تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
%۲۵ تخفیف
خرید محصولات فمنیسم (Feminism)

استیکر و برچسب فمنیسم

یکی از عناوین مخصوص خانم ها

فمنیسم (Feminism) به یک جنبش بسیار بزرگ جهانی برای برابری جنسی بین زنان و مردان گفته میشود که باعث شده تا توجه بخش بزرگی از جهان به این موضوع جلب شود. اکنون در کشورمان نیز فعالان و گروه های مختلفی در این زمینه فعالیت میکنند.

مشخصات استیکر و برچسب فمنیسم

- تولید شده از مرغوبترین برچسب های پی وی سی
- باروکش سلفون براق و قابلیت جابجایی
- بسیار بادوام و ضدآب
-2 الی 3 میلیمتر حاشیه سفید برای زیبایی و استحکام بیشتر
- برای سفارش استیکر در سایزهای متفاوت خدمات ویژه را مطالعه کنید

استیکر و برچسب کیوت - 59
استیکر و برچسب کیوت - 59
مایا گالری
% ۲۵ ۳۳,۰۰۰
۲۴,۷۵۰ تومان
استیکر و برچسب کیوت - 39
استیکر و برچسب کیوت - 39
مایا گالری
% ۲۵ ۲۶,۰۰۰
۱۹,۵۰۰ تومان
استیکر و برچسب کیوت - 34
استیکر و برچسب کیوت - 34
مایا گالری
% ۲۵ ۳۳,۰۰۰
۲۴,۷۵۰ تومان
استیکر و برچسب کیوت - 32
استیکر و برچسب کیوت - 32
مایا گالری
% ۲۵ ۳۳,۰۰۰
۲۴,۷۵۰ تومان
استیکر و برچسب کیوت - 309
استیکر و برچسب کیوت - 309
مایا گالری
% ۲۵ ۳۳,۰۰۰
۲۴,۷۵۰ تومان
استیکر و برچسب کیوت - 28
استیکر و برچسب کیوت - 28
مایا گالری
% ۲۵ ۳۸,۰۰۰
۲۸,۵۰۰ تومان
استیکر و برچسب کیوت - 23
استیکر و برچسب کیوت - 23
مایا گالری
% ۲۵ ۳۳,۰۰۰
۲۴,۷۵۰ تومان
استیکر و برچسب کیوت - 18
استیکر و برچسب کیوت - 18
مایا گالری
% ۲۵ ۲۶,۰۰۰
۱۹,۵۰۰ تومان
استیکر و برچسب کیوت - 17
استیکر و برچسب کیوت - 17
مایا گالری
% ۲۵ ۳۳,۰۰۰
۲۴,۷۵۰ تومان
استیکر و برچسب کیوت - 14
استیکر و برچسب کیوت - 14
مایا گالری
% ۲۵ ۳۰,۰۰۰
۲۲,۵۰۰ تومان
استیکر و برچسب کیوت - 13
استیکر و برچسب کیوت - 13
مایا گالری
% ۲۵ ۳۳,۰۰۰
۲۴,۷۵۰ تومان
استیکر و برچسب کیوت - 8
استیکر و برچسب کیوت - 8
مایا گالری
% ۲۵ ۳۳,۰۰۰
۲۴,۷۵۰ تومان
استیکر طرح دختر - کد : 021
استیکر طرح دختر - کد : 021
مایا گالری
% ۲۵ ۲۳,۰۰۰
۱۷,۲۵۰ تومان
استیکر طرح دختر - کد : 020
استیکر طرح دختر - کد : 020
مایا گالری
% ۲۵ ۲۳,۰۰۰
۱۷,۲۵۰ تومان
استیکر طرح دختر - کد : 019
استیکر طرح دختر - کد : 019
مایا گالری
% ۲۵ ۲۳,۰۰۱
۱۷,۲۵۱ تومان
استیکر طرح دختر - کد : 018
استیکر طرح دختر - کد : 018
مایا گالری
% ۲۵ ۲۳,۰۰۰
۱۷,۲۵۰ تومان
استیکر طرح دختر - کد : 017
استیکر طرح دختر - کد : 017
مایا گالری
% ۲۵ ۲۰,۵۰۰
۱۵,۳۷۵ تومان
استیکر طرح دختر - کد : 016
استیکر طرح دختر - کد : 016
مایا گالری
% ۲۵ ۲۳,۰۰۰
۱۷,۲۵۰ تومان
استیکر طرح دختر - کد : 015
استیکر طرح دختر - کد : 015
مایا گالری
% ۲۵ ۲۳,۰۰۰
۱۷,۲۵۰ تومان
استیکر طرح دختر - کد : 014
استیکر طرح دختر - کد : 014
مایا گالری
% ۲۵ ۲۰,۵۰۰
۱۵,۳۷۵ تومان
استیکر طرح دختر - کد : 013
استیکر طرح دختر - کد : 013
مایا گالری
% ۲۵ ۲۳,۰۰۰
۱۷,۲۵۰ تومان
استیکر طرح دختر - کد : 012
استیکر طرح دختر - کد : 012
مایا گالری
% ۲۵ ۲۳,۰۰۰
۱۷,۲۵۰ تومان
استیکر طرح دختر - کد : 005
استیکر طرح دختر - کد : 005
مایا گالری
% ۲۵ ۲۳,۰۰۰
۱۷,۲۵۰ تومان
استیکر طرح دختر - کد : 003
استیکر طرح دختر - کد : 003
مایا گالری
% ۲۵ ۲۰,۵۰۰
۱۵,۳۷۵ تومان
استیکر طرح دختر - کد : 002
استیکر طرح دختر - کد : 002
مایا گالری
% ۲۵ ۲۰,۰۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
استیکر All men beware
استیکر All men beware
LooLooLand
% ۲۵ ۱۹,۰۰۰
۱۴,۲۵۰ تومان
استیکر زن ایرانی
اختصاصی بادروز
استیکر زن ایرانی
Moonlight
% ۲۵ ۲۱,۰۰۰
۱۵,۷۵۰ تومان
استیکر فمینیست feminist
اختصاصی بادروز
استیکر فمینیست feminist
dream of another life
% ۲۵ ۲۰,۰۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
استیکر girl power2
استیکر girl power2
saha.k
% ۲۵ ۱۸,۵۰۰
۱۳,۸۷۵ تومان
استیکر F*ck!
اختصاصی بادروز
استیکر F*ck!
Outsider
% ۲۵ ۱۹,۰۰۰
۱۴,۲۵۰ تومان
استیکر Mon/sta
اختصاصی بادروز
استیکر Mon/sta
Outsider
% ۲۵ ۱۹,۰۰۰
۱۴,۲۵۰ تومان
استیکر Powerful girl
استیکر Powerful girl
tabassom__art
% ۲۵ ۲۲,۰۰۰
۱۶,۵۰۰ تومان
استیکر russian girl
استیکر russian girl
aldron
% ۲۵ ۲۲,۰۰۰
۱۶,۵۰۰ تومان
استیکر super zan
استیکر super zan
gigi hadid
% ۲۵ ۱۹,۰۰۰
۱۴,۲۵۰ تومان
استیکر girl power
استیکر girl power
saha.k
% ۲۵ ۱۹,۰۰۰
۱۴,۲۵۰ تومان
استیکر girl
استیکر girl
meytok nik
% ۲۵ ۱۹,۰۰۰
۱۴,۲۵۰ تومان