابلو کنواس EXO 10
Mr Darcy
% ۲۰ ۲۲۷,۰۰۰
۱۸۱,۶۰۰ تومان
تابلو کنواس EXO 1
تابلو کنواس EXO 1
Mr Darcy
% ۲۰ ۲۲۷,۰۰۰
۱۸۱,۶۰۰ تومان
تابلو کنواس EXO 2
تابلو کنواس EXO 2
Mr Darcy
% ۲۰ ۲۲۷,۰۰۰
۱۸۱,۶۰۰ تومان
تابلو کنواس EXO 7
تابلو کنواس EXO 7
Mr Darcy
% ۲۰ ۲۲۷,۰۰۰
۱۸۱,۶۰۰ تومان
تابلو کنواس EXO 3
تابلو کنواس EXO 3
Mr Darcy
% ۲۰ ۲۲۷,۰۰۰
۱۸۱,۶۰۰ تومان
تابلو کنواس EXO 18
تابلو کنواس EXO 18
Mr Darcy
% ۲۰ ۲۲۷,۰۰۰
۱۸۱,۶۰۰ تومان
شاسی EXO 16
شاسی EXO 16
Mr Darcy
% ۲۵ ۱۱۴,۵۰۰
۸۵,۸۷۵ تومان
تابلو کنواس EXO 5
تابلو کنواس EXO 5
Mr Darcy
% ۲۰ ۲۲۷,۰۰۰
۱۸۱,۶۰۰ تومان
شاسی EXO .D.F.T.F
اختصاصی بادروز
شاسی EXO .D.F.T.F
Mahibi
% ۲۵ ۱۶۲,۵۰۰
۱۲۱,۸۷۵ تومان
شاسی EXO 10
شاسی EXO 10
Mr Darcy
% ۲۵ ۱۱۴,۵۰۰
۸۵,۸۷۵ تومان
شاسی EXO 13
شاسی EXO 13
Mr Darcy
% ۲۵ ۱۱۴,۵۰۰
۸۵,۸۷۵ تومان
شاسی EXO 7
شاسی EXO 7
Mr Darcy
% ۲۵ ۱۱۵,۵۰۰
۸۶,۶۲۵ تومان
شاسی EXO 14
شاسی EXO 14
Mr Darcy
% ۲۵ ۱۱۴,۵۰۰
۸۵,۸۷۵ تومان
شاسی EXO 11
شاسی EXO 11
Mr Darcy
% ۲۵ ۱۱۴,۵۰۰
۸۵,۸۷۵ تومان
شاسی EXO 1
شاسی EXO 1
Mr Darcy
% ۲۵ ۱۱۴,۵۰۰
۸۵,۸۷۵ تومان
تابلو کنواس EXO 13
تابلو کنواس EXO 13
Mr Darcy
% ۲۰ ۲۲۷,۰۰۰
۱۸۱,۶۰۰ تومان
تابلو کنواس EXO 14
تابلو کنواس EXO 14
Mr Darcy
% ۲۰ ۲۲۷,۰۰۰
۱۸۱,۶۰۰ تومان
تابلو کنواس EXO 16
تابلو کنواس EXO 16
Mr Darcy
% ۲۰ ۲۲۷,۰۰۰
۱۸۱,۶۰۰ تومان
شاسی baekhyun
اختصاصی بادروز
شاسی baekhyun
surreinart
% ۲۵ ۲۷۲,۵۰۰
۲۰۴,۳۷۵ تومان
شاسی EXO 12
شاسی EXO 12
Mr Darcy
% ۲۵ ۱۱۴,۵۰۰
۸۵,۸۷۵ تومان
شاسی EXO 2
شاسی EXO 2
Mr Darcy
% ۲۵ ۱۱۴,۵۰۰
۸۵,۸۷۵ تومان
تابلو کنواس مربع E.X.O ot9
اختصاصی بادروز
تابلو کنواس مربع E.X.O ot9
Mahibi
% ۲۰ ۳۹۷,۰۰۰
۳۱۷,۶۰۰ تومان
شاسی EXO 3
شاسی EXO 3
Mr Darcy
% ۲۵ ۱۱۵,۵۰۰
۸۶,۶۲۵ تومان
شاسی EXO 6
شاسی EXO 6
Mr Darcy
% ۲۵ ۱۱۵,۵۰۰
۸۶,۶۲۵ تومان
تابلو کنواس EXO 11
تابلو کنواس EXO 11
Mr Darcy
% ۲۰ ۲۲۷,۰۰۰
۱۸۱,۶۰۰ تومان
تابلو کنواس EXO 12
تابلو کنواس EXO 12
Mr Darcy
% ۲۰ ۲۲۷,۰۰۰
۱۸۱,۶۰۰ تومان
شاسی کیونگسو
شاسی کیونگسو
Mahibi
% ۲۵ ۳۱۳,۰۰۰
۲۳۴,۷۵۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) D.O ,EXO
اختصاصی بادروز
تابلو کنواس (بوم) D.O ,EXO
Mahibi
% ۲۰ ۲۵۴,۰۰۰
۲۰۳,۲۰۰ تومان
شاسی EXO.CREAM SODA
شاسی EXO.CREAM SODA
Mahibi
% ۲۵ ۱۳۵,۵۰۰
۱۰۱,۶۲۵ تومان
شاسی EXO-bao
شاسی EXO-bao
Mahibi
% ۲۵ ۱۴۳,۵۰۰
۱۰۷,۶۲۵ تومان
شاسی Kyungsoo -mars
اختصاصی بادروز
شاسی Kyungsoo -mars
Mahibi
% ۲۵ ۱۳۵,۵۰۰
۱۰۱,۶۲۵ تومان