تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
خرید محصولات فرندز (Friends)

فرندز (Friends)

یکی از عناوین فیلم و سریال

سریال دوستان یا فرندز (Friends) یکی از محبوب ترین سریال های طنز تاریخ است که از شبکه NBC از سال ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۴ پخش شد. کاراکترهای محبوب این سریال جویی، راس، چندلر، مانیکا، فیبی و ریچل بودند کههمگی در تمام قسمت های این سریال ایفای نقش کردند.

۲۹۳ محصول

شاسی slasher F.R.I.E.N.D.S
اختصاصی بادروز
شاسی slasher F.R.I.E.N.D.S
iCAN
% ۲۵ ۳۱۲,۵۰۰
۲۳۴,۳۷۵ تومان
کوسن طرح سریال فرندز -14
کوسن طرح سریال فرندز -14
مایا گالری
% ۲۰ ۴۳۲,۵۰۰
۳۴۶,۰۰۰ تومان
ماگ طرح سریال فرندز -14
ماگ طرح سریال فرندز -14
مایا گالری
% ۲۵ ۲۷۲,۵۰۰
۲۰۴,۳۷۵ تومان
تابلو کنواس مربع (بوم) طرح سریال فرندز -14
تابلو کنواس مربع (بوم) طرح سریال فرندز -14
مایا گالری
% ۲۰ ۴۱۰,۰۰۰
۳۲۸,۰۰۰ تومان
پولاروید(فتوکارت) طرح سریال فرندز -14
پولاروید(فتوکارت) طرح سریال فرندز -14
مایا گالری
% ۲۰ ۳۵,۰۰۰
۲۸,۰۰۰ تومان
روتختی دو نفره طرح سریال فرندز -13
روتختی دو نفره طرح سریال فرندز -13
مایا گالری
% ۲۵ ۴,۳۰۰,۰۰۰
۳,۲۲۵,۰۰۰ تومان
روتختی یک نفره طرح سریال فرندز -13
روتختی یک نفره طرح سریال فرندز -13
مایا گالری
% ۲۵ ۳,۰۷۵,۰۰۰
۲,۳۰۶,۲۵۰ تومان
کوسن طرح سریال فرندز -13
کوسن طرح سریال فرندز -13
مایا گالری
% ۲۰ ۴۳۷,۵۰۰
۳۵۰,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت طرح سریال فرندز -13
دفتر یادداشت طرح سریال فرندز -13
مایا گالری
% ۲۰ ۱۹۰,۰۰۰
۱۵۲,۰۰۰ تومان
ماگ طرح سریال فرندز -13
ماگ طرح سریال فرندز -13
مایا گالری
% ۲۵ ۲۷۲,۵۰۰
۲۰۴,۳۷۵ تومان
تابلو کنواس مربع (بوم) طرح سریال فرندز -13
تابلو کنواس مربع (بوم) طرح سریال فرندز -13
مایا گالری
% ۲۰ ۳۹۰,۰۰۰
۳۱۲,۰۰۰ تومان
شاسی طرح سریال فرندز -13
شاسی طرح سریال فرندز -13
مایا گالری
% ۲۵ ۱۷۲,۵۰۰
۱۲۹,۳۷۵ تومان
پوستر سیلک طرح سریال فرندز -13
پوستر سیلک طرح سریال فرندز -13
مایا گالری
% ۲۰ ۱۱۲,۵۰۰
۹۰,۰۰۰ تومان
روتختی دو نفره طرح سریال فرندز -12
روتختی دو نفره طرح سریال فرندز -12
مایا گالری
% ۲۵ ۴,۴۰۰,۰۰۰
۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
روتختی یک نفره طرح سریال فرندز -12
روتختی یک نفره طرح سریال فرندز -12
مایا گالری
% ۲۵ ۳,۰۲۵,۰۰۰
۲,۲۶۸,۷۵۰ تومان
کوسن طرح سریال فرندز -12
کوسن طرح سریال فرندز -12
مایا گالری
% ۲۰ ۴۳۷,۵۰۰
۳۵۰,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت طرح سریال فرندز -12
دفتر یادداشت طرح سریال فرندز -12
مایا گالری
% ۲۰ ۱۹۰,۰۰۰
۱۵۲,۰۰۰ تومان
ماگ طرح سریال فرندز -12
ماگ طرح سریال فرندز -12
مایا گالری
% ۲۵ ۲۷۲,۵۰۰
۲۰۴,۳۷۵ تومان
تابلو کنواس مربع (بوم) طرح سریال فرندز -12
تابلو کنواس مربع (بوم) طرح سریال فرندز -12
مایا گالری
% ۲۰ ۴۱۰,۰۰۰
۳۲۸,۰۰۰ تومان
شاسی طرح سریال فرندز -12
شاسی طرح سریال فرندز -12
مایا گالری
% ۲۵ ۱۹۲,۵۰۰
۱۴۴,۳۷۵ تومان
بک دراپ طرح سریال فرندز -12
بک دراپ طرح سریال فرندز -12
مایا گالری
% ۲۰ ۷۱۰,۰۰۰
۵۶۸,۰۰۰ تومان
کوسن طرح سریال فرندز -11
کوسن طرح سریال فرندز -11
مایا گالری
% ۲۰ ۴۳۲,۵۰۰
۳۴۶,۰۰۰ تومان
ماگ طرح سریال فرندز -11
ماگ طرح سریال فرندز -11
مایا گالری
% ۲۵ ۲۷۲,۵۰۰
۲۰۴,۳۷۵ تومان
تابلو کنواس مربع (بوم) طرح سریال فرندز -11
تابلو کنواس مربع (بوم) طرح سریال فرندز -11
مایا گالری
% ۲۰ ۳۹۰,۰۰۰
۳۱۲,۰۰۰ تومان
شاسی طرح سریال فرندز -11
شاسی طرح سریال فرندز -11
مایا گالری
% ۲۵ ۱۹۲,۵۰۰
۱۴۴,۳۷۵ تومان
کوسن طرح سریال فرندز -10
کوسن طرح سریال فرندز -10
مایا گالری
% ۲۰ ۴۷۷,۵۰۰
۳۸۲,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح سریال فرندز -10
تابلو کنواس (بوم) طرح سریال فرندز -10
مایا گالری
% ۲۰ ۳۰۵,۰۰۰
۲۴۴,۰۰۰ تومان
شاسی طرح سریال فرندز -10
شاسی طرح سریال فرندز -10
مایا گالری
% ۲۵ ۱۹۲,۵۰۰
۱۴۴,۳۷۵ تومان
پوستر سیلک طرح سریال فرندز -10
پوستر سیلک طرح سریال فرندز -10
مایا گالری
% ۲۰ ۱۳۲,۵۰۰
۱۰۶,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت طرح سریال فرندز -9
دفتر یادداشت طرح سریال فرندز -9
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۵,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح سریال فرندز -9
تابلو کنواس (بوم) طرح سریال فرندز -9
مایا گالری
% ۲۰ ۳۰۵,۰۰۰
۲۴۴,۰۰۰ تومان
شاسی طرح سریال فرندز -9
شاسی طرح سریال فرندز -9
مایا گالری
% ۲۵ ۱۹۲,۵۰۰
۱۴۴,۳۷۵ تومان
پوستر سیلک طرح سریال فرندز -9
پوستر سیلک طرح سریال فرندز -9
مایا گالری
% ۲۰ ۱۳۲,۵۰۰
۱۰۶,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت طرح سریال فرندز -8
دفتر یادداشت طرح سریال فرندز -8
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۵,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح سریال فرندز -8
تابلو کنواس (بوم) طرح سریال فرندز -8
مایا گالری
% ۲۰ ۳۰۵,۰۰۰
۲۴۴,۰۰۰ تومان
شاسی طرح سریال فرندز -8
شاسی طرح سریال فرندز -8
مایا گالری
% ۲۵ ۱۹۲,۵۰۰
۱۴۴,۳۷۵ تومان
پوستر سیلک طرح سریال فرندز -8
پوستر سیلک طرح سریال فرندز -8
مایا گالری
% ۲۰ ۱۳۲,۵۰۰
۱۰۶,۰۰۰ تومان
بک دراپ طرح سریال فرندز -8
بک دراپ طرح سریال فرندز -8
مایا گالری
% ۲۰ ۷۱۰,۰۰۰
۵۶۸,۰۰۰ تومان
روتختی دو نفره طرح سریال فرندز -7
روتختی دو نفره طرح سریال فرندز -7
مایا گالری
% ۲۵ ۴,۴۰۰,۰۰۰
۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
روتختی یک نفره طرح سریال فرندز -7
روتختی یک نفره طرح سریال فرندز -7
مایا گالری
% ۲۵ ۳,۰۲۵,۰۰۰
۲,۲۶۸,۷۵۰ تومان
کوسن طرح سریال فرندز -7
کوسن طرح سریال فرندز -7
مایا گالری
% ۲۰ ۴۳۲,۵۰۰
۳۴۶,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت طرح سریال فرندز -7
دفتر یادداشت طرح سریال فرندز -7
مایا گالری
% ۲۰ ۱۹۰,۰۰۰
۱۵۲,۰۰۰ تومان
ماگ طرح سریال فرندز -7
ماگ طرح سریال فرندز -7
مایا گالری
% ۲۵ ۲۷۲,۵۰۰
۲۰۴,۳۷۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح سریال فرندز -7
تابلو کنواس (بوم) طرح سریال فرندز -7
مایا گالری
% ۲۰ ۳۰۵,۰۰۰
۲۴۴,۰۰۰ تومان
شاسی طرح سریال فرندز -7
شاسی طرح سریال فرندز -7
مایا گالری
% ۲۵ ۱۹۲,۵۰۰
۱۴۴,۳۷۵ تومان
پوستر سیلک طرح سریال فرندز -7
پوستر سیلک طرح سریال فرندز -7
مایا گالری
% ۲۰ ۱۳۲,۵۰۰
۱۰۶,۰۰۰ تومان
بک دراپ طرح سریال فرندز -7
بک دراپ طرح سریال فرندز -7
مایا گالری
% ۲۰ ۷۱۰,۰۰۰
۵۶۸,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت طرح سریال فرندز -6
دفتر یادداشت طرح سریال فرندز -6
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۵,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح سریال فرندز -6
تابلو کنواس (بوم) طرح سریال فرندز -6
مایا گالری
% ۲۰ ۳۰۵,۰۰۰
۲۴۴,۰۰۰ تومان
شاسی طرح سریال فرندز -6
شاسی طرح سریال فرندز -6
مایا گالری
% ۲۵ ۱۹۲,۵۰۰
۱۴۴,۳۷۵ تومان
پوستر سیلک طرح سریال فرندز -6
پوستر سیلک طرح سریال فرندز -6
مایا گالری
% ۲۰ ۱۳۲,۵۰۰
۱۰۶,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت طرح سریال فرندز -5
دفتر یادداشت طرح سریال فرندز -5
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۵,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح سریال فرندز -5
تابلو کنواس (بوم) طرح سریال فرندز -5
مایا گالری
% ۲۰ ۳۰۵,۰۰۰
۲۴۴,۰۰۰ تومان
شاسی طرح سریال فرندز -5
شاسی طرح سریال فرندز -5
مایا گالری
% ۲۵ ۱۹۲,۵۰۰
۱۴۴,۳۷۵ تومان
دراپ بنر طرح سریال فرندز -5
دراپ بنر طرح سریال فرندز -5
مایا گالری
% ۱۵ ۴۲۵,۰۰۰
۳۶۱,۲۵۰ تومان
پوستر سیلک طرح سریال فرندز -5
پوستر سیلک طرح سریال فرندز -5
مایا گالری
% ۲۰ ۱۳۲,۵۰۰
۱۰۶,۰۰۰ تومان
پولاروید(فتوکارت) طرح سریال فرندز -5
پولاروید(فتوکارت) طرح سریال فرندز -5
مایا گالری
% ۲۰ ۳۵,۰۰۰
۲۸,۰۰۰ تومان
بک دراپ طرح سریال فرندز -5
بک دراپ طرح سریال فرندز -5
مایا گالری
% ۲۰ ۷۱۰,۰۰۰
۵۶۸,۰۰۰ تومان
ساعت دیواری طرح سریال فرندز -4
ساعت دیواری طرح سریال فرندز -4
مایا گالری
% ۲۵ ۸۹۵,۰۰۰
۶۷۱,۲۵۰ تومان
روتختی دو نفره طرح سریال فرندز -4
روتختی دو نفره طرح سریال فرندز -4
مایا گالری
% ۲۵ ۴,۴۰۰,۰۰۰
۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
روتختی یک نفره طرح سریال فرندز -4
روتختی یک نفره طرح سریال فرندز -4
مایا گالری
% ۲۵ ۳,۰۲۵,۰۰۰
۲,۲۶۸,۷۵۰ تومان
کوسن طرح سریال فرندز -4
کوسن طرح سریال فرندز -4
مایا گالری
% ۲۰ ۴۳۲,۵۰۰
۳۴۶,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت طرح سریال فرندز -4
دفتر یادداشت طرح سریال فرندز -4
مایا گالری
% ۲۰ ۱۹۰,۰۰۰
۱۵۲,۰۰۰ تومان
ماگ طرح سریال فرندز -4
ماگ طرح سریال فرندز -4
مایا گالری
% ۲۵ ۲۷۲,۵۰۰
۲۰۴,۳۷۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح سریال فرندز -4
تابلو کنواس (بوم) طرح سریال فرندز -4
مایا گالری
% ۲۰ ۳۲۵,۰۰۰
۲۶۰,۰۰۰ تومان
شاسی طرح سریال فرندز -4
شاسی طرح سریال فرندز -4
مایا گالری
% ۲۵ ۲۱۲,۵۰۰
۱۵۹,۳۷۵ تومان
دراپ بنر طرح سریال فرندز -4
دراپ بنر طرح سریال فرندز -4
مایا گالری
% ۱۵ ۴۴۵,۰۰۰
۳۷۸,۲۵۰ تومان
پوستر سیلک طرح سریال فرندز -4
پوستر سیلک طرح سریال فرندز -4
مایا گالری
% ۲۰ ۱۵۲,۵۰۰
۱۲۲,۰۰۰ تومان
بک دراپ طرح سریال فرندز -4
بک دراپ طرح سریال فرندز -4
مایا گالری
% ۲۰ ۷۳۰,۰۰۰
۵۸۴,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت طرح سریال فرندز -3
دفتر یادداشت طرح سریال فرندز -3
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۵,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح سریال فرندز -3
تابلو کنواس (بوم) طرح سریال فرندز -3
مایا گالری
% ۲۰ ۳۲۵,۰۰۰
۲۶۰,۰۰۰ تومان
شاسی طرح سریال فرندز -3
شاسی طرح سریال فرندز -3
مایا گالری
% ۲۵ ۲۱۲,۵۰۰
۱۵۹,۳۷۵ تومان