تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
خرید محصولات فرندز (Friends)

پوشاک فرندز

یکی از عناوین فیلم و سریال

سریال دوستان یا فرندز (Friends) یکی از محبوب ترین سریال های طنز تاریخ است که از شبکه NBC از سال ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۴ پخش شد. کاراکترهای محبوب این سریال جویی، راس، چندلر، مانیکا، فیبی و ریچل بودند کههمگی در تمام قسمت های این سریال ایفای نقش کردند.

مشخصات پوشاک فرندز

بادروز برای تولید محصولات خود از بهترین مواد اولیه استفاده می کند و در آینده با تنوع بیشتری از پوشاکی که قابلیت چاپ طرح اختصاصی را داشته باشند در خدمت شما هنردوستان خواهیم بود.

۳۴ محصول

تی شرت زنانه Friends chibi
اختصاصی بادروز
تی شرت زنانه Friends chibi
nafiseh.arts
% ۲۰ ۵۳۵,۰۰۰
۴۲۸,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه Friends (break)
تی شرت زنانه Friends (break)
nafiseh.arts
% ۲۰ ۵۲۶,۰۰۰
۴۲۰,۸۰۰ تومان
تی شرت مردانه Friends (break)
تی شرت مردانه Friends (break)
nafiseh.arts
% ۲۰ ۵۲۶,۰۰۰
۴۲۰,۸۰۰ تومان
تی شرت مردانه Pivot) Friends)
اختصاصی بادروز
تی شرت مردانه Pivot) Friends)
nafiseh.arts
% ۲۰ ۵۳۲,۰۰۰
۴۲۵,۶۰۰ تومان
تی شرت زنانه Pivot) Friends)
اختصاصی بادروز
تی شرت زنانه Pivot) Friends)
nafiseh.arts
% ۲۰ ۵۳۲,۰۰۰
۴۲۵,۶۰۰ تومان
تی شرت زنانه joey doesnt share food (1)
اختصاصی بادروز
تی شرت زنانه joey doesnt share food (1)
nafiseh.arts
% ۲۰ ۵۳۲,۰۰۰
۴۲۵,۶۰۰ تومان
تی شرت مردانه joey doesnt share food (1)
اختصاصی بادروز
تی شرت مردانه joey doesnt share food (1)
nafiseh.arts
% ۲۰ ۵۳۲,۰۰۰
۴۲۵,۶۰۰ تومان
تی شرت مردانه How i met your mother 2
اختصاصی بادروز
تی شرت مردانه How i met your mother 2
nafiseh.arts
% ۲۰ ۵۳۷,۰۰۰
۴۲۹,۶۰۰ تومان
تی شرت زنانه How i met your mother 2
اختصاصی بادروز
تی شرت زنانه How i met your mother 2
nafiseh.arts
% ۲۰ ۵۳۷,۰۰۰
۴۲۹,۶۰۰ تومان
تی شرت زنانه Friends 3
اختصاصی بادروز
تی شرت زنانه Friends 3
nafiseh.arts
% ۲۰ ۵۳۷,۰۰۰
۴۲۹,۶۰۰ تومان
تی شرت زنانه Friends2
اختصاصی بادروز
تی شرت زنانه Friends2
nafiseh.arts
% ۲۰ ۵۳۷,۰۰۰
۴۲۹,۶۰۰ تومان
تی شرت زنانه Friends 1
اختصاصی بادروز
تی شرت زنانه Friends 1
nafiseh.arts
% ۲۰ ۵۳۷,۰۰۰
۴۲۹,۶۰۰ تومان
تی شرت زنانه فرندز*
تی شرت زنانه فرندز*
Zhou gallery :)
% ۲۰ ۵۳۴,۰۰۰
۴۲۷,۲۰۰ تومان
تی شرت مردانه فرندز*
تی شرت مردانه فرندز*
Zhou gallery :)
% ۲۰ ۵۳۴,۰۰۰
۴۲۷,۲۰۰ تومان
تی شرت مردانه ILL BE THERE FOR YOU
اختصاصی بادروز
تی شرت مردانه ILL BE THERE FOR YOU
nafiseh.arts
% ۲۰ ۵۴۰,۰۰۰
۴۳۲,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه ILL BE THERE FOR YOU
اختصاصی بادروز
تی شرت زنانه ILL BE THERE FOR YOU
nafiseh.arts
% ۲۰ ۵۴۰,۰۰۰
۴۳۲,۰۰۰ تومان
تی شرت مردانه Central perk
اختصاصی بادروز
تی شرت مردانه Central perk
nafiseh.arts
% ۲۰ ۵۴۰,۰۰۰
۴۳۲,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه Central perk
اختصاصی بادروز
تی شرت زنانه Central perk
nafiseh.arts
% ۲۰ ۵۴۰,۰۰۰
۴۳۲,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه Friends(دوستان)
اختصاصی بادروز
تی شرت زنانه Friends(دوستان)
nafiseh.arts
% ۲۰ ۵۳۵,۰۰۰
۴۲۸,۰۰۰ تومان
تی شرت مردانه Friends(دوستان)
اختصاصی بادروز
تی شرت مردانه Friends(دوستان)
nafiseh.arts
% ۲۰ ۵۳۵,۰۰۰
۴۲۸,۰۰۰ تومان
تی شرت مردانه how u doin
اختصاصی بادروز
تی شرت مردانه how u doin
Madebyaleezi
% ۲۰ ۵۵۰,۰۰۰
۴۴۰,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه فرندز :)
تی شرت زنانه فرندز :)
Zhou gallery :)
% ۲۰ ۵۳۵,۰۰۰
۴۲۸,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه friends logo
تی شرت زنانه friends logo
آرتسا
% ۲۰ ۵۲۸,۰۰۰
۴۲۲,۴۰۰ تومان
تی شرت مردانه I wish I could
تی شرت مردانه I wish I could
nafiseh.arts
% ۲۰ ۵۲۶,۰۰۰
۴۲۰,۸۰۰ تومان
تی شرت زنانه I wish I could
تی شرت زنانه I wish I could
nafiseh.arts
% ۲۰ ۵۲۶,۰۰۰
۴۲۰,۸۰۰ تومان
تی شرت مردانه Im fine
تی شرت مردانه Im fine
nafiseh.arts
% ۲۰ ۵۲۶,۰۰۰
۴۲۰,۸۰۰ تومان
تی شرت زنانه Im fine
تی شرت زنانه Im fine
nafiseh.arts
% ۲۰ ۵۲۶,۰۰۰
۴۲۰,۸۰۰ تومان
تی شرت مردانه I Know!
تی شرت مردانه I Know!
nafiseh.arts
% ۲۰ ۵۲۶,۰۰۰
۴۲۰,۸۰۰ تومان
تی شرت زنانه I Know!
تی شرت زنانه I Know!
nafiseh.arts
% ۲۰ ۵۲۶,۰۰۰
۴۲۰,۸۰۰ تومان
تی شرت مردانه My Eyes!
تی شرت مردانه My Eyes!
nafiseh.arts
% ۲۰ ۵۲۶,۰۰۰
۴۲۰,۸۰۰ تومان
تی شرت زنانه My Eyes!
تی شرت زنانه My Eyes!
nafiseh.arts
% ۲۰ ۵۲۶,۰۰۰
۴۲۰,۸۰۰ تومان
تی شرت مردانه how you doin?
تی شرت مردانه how you doin?
nafiseh.arts
% ۲۰ ۵۲۶,۰۰۰
۴۲۰,۸۰۰ تومان
تی شرت زنانه how you doin?
تی شرت زنانه how you doin?
nafiseh.arts
% ۲۰ ۵۲۶,۰۰۰
۴۲۰,۸۰۰ تومان
تی شرت زنانه Friends
تی شرت زنانه Friends
الهه زیگورات
% ۲۰ ۵۳۵,۰۰۰
۴۲۸,۰۰۰ تومان