تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
خرید محصولات فرندز (Friends)

اکسسوری فرندز

یکی از عناوین فیلم و سریال

سریال دوستان یا فرندز (Friends) یکی از محبوب ترین سریال های طنز تاریخ است که از شبکه NBC از سال ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۴ پخش شد. کاراکترهای محبوب این سریال جویی، راس، چندلر، مانیکا، فیبی و ریچل بودند کههمگی در تمام قسمت های این سریال ایفای نقش کردند.

مشخصات اکسسوری فرندز

در بازار بادروز با استایلی که هنرمندان ما به اکسسوری ها می دهند شما حس متفاوت بودن را تجربه می کنید و می توانید با یک هدیه کوچک هزاران خاطره را برای همیشه با یک لبخند به یاد داشته باشید...

کیف خرید کتان Friends chibi
اختصاصی بادروز
کیف خرید کتان Friends chibi
nafiseh.arts
% ۲۰ ۲۷۷,۰۰۰
۲۲۱,۶۰۰ تومان
دفتر یادداشت Friends chibi
اختصاصی بادروز
دفتر یادداشت Friends chibi
nafiseh.arts
% ۲۰ ۱۷۲,۰۰۰
۱۳۷,۶۰۰ تومان
ماگ Friends chibi
اختصاصی بادروز
ماگ Friends chibi
nafiseh.arts
% ۲۵ ۲۵۷,۵۰۰
۱۹۳,۱۲۵ تومان
کیف خرید کتان Friends (break)
کیف خرید کتان Friends (break)
nafiseh.arts
% ۲۰ ۲۷۱,۰۰۰
۲۱۶,۸۰۰ تومان
کیف خرید کتان Pivot) Friends)
اختصاصی بادروز
کیف خرید کتان Pivot) Friends)
nafiseh.arts
% ۲۰ ۲۷۵,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
ماگ Pivot) Friends)
اختصاصی بادروز
ماگ Pivot) Friends)
nafiseh.arts
% ۲۵ ۲۵۴,۵۰۰
۱۹۰,۸۷۵ تومان
کیف خرید کتان Friends (فرندز)
اختصاصی بادروز
کیف خرید کتان Friends (فرندز)
nafiseh.arts
% ۲۰ ۲۷۲,۰۰۰
۲۱۷,۶۰۰ تومان
ماگ  Friends (فرندز)
اختصاصی بادروز
ماگ Friends (فرندز)
nafiseh.arts
% ۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۱۸۷,۱۲۵ تومان
کیف خرید کتان joey doesnt share food (1)
اختصاصی بادروز
کیف خرید کتان joey doesnt share food (1)
nafiseh.arts
% ۲۰ ۲۷۷,۰۰۰
۲۲۱,۶۰۰ تومان
دفتر یادداشت joey doesnt share food (1)
اختصاصی بادروز
دفتر یادداشت joey doesnt share food (1)
nafiseh.arts
% ۲۰ ۱۷۲,۰۰۰
۱۳۷,۶۰۰ تومان
ماگ joey doesnt share food (1)
اختصاصی بادروز
ماگ joey doesnt share food (1)
nafiseh.arts
% ۲۵ ۲۵۴,۵۰۰
۱۹۰,۸۷۵ تومان
کیف خرید کتان How i met your mother 2
اختصاصی بادروز
کیف خرید کتان How i met your mother 2
nafiseh.arts
% ۲۰ ۲۸۰,۰۰۰
۲۲۴,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت How i met your mother 2
اختصاصی بادروز
دفتر یادداشت How i met your mother 2
nafiseh.arts
% ۲۰ ۱۷۵,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
ماگ How i met your mother 2
اختصاصی بادروز
ماگ How i met your mother 2
nafiseh.arts
% ۲۵ ۲۵۷,۵۰۰
۱۹۳,۱۲۵ تومان
کیف خرید کتان Friends 3
اختصاصی بادروز
کیف خرید کتان Friends 3
nafiseh.arts
% ۲۰ ۲۸۰,۰۰۰
۲۲۴,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت Friends 3
اختصاصی بادروز
دفتر یادداشت Friends 3
nafiseh.arts
% ۲۰ ۱۷۵,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
ماگ Friends 3
اختصاصی بادروز
ماگ Friends 3
nafiseh.arts
% ۲۵ ۲۵۷,۵۰۰
۱۹۳,۱۲۵ تومان
کیف خرید کتان Friends2
اختصاصی بادروز
کیف خرید کتان Friends2
nafiseh.arts
% ۲۰ ۲۸۰,۰۰۰
۲۲۴,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت Friends2
اختصاصی بادروز
دفتر یادداشت Friends2
nafiseh.arts
% ۲۰ ۱۷۵,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
ماگ Friends2
اختصاصی بادروز
ماگ Friends2
nafiseh.arts
% ۲۵ ۲۵۷,۵۰۰
۱۹۳,۱۲۵ تومان
کیف خرید کتان Friends 1
اختصاصی بادروز
کیف خرید کتان Friends 1
nafiseh.arts
% ۲۰ ۲۸۰,۰۰۰
۲۲۴,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت Friends 1
اختصاصی بادروز
دفتر یادداشت Friends 1
nafiseh.arts
% ۲۰ ۱۷۵,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
ماگ Friends 1
اختصاصی بادروز
ماگ Friends 1
nafiseh.arts
% ۲۵ ۲۵۷,۵۰۰
۱۹۳,۱۲۵ تومان
دفتر یادداشت فرندز*
دفتر یادداشت فرندز*
Zhou gallery :)
% ۲۰ ۱۷۰,۰۰۰
۱۳۶,۰۰۰ تومان
ماگ فرندز*
ماگ فرندز*
Zhou gallery :)
% ۲۵ ۲۵۶,۵۰۰
۱۹۲,۳۷۵ تومان
کیف خرید کتان فرندز*
کیف خرید کتان فرندز*
Zhou gallery :)
% ۲۰ ۲۷۷,۰۰۰
۲۲۱,۶۰۰ تومان
عطرجیبی فرندز*
عطرجیبی فرندز*
Zhou gallery :)
% ۲۰ ۱۲۴,۰۰۰
۹۹,۲۰۰ تومان
عطرجیبی ILL BE THERE FOR YOU
اختصاصی بادروز
عطرجیبی ILL BE THERE FOR YOU
nafiseh.arts
% ۲۰ ۱۲۷,۰۰۰
۱۰۱,۶۰۰ تومان
کیف خرید کتان ILL BE THERE FOR YOU
اختصاصی بادروز
کیف خرید کتان ILL BE THERE FOR YOU
nafiseh.arts
% ۲۰ ۲۸۲,۰۰۰
۲۲۵,۶۰۰ تومان
دفتر یادداشت ILL BE THERE FOR YOU
اختصاصی بادروز
دفتر یادداشت ILL BE THERE FOR YOU
nafiseh.arts
% ۲۰ ۱۷۷,۰۰۰
۱۴۱,۶۰۰ تومان
ماگ ILL BE THERE FOR YOU
اختصاصی بادروز
ماگ ILL BE THERE FOR YOU
nafiseh.arts
% ۲۵ ۲۵۷,۵۰۰
۱۹۳,۱۲۵ تومان
عطرجیبی Central perk
اختصاصی بادروز
عطرجیبی Central perk
nafiseh.arts
% ۲۰ ۱۲۷,۰۰۰
۱۰۱,۶۰۰ تومان
کیف خرید کتان Central perk
اختصاصی بادروز
کیف خرید کتان Central perk
nafiseh.arts
% ۲۰ ۲۸۵,۰۰۰
۲۲۸,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت Central perk
اختصاصی بادروز
دفتر یادداشت Central perk
nafiseh.arts
% ۲۰ ۱۷۹,۰۰۰
۱۴۳,۲۰۰ تومان
ماگ Central perk
اختصاصی بادروز
ماگ Central perk
nafiseh.arts
% ۲۵ ۲۵۹,۵۰۰
۱۹۴,۶۲۵ تومان
کیف خرید کتان Friends(دوستان)
اختصاصی بادروز
کیف خرید کتان Friends(دوستان)
nafiseh.arts
% ۲۰ ۲۷۷,۰۰۰
۲۲۱,۶۰۰ تومان
دفتر یادداشت Friends(دوستان)
اختصاصی بادروز
دفتر یادداشت Friends(دوستان)
nafiseh.arts
% ۲۰ ۱۷۲,۰۰۰
۱۳۷,۶۰۰ تومان
ماگ Friends(دوستان)
اختصاصی بادروز
ماگ Friends(دوستان)
nafiseh.arts
% ۲۵ ۲۵۷,۵۰۰
۱۹۳,۱۲۵ تومان
پچ حرارتی  قاب friends
اختصاصی بادروز
پچ حرارتی قاب friends
nafiseh.arts
% ۲۵ ۲۷,۵۰۰
۲۰,۶۲۵ تومان
کیف خرید کتان قاب friends
اختصاصی بادروز
کیف خرید کتان قاب friends
nafiseh.arts
% ۲۰ ۲۸۰,۰۰۰
۲۲۴,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت قاب friends
اختصاصی بادروز
دفتر یادداشت قاب friends
nafiseh.arts
% ۲۰ ۱۷۵,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
عطرجیبی قاب friends
اختصاصی بادروز
عطرجیبی قاب friends
nafiseh.arts
% ۲۰ ۱۲۵,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰ تومان
ماگ  قاب friends
اختصاصی بادروز
ماگ قاب friends
nafiseh.arts
% ۲۵ ۲۵۵,۵۰۰
۱۹۱,۶۲۵ تومان
کیف خرید کتان فرندز :)
کیف خرید کتان فرندز :)
Zhou gallery :)
% ۲۰ ۲۷۸,۰۰۰
۲۲۲,۴۰۰ تومان
دفتر یادداشت فرندز :)
دفتر یادداشت فرندز :)
Zhou gallery :)
% ۲۰ ۱۷۱,۰۰۰
۱۳۶,۸۰۰ تومان
عطرجیبی فرندز :)
عطرجیبی فرندز :)
Zhou gallery :)
% ۲۰ ۱۲۵,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰ تومان
ماگ فرندز :)
ماگ فرندز :)
Zhou gallery :)
% ۲۵ ۲۵۷,۵۰۰
۱۹۳,۱۲۵ تومان
ماگ friends logo
ماگ friends logo
آرتسا
% ۲۵ ۲۵۵,۵۰۰
۱۹۱,۶۲۵ تومان
کیف خرید کتان I wish I could
کیف خرید کتان I wish I could
nafiseh.arts
% ۲۰ ۲۷۱,۰۰۰
۲۱۶,۸۰۰ تومان
دفتر یادداشت I wish I could
دفتر یادداشت I wish I could
nafiseh.arts
% ۲۰ ۱۶۶,۰۰۰
۱۳۲,۸۰۰ تومان
ماگ I wish I could
ماگ I wish I could
nafiseh.arts
% ۲۵ ۲۴۸,۵۰۰
۱۸۶,۳۷۵ تومان
کیف خرید کتان Im fine
کیف خرید کتان Im fine
nafiseh.arts
% ۲۰ ۲۷۱,۰۰۰
۲۱۶,۸۰۰ تومان
دفتر یادداشت Im fine
دفتر یادداشت Im fine
nafiseh.arts
% ۲۰ ۱۶۶,۰۰۰
۱۳۲,۸۰۰ تومان
ماگ Im fine
ماگ Im fine
nafiseh.arts
% ۲۵ ۲۴۸,۵۰۰
۱۸۶,۳۷۵ تومان
دفتر یادداشت I Know!
دفتر یادداشت I Know!
nafiseh.arts
% ۲۰ ۱۶۶,۰۰۰
۱۳۲,۸۰۰ تومان
کیف خرید کتان I Know!
کیف خرید کتان I Know!
nafiseh.arts
% ۲۰ ۲۷۱,۰۰۰
۲۱۶,۸۰۰ تومان
ماگ I Know!
ماگ I Know!
nafiseh.arts
% ۲۵ ۲۴۸,۵۰۰
۱۸۶,۳۷۵ تومان
کیف خرید کتان My Eyes!
کیف خرید کتان My Eyes!
nafiseh.arts
% ۲۰ ۲۷۱,۰۰۰
۲۱۶,۸۰۰ تومان
دفتر یادداشت My Eyes!
دفتر یادداشت My Eyes!
nafiseh.arts
% ۲۰ ۱۶۶,۰۰۰
۱۳۲,۸۰۰ تومان
ماگ My Eyes!
ماگ My Eyes!
nafiseh.arts
% ۲۵ ۲۴۸,۵۰۰
۱۸۶,۳۷۵ تومان
ماگ how you doin?
ماگ how you doin?
nafiseh.arts
% ۲۵ ۲۴۸,۵۰۰
۱۸۶,۳۷۵ تومان
دفتر یادداشت how you doin?
دفتر یادداشت how you doin?
nafiseh.arts
% ۲۰ ۱۶۶,۰۰۰
۱۳۲,۸۰۰ تومان
کیف خرید کتان how you doin?
کیف خرید کتان how you doin?
nafiseh.arts
% ۲۰ ۲۷۱,۰۰۰
۲۱۶,۸۰۰ تومان
دفتر یادداشت friends 2
دفتر یادداشت friends 2
zizyart
% ۲۰ ۱۶۹,۵۰۰
۱۳۵,۶۰۰ تومان
عطرجیبی friends 2
عطرجیبی friends 2
zizyart
% ۲۰ ۱۲۳,۰۰۰
۹۸,۴۰۰ تومان
ماگ friends 2
ماگ friends 2
zizyart
% ۲۵ ۲۵۰,۵۰۰
۱۸۷,۸۷۵ تومان
دفتر یادداشت there for you
دفتر یادداشت there for you
zizyart
% ۲۰ ۱۷۰,۰۰۰
۱۳۶,۰۰۰ تومان
عطرجیبی there for you
عطرجیبی there for you
zizyart
% ۲۰ ۱۲۴,۵۰۰
۹۹,۶۰۰ تومان
ماگ  there for you
ماگ there for you
zizyart
% ۲۵ ۲۵۲,۵۰۰
۱۸۹,۳۷۵ تومان