تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
%۲۰ تخفیف
خرید محصولات فمنیسم (Feminism)

تابلو کنواس (بوم) فمنیسم

یکی از عناوین مخصوص خانم ها

فمنیسم (Feminism) به یک جنبش بسیار بزرگ جهانی برای برابری جنسی بین زنان و مردان گفته میشود که باعث شده تا توجه بخش بزرگی از جهان به این موضوع جلب شود. اکنون در کشورمان نیز فعالان و گروه های مختلفی در این زمینه فعالیت میکنند.

مشخصات تابلو کنواس (بوم) فمنیسم

- طرح هایی اختصاصی با القای حس نقاشی
- چاپ روی پارچه کنواس با مدرنترین دستگاه
- 18mm عمق قاب که با طرح بک گراند پوشیده می شود
- برای تمیز کردن از دستمال نرم و مرطوب استفاده شود
- سفارش در سایزهای انتخابی شما در قسمت خدمات ویژه

تابلو کنواس (بوم) دختر - 9
تابلو کنواس (بوم) دختر - 9
مایا گالری
% ۲۰ ۳۰۵,۰۰۰
۲۴۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) دختر - 8
تابلو کنواس (بوم) دختر - 8
مایا گالری
% ۲۰ ۳۰۵,۰۰۰
۲۴۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) دختر - 7
تابلو کنواس (بوم) دختر - 7
مایا گالری
% ۲۰ ۳۰۵,۰۰۰
۲۴۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) دختر - 6
تابلو کنواس (بوم) دختر - 6
مایا گالری
% ۲۰ ۳۰۵,۰۰۰
۲۴۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) دختر - 5
تابلو کنواس (بوم) دختر - 5
مایا گالری
% ۲۰ ۳۰۵,۰۰۰
۲۴۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) دختر - 4
تابلو کنواس (بوم) دختر - 4
مایا گالری
% ۲۰ ۳۰۵,۰۰۰
۲۴۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) دختر - 3
تابلو کنواس (بوم) دختر - 3
مایا گالری
% ۲۰ ۳۰۵,۰۰۰
۲۴۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) دختر - 2
تابلو کنواس (بوم) دختر - 2
مایا گالری
% ۲۰ ۳۰۵,۰۰۰
۲۴۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) دختر - 1
تابلو کنواس (بوم) دختر - 1
مایا گالری
% ۲۰ ۳۰۵,۰۰۰
۲۴۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) مینیمال - 53
تابلو کنواس (بوم) مینیمال - 53
مایا گالری
% ۲۰ ۲۵۵,۰۰۰
۲۰۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) مینیمال - 52
تابلو کنواس (بوم) مینیمال - 52
مایا گالری
% ۲۰ ۲۶۰,۰۰۰
۲۰۸,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) مینیمال - 39
تابلو کنواس (بوم) مینیمال - 39
مایا گالری
% ۲۰ ۲۶۵,۰۰۰
۲۱۲,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) مینیمال - 22
تابلو کنواس (بوم) مینیمال - 22
مایا گالری
% ۲۰ ۲۵۵,۰۰۰
۲۰۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) مینیمال - 15
تابلو کنواس (بوم) مینیمال - 15
مایا گالری
% ۲۰ ۲۵۵,۰۰۰
۲۰۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) مینیمال - 14
تابلو کنواس (بوم) مینیمال - 14
مایا گالری
% ۲۰ ۲۵۵,۰۰۰
۲۰۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) مینیمال - 10
تابلو کنواس (بوم) مینیمال - 10
مایا گالری
% ۲۰ ۲۵۵,۰۰۰
۲۰۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) مینیمال - 9
تابلو کنواس (بوم) مینیمال - 9
مایا گالری
% ۲۰ ۲۵۵,۰۰۰
۲۰۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح دختر - کد : 050
تابلو کنواس (بوم) طرح دختر - کد : 050
مایا گالری
% ۲۰ ۲۴۵,۰۰۰
۱۹۶,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح دختر - کد : 049
تابلو کنواس (بوم) طرح دختر - کد : 049
مایا گالری
% ۲۰ ۲۴۵,۰۰۰
۱۹۶,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح دختر - کد : 048
تابلو کنواس (بوم) طرح دختر - کد : 048
مایا گالری
% ۲۰ ۲۴۵,۰۰۰
۱۹۶,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح دختر - کد : 047
تابلو کنواس (بوم) طرح دختر - کد : 047
مایا گالری
% ۲۰ ۲۵۵,۰۰۰
۲۰۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح دختر - کد : 046
تابلو کنواس (بوم) طرح دختر - کد : 046
مایا گالری
% ۲۰ ۲۴۵,۰۰۰
۱۹۶,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح دختر - کد : 045
تابلو کنواس (بوم) طرح دختر - کد : 045
مایا گالری
% ۲۰ ۲۴۵,۰۰۰
۱۹۶,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح دختر - کد : .044
تابلو کنواس (بوم) طرح دختر - کد : .044
مایا گالری
% ۲۰ ۲۴۵,۰۰۰
۱۹۶,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح دختر - کد : 043
تابلو کنواس (بوم) طرح دختر - کد : 043
مایا گالری
% ۲۰ ۲۴۵,۰۰۰
۱۹۶,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح دختر - کد : 042
تابلو کنواس (بوم) طرح دختر - کد : 042
مایا گالری
% ۲۰ ۲۴۵,۰۰۰
۱۹۶,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح دختر - کد : 041
تابلو کنواس (بوم) طرح دختر - کد : 041
مایا گالری
% ۲۰ ۲۵۵,۰۰۰
۲۰۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح دختر - کد : 040
تابلو کنواس (بوم) طرح دختر - کد : 040
مایا گالری
% ۲۰ ۲۵۵,۰۰۰
۲۰۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح دختر - کد : 039
تابلو کنواس (بوم) طرح دختر - کد : 039
مایا گالری
% ۲۰ ۲۴۵,۰۰۰
۱۹۶,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح دختر - کد : 038
تابلو کنواس (بوم) طرح دختر - کد : 038
مایا گالری
% ۲۰ ۲۴۵,۰۰۰
۱۹۶,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح دختر - کد : 037
تابلو کنواس (بوم) طرح دختر - کد : 037
مایا گالری
% ۲۰ ۲۴۵,۰۰۰
۱۹۶,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح دختر - کد : 036
تابلو کنواس (بوم) طرح دختر - کد : 036
مایا گالری
% ۲۰ ۲۷۵,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح دختر - کد : 035
تابلو کنواس (بوم) طرح دختر - کد : 035
مایا گالری
% ۲۰ ۲۴۵,۰۰۰
۱۹۶,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح دختر - کد : 033
تابلو کنواس (بوم) طرح دختر - کد : 033
مایا گالری
% ۲۰ ۲۴۵,۰۰۰
۱۹۶,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح دختر - کد : 032
تابلو کنواس (بوم) طرح دختر - کد : 032
مایا گالری
% ۲۰ ۲۴۵,۰۰۰
۱۹۶,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح دختر - کد : 031
تابلو کنواس (بوم) طرح دختر - کد : 031
مایا گالری
% ۲۰ ۲۴۵,۰۰۰
۱۹۶,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح دختر - کد : 030
تابلو کنواس (بوم) طرح دختر - کد : 030
مایا گالری
% ۲۰ ۲۴۵,۰۰۰
۱۹۶,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح دختر - کد : 029
تابلو کنواس (بوم) طرح دختر - کد : 029
مایا گالری
% ۲۰ ۲۴۵,۰۰۰
۱۹۶,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح دختر - کد : 028
تابلو کنواس (بوم) طرح دختر - کد : 028
مایا گالری
% ۲۰ ۲۴۵,۰۰۰
۱۹۶,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح دختر - کد : 027
تابلو کنواس (بوم) طرح دختر - کد : 027
مایا گالری
% ۲۰ ۲۴۵,۰۰۰
۱۹۶,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح دختر - کد : 026
تابلو کنواس (بوم) طرح دختر - کد : 026
مایا گالری
% ۲۰ ۲۵۵,۰۰۰
۲۰۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح دختر - کد : 025
تابلو کنواس (بوم) طرح دختر - کد : 025
مایا گالری
% ۲۰ ۲۵۵,۰۰۰
۲۰۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح دختر - کد : 024
تابلو کنواس (بوم) طرح دختر - کد : 024
مایا گالری
% ۲۰ ۲۴۵,۰۰۰
۱۹۶,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح دختر - کد : 023
تابلو کنواس (بوم) طرح دختر - کد : 023
مایا گالری
% ۲۰ ۲۴۵,۰۰۰
۱۹۶,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح دختر - کد : 010
تابلو کنواس (بوم) طرح دختر - کد : 010
مایا گالری
% ۲۰ ۲۳۵,۰۰۰
۱۸۸,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح دختر - کد : 009
تابلو کنواس (بوم) طرح دختر - کد : 009
مایا گالری
% ۲۰ ۲۴۵,۰۰۰
۱۹۶,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح دختر - کد : 008
تابلو کنواس (بوم) طرح دختر - کد : 008
مایا گالری
% ۲۰ ۲۴۵,۰۰۰
۱۹۶,۰۰۰ تومان
قاب کنواس Monsta
اختصاصی بادروز
قاب کنواس Monsta
Outsider
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
قاب کنواس Girl Power 02
قاب کنواس Girl Power 02
BadroozOfficial
% ۲۰ ۲۳۵,۰۰۰
۱۸۸,۰۰۰ تومان