تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
خرید محصولات فمنیسم (Feminism)

پوشاک فمنیسم

یکی از عناوین مخصوص خانم ها

فمنیسم (Feminism) به یک جنبش بسیار بزرگ جهانی برای برابری جنسی بین زنان و مردان گفته میشود که باعث شده تا توجه بخش بزرگی از جهان به این موضوع جلب شود. اکنون در کشورمان نیز فعالان و گروه های مختلفی در این زمینه فعالیت میکنند.

مشخصات پوشاک فمنیسم

بادروز برای تولید محصولات خود از بهترین مواد اولیه استفاده می کند و در آینده با تنوع بیشتری از پوشاکی که قابلیت چاپ طرح اختصاصی را داشته باشند در خدمت شما هنردوستان خواهیم بود.

۲۴ محصول

تی شرت زنانه کیوت - 59
تی شرت زنانه کیوت - 59
مایا گالری
% ۲۰ ۵۷۵,۰۰۰
۴۶۰,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه طرح دختر - کد : 021
تی شرت زنانه طرح دختر - کد : 021
مایا گالری
% ۲۰ ۵۴۵,۰۰۰
۴۳۶,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه طرح دختر - کد : 020
تی شرت زنانه طرح دختر - کد : 020
مایا گالری
% ۲۰ ۵۳۵,۰۰۰
۴۲۸,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه طرح دختر - کد : 019
تی شرت زنانه طرح دختر - کد : 019
مایا گالری
% ۲۰ ۵۴۵,۰۰۰
۴۳۶,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه طرح دختر - کد : 018
تی شرت زنانه طرح دختر - کد : 018
مایا گالری
% ۲۰ ۵۴۵,۰۰۰
۴۳۶,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه طرح دختر - کد : 017
تی شرت زنانه طرح دختر - کد : 017
مایا گالری
% ۲۰ ۵۳۵,۰۰۰
۴۲۸,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه طرح دختر - کد : 016
تی شرت زنانه طرح دختر - کد : 016
مایا گالری
% ۲۰ ۵۳۵,۰۰۰
۴۲۸,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه طرح دختر - کد : 015
تی شرت زنانه طرح دختر - کد : 015
مایا گالری
% ۲۰ ۵۴۵,۰۰۰
۴۳۶,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه طرح دختر - کد : 014
تی شرت زنانه طرح دختر - کد : 014
مایا گالری
% ۲۰ ۵۴۵,۰۰۰
۴۳۶,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه طرح دختر - کد : 012
تی شرت زنانه طرح دختر - کد : 012
مایا گالری
% ۲۰ ۵۴۵,۰۰۰
۴۳۶,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه طرح دختر - کد : 006
تی شرت زنانه طرح دختر - کد : 006
مایا گالری
% ۲۰ ۵۴۵,۰۰۰
۴۳۶,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه طرح دختر - کد : 005
تی شرت زنانه طرح دختر - کد : 005
مایا گالری
% ۲۰ ۵۴۵,۰۰۰
۴۳۶,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه Girl-1
تی شرت زنانه Girl-1
Hinata
% ۲۰ ۵۵۵,۰۰۰
۴۴۴,۰۰۰ تومان
تی شرت مردانه Girl-1
تی شرت مردانه Girl-1
Hinata
% ۲۰ ۵۷۵,۰۰۰
۴۶۰,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه فمینیست feminist
اختصاصی بادروز
تی شرت زنانه فمینیست feminist
dream of another life
% ۲۰ ۵۶۵,۰۰۰
۴۵۲,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه wo.man
اختصاصی بادروز
تی شرت زنانه wo.man
آرتسا
% ۲۰ ۵۷۵,۰۰۰
۴۶۰,۰۰۰ تومان
تی شرت مردانه wo.man
اختصاصی بادروز
تی شرت مردانه wo.man
آرتسا
% ۲۰ ۵۷۵,۰۰۰
۴۶۰,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه girl power2
تی شرت زنانه girl power2
saha.k
% ۲۰ ۵۲۷,۰۰۰
۴۲۱,۶۰۰ تومان
تی شرت زنانه girl power
تی شرت زنانه girl power
saha.k
% ۲۰ ۵۲۷,۰۰۰
۴۲۱,۶۰۰ تومان
تی شرت زنانه F*ck!
اختصاصی بادروز
تی شرت زنانه F*ck!
Outsider
% ۲۰ ۵۳۰,۰۰۰
۴۲۴,۰۰۰ تومان
تی شرت اسپرت super zan
تی شرت اسپرت super zan
gigi hadid
% ۲۰ ۵۳۵,۰۰۰
۴۲۸,۰۰۰ تومان
تی شرت اسپرت girl power
تی شرت اسپرت girl power
saha.k
% ۲۰ ۵۲۷,۰۰۰
۴۲۱,۶۰۰ تومان
تی شرت اسپرت Girl Power02
تی شرت اسپرت Girl Power02
BadroozOfficial
% ۲۰ ۵۳۵,۰۰۰
۴۲۸,۰۰۰ تومان
تی شرت اسپرت girl
تی شرت اسپرت girl
meytok nik
% ۲۰ ۵۳۲,۰۰۰
۴۲۵,۶۰۰ تومان